Psychologie van AbsoluutSucces


Succes mysterie


 

Succes is een direct resultaat van de volledige zelfrealisatie van je ziel.

 

Er zijn weinig mensen op aarde die geen succes willen behalen in het leven. Dit komt niet alleen vanwege het feit dat succes automatisch bekendheid, adoratie, respect en rijkdom met zich meebrengt, maar voornamelijk omdat succes een krachtig uiterlijk bewijs van onze innerlijke goedheid als mens zijnde is. Succes is een soort van sociaal bewijs die een zeer positieve belichting aan onze persoonlijke waardigheden en aan onze projecten geeft. Simpel gezegd, succes beleven betekent  dat iedereen om je heen weet dat je goed bezig bent en dat je geslaagd bent met het realiseren van je doelen. Deze massale goedkeuring van je persoonlijkheid en je persoonlijke activiteiten geeft de ziel het diepste gevoel van voldoening en geluk. Dit is waarom het verlangen om succesvol te zijn zo diepgeworteld ligt in de menselijke psychologie. Bewust of onbewust zijn wij allemaal opzoek naar een bevestiging van buitenaf dat aangeeft dat wij goed bezig zijn.

De belangrijkste bijdrage van succes op je levenspad is daarom niet per se de beroemdheid of de rijkdom, maar de innerlijke opluchting van je ziel die waarschijnlijk ruime tijd geworsteld heeft met de twijfels over zichzelf. Iedereen weet dat een succesvol mens een persoon is die ongetwijfeld goed is in wat hij aanbiedt en doet. Het echte succes zorgt voor het gevoel van absolute zekerheid in eigen competentie en eigen goedheid. Deze zekerheid in onze goede aard en goed ontwikkelde professionele kwaliteiten brengt ons zelfvertrouwen naar een toppositie.

Succes is daarom een kostbare levenservaring die heel erg ondersteunend en stimulerend  is voor de groei van onze ziel. Succes opent de poort naar de ultieme vrijheid waar wij alle beperkingen van onze creativiteit laten vallen. Alles is mogelijk wanneer je succesvol bent. Je wordt gesteund en gesponsord van alle kanten wanneer je al bewezen hebt dat jij in de realisatie  van je doelen kunt slagen. 

Een vurig applaus van de buitenwereld, enthousiasme en liefhebbende reacties van bekenden en onbekenden is een uiterlijke teken van je persoonlijke succes. Een versnelde geld toestroom op je bankrekening is het meest tastbare kenmerk van je succes. Succes is net als geld een mysterie die haar eigen verborgen geheimen kent. Iemand die deze mysteries kan ontrafelen zal in staat zijn veel meer interessante doelen in zijn leven te realiseren. Wat schuilt zich achter de mysterie van succes?

                                                              


Succes is een teken van massale acceptatie van wie je bent en wat je doet. Deze massale acceptatie kan heel erg sporadisch ontstaan en is vaak moeilijk te traceren. De onvoorspelbaarheid van de massale erkenning van ons product, ons project en onze persoonlijkheid maakt van succes een zeer gevoelig onderwerp.

Ondanks het feit dat jij bijvoorbeeld een zeer getalenteerd persoon bent betekent helaas niet dat jij automatisch succesvol zal zijn in de beoefening  van je talenten. Je kunt ontzettend creatief zijn in alles wat je doet. Toch hoeven je creaties niet altijd tot massale erkenning te leiden. Uit ervaring weten wij allemaal dat succes niet overal en niet bij iedereen toeslaat. Het lijk erop dat sommige mensen meer succes in hun leven kunnen aantrekken dan anderen. Wat doen succesvolle mensen toch anders dan de rest? Waar ligt de geheime sleutel die de deuren van onweerstaanbaar succes kan openen?

Het zou geweldig zijn als er een exacte succesformule door de wetenschappers ooit ontdekt zou worden. Iedereen die de formule zal toepassen zal als door een wonder in een grandioos succes terecht komen. Helaas blijft het alchemistische recept voor onweerstaanbaar succes steeds voor de massaís verborgen. Slechts enkele zielen lijken het geheim van succes vanbinnen en vanbuiten te kennen.

Sommigen die het mysterie van succes ontrafeld hebben proberen het succes na te bootsen en bewust de waardering van de massaís manipuleren. Gemanipuleerd succes is een massale hysterie die voornamelijk voor de commerciŽle, maar vaak ook voor de politieke doeleinden wordt gecreŽerd. Dit soort succes  komt heel erg overtuigend over, verspreidt zich snel en sleept iedereen met zich mee in dezelfde richting. Idolatrie is een ander woord voor gemanipuleerd succes. Dit soort succes hebben wij gezien in alle communistische landen, waar de leiders van de communistische partijen een totale acceptatie van de gehele bevolking hebben bereikt. Een ander klassiek voorbeeld van gemanipuleerd politiek succes zien wij terug bij Hitler. Kenmerkend voor gemanipuleerd succes is de gelijkstemmigheid van de massaís waar geen enkele kritiek, feedback of een andere visie acceptabel is.  

Gemanipuleerd succes zien wij ook terug in de popindustrie waar succes van popidolen wordt gemaakt door de indringende kracht van de media en de investeringen van de muziekmagnaten. Door de aandacht van de massaís dag en nacht op een geselecteerde persoon te zetten wordt binnen korte tijd een nieuw popidool gemaakt.

Gemanipuleerd succes staat duidelijk tegenover natuurlijk succes. Natuurlijk succes ontstaat als een spontane maar hele erg bewuste reactie van de buitenwereld op wat wij doen en wie wij zijn. Natuurlijk succes is de eerlijkste waardering op zielsniveau.  Deze waardering is non-commercieel en heeft niets met geld te maken, maar met de bewondering van de ziel. Juist omdat dit soort succes op natuurlijke wijze ontstaat maakt hij veel zuivere emoties bij het publiek los en als gevolg brengt hij een vrije geldstroom naar de succesvolle persoon met zich mee.  Mensen willen graag geld geven als een teken van diepe waardering. Dit soort natuurlijk succes leeft eeuwig in de geschiedenis verder, ook als de persoon er zelf allang niet meer aanwezig is. Denk in dit verband aan het succes van de wereldberoemde Moeder Teresa, van de oppositieleider Nelson Mandela, van de openhartige Prinses Diana, beroemde vechter voor de burgerrechten Martin Luther King of aan de knuffel guru, barmachtige Amma. Hun succes rust op de oneindige bewondering en dankbaarheid van hun vele volgers. Dit soort succes zal nog lang voortbestaan. Geen enkele media manipulatie zal dit succes van hun weg kunnen nemen.


             


Het grootste verschil tussen gemanipuleerd en natuurlijk succes ligt in de betrokkenheid van de ziel in het proces van succes in tegenstelling van de betrokkenheid van de ego. Het natuurlijke succes komt tot stand als een resultaat van de volledige zelfrealisatie van de ziel. Geld en succes zijn in dit geval slechts gevolgen van ongeremde, pure zielsexpressie. Vanuit dit ooghoek zal diegene die zijn eigen ware zelf aan de buitenwereld laat zien ook het grootste succes oogsten. Het publiek reageert altijd heel erg enthousiast op de echtheid, eerlijkheid en zuiverheid van de ziel die zich volledig openstelt aan de buitenwereld.  Het durven spreken en doen wat je denkt en meent wordt nog steeds als een teken van uitstaande heroÔsme in onze maatschappij beschouwd. Dit is het ware fundament waarop een natuurlijk persoonlijk succes wordt gebouwd.

Naast de openhartige zielsexpressie is het innerlijke contact met de Hogere Geestelijke leiding het belangrijkste ingrediŽnt van natuurlijk succes. In dit geval is de succes van de middeleeuwse Jeanne d'Arc een klassiek voorbeeld van. Ze volgde de Goddelijke Leiding vanuit haar hart en gehoorzaamde aan de Geestelijke stemmen van de heiligen en de engelen die ze in haar hoofd hoorde. Niet iedereen heeft in onze moderne tijd zoín sterke verbinding met de Geestelijke wereld als Jeanne d'Arc dat heeft gehad. Toch is het innerlijke contact met je eigen innerlijke stem en eigen innerlijke leiding noodzakelijk om natuurlijk succes in je leven te bereiken.


                      


Juist het afstemming op de Hogere geestelijke leiding maakt een verschil tussen natuurlijk en gemanipuleerd succes. Voor gemanipuleerd succes heb je geen enkele verbinding met de Geestelijke wereld en afstemming op de innerlijke leiding nodig. Het onweerbare succes wordt in dit geval door agressieve, nadrukkelijke manipulatie van het massa bewustzijn via de media bereikt. De mening van de massaís  wordt in dit geval voorgevormd en geprogrammeerd en alle alternatieve meningen en gedachten worden dankzij de censuur bewust onderdrukt en uitgeschakeld. 

Het laatste maar toch misschien het belangrijkste verschil tussen natuurlijk en gemanipuleerd succes ligt in de kern van de persoonlijke boodschap die de drager van succes massaal verspreidt. Succes die eeuwig in de geschiedenis blijft heeft altijd met een revolutionaire, positieve en bevrijdende boodschap voor de gehele mensheid te maken. Wil jij mensen graag de weg naar innerlijke vrijheid, vreugde en vrede op een originele, toch duidelijke en praktische manier wijzen, dan komt natuurlijk succes heel erg dicht bij je in de buurt. 

De boodschap van gemanipuleerd succes heeft niets met de versterking van de zielskwaliteiten en de innerlijke vrijheid van anderen te maken. De boodschap van gemanipuleerd succes ligt meestal in de zoete vormen van genot verborgen. Dit soort succes is bedoeld om de massaís aan bepaalde verslavingen te binden zodat hun geluk van een bepaald product of een bepaald persoon afhankelijk zal zijn. Niet voor niets zitten dagelijkse reclamespots vol met alle aspecten van genot. Het is geen geheim dat de grootste omzetten in internationale business met de producten en diensten gemaakt worden die met verslavingen te maken hebben.

Het is daarom heel erg goed mogelijk om financieel succesvol te zijn met een project die de afhankelijkheid van de zielen niet vermindert maar versterkt. Er is vanzelfsprekend geen enkele Hogere leiding nodig in dit geval. Het geld en succes kan in deze situatie onbelemmerd de zaak binnenstromen. Dit is de zichtbare kant van het verhaal van gemanipuleerd succes. De onzichtbare kant ligt in de tragedie van de ziel van zoín succesdrager die innerlijke leegte, onrust en diepe ontevredenheid ervaart.

Het geheim van succes ligt verborgen in het feit dat wij allemaal succesvol kunnen zijn, maar niet iedereen die succesvol is kan zich een gelukkig mens noemen. Succes en geluk zijn helaas geen synoniemen van elkaar. Je moet maar een korte blik op de wereldse beroemdheden werpen die vandaag in het nieuws staan om te zien dat dit helaas de waarheid is.

Ieder mens draagt vanzelfsprekend eigen verantwoordelijkheid in alle keuzes die hij maakt in zijn leven. De vrijheid in de keuze tussen natuurlijk of gemanipuleerd succes blijft voor iedere ziel voor altijd open. Iedereen kiest de weg die hem op dit moment van zijn persoonlijke evolutie het meeste aanspreekt. Iedere vorm van succes biedt een rijke ervaring aan de ziel waar ze bepaalde lessen leert en eigen conclusies trekt over wat goed en wat fout is. In deze zin maakt het niet uit welke weg je bewandelt, want vroeg of laat kom je altijd jezelf tegen. Dit leven is ons gegeven om zo veel mogelijk van onze keuzes te mogen leren.

Van alle lessen die wij in ons leven krijgen komt de les van de "Gouden regel der samenlevingĒ veel vaker op ons Pad terug. Deze gouden regel zegt dat hoe wij een ander behandelen zo wij ook behandeld zullen worden. Met andere woorden, wij moeten proberen zo min mogelijk schade aan de buitenwereld met onze acties te brengen, want vroeg of laat zullen wij zelf onder de gevolgen van onze eigen daden lijden. Als wij vanuit de positieve kant deze regel bekijken betekent dat wij automatisch veel meer succes en erkenning kunnen krijgen wanneer dat wij mensen rond ons heen met onze acties zullen steunen.

Dit natuurlijke succes maakt veel vreugde, bewondering en positieve emoties in mensen los. Het inspireert anderen ook dezelfde weg van onbegrensde zielsexpressie te volgen. Alleen het natuurlijk succes kan mensen met een vlam van vreugde en vrijheid zodanig aansteken dat alle beperkingen tot zelfrealisatie in de massaís volledig gebroken zullen worden. Dit komt totaal niet aan de orde bij gemanipuleerd succes, omdat de motivatie bij dit soort succes uitsluitend bij de versterking van het ego van de succesdrager ligt en bij de binding van de andere zielen aan zijn product en zijn persoonlijkheid.

De conclusie is dat wie de weg van natuurlijk succes gaat volgen niet alleen zijn eigen leven zal verbeteren maar ook het leven van zijn vele volgers. Een persoon die succes op de meest natuurlijke wijze zal bereiken zal voor altijd een inspiratiebron blijven voor vele komende generaties op onze planeet.


                          


Helaas is de ideale formule van natuurlijk succes tot nu toe nog steeds niet gevonden. Toch kunnen wij ondanks ontbrekende stukken van deze mysterieuze formule naar de belangrijkste componenten van natuurlijk succes wijzen.

Hieronder vind je 12 basis ingrediŽnten voor regelrecht natuurlijk succes. Ongetwijfeld zijn er nog meer aspecten die het bereiken van spontaan, natuurlijk succes bijna vanzelfsprekend kunnen maken. Wanneer dat jij de volgende rijzende ster van natuurlijk succes zult zijn en de ontbrekende elementen van de succes formule zult ontdekken, dan wordt het jouw taak deze geheime kennis met de hele wereld te delen.

Lees nu aandachtig de 12 elementen van natuurlijk succes. Dit zijn de bouwstenen van je persoonlijke succes in alles wat je doet. Zorg ervoor dat je al deze ingrediŽnten van de succesformule in huis hebt. De kans is dan zeer groot dat jij wereldberoemd en uiterst succesvol zult worden.


Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.

- Norman Vincent Peale


 

1.    Geloof in jezelf. Als jij in jezelf gelooft zal de buitenwereld veel sneller geneigd zijn ook in jou en in je project te geloven.

2.    Afstemming op je innerlijke leiding. Luister boven alles naar de innerlijke stem binnen in je. Laat je door niets en niemand overhalen in wat je wel of niet moet doen in deze wereld. Volg je intuÔtie, je innerlijke impuls zonder enige analytische verklaring. Jij vervult je eigen rol in een groot kosmisch plan voor onze planeet. Hoe beter je afstemming op de innerlijke leiding is des te meer succesvol jij zult worden.

3.    Het vurige verlangen hebben om deze wereld te verbeteren. Erken je diepste verlangen om iets nuttigs en iets goeds te doen voor de wereld. Dit is de zuiverste motivatie voor een krachtige actie die volledig onverwachts veel succes naar je toe kan brengen.

4.    Inzicht hebben in behoeftes van de anderen. Stop met praten over jezelf en begin met luisteren naar de innerlijke behoeftes van de anderen. Pas op het moment dat je weet wat ze tekort komen in hun leven ben je in staat deze leegte met je diensten te vullen.

5.    Durf jezelf te zijn. De golf van succes zal ongetwijfeld je wereld bereiken nadat je zonder enige schaamte en verlegenheid overal jezelf durft te zijn. Laat aan deze wereld je echte zelf zien!

6.    Durf anders te zijn dan de rest. Durf jezelf van de voorspelbare en eentonige massabewustzijn te scheiden. Wees origineel en authentiek. Wees kleurrijk. Wees anders. Wees niet bang om de aandacht te trekken. Aandacht is het sleutelwoord van absoluut succes.

7.    Eerlijk en transparant zijn in handelen. Een echte succes zal nooit eeuwig bij een persoon blijven die niet eerlijk en manipulatief is. Alleen eerlijke en transparante mensen krijgen langdurende erkenning van de massaís.

8.    Concreet doel of project samenstellen. Wees bereid een constructief project samen te stellen in plaats van steeds te klagen over wat fout gaat in de wereld. Zoek een concrete manier uit om je talenten voor de verbetering van deze wereld in te kunnen zetten.

9.    Daadkracht en doorzettingsvermogen. Je hebt een ondernemende geest, daadkracht, geduld en doorzettingsvermogen nodig om voor lang-termijn project te kunnen gaan. Succes komt nooit vanzelf aanwaaien. Het is een resultaat van een 100% inzet in je levensdoel.

10.  Hulp vragen bij professionals. Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Zoek professionele ondersteuning voor je project. Omsingel jezelf met de juiste mensen die behulpzaam kunnen zijn.

11.  Groot bereik van de massaís. Bekend maken van je project of product is bepalend voor je persoonlijke succes. Gebruik de kracht van sociale media. Investeer in een slimme promotie van je product.

12.  Maak af waar je aan begonnen was. Laat je project niet halverwege liggen. Heel vaak moet je veel langer knokken voor het behalen van succes dan dat je in gedachten had. Begin niet steeds met iets nieuws maar in plaats daarvan richt je op één doel waar je het meeste passie voor voelt. Doorloop het gehele traject van absoluut succes vanaf het prille begin tot een triomfantelijk einde. Laat je hoop in je eigen succes ondanks vele tegenslagen nooit vallen. Wees een doorzetter tot het einde.
"You never achieve real success unless you like what you are doing."         - Dale Carnegie