UNIVERSELE PRIESTER TRAINING


De Universele Priesterschap Training
 


De geestelijke sponsors voor deze training zijn:
geliefde Jezus, Melchizedek en Maitreya 
+
specifiek voor de eerste afgestudeerde groep 
de Grote Heer van Heilige Geest 
Maha Chohan
 


 Het Universele Priesterschap is een levensroeping

Een Universele Priester is een zuiver instrument van God, die zijn Licht, Liefde, Genade en zijn Wonderen van healing, verlichting en overvloed door middel van de Heilige Sacramenten in deze fysieke wereld manifesteert.
 
Een Universele Priester is een moderne, onafhankelijke priester van het nieuwe Aquarius Tijdperk - het tijdperk van de Goddelijke Vrijheid, Vrede en Vreugde  voor iedere ziel. Een Universele Priester maakt geen onderdeel uit van de menselijke religieuze structuren. Hij/zij is een geestelijke dienaar die voortdurend in innerlijke afstemming op de allerhoogste Goddelijke energieën van God de Vader en God de Moeder verblijft en rechtstreeks door de Schepper zelf via de Heilige Geest, de Kosmische Christus en zijn eigen Christus Zelf in zijn werk wordt geleidt. 

Een Universele Priester verschijnt nu op het toneel van de moderne maatschappij om een één-op-één verbinding tussen de ziel en Allesomvattende God in zijn volledigheid te herstellen. De tijd is aangekomen wanneer alle zonen en dochters van God hun Goddelijke oorsprong zullen herkennen en hun geboorterecht om het leven van hun dromen te mogen creëren vrij en zondere enige beperkingen, zullen beoefenen. 

De Universele Priesters staan voor Goddelijke Vrijheid, Broederschap, Genade, Compassie en Rechtvaardigheid.  Ze brengen de ziel in het directe contact met het eigen kosmische centrum van de oneindige Kracht, Liefde en Wijsheid, de witte vuurkern, de Goddelijke licht-atoom - IK BEN AANWEZIGHEID.  

Het Universele Priesterschap markeert de nieuwe tijd wanneer iedere ontwaakte ziel net als bij de oude vergane Gouden tijdperken op aarde weer in staat zal zijn "to walk and talk with God” - met zijn Schepper direct te communiceren. 

Een Universele Priester wordt door de Kosmische Christus gezalfd. De Christus is de machtigste en de grootse Priester die er is in het Leven. Hij vermenigvuldigd zijn aanwezigheid hier op aarde door alle ingewijde Universele Priesters die zijn ankerpunten in de fysieke wereld zijn. Is het Universele Priesterschap je Goddelijke roeping? 

Wil jij graag een betrouwbare en goed getraind menselijk kanaal van de ontelbare Goddelijke zegeningen op deze planeet worden? 

Wil je graag als een ingewijde Universele Priester, de geestelijke dienaar van de mensheid, je levensmissie tot vervulling brengen? 

Heb je al lang gewild om met de Grote Witte Broederschap: de heiligen, adepten en avataren uit alle religieuze tradities, de engelen en aartsengelen en de grote kosmische wezens samen te gaan werken? 

Wil je ook graag voor altijd als een ingewijde Universele Priester met de machtige Kosmische Hiërarchie van het Licht verbonden zijn?

 
Lees dan zorgvuldig de omschrijving van de nieuwe spirituele toptraining van Aquarius - de Universele Priesterschap training en meld je voor deze training op tijd aan. De weg naar de vervulling van de rede van je bestaan kan dan al in juni 2016 beginnen.


Meld je hier aan: Neem contact op

Let op: na uw aanmelding verplicht u zich om het totale lesgeld voor de desbetreffende opleiding te betalen. Er wordt een plaatst voor u vrijgehouden. Bij eventuele annulering of bij tussentijdse beëdiging van de opleiding is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. De geestelijke sponsors van de training:

Jezus, Melchizedek, Maitreya
en 
Maha Chohan


De Universele Priesterschap training die voor het eerst op 12 juni 2016 bij Aquarius van start gaat is absoluut uniek. Een geestelijke training van zulk diepgaand formaat en uitgebreide formule wordt verder nergens in Nederland en zelfs in Europa gegeven. 

Deze training speelt zeer belangrijke rol in de planetaire proces van de versnelling van de energetisch trilling van de mensheid, verhoging van het menselijke bewustzijn en van de kosmische transformatie van de planeet aarde zelf. Er is een kostbare geestelijke sponsoring voor de realisatie van de Universele Priesterschap training in Nederland aanwezig. Geliefde Meester Jezus schenkt een gedeelte van zijn kostbare licht aan alle deelnemers van deze training. De grote Heer Melchizedek, de oude Meester van het Licht die van Sirius afkomstig is en die de geestelijke leider van de oudste mystieke orde op aarde -  "The Cosmic Order of the Ancient of Days” is, zorgt voor de transfer van het licht van zijn orde naar alle deelnemers van deze training toe. De Grote Initiator - de Heer Maitreya, een van de Heersers van Shambhalla, die de Kosmische Christus op aarde vertegenwoordigt, schenkt de lichtmantel van de Universele Priester aan alle afgestudeerde deelnemers van deze speciale training. 

Exclusief voor de allereerste groep van de deelnemers van de Universele Priesterschap training, die op 12 juni 2016 van start gaat, geldt een geestelijke sponsoring van Maha Chohan. De eerste Universele Priesters  die de gehele training vanaf 12 juni 2016 door zullen lopen en bij de afronding van de training ingewijd zullen worden ontvangen een speciale geschenk van de Heer van de Heilige Geest, Maha Chohan, - de vermenigvuldiging van hun geestelijke krachten. Ze ontvangen ook op het geestelijke niveau een broche van de roze diamant die aan hun linker zijde, boven het hart door Maha Chohan vastgezet zal worden. Deze grote eer is voorbehouden aan de allereerste groep van de Universele Priesters van Aquarius. 
De 6 levels van de Universele Preisterschap training


De trainingen van het Universele Priesterschap worden in de vorm van 6 elkaar opvolgende niveaus/levels gegeven. Ieder level bestaat uit 3 praktijk bijeenkomsten die met een inwijdingsritueel op de derde les worden afgesloten. Tussen de levels volgen 3-4 maanden van rust, zodat je de lessen en de energieën van de inwijding op je eigen tempo kunt verinnerlijken. De tijd tussen de levels is een perfecte tijd voor de praktische toepassing van de opgedane kennis en beoefening van je liefdevolle dienstbaarheid op het niveau van de inwijding die jij net ontvangen hebt.

 
Er zijn geen specifieke vereisten om de training van het Universele priesterschap te mogen starten. Iedereen die een innerlijke roeping voelt om deze training te starten is van harte welkom. Het eerste level is uiterst geschikt om je in de leer en dienstwijze van het Universele Priesterschap te kunnen oriënteren. Jij bent niet verplicht om naar de volgende level van de training door te gaan. Jij kunt na het eerste level van de training, net als na afloop van alle volgende levels gewoon met je leertraject stoppen om welke rede dan ook. 

Let op: na uw aanmelding verplicht u zich om het totale lesgeld voor de desbetreffende level te betalen. Er wordt een plaatst voor u vrijgehouden. Bij eventuele annulering of bij tussentijdse beëdiging van de opleiding is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Wil je wel de training volledig afronden en alle 6 levels van de training doorlopen? Wees zeker dat jij door Alpha en Omega zelf, onze liefhebbende Vader-Moeder God enorm gesteund en gestimuleerd zal worden om dit hoge doel op je Pad te mogen bereiken.


Het is wel zo dat je eerst de bijeenkomsten van alle voorafgaande levels moet bijwonen om aan het hogere level van de training deel te kunnen nemen. Het is niet mogelijk om tijdens het gehele leertraject een bepaald level over te slaan. Moet je om een bepaalde rede een les of een level missen dan wacht je totdat de volgende groep met dit level gaat beginnen. Nieuwe informatie over data van de startende trainingen zal met regelmaat op deze pagina geplaatst worden.


Er is altijd de mogelijkheid om de hogere levels van de training te volgen en bij het bereiken van een bepaald niveau dat comfortabel voor je is te stoppen met de lessen. In het geval dat je de zesde level van de training niet bereikt hebt, heb je toch ondanks dit belangrijke kennis opgedaan die op je spirituele Pad ongetwijfeld van pas kan komen. Je kunt dan ook een aantal zegeningen verrichten en als een geestelijke voor je naasten beschikbaar zijn. 

Wil je graag een volgroeide Universele Priester worden die de gezegende mantel van de Kosmische Christus door de eeuwigheid heen zal dragen, dan hoor je alle 6 levels van de training van Universele Priesterschap te doorlopen. Er word een speciale uitgebreide ceremonie van de inwijding tot Universele Priester op de laatste bijeenkomst van de 6de level van de training uitgevoerd. Op deze dag ontvang je ook een officieel certificaat die het bereikte niveau van je persoonlijke meesterschap als de gezegende dienaar van de mensheid - de Universele Priester, bevestigt. 

Een inwijding tot Universele Priester is onuitwisbaar. De mantel die jij op het eind van de training zal ontvangen zal voor eeuwig op je schouders rusten.


De inwijding tot de Universele Priester kent zeven graden. Drie daarvan zijn lagere wijdingen, de laatste vier zijn de hogere inwijdingen. Tijdens de training tot Universele Priester van 6 modules ontvang je stapsgewijs 6 inwijdingen. De zesde inwijding is de inwijding tot de volgroeide Universele Priester. De zevende inwijding is de inwijding van de Universele priesterschap tot het niveau van de bisschop. De geestelijke voorwaarden en de timing voor deze inwijding worden uitsluitend met de deelnemers van de level 6 van de training besproken.
 


De 6 inwijdingen 

van de Universele Priesterschap training


1. De neofiet 

Dit is de eerste niveau van de inwijding. Deze inwijding beperkt zich tot de zalving van je derde oog chakra met de Heilige olie van Christus op de derde les van je training. De neofiet is de student die de eerste lessen van geestelijke training met succes heeft afgerond en geen enkele bindende beloftes aan de Christus heeft afgelegd. Zijn rol is de wegwijzer naar het licht. Hij helpt in ontwaking van de zielen die door de Kosmische Christus op zijn Pad worden gestuurd. Lees verder in deze rubriek de inhoud van de lessen van de eerste level van je training.


2. De ontwaakte

Dit is de tweede niveau van de inwijding. Tijdens deze inwijding wordt je derde oog chakra en je kruin chakra met de Heilige olie van Christus gezalfd. De kosmische taak van de ontwaakte student ligt in het onbevlekte concept voor zijn medemens in het dagelijkse leven hoog te houden. De ontwaakte leerling staat in het voortdurende verbinding met het hart en geest van de Kosmische Christus zonder bepaalde bindende geestelijke beloftes af te leggen. Lees verder in deze rubriek de inhoud van de lessen van de tweede level van je training.


3. De acoliet

Dit is de derde niveau van de inwijding. Op de derde les van de training van de level 3 wordt je derde oog chakra en je keel chakra met de Heilige olie van Christus gezalfd. De acoliet wordt gezien als de heilige inspirator van de mensheid. Zijn hart en ziel zijn vol met verlangen om zo veel mogelijk zielen te reden en te verlichten. Hij staat actief in het leven en wordt versterkt door de Kracht van God. De Heilige Geest zorgt voor tallozen kansen waar hij het Licht van de Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Waarheid en Goddelijke Realiteit in deze wereld kan verspreiden. "Spread the teaching, spread the Truth, spread the Light” - is je levensmotto vanaf deze inwijding. Op de derde niveau wordt een belofte van verdraagzaamheid aan de Kosmische Christus afgelegd. Tijdens de lessen gaan wij dieper op in wat dat voor je betekent. Vanaf deze niveau ben je bereid je kennis, je talenten en je dienstbarheid naar steeds grotere groepen mensen uit te breiden. Lees verder in deze rubriek de inhoud van de lessen van de derde level van je training.


4. De dienaar 

Dit is de vierde, hogere niveau van de inwijding tot Universele Priesterschap. Tijdens deze inwijding komt geliefde Meester Jezus central in je leven te staan. Hij adopteer jou - de Universele Priester in training, als zijn dierbare leerling. Deze eerste hogere inwijding tijdens je training brengt je ziel in volledige en voortdurende contact met Jesus Christus, Christus in jezelf en Christus in je naasten. Deze inwijding zet je ook even op het Pad van Karma-yoga waar je oude karmische schulden via je nederige en liefdevolle dienstbaarheid zonder afgunst en oordeel afbetaald zullen worden. Deze inwijding zorgt voor een grote karmische schoonmaak in je leven. "What is that to thee? Follow thou me” - is je levensmotto na deze inwijding. Je ontvangt ook een krachtige zegening van Goddelijke Moeder door het middel van een handen oplegging.  Lees verder in deze rubriek de inhoud van de lessen van de vierde level van je training.


5. De exorcist

Dit is de vijfde, hogere niveau van de inwijding tot Universele Priesterschap. Tijdens deze inwijding leg je letterlijk je menselijke wil in de handen van God. "In God I trust” wordt je levensmotto die dankzij deze inwijding als een rode draad, zichtbaar voor de rest van de wereld, door je Pad zal gaan. Deze inwijding verzegelt je eeuwige verbond met God de Vader, daarom leg je op deze dag ook een speciale belofte af. Je ontvangt deze inwijding uit de Heilige handen van Heer Melchizedek. Hij is de oude Grote Meester van het Licht die Vader Abraham, geliefde Jezus en geliefde Saint Germain eeuwen geleden voor de vervulling van hun Missie gezegend heeft. Lees verder in deze rubriek de inhoud van de lessen van de vijfde level van je training.


6. De Hoge Priester

Dit is de zesde en de hoogste niveau van de inwijding die tijdens deze trainings traject wordt afgelegd. Deze niveau vertegenwoordig de trilling van de 6de kosmische straal waar iedere Universele Priester werkzaam is. Tijdens deze inwijding ontvang je uit de Heilige handen van de Kosmische Christus Heer Maitreya de luminescente geestelijke mantel van de Universal Priester. Daarmee wordt je Missie in het hart van Christus verzegeld en jij wordt door de Goddelijke Hiërarchie van het Licht als een volgroeide Universele Priester beschouwd. 

Deze inwijding is werkelijk crucial op je Pad van liefdevolle dienstbaarheid hier op aarde. Het helpt je je Goddelijke roeping als vertegenwoordiger van de 6de kosmische straal van Broederschap, Dienstbaarheid en Vrede in vervulling te brengen. Deze inwijding opent voor je de deuren tot volledige samenwerking op een dagelijkse basis met de Kosmische Hiërarchie van het Licht - Alpha en Omega, Elohim, Aartsengelen, engelen, Engel-Deva’s, kosmische wezens, Opgevaren Meesters en elementalen van het vuur, aarde, water en lucht. 

Gezien de hoogte en belang van deze inwijding leg je bindende beloftes aan de Kosmische Christus af waarmee jij je eigen verantwoording op je gedraag (zelfdiscipline en zelfbeheersing) en op je levenswijze, die als een voorbeeld voor je naasten dient te zijn, neemt. "Practice what you preach” - wordt je levensmotto. Door je innerlijke verbond met de Kosmische Christus te sluiten word je ziel met het Hemelse Lichaam van God in deze gedeelte van de kosmos - de Grote Witte Broederschap, ook nauw verbonden. Vanaf deze inwijding ligt de gezamenlijke ocean van het licht, die door de eeuwen heen door de Grote Witte Broederschap in de etherische sferen geaccumuleerd is, tot je beschikking.

Tijdens deze afsluitende inwijding wordt een speciale diepgaande ceremonie uitgevoerd waar niet alleen je ziel, maar ook je priesterlijke attributen zoals je stola, je priesterkleding, je priesterlijke kruis en je speciale juwelen of kristallen door de Kosmische Christus gezegend zullen worden.

De gehele Universele Priesterschap training wordt gerealiseerd door de ingewijde  Universele Priester Reverend Maria Piotrovskaja. Neem hier een kijk op You Tube kanaal van Maria: http://youtu.be/KkBJrVxPVys Inhoud van de lessen 


Level 1. De neofiet 

- Sacrament van de Heilige Communie
- Zalving met Heilige olie
- Inwijding van de Sanctuaria
- Inzegening van het altaar

- Inwijdend gebed: Dedication Service for a New Focus of Light - in het Engels

- Beoefenen van de kunst van invocatie: invocaties en decrees tot Aartsengel Michael voor bescherming - in het Engels

- Zegening van de maaltijd

- Ouderlijke zegening van de kinderenLevel 2. De ontwaakte

- Sacrament van de Doop
- Sacrament van de Heilige Presentatie van de ziel in de Tempel van God
- Sacrament van de inwijding tot Heilige Geest door een handoplegging/Het consolamentum

- Gebruik van wijwater voor diverse inzegeningen en zuivering

- Invocaties en decrees voor persoonlijke en planetaire verlichting - in het Engels
- Geestelijke tussenkomst op afstand
- Planetair geestelijk werk van de Universele Priester
Level 3. De acoliet

- Sacrament van de zieken zalving
- Sacrament der stervenden/ Laatste eer sacrament
- Verzegeling van de 7 chakras van een overleden persoon

- Invocaties en decrees voor genezing, aanroepingen tot Aartsengel Rafael en Moeder Maria - in het Engels
- Memorial service for the passed soul - in het Engels
- Invocaties en decrees tot Elohea Astrea - in het Engels

- Geestelijk werk van de Universele Priester in diverse hogere en lagere geestelijke gebieden Level 4. De dienaar

- Sacrament van de eerste Heilige Communie
- Sacrament van verzoening / biecht

- Heilige ritueel van liefdevolle dienstbaarheid / voeten wassen ritueel (compleet met viering)
- Versterkend  leerstof : het boek van B. Spalding " Life and Teaching of the Masters of the Far East"
- Spirituele technieken voor versnelde persoonlijke transformatie 

- Samenwerking met de Heren van de 7 stralen, je persoonlijke Meester, je engelen team en de gehele Grote Witte Broederschap


Lesdata: zondag 18 juni, 2 juli, 16 juli 2017
Studie kosten: €550,-
Korting: €155,- bij aanmelding t/m 31 mei 2017. De studie kosten met korting bedragen €395,-
Betaling: in contanten bij aanvang van de trainingLevel 5. De exorcist

- Leren effectief los te snijden van entiteiten en de duistere koorden met het Aartsengel Michael zwaard, zwaard van Elohim Hercules en Elohea Astrea
 
- Geestelijke technieken voor de energetische zuivering van personen, dieren, onderwerpen en woon/werkruimtes met Aartsengel Michael, Elohim Hercules en Elohea Astrea

- Geestelijke zuivering met de robijnrode straal van Aartsengel Chamuel Archangel Michael’s Rosary - in het Engels

- Krachtig gebed van de robijnrode straal: "Lords Ritual of Exorcism with Sanat Kumara" - in het Engels


Lesdata: oktober-november 2017
Studie kosten: €550,-
Korting: niet van toepassing
Betaling: in contanten bij aanvang van de trainingLevel 6. De Hoge Priester

- Het Vormsel sacrament
- Sacrament van het huwelijk
- Vernieuwing van de huwelijke beloftes sacrament
- Voorbereidingen voor de inzegening van het huwelijk
- Leringen over het huwelijk van Opgevaren Meesters
- Geestelijke voorbereidingen voor het ontvangen van de mantel van de Universele Priester
- Activatie van alle priesterlijke incarnaties van de kandidaten
- Heilige ceremonie van de inwijding tot het Universele Priesterschap Uitreiking van het certificaat en afsluiting van het trainings traject


Lesdata: maart-april 2018
Studie kosten: €550,-
Korting: niet van toepassing
Betaling: in contanten bij aanvang van de training
Wat is een universele priester?


Een universele priester is een persoon die het sacrament van priesterschap heeft ontvangen wat hem in zijn liefdevolle en onzelfzuchtige dienstbaarheid naar de mensheid toe versterkt. Dankzij zijn geestelijke mantel is de universele priester in staat beter van de innerlijke behoeftes van de ziel te voorzien. Hij is de wijze leraar, de geestelijke raadgever, de kenner van de Kosmische Wetten, de waakzame geestelijke begeleider, de healer van de lijdende zielen en de bewuste beschermer van het Goddelijke licht in ieder hart en dit allemaal tegelijkertijd.

Het woord "priester” is afgeleid van het Griekse woord " presbuteros” dat de oudste (van de gemeente) of een ouderling betekent. De universele priester voert rituele handelingen uit die iedere ziel bewust maken van haar eigen gaande spirituele processen. Hij is een zuiver, betrouwbaar en liefdevol instrument in de handen  van God – de allerhoogste scheppende kracht in het Universum. Hij is niet verbonden met de traditionele religieuze structuren, maar put zijn geestelijke kracht uit zijn directe mystieke verbinding met de Bron en met de Hoge Scheppende Kracht van Vader-Moeder God. Dit maakt hem persoonlijk verantwoordelijk  voor al zijn rituele handelingen, persoonlijke adviezen en al  het geestelijke werk die hij verricht.

De universele priester vervult een belangrijke rol in onze maatschappij als een geestelijke koerier tussen de geestelijke en fysieke dimensie op aarde. De universele priester is echter geen persoon die zijn permanente plaats tussen God en mens claimt. In tegenstelling, hij laat iedereen vrij om zijn eigen spirituele weg te bewandelen. Hij assisteert wel de ziel in haar eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar de Goddelijke ouders Alfa en Omega en eigen Goddelijke lichtkern "Ik Ben Wie Ik Ben”. De universele priester is daarom geen bemiddelaar tussen mens en God maar een spirituele assistent die iedere ziel met zijn Schepper helpt te herenigen. Hij zorgt er ook voor dat de zoekende ziel op eigen kracht in verbinding met God zal verblijven.


Dankzij zijn geestelijke training en inwijding  heeft de universele priester een hogere graad van verbondenheid met God bereikt dan de zielen die van zijn spirituele assistentie genieten. Dit maakt hem niet beter of hoger dan zijn medemens, maar wel behulpzamer in het proces van de planetaire verlichting. Zijn geestelijke mantel zorgt ervoor dat hij meer licht in zijn cellen, chakra’s en in zijn aura vast kan houden. Hij is daardoor beter in staat de gemeenschap in de richting van de ultieme vrijheid van de ziel te leiden dan andere mensen. 
 

Waarom is de universele priesterschap 

zo belangrijk in deze tijd?

 
Wij leven in de tijd wanneer de menigte geen vertrouwen meer in de officiële kerkelijke instanties heeft, maar dit is ook de tijd wanneer velen hun Goddelijke lichtkern aan het herontdekken zijn. De tijd wanneer God slechts tot enkele zielen spraak en via officiële kerkelijke hiërarchie met de massa’s communiceerde is voorbij. De nieuwe tijd is aangebroken wanneer iedere ziel zijn persoonlijke verbinding met de Bron, met  de Schepper en met eigen Goddelijke lichtkern zal realiseren. Er is niets belangrijker in dit nieuwe Aquarius Tijdperk dan de versterking van een persoonlijke een-op-een relatie met God. De universele priester is een geestelijke begeleider van dit uiterst belangrijke herenigingsproces van de ziel. Hij assisteert de ziel in de vernieuwing van haar innerlijke relatie met Vader-Moeder God zodat de bemiddeling tussen ziel en God, de menselijke en Goddelijke wereld in de nabije toekomst niet meer nodig zal zijn.
 
Volgens het Grote Kosmische Plan zal uiteindelijk iedere ziel in staat zijn om hun persoonlijke innerlijke ingevingen en geestelijke scholing vanuit de hogere geestelijke wereld zelf te ontvangen.  In deze tussentijd wanneer de kerken steeds minder kracht van de Heilige Geest in hun diensten kunnen aantonen komen de individuele dragers van de Heilige Geest – de universele priesters die buiten de officiële kerkelijke instanties staan om het licht van God, zijn kracht, wijsheid en liefde in de maatschappij te laten schijnen. De universele priesters zijn spirituele vrijwilligers die door God zelf geroepen zijn om in deze overgangsperiode van de kerkelijke geestelijke autoriteit naar de persoonlijke Goddelijke Vrijheid als geestelijke assistenten gehuld in de mantel van de Universele priester van God te mogen dienen. Iedereen die geroepen is om dit waardevolle werk te mogen doen zal door middel van deze spirituele opleiding de krachtigste training gedurende 2 jaar ontvangen.


Waarmee kan een universele priester mensen helpen?
 

Universele priester kan op vele manieren mensen van dienst zijn. Dankzij zijn heilige mantel van het geestelijke dient hij als een fysiek instrument van Goddelijke zegening, Godgelijke troost en Goddelijke bescherming.  Op deze manier geeft de universele priester Goddelijke zegening (zalving) aan iedereen die erom vraagt. Niet alleen levende wezens zoals mensen en dieren kunnen de zegening van God ontvangen maar ook niet levende objecten zoals huizen, auto’s, bedrijven, praktijken, evenementen. Ook persoonlijke onderwerpen zoals juwelen, edelstenen of kostbare persoonlijke bezittingen waar bijzondere herinneringen aan vast zitten kunnen door een universele priester gezegend worden.  


De universele priester brengt de zielen dichter bij Vader-Moeder God door Heilige sacramenten uit te voeren zoals de sacramenten van de doop, van de Heilige communie, van het biechten, van ziekenzalving, van vormsel en van een huwelijk. Een universele priester  met een bisschop niveau van dienstbarheid is ook gelegitimeerd de priesterschap inwijdingen te voltooien – dit is de sacrament van de priesterwijding.  Een van de belangrijkste taken van de universele priester is de verzegeling  van het licht in de chakra’s en de afsluiting van het levensenergie kanaal van een overleden persoon. Daarmee  helpt hij de ziel, die haar fysieke lichaam voor altijd verlaten heeft, veilig in de geestelijke dimensies van het licht te aankomen.

Een universele priester vervult ook een belangrijke taak bij de verlossing  van de ziel van kwade geesten, vloeken en bezettingen. Hij bevrijdt de ziel uit het duistere krachtveld van negativiteit en zuivert en harmoniseert de verstoorde energieveld. Hij verzegelt de ziel in de vurige ring van onweerstaanbare Goddelijke bescherming. Een  universele priester gebruikt verder de kracht van zijn geestelijke mantel om de lijdende zielen te troosten en te genezen.   Hij ondersteunt iedere ziel die om zijn hulp vraagt in haar proces van zelfverlichting en zelfgenezing. Het is het Licht van God, de kracht van de Heilige Geest die uiteindelijk voor de transformatie in de lijdende zielen zorgt.


Wat is een sacrament?


Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God tot de mens komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovige. Het begrip is afgeleid van het Latijnsesacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

Een sacrament is een zichtbaar teken van God in deze fysieke wereld. Dit is een zegel (een bevestiging) van Gods genade voor de ziel die het sacrament ontvangt. Ieder sacrament zuivert en versterkt de ziel op haar Pad van de Hemelvaart. Een sacrament verhoogt de ziel in haar innerlijke waarde, verruimt haar bewustzijn en versnelt haar energetische trilling, wat de ziel steeds dichter bij de Goddelijke wereld van het Licht en bij het Heilige Hart van de vader-Moeder God brengt. 

Sacrament is een Heilig Mysterie waar de onzichtbare aanwezigheid van de Vader-Moeder God in de materiële wereld zich door middel van het sacrament zichtbaar en voelbaar vertoont. Een sacrament bezit een enorme geestelijke kracht van transformatie. Dit is een overdracht van de Goddelijke energie vanuit de Bron des Levens naar de witte vuurkern van de ziel toe. Door het ontvangen, het absorberen en het verinnerlijken van het Goddelijk Licht die tijdens een sacrament word toegediend komt een diepgaande healing, zuivering en versnelde geestelijke groei van de ziel tot stand. 
 
Een sacrament kan uitsluitend door een ingewijde priester toegediend worden. Zijn geestelijke mantel werkt dan als een onzichtbare kanaal van het Licht door welke Gods zegeningen krachtig naar de fysieke dimensie toe kunnen stromen. 

Een Universele priester vertegenwoordigt tijdens het toedienen van de sacramenten de Kosmische Christus en het mystieke lichaam van de Christus op aarde. Door de inwijding tot de Universele priester wordt de ziel van ingewijde met het Goddelijke beeld van de kosmische Christus gesmolten.  De Christus is de hoogste en eeuwige priester die door de Universele priester zich tastbaar (door het middel van sacramenten en de daden van liefdevolle dienstbaarheid) laat manifesteren. Een inwijding tot Universele Priester is werkelijk onuitwisbaar. De mantel die hij na afloop van zijn training ontvangen heeft zal voor eeuwig op zijn schouders rusten.


Dit is je gouden kans...Lieve ziel van het Licht, wil je graag je levenspad verder als een Universele Priester gaan bewandelen of wil je eerst even kijken of dit echt iets voor jou is, ga dan aan de slag met de eerste level van de Universele Priesterschap training. De lessen beginnen op zondag 12 juni 2016. Na afloop van de eerste level bent jij volledig vrij om met je Universele Priesterschap training te stoppen of juist naar de tweede level op 16 oktober 2016 door te gaan. 

Spreekt deze unieke training je heel erg aan, wacht dan niet te lang met je aanmelding. Bij een aanmelding t/m 25-5-2016 kun je nog van de royale introductie korting van €200,- profiteren. 

Let op: voor een aanmelding na 25-5-2016 wordt geen korting meer verwerkt en bedragen de studie kosten €550,- incl. BTW


Meld je vandaag hier nog aan: Neem contact op