Geld


 
 - G E L D -Money is a blessing from heaven


Geld is de zuiverste Goddelijke energie die in de tastbare materiŽle vorm op aarde verschijnt. Wij zijn allemaal glorieuze spirituele wezens die een fysiek lichaam hebben aangenomen. Zoals wij vrede moeten hebben met de beperkingen van tijd en ruimte, met de begrenzingen van ons lichamelijke vermogen, zo moeten wij ook volledig het geldfenomeen accepteren. Wij hebben hier allemaal geld nodig om te kunnen leven en onze mooiste dromen te kunnen realiseren. Wij hebben geld nodig om ons Kosmische Plan en persoonlijke Goddelijke Missie te vervullen. Voor iedere school in Afrika en een weeshuis in India heeft men de benodigde financiŽn nodig.  


You are responsible for bringing your own abundant life into manifestation. Once you have developed your attunement with the mind of Christ, this process will take place as naturally as a flower unfolds her petals.


Iedere ziel op aarde is verantwoordelijk voor de manifestatie van zijn eigen stroom van overvloed. Het is niet correct om te zeggen dat je als een lichtdrager en spirituele lichtwerker je met geld niets te maken moet hebben. Respecteer het zuiverste licht van God die in geld en goud verankert is. Door geld te respecteren en zuiver en liefdevol mee om te gaan, toon je ook aan de kosmos dat jij respect voor de Goddelijke Moeder hebt die het fysieke lichaam en deze fysieke planeet voor de vervulling van je mooiste dromen aan je hebt gegeven.


Geld heb je niet alleen nodig om te overleven, maar ook om een stapje verder te gaan en werkelijk iets unieks en moois hier op aarde neer te kunnen zetten, zodat de volgende generaties nog lang profijt van je daden kunnen hebben.   Als een spirituele lichtwerker kun je op twee manieren aan geld komen Ė door middel van bedelen of door een dienst of product in ruil voor geld aan te bieden. Door de eeuwen heen hebben wij alle twee de modellen uitgebreid uitgeprobeerd.


Kies je ervoor om te bedelen wat een ander woord voor het ontvangen van donaties is, dan heb je altijd iemand nodig die mededogen met je levensstijl of met je levensproject heeft. Donaties, of ze nou verlopen via bekenden of onbekenden, via uitkering of alimentatie of welke andere optie dan ook, bind je karmisch gezien met de draden van dankbaarheid en afhankelijkheid aan de persoon die het aan je geeft. De persoon die met minder zuivere motieven geld aan je geeft kan aanspraak aan je vrije wil en je vrijheid maken.

De persoon die geld ontvangt zit meestal in de gebogen houding Ė geef mij want zelf ben ik niet in staat om voor mijzelf te zorgen. De persoon die geeft voelt zich vrijgevend en goed en in een bepaald opzicht beter dan de bedelaar. Er is ook een grote kans dat de bedelaar de gever als de bron van zijn inkomsten begint te zien en probeert van donaties een permanente stroom van levensonderhoud te maken. De donateur voelt zich dan verplicht om te geven, maar echte donaties zijn altijd vrij en ongebonden van aard.  

Bij het geld zelf verdienen door een zuivere dienst of een kostbaar product te leveren ben je helemaal vrij van enige karmische binding met de koper. In dit model zit veel meer gelijkwaardigheid tussen de partijen. Ze zijn vrij om op de uitwisseling van de energieŽn in te gaan. De verkoper biedt iets aan waar de ander behoefte aan hebt. Als het goed is hoef je nooit meer te bedelen en te smeken je product of je dienst aan een ander te mogen verkopen. De geÔnteresseerden zullen je product of je dienst nemen omdat dat goed voor hen is.
Lees verder de artikel over geld mysterie van webmaster Maria Piotrovskaja.


Geld mysterie

Naast licht, lucht, water, voedsel, elektriciteit en grondstoffen is geld het belangrijkste onderdeel van ons leven. Je mist het vooral als je er te weinig van hebt. Je komt automatisch in de problemen als je hem helemaal niet in je bezit hebt. Het geld heeft directe invloed op ons welzijn, op ons gevoel van voldoening en geluk en wat het meest belangrijk is Ė op ons gevoel van eigen waarde.  Geld is en was altijd een belangrijk symbool van de maatschappelijke status op onze planeet geweest. Geld en bezittingen die zich in de vorm van geld uitdrukken, bepalen het niveau van respect en gezag die anderen naar je toe reflecteren. Juist daarom heeft geld de sterkste invloed op ons gevoel van eigen waarde. Je respecteert jezelf veel meer en je vind jezelf veel meer waard wanneer je in staat bent een flink portie geld en bezittingen in je wereld te verzamelen.  Geld heeft dus niet alleen materiŽle maar ook psychische en zeker emotionele waarde. 

Zover de geschiedenis op aarde het aan ons laat zien wordt de mens met veel geld en bezittingen  altijd anders behandeld dan de mens zonder geld en bezittingen. Er wordt veel sneller naar je mening geluisterd in het geval dat je een hogere maatschappelijk status dankzij je bezittingen hebt. Het geld die jij verzameld hebt versterkt dus niet alleen je gevoel van eigen waarde maar ook je aandeel in het besturen van de ontwikkelingen in de maatschappij. Het geld zorgt dus voor een leidende positie in de samenleving, wat voor het gevoelige menselijke ego heel veel waard is. Voor de meeste mensen op onze planeet is geld een substantie die onmisbaar is in het levensonderhoud en de realisatie van eigen plannen en dromen. Geld heb je nodig om fysiek in het leven te kunnen blijven maar ook het leven van je dromen te kunnen creŽren.

Wat het geld zo belangrijk in onze samenleving maakt is dat iedereen in onze beschaafde wereld er gebruik van kan maken. Of je nou jong of oud, arm of rijk, laag- of hoogopgeleid, bekend of onbekend bent, geld kun je in je leven altijd goed gebruiken. Het geld hebben wij allemaal in eerste instantie nodig om onszelf van onze primaire levensbehoeftes te kunnen voorzien. Voedsel, kleding en een dak boven het hoofd heeft ieder mens op aarde zonder enige uitzondering nodig. Zover jij zelf, in je eentje  voor deze primaire levensbehoeften kunt voorzien en met de eenvoudige manier van leven genoegen neemt kom je buiten de aantrekkingskracht van het geld te staan. Meestal neem je dan ook afstand van een druk sociaal leven en van de voorzieningen van de menselijke beschaving. Een eigen huisje in het wilde bos ver weg van de hectische westerse samenleving blijft nog altijd een zaligmakende gedachte voor velen die de magnetische kracht van het geld en  de terugkerende geldstress willen ontsnappen.  

Zolang je betrokken en zelfs onafscheidelijk van de saamhorigheid in de samenleving voelt blijft geld voor je net zo belangrijk als de lucht die jij inademt. Het geld is dan voor jou een universele converteerbare ruilmiddel waarmee je van al je behoeftes kunt voorzien. In de samenleving maak je gebruik van diensten van anderen zodat je op de ontwikkeling en ontplooiing van je eigen unieke talenten kunt focussen. In het geval dat jij aan anderen iets te bieden hebt kun je je eigen diensten of producten met behulp van geld tegen diensten en producten van anderen ruilen. Geld is dan de beloning die jij van de ander ontvangt in ruil voor je diensten. Geld is ook de beloning voor de ander wanneer jij van hun diensten gebruik maakt. Hoe  meer geld na afloop van dit ruilproces je uiteindelijk nog in je bezit hebt des te meer wensen en verlangens je in vervulling kunt brengen.

Nadat je in staat gekomen bent om van je dagelijkse primaire behoeftes zoals voedsel, kleding en onderdak te voorzien kun je verder de secundaire behoeftes zoals educatie, reizen, hobbyís en entertainment bekostigen. In het geval dat jouw financiŽle situatie geen enkele geldbeperkingen meer kent ga jij de vervulling van je primaire en secundaire behoeftes naar zoín luxe niveau brengen die jij je maar kunt permitteren. Een geldverzameling drukt zich niet alleen uit in de verzameling van spullen, maar ook in de realisatie van je eigen droom en eigen wil. Geld is boven alles het meest noodzakelijke ingrediŽnt in het magische proces van het creŽren.


Ieder mens is geboren om de vrijheid en vreugde van het creŽren in de materiŽle wereld te mogen beleven. Het spreekt voor zich dat je pas kunt genieten van het creŽren in de materie wanneer je primaire levensbehoeftes zijn voorzien. Zolang men dagelijks met het proces van de fysieke overleving bezig is kan hij zijn kosmische geboorterecht van het creŽren niet realiseren. In deze situatie gaat al zijn geld die hij verdient naar het bekostigen van zijn primaire levensbehoeftes. Zijn dagelijkse aandacht ligt in dit geval niet bij de vervulling van zijn allermooiste droom, maar bij de natuurlijke drang om fysiek in leven te kunnen blijven.  Het klinkt wel logisch dat alleen het geld dat na de vervulling van de levensvoorziening  overblijft gebruikt kan worden voor het creŽren.

Het creŽren in de fysieke wereld staat synoniem voor het materialiseren.  Materieel is iets wat reŽel ofwel tastbaar in de materie geworden is. Materialisatie van onze dromen en idealen is een van de redenen van ons fysieke bestaan. Niets in dit leven is mooier en waardevoller dan de persoonlijke vervulling van je allerhoogste visie en je allermooiste droom. Deze droom gaat niet per se slechts over enkele spullen die jij het liefst in je bezit wilt hebben maar spreidt zich tot het totale plaatje van je perfecte leven waar alles naar je gevoel klopt. Het geld is en blijft voor ieder mens in onze samenleving een noodzakelijk ingrediŽnt van materialisatie van zijn persoonlijke wil, zijn levensdroom en zijn  levensroeping. Zonder geld kun je op aarde heel weinig tot niets in vaste vorm realiseren. Ook al heb je zelf de financiŽle middelen niet om je droom waar te maken, jij hebt altijd iemand nodig die met of zonder voorwaarden de financiŽle lasten voor je wilt dragen.  De mooiste luchtpaleizen en de schoonste zandkastelen blijven slechts een verbeelding van de geest totdat wij de benodigde hoeveelheid geld voor de materialisatie  van onze innerlijke visie niet er naast gaan leggen.

Dit is waarom arme mensen het gevoel van voldoening in het leven niet echt kennen. Hun leven is niet anders dan een dagelijkse strijd om hun bestaan in de materie te kunnen prolongeren terwijl de rijke mensen het gevoel van de materialisatie van al hun wensen vrij kunnen beoefenen. Je vraagt je waarschijnlijk al af hoe het komt dat sommige mensen beter met het ruilproces kunnen omgaan, meer geld kunnen verdienen en vervolgens hun geldverzameling beter kunnen managen? Hoe komt dat de mensen uit dezelfde leefomgeving, met dezelfde economische tegenvallers, rijker kunnen worden dan hun naasten? Hoe komt dat de mensen die zelfs vele miljoenen door het winnen van een loterij binnen een jaar in de grootste schulden komen te zitten?  

Hier is de antwoord. Geld is een mysterie met een verborgen geheim. Zolang het mysterie van het geld steeds een hoofdbrekend raadsel voor je is, zal het verkrijgen van de controle over je eigen geldstroom je altijd veel moeite kosten.  Alleen als je het mysterie van het geld ontrafeld hebt ben je in staat de geldstroom in je leven onder de knie te krijgen. Tot nu toe blijft het geheim van het geld voor velen een echt mysterie. Niet alleen de ware aard van het geld is een mysterie, ook de oorsprong en het "geboortemomentĒ  van het geld blijft voor altijd een geheim. Niemand weet wie het geld op onze planeet voor het eerst heeft geÔntroduceerd. Ondanks dit alles, laat de geschiedenis van alle beschavingen op aarde toch duidelijk zien dat een rijpe, ontwikkelde samenleving altijd geld heeft dat meestal in de vorm van een goudmunt als een universele converteerbare betaalmiddel gehanteerd wordt. Een gouden en daarnaast ook een zilveren munt was, voor zover het bekend is, het belangrijkste ruilmiddel in de geschiedenis in vrijwel alle landen op aarde geweest. Toch in sommige beschavingen zoals bij oude Mayaís gebruikten ze een ander betaalmiddel, namelijk de zaadjes van een cacaoboom. Deze zaadjes waren zo kostbaar en zo moeilijk te verkrijgen dat de bevolking ze gebruikte als geld.

Het geld is op deze manier een materiŽle substantie waar men veel waarde aan hecht. Deze waarde wordt door de maatschappij aan een onderwerp toegeschreven die door iedereen heel erg gewenst is. Voor vele mensen in onze moderne tijd is het geld niets meer dan een kostbaar stuk metaal en door de bank gedrukt papier (papiergeld) die ervoor zorgt dat de directe ruil van diensten en producten overbodig is. Velen hanteren het geld als een stomme onbezielde onderwerp onwetend wat de ware geestelijke aard van het geld is. Maar het fysieke geld zoals wij hem kennen is slechts de uiterlijke vorm, de tastbare verschijning van iets wat wij met onze zintuigen niet kunnen waarnemen. De ware aard van het geld ligt niet in het bankbiljet of een goudstuk verborgen.

Het mysterie van het geld moet men in de geestelijke wereld zoeken, want het fysieke geld is slechts de manifestatie van de universele levensenergie die zich in de vorm van een geldmunt of een bankbiljet zich laat herkennen. Het geld is slechts één van de ontelbare manifestaties van het Goddelijk licht ofwel de universele levensenergie die duidelijk een eigen energietrilling, eigen eigenschappen en een eigen intelligentie heeft. Het geld is dus vanuit geestelijk opzicht een energie, beter gezegd een bepaalde trilling van de universele energie die door velen mensen moeilijk te hanteren is.

Niet voor niets wordt het geld in symbolisch opzicht met het water vergeleken. De geestelijke substantie van het geld is net zo vloeibaar, net zo bewegelijk als water. De meeste mensen kunnen met veel moeite het water in hun handen vasthouden. Binnen een mum van tijd glijden de waterdruppels langs en tussen je vingers door. Het geldt raak je dus ook net zo snel kwijt als dat het water die in je handen ligt. In realiteit is geld geen concreet onderwerp maar een geestelijke energiestroom die steeds in beweging moet blijven om zijn scheppende kracht te behouden. Geld uitwisseling is daarom in ons leven heel erg gewenst. Door het geld steeds te ontvangen en steeds uit te geven versterk je de kwaliteit van je persoonlijke geldstroom.

Toch schuilt zich een belangrijk geheim achter de menselijke controle over het uitwisselen van geld. Iemand die de meesterschap over zijn geldstroom wil verkrijgen moet de Kosmische Wet van multiplicatie in zijn achterhoofd houden. Het is niet de bedoeling dat de som van je geldontvangst en je gelduitgaves steeds bij het nulpunt belandt. De ware geldmeesterschap vertaalt zich in de kunde de binnenkomende geldstroom te kunnen multipliceren. Iemand die de binnenkomende geldstroom steeds weet te vergroten is de meester over de geestelijke substantie die wij hier op aarde als geld kennen.

In principe kan iedere mens de meester over zijn geldstroom worden, toch is in de realiteit niet iedereen in staat de controle over zijn geld te behouden. Het feit dat sommige mensen meer geld kunnen verzamelen dan anderen heeft met hun persoonlijke kwaliteiten te maken. De belangrijkste persoonlijke eigenschappen om de vibratie van het geld met succes te kunnen hanteren zijn het volgende: zelfdiscipline, zelfbeheersing, doelgerichtheid, doorzettingsvermogen, wilskracht, gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid over eigen woorden en daden, onderscheidingsvermogen, strategische en ondernemende geest, onoverwinnelijke houding, moed, zelfrespect, zelfliefde, gezond gevoel van eigen waarde, jezelf durven zijn, risicoís durven nemen, uit je comfort-zone durven stappen en nog vele anderen sterke kwaliteiten die deze rij logisch kunnen vervolgen.

Heb je nog geen meesterschap over je geldstroom in je leven behaald, zorg er dan eerst voor dat jij de bovengenoemde kwaliteiten in jezelf gaat ontwikkelen. De persoonlijke meesterschap over het geld wordt nooit aan iemand zomaar van boven aangereikt puur omdat hij een goed mens is die goede intenties heeft. De materiŽle rijkdom is geen hemels cadeau maar een persoonlijke verdienste. Het is voor iedereen belangrijk om te weten dat de meesterschap over je persoonlijke geldstroom altijd in je eigen handen ligt ongeacht het feit of je bij rijke of bij arme ouders geboren bent.

Alles wat je nodig hebt om de meester over je eigen inkomen en je uitgaves te worden wordt met de volgende woorden omgeschreven: de onophoudelijke doorzettingsvermogen en het innerlijke gevoel van kosmische timing.   Net zoals bij meesterschap over alle andere vormen van de kosmische energie heb je hier ook veel oefeningen in het vallen en opstaan nodig. Je doorzettingsvermogen zal voor het grootste gedeelte bepalen of jij rijk of arm in je leven gaat worden. Oefening baart kunst. Wees niet bang om fouten te maken want de fouten zijn de meest kostbare leermomenten die jij op weg naar je persoonlijke meesterschap over je geldstroom mee kunt maken. Buiten dat is de kunst van controle over je geldstroom nauw met de kunst van de perfecte kosmische timing verbonden.

Er is een tijd om jezelf voor het ontvangst van de binnenkomende geldstroom open te stellen en er is een tijd om het geld uit je persoonlijke wereld te laten gaan. Er is een tijd om het binnen gekomen geld bij je te houden en er is een tijd om je geld wijs te investeren. Er is een tijd om de risicovolle stappen te nemen en er is een tijd om je geld veilig te stellen. Leef mee met het kosmische ritme van het geven en ontvangen. Leer hoe je de natuurlijke momenten van vloed en eb in je geldstroom van te voren zou kunnen herkennen. Vecht voornamelijk niet tegen de kosmische timing die de in- en uitstroom van het geld in je leven onder zijn hoede houdt.

De meesterschap over de geldstroom lijkt in alle opzichten op de meesterschap over de zeegolven tijdens het surfen. Leer hoe je de golvende bewegingen van de universele energie in je voordeel kunt gebruiken. Surf met de golven mee zonder enige angst om een keer een kopje onder in de stormachtige zee te gaan. Kortom de kosmische energie die wij als geld kennen is niet bepaald makkelijk maar wel mogelijk te beheersen. Behandel het geld die in je wereld binnen komt, net als het geld die jij uitgeeft, altijd met respect, dankbaarheid en liefde. Onthoud het goed dat het geld geen stuk metaal of papier is die handig is om te hebben. Zoals eerder al gezegd is de ware aard van het geld ligt in zijn geestelijke afkomst. Het geld is in feiten de meest krachtige kosmische energie in deze fysieke wereld die een eigen trilling, eigen kwaliteiten en een eigen intelligentie heeft. Door je respect aan deze levensbelangrijke Goddelijke energie te tonen creŽer je een sterke magneet in je hart die buiten je bewuste geest om de geldstroom in je leven zal versterken en multipliceren.