ENGELEN EDELSTEEN VAN DE MAAND


De steen van de maand Oktober

- AMETHIST -
Amethist - de magische sleutel tot je transformatie 


Amethist is de steen van innerlijke transformatie, alchemie, innerlijke groei en spirituele verbinding met je Geest Rijke huis van het Licht. Hij stimuleert natuurlijke activatie van ons zesde zintuig en creŽert onzichtbare energetische draden met je persoonlijke engelen team, adepten, Opgevaren Meesters en kosmische wezens die je ziel op een persoonlijke wijze vanuit de hogere dimensies gedurende dit leven begeleiden. 

Amethist verjaagd negatieve energie, neutraliseert astrale projecties uit de onderwereld en brengt je geprikkelde of opgejaagde geest tot rust. Dit is een echte anti-stress edelsteen. In de heftige tijden van een noodlot, onverwachte verlies of zware persoonlijk beproeving blijft Amethist een straal van innerlijke rust, hoop en verlossing in je aura houden.  Innerlijke kalmte keert makkelijker en sneller terug in je wezen dankzij de aanwezigheid van Amethist in de ruimte waar je bent. 

Dit is een perfecte edelsteen voor temperamentvolle mensen die snel boos kunnen worden, want een Amethist houdt een emotionele explosie tegen door de explosieve energie naar de grond, naar de Moeder aarde via je benen en voeten toe te leiden. Deze steen helpt ook verslavingen tegen te gaan. Hij herstelt de vitaliteit van je cellen en versterkt vooral de werking van de beschadigde zenuwcellen; balanceert beide hersenhelften wat verder voor een beter evenwicht tussen mannelijke(yang) en vrouwelijke(yin) energieŽn in je lichaam en je levensveld zorgt. 

Amethist helpt ons te herinneren dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor een betere doorstroming van het licht, de universele levensenergie in ons wezen. Hij versterkt creative, scheppende levenskrachten in ons en opent de deuren naar meer geluk en vreugde in ons leven. Verder maakt Amethist ons flexibel in het lastige proces voor het maken van beslissingen. Hij versterkt innerlijke energetische verbindingen tussen de materiŽle en spirituele wereld rond ons heen en ook tussen alle dimensies en lagen van ons zijn: fysieke, emotionele, mentale en etherische lichaam. Op deze manier hebben wij meer inzicht in het bredere kosmische perspectief van onze persoonlijke situatie en hoeven we niet meer krampachtig en angstig te handelen. 


De zevende straal edelsteen 
Amethist laat je weten dat alles wat er met je gebeurd een Hogere reden heeft. Hij helpt je altijd de weg van de Goddelijke Vrede in jezelf te kiezen.    Amethist is de hoofdsteen van de zevende kosmische straal - de Violette straal van Goddelijke Vrijheid, Rechtvaardigheid, Vreugde, Compassie, Genade en Vergeving. Deze straal vormt de energetische en geestelijke basis van het nieuwe Aquarius Tijdperk. Het Gouden Tijdperk van Aquarius wordt geleidt door de Opgevaren Meester Saint-Germain en wordt gesteund vanuit de engelen wereld door Aartsengel Zadkiel en zijn tweelingziel Archeaís Heilige Amethist. Geliefde Archeaís Heilige Amethist belichaamt de Goddelijke energie voor de Ultieme Vrijheid van de ziel dat in ieder stuk Amethist op aarde is verankerd. 

Wanneer je een stuk Amethist in je handen houdt of een groter stuk naast je hebt staan, de golven van de engelen vrijheid, vreugde en vergeving stromen dan,op natuurlijke wijze in je aura en beginnen met het helen en herstellen van je ziel door de opgebouwde trauma's uit je verleden. Werkinstrument van je verleden en je toekomst Amethist is een perfecte edelsteen om te werken met de regressie - en innerlijke helende reis naar je verleden.  Vooral een Amethist die door de energetische zuivering is gegaan en door de violette vlammen van de Meesters en engelen van de 7de straal geraakt is, kan een goede hulp zijn in het openen van je Boek des Levens en in het verkrijgen van toegang  tot de Akasha kronieken. 

Amethist kan je helpen in het afscheid nemen van de pijnlijke herinneringen uit vorige levens. Hij laat je de karmische lijnen, verbindingen en structuren  zien die je met andere mensen verbindt. Ook de karmische matrixen die in je energieveld vastzitten uit vorige levens kunnen met behulp van een opgeladen amethist getraceerd worden. Deze prachtige edelsteen stimuleerd je innerlijke proces door de acceptatie van je verleden en vooral door de acceptatie van de fouten uit je verleden. Hij verwijderd het energetische patroon uit je ziel die de neiging heeft om steeds weer dezelfde fouten te maken.    

Amethist is niet alleen een perfecte steen om te werken met je verleden, maar ook om het contact te maken met je toekomst. Hij creŽert een energetische brug naar je toekomst toe  en helpt je, jezelf open te stellen voor de nieuwe wegen en nieuwe richtingen voor de ontwikkeling van je ziel. Deze fantastische edelsteen helpt je ook de  nodige veranderingen op je Pad te accepteren. Net als een magische spiegel laat een amethist je toekomstige zelf zien zodat je beter aan jezelf kunt werken en de uitstraling, de houding en de kwaliteiten van je huidige zelf aan de behoeftes van de groei van je toekomstige zelf kunt aanpassen. 


Opgeladen amethist 
Een opgeladen ruw stuk Amethist die in onze webshop te bestellen is, is gevuld met de kosmische violette vlammen van Saint-Gemain, Omri-Tas, de kosmische leider van de 144.000 priesters van de Violette Planeet, en is doordrongen met de engelen essentie van Vergeving en Healing van Aartsengel Zadkiel en de Heilige Amethist. De kosmische magneet van de 7de straal van Goddelijke Vrijheid is in ieder opgeladen stuk verankerd. 

Deze opgeladen ruwe stukken Amethist versnellen transformatie van de lagere energieŽn in je fysieke, emotionele en mentale lichaam in de hoogtrillende energieŽn in je hele wezen. De opgeladen Amethisten dienen in deze zin als de kosmische transformatoren van de zware substanties van je karma. Ze bevatten de alchemistische sleutels tot je versnelde persoonlijke spirituele groei dankzij het extra licht van de Meesters en Aartsengelen die daarin verankerd zijn. 

Een opgeladen Amethist versterkt je kristallen koord en de verbinding met je Ik Ben Aanwezigheid en laat de toestroom van het licht vanuit de witte vuurkern van je Goddelijke Zelf als een machtige beschermende paraplu boven je kruin komen. Deze energetische "parapluĒ wijst de psychische aanvallen van je af. Hij transformeert deze destructieve energie, die tegen jou is gericht, in hoogvibrerende, liefdevolle en positieve energie. 

Een opgeladen Amethist is een krachtige energetische magneet die de Universele levensenergieŽn rond je heen in een betere doorstroming brengt. Hij verwijdert stagnatie uit je levensveld en uit je woon/ werkomgeving. De violette vlammen van een opgeladen Amethist zijn goed in je geest te zuiveren en oude gekristalliseerde substanties zoals dogmaís, bijgeloof of illusie uit je mentale lichaam te verwijderen. 

Ook op emotionele gebieden kan een opgeladen Amethist gebruikt worden door op een bepaald deel van je lichaam ( buik, borst, benen bij voorbeeld ) te leggen zodat het bepaalde gekristalliseerde emoties ( woede, verdriet, frustraties bij voorbeeld ) demagnetiseert en daardoor dan volledig verwijderd kunnen worden. Gezien het feit dat een opgeladen Amethist een heel positief effect op de verschillende niveauís van het zijn teweeg brengt is het aan te raden een opgeladen stuk gedurende 5-7 minuten in je handen te houden en/of op een bepaald deel van je lichaam te leggen waar een demagnetisatie van de gestagneerde energie gewenst is. Bekijk hier verschillende (resterende) exemplaren van de ruwe opgeladen Amethist stukken: Webshop


De steen van de maand Juni

- MANGANO CALCIET -De etherische energie van de engelen en Aartsengelen wordt hier op aarde in de vorm van kristallen, mineralen en edelstenen gekristalliseerd. De engelen en Aartsengelen hebben zeer strategisch bepaalde mineralen uitgekozen om hun intense engelen licht, engelen aanwezigheid, engelen kracht, engelen healing, engelen liefde en engelen wijsheid in een materiŽle, tastbare vorm te kunnen verankeren. 

Wees a.u.b. bewust dat niet alle mineralen en edelstenen de electromagnetische aanwezigheid van een bepaalde engel of een Aartsengel kunnen verdragen. Uitsluitend de edelstenen van zeer hoge vibratie worden door een Aartsengel tot hun anker-kristal uitgekozen. 


Verschijnt binnenkort:

De nieuwe online cursus

"De edelstenen poorten tot het engelenrijkĒ


De tijd is aangekomen wanneer de Aartsengelen de mystieke kennis over de machtige energetische werking van hun edelstenen aan ons, kinderen van het Licht, door willen geven. De volledige samenstelling van alle engelen stenen ( per kosmische straal ) zal binnenkort in de vorm van de nieuwe online cursus "De edelstenen poorten tot het engelenrijkĒ verschijnen. In deze cursus zullen de 7 Aartsengelen de omschrijving en de werking van de edelstenen uit het engelenrijk aan ons doorgeven. Alleen de edelstenen die de machtige energieŽn van de engelen en Aartsengelen in hun moleculaire structuur kunnen vasthouden zullen in deze online cursus behandeld worden.

Volgens het Goddelijke Plan speelt de engelen edelstenen leer in het proces van liefdevolle samenwerking tussen zielen van het licht en de engelen en Aartsengelen een zeer belangrijke rol. Voornamelijk omdat de communicatie tussen mensen en engelen via edelstenen zeer snel en effectief kan gebeuren. Het nieuwe Aquarius tijdperk is de tijd van geestelijke versnelling en de snelheid van de geestelijke communicatie tussen de menselijke wereld en de engelen wereld is van groot belang voor de versnelde ontwaking en totale verlichting van de mensheid.

Vanaf maart 2016, waneer de eerste Crystal Keeper opleiding onder de geestelijke sponsoring van de Engel-Deva van de elementalenrijk tot stand kwam, werken wij bij Aquarius met edelstenen en kristallen van zeer hoge energetische trilling. De kristallen die wij voor Aquarius aanschaffen worden één voor één door de Meesters, Elohim, Komische wezens en Aartsengelen geactiveerd. Het vloeibare licht vanuit de Grote Centrale Zon begint daarom in onze geactiveerde kristallen krachtiger te pulseren. Een geactiveerd kristal vormt onmiddellijk een geestelijke magneet van het Licht, hij trekt Licht aan en verspreidt positieve energie waar hij wordt geplaatst.


Mangano calciet - de steen van Maha Chohan
en de engelen van de Heilige Geest


Mangano Calciet is een zachtroze steen met af en toe zachtgrijze lijntjes. Hij heeft een zeer zachte, rustgevende, liefdevolle uitstraling wat hem voor de engelen van de Goddelijke Liefde en de Heilige Geest heel erg aantrekkelijk maakt. De engelen gebruiken Mangano Calciet om hun elektronische aanwezigheid in de fysieke dimensie te verankeren. Hij werkt als een magneet en generator voor de engelen stralen van Goddelijke Liefde, Genade, Compassie en ook voor de zeer hoge energieŽn van de Heilige Geest. De engelen van de Heer van de Heilige Geest, Maha Chohan, bezielen ieder stuk van deze steen met hun genezende en koesterende liefde. Jij mag gerust weten dat daar waar een Mangano Calciet geplaatst is, de engelen van trost, compassie, liefde en Heilige Inspiratie zich daar ook zullen bevinden. 


Mangano Calciet is een zachte maar tegelijk ook zeer krachtige engelen steen als het over healing op zielsniveau gaat. Dit is een steen  van empathie, welzijn en heelheid. Hij resoneert met de engelen essentie van het licht wat weer naar de licht essentie van je eigen ziel terugkaatst. De genezing van de diepste wonden van de ziel gaat uitstekend met behulp van een mooi stuk Mangano Calciet. Hij heelt de pijn van je innerlijke kind, verlicht en neutraliseert het zware pijnlijke gevoel van afgestoten, afgewezen en onbegrepen worden. Mangano Calciet is in staat werkelijk alle soorten trauma's van de ziel te genezen. Ook traumas van misbuik - geestelijk, psychisch, emotioneel en fysiek kunnen met deze wonderbaarlijke engelen steen geneutraliseerd woorden. Hij straalt zulke machtige energie van moederliefde uit dat alle blokkades rondom het hart en de hartchakra in in hoog tempo opgelost kunnen worden. Dit is waarom deze steen zeer gunstig is voor mensen die hun emoties onderdrukken, geen liefde meer kunnen voelen, geen liefde voor zichzelf kunnen genereren en niet in staat zijn op een natuurlijke wijze liefde te ontvangen en te geven. Ook disbalans tussen ontvangen en geven van liefde wordt door Mangano Calciet herstelt. Hij dient ook als een perfect engelen middel bij erkenning en vrijlating van diepgewortelde gevoelens die jarenlang vast hebben gezeten. Dit is dus De steen voor een krachtige emotionele release sessie. 


Omdat Mangano Calciet negatieve energie heel makkelijk opneemt en in de pure Moederliefde transformeert kunnen er ook diepgewortelde angsten mee behandeld worden. Hij vermindert nachtmerries en is daarom een uitstekende steen om in je slaapkamer te houden - op je nachtkastje of zelfs onder je kussen. Kinderen reageren enorm enthousiast op Mangano Calciet, want ze voelen de aanwezigheid van de engelen die met de steen verbonden zijn, daardoor worden ze rustiger en hebben minder heimwee naar hun geestelijke thuis. 


Mangano Calciet is een machtige engelen steen die de ziel troost bij het verlies van een dierbare. Er is geen betere steen te vinden die bij het pijnlijke proces van het los laten en het rouwen kan helpen. Hij creŽert mooie visioenen van een betere, hoopvolle toekomst en trekt nieuwe kansen in het leven aan.


Mangano Calciet neemt gemakkelijk emotionele en geestelijke spanningen weg. Hij vermindert stress aanzienlijk en helpt bij het herstellen van een burn-out. Hij verterkt je gevoel van eigenwaarde en leert je jezelf te aanvaarden zoals jij bent. 


Wanneer je een stuk van Mangano Calciet in je handen houdt voel je een enorme zaligheid, verlichting, opluchting, trots en kalmte. Je hart resoneert onmiddellijk met de koesterende, rustgevende en opluchtende energieŽn van deze "allroundĒ engelen steen. Je hartpijn en verdriet worden veel minder nadat jij een mooi stuk Mangano Calciet 5-7 minuten in je handen hebt gehouden of op je hartchakra hebt gelegd. Dit komt door het feit dat deze miraculeuze engelen steen onzichtbare energetische draden creŽert die een geestelijke verbinding tussen de eigenaar van de steen en het engelenrijk tot stand brengen. De liefdevolle energieŽn van Aartsengel Chamuel en Archea Charity, de Aartsengelen van de kosmische straal van Goddelijke Liefde, vloeien op natuurlijke wijze door deze steen heen en worden dan in de cellen van je lichaam verankerd. Ook de liefdevolle vrouwelijke zachtheid van de Goddelijke Moeder Omega is door de engelen van Liefde in de moleculen van Mangano Calciet geÔmpregneerd. Alle herinneringen aan gebrek van Moederliefde net als de karmische pijnstukken die met het Moeder-aspect in je leven verbonden zijn worden door Mangano Calciet geheeld. Daarmee worden de energieŽn van dankbaarheid in je versterkt en je empathische vermogen vergroot. Als gevolg heb je minder last van verdriet en hartpijnen, je hartgebied wordt dankzij Mangano Calciet gestabiliseerd.

 


Ook helpt deze wondersteen bij het herstel van lichaamsweefsel na verwonding of operatie en bij het opnemen van mineralen, met name calcium. Dit is de steen van innerlijke en uiterlijke heelheid. 


Mangano Calciet legt een interdimensionale brug tussen de fysieke dimensie en de hogere dimensies van de geestelijke wereld. Maha Chohan maakt graag gebruik van deze steen om zijn leerlingen in de integratie van de hogere trillingen van de Heilige Geest te kunnen helpen. Is Maha Chohan de geliefde Meester en wil je graag de geschenken van de Heilige Geest kunnen bezitten? Dan mag een prachtig stuk Mangano Calciet niet ontbreken op je altaar.Alle stukken Mangano Calciet van Spirituele Weg zijn tijdens de Master Class van Maha Chohan gedurende Pinksteren met de golven van de Heilige Geest opgeladen. De engelen van de Heilige Geest hebben de elektromagnetische essentie uit het causale lichaam van Maha Chohan in alle 5 stukken geÔmpregneerd. Alle stukken zijn uniek en verschillend qua grote, gewicht en uitwerking op je ziel. Alle stukken spreiden een lumineuze energie van Goddelijke Liefde, Genade, Compassie en koestering van Goddelijke Moeder uit. 


 

*****

De steen van de maand  Mei 

- SELENIET -***** 

Seleniet - de steen van de Ascension engelen

Seleniet is een belangrijke basis engelensteen die uiterst geschikt is voor een zuivere communicatie met de engelen. Hij is ook een perfecte activator van je geestelijke kanaal van het Licht. Deze steen heeft een zachte en liefdevolle vibratie en resoneert met de zachtheid van  de engelen veren wat heel erg koesterend en troostend voor een getraumatiseerde ziel is. 

Seleniet is één van de engelenstenen van hoge vibratie die ook aardend is. Hij opent  je kruin en tegelijk ook je basis chakra en verankert verder de Witte Vlam van de Goddelijke Moeder Omega in je voeten. Seleniet herstelt je innerlijke verbond met de Goddelijke Moeder, Moeder aarde, Moeder Natuur. Deze prachtige liefdevolle steen helpt je als een geestelijk wezen je fysieke lichaam en alle beperkingen van de materie te accepteren. Hij helpt je de Goddelijke reden van je huidige reÔncarnatie weer te herinneren. 

De engelen van seleniet helpen je de vreugde van je fysiek bestaan terug te vinden. Seleniet is een hele zachte, rustgevende steen toch is hij is sterk genoeg om de innerlijke pogingen van de ziel, die haar lichaam wil ontvluchten, negeren en zelfs vernietigen of blokkeren. 

Op een zeer liefdevolle en koesterende wijze "moedertĒ seleniet over je ziel en in het geval dat  je geen goed en warm contact met je moeder hebt gehad, troost seleniet je innerlijke kind met de moederlijke zachtheid en liefde. Seleniet is een steen van onbewuste genezing, je merkt dus niet dat de genezing gebeurd. Toch vindt hij werkelijk plaats op het diepste niveau van je wezen. Hij geneest de wonden van afwijzing een eenzaamheid met de engelen balsem van de Oneindige Liefde. 

Plaats je seleniet op je hartchakra of op je onderbuik voor de innerlijke genezing van je ziel. Vooral de traumas van de kant van de moeder of oude familie traumas van de vrouwelijke lijn worden goed met seleniet genezen. De platte opleg stenen van seleniet zijn uitstekend geschikt voor de zelfhealing.  Seleniet is een zeer goede reiniger. Hij zuivert je basis chakra en vervolgens al je 7 chakras. Deze bijzondere steen reinigt niet alleen je eigen energieveld maar ook het energieveld van je omgeving. Hij blokkeert elektrosmog en vermindert de straling van alle elektrische apparatuur in je huis of op je werkplek. De entiteiten en alle andere soorten  onzichtbare geesten houden niet van de bruisende lichtgolven van seleniet. Daardoor is dit dus een perfecte steen om in je slaapkamer te plaatsen zodat je geen last van nachtmerries of energetische aanvallen hebt in de nacht. In een extreem negatieve omgeving is het raadzaam om permanent 4 seleniet bollen in elke hoek van een energetisch vervuilde  kamer te plaatsen. 


Seleniet is een hele fijne steen voor een rustgevende meditatie. Hij zorgt voor de rust en balans in je geest en vooral in je emoties. Seleniet werkt verkoelend op de hoogopgelopen emoties en geeft je een emotionele "time-outĒ, zodat je even uit de emotionele situatie kunt stappen. De engelen van seleniet nemen je ziel tijdens je meditatie, je slaap of gewoon een rustmomentje voor een speciale healing sessie naar de Witte Tempel van Genezing van Goddelijke Moeder Omega. Het enige wat moet je doen is gewoon je seleniet in je handen houden of op je hartchakra te leggen, de rest gebeurd vanzelf. 


Seleniet is een hoogfrequente steen die met de Ascension vlam  van de 4de Goddelijke straal van Ascension en Zuiverheid resoneert. De krachtige en zelfs scherpe energie van de witte straal wordt door sleepte naar je persoonlijke energietrilling getransformeerd en aan de hoogte van je persoonlijke vibratie aangepast, je krijgt daarom nooit te veel van het witte licht binnen. Niet iedere ziel kan de ijzersterke vibraties van de witte Ascension Vlammen verdragen. Een seleniet bol is een perfecte transformator van de krachtige Ascension vlam. Juist een seleniet in bol vorm wordt door de Ascension engelen als een ankerpunt voor de Hemelvaarts spiraal in de fysieke dimensie gebruikt. Het is raadzaam daarom voor iedere ziel van het licht om eigen Ascension seleniet bol in bezit te hebben. De seleniet bollen van Aquarius zijn allemaal een voor een met de Ascension vlam van geliefde Meester Jesus geladen. De electromagnetische replica van zijn Hemelvaarts spiraal is in iedere seleniet bol van Aquarius verankerd. 


De ascension engelen hebben een energetische ark van het licht tussen de Mount Shasta en de geactiveerde seleniet bollen van Aquarius  gecreŽerd. De Mount Shasta in California, USA is de grootste ankerpunt van de engelen Ascension spiralen op onze planet. Dit komt dankzij de Tempel van Zuiverheid van Aartsengel Gabriel en Archea Hoop die boven Mount Shasta in de etherische dimensie zich bevindt. Een portie van de Ascension Licht uit de Tempel van Zuiverheid zal ook in je huis verankerd worden wanneer een geactiveerde seleniet bol van Aquarius in je meditatie ruimte of op je altaar wordt geplaatst. 


Een geactiveerde seleniet bol van Ascension is in de webshop van spiritueleweg.com te bestellen. Wij versturen je seleniet bol aangetekend naar je toe.