ENGELEN SCHOOL


Engelen school 


"Engelen voor Engelen”


bij Aquarius Alternatief educatie centrum te Tilburg


Iedere laatste zondag van de maand


12.00 - 16.30


MEER INFO OVER DE VOLGENDE LES:

AGENDA 2017


 

Ben jij ook een engel in incarnatie 

of wil je graag weten of dit waar is?

 

Wil je graag één met de engelen 

en Aartsengelen worden

 
en de weg van de engelen dienstbaarheid 

in dit leven bewandelen?


Ben je allang in je wezen met de engelen en het engelenrijk verbonden en wil je deze verbinding graag uitdiepen?

 

Sluit je dan bij onze Engelen school 

"Engelen voor Engelen” aan!


Onze engelen mandala is open voor iedereen 

die resoneert met de Goddelijke Vlam van de Zuivere Engelen Liefde!

 

De lessen vinden plaats in Tilburg bij Aquarius Alternatief educatie centrum iedere laatste zondag van de maand tussen 12.00 - 16.30. Iedere les heeft een eigen thema. Kijk op onze agenda en ontdek de themas van de volgende lessen:  AGENDA 2017

 

Spreekt een bepaalde thema je erg aan en wil je graag op deze les aanwezig zijn, meld je dan op tijd aan want het aantal plaatsen is helaas beperkt. Er geldt geen verplichting om bij alle lessen aanwezig te zijn. Iedereen is vrij om losse lessen te nemen. Een les kost €35,-. De betaling is in contanten bij aanvang van de les. 

 

De 7 Aartsengelen zijn de geestelijke sponsors van onze Engelen school. Het is hun Licht, hun energie, warmte, liefde, wijsheid en steun die zo voelbaar is wanneer je bij onze Engelen school binnen stapt. De 7 Aartsengelen projecteren een electromagnetische krachtveld uit de etherische Tempel van de 7 Aartsengelen op  ons aardse studie lokaal en verankeren een Heilige Engelen magneet in onze sanctuaria die energetische kanalen en poorten naar het engelenrijk voor ons tijdens de lessen open maakt. Deze magneet ziet er uit als een wondermooie gefaceteerde dieproze Morganiet kristal van ongeveer 30 cm die onzichtbaar voor velen midden in onze engelenklas hangt. 

 
Hij verspreidt een zachte roze engelengloed van Onvoorwaardelijke Liefde uit en is werkelijk voelbaar in de ruimte. Deze prachtige engelen energie daalt zachtjes in je aura tijdens de lessen. Je neemt deze zegening mee naar huis om daar verder in je omgeving de engelengloed en engelen liefde te verspreiden. 

 

Tijdens de lessen van onze Engelen school zijn ook speciale engelen legioenen aanwezig om de kristallen elektroden van het Licht uit het engelenrijk in onze groepsmandala te verankeren. Daardoor nemen spontane energetische, geestelijke en emotionele reinigen tijdens de lessen plaats. Je wordt gezuiverd, opgelucht, verlicht en gaat met een warm gevoel van eenheid en verruimde visie over je levensplan naar huis.

 

THE COSMIC CROSS OF WHITE FIRE


De groepsmandala van de reïncarneerde engelen, die weten dat ze ook engelen in de menselijke gedaante zijn, vormen de geestelijke kern van onze Engelen school. Deze reïncarneerde engelen groep vertegenwoordigd een speciale engelen legioen die zich in de formatie van de gigantisch grote kosmische witte kruis door het Universum verplaatst. Deze engelen formatie wordt in het Engels " THE COSMIC CROSS OF WHITE FIRE” genoemd. Er zijn veel meer engelen in incarnatie die oorspronkelijk bij deze specifieke engelen groepsmandala horen. Sommigen zijn hier op aarde en bewandelen hun levenspad in menselijke gedaante, maar de meesten blijven in hun engelen gedaanten dienen in de hogere dimensies van het Licht. Vele engelen in incarnatie die tot deze groepsmandala horen, hebben hun eigen broeders en zusters nog niet terug gevonden. Dankzij de tussenkomst van de 7 Aartsengelen en de dispensatie van de Grote Karmisch Raad voor de opening van de engelen school zal hier vanaf januari 2017 een verandering komen.
Onze Geliefde 7 Aartsengelen willen graag door middel van het opzetten van deze engelen school op aarde alle reïncarneerde engelen van deze kosmische formatie bij elkaar brengen, zodat ze elkaar in de fysieke wereld kunnen versterken en hun gezamenlijke missie beter kunnen vervullen. De engelen formatie "  THE COSMIC CROSS OF WHITE FIRE” assisteert in het verankeren van de Ascension Vlam, Ascension spiralen en Ascension pilaren op de planeet aarde maar ook in het verspreiden van de Ascension Leer, vergroten van het Ascension bewustzijn op aarde en het verhogen van het energetische trillingsniveau tot de allerhoogste Ascension vibratie in de ontwaakte mensheid. De engelen van het Kosmische Kruis van het Witte Vuur zijn toegewijd aan het Goddelijke Vlam van Zuiverheid, Ascension, Goddelijke Perfectie, Zelfdiscipline, persoonlijke Christusschap en zijn de dienaren van Goddelijke Moeder Omega en Heilige Geest. 


De 7 Aartsengelen zorgen voor een speciale aantrekkingskracht van onze Engelen school zodat de engelen in incarnatie woonachtig in Nederland en België naar elkaar toegetrokken kunnen worden en hun engelen krachten in deze miraculeuze transformatie tijd kunnen bundelen. 

 

Deze engelen school is een perfecte ontmoetingsplek voor alle kinderen van het Licht. Het maakt eigenlijk niet uit of je werkelijk een reïncarneerde engel bent of niet, of jij dat al ontdekt hebt of niet. 

Voel je al geruime tijd de aantrekkingskracht van de engelen in je leven? 

Wil je meer weten over de engelen krachten, engelen wijsheid en het engelen rijk? 

Ben je opzoek naar een liefdevolle plek met een hoge energetische trilling waar je heerlijk jezelf kunt zijn en jezelf thuis voelen? 

Wil je ook in contact komen met de engelen in deze fysieke wereld en je plaats in de engelen ladder ontdekken? 

 

Neem dan een les bij onze Engelen school " Engelen voor Engelen”. Stel jezelf open voor een prachtige energie uitwisseling tussen de engelenwereld en de menselijke wereld en ervaar de diepste eenheid met de engelen uit de geestelijke en de materiële wereld. De kans is groot dat wanneer je de lessen bij onze Engelen school gaat volgen  je eigen verborgen engelen natuur in een keer naar boven zal komen en net als een prachtige sneeuwvlokje boven de koude ijzige menselijke wereld als Gods’ zegen op aarde zal verschijnen. Gun jezelf deze miraculeuze transformatie!

De Goddelijke roeping voor de engelen in reïncarnatie, maar ook voor de mensen die allang met engelen verbonden zijn is nu vanuit de etherische Tempel van de 7 Aartsengelen uitgegaan. Zal deze roeping jou vandaag ook bereiken? 

 

Wees stil, lief kind van het licht, en leg je beide handen op je hart en voel of de roeping van de 7 Aartsengelen in je hart binnen gekomen is. Stel je volledig open voor deze absoluut unieke mogelijkheid om je engelennatuur te laten ontwaken en je engelenkrachten tot leven te wekken. De tijd is nu rijp om je Pad als een ware engel te bewandelen. Het engelenrijk roept je ziel om terug te komen naar de plek waar je levenspad als een ENGEL van het LICHT begonnen was. De poorten naar de meest gezegende wereld - de engelen wereld staat nu voor je open, neem deze mogelijkheid a.u.b niet voor het zekere, want de poorten staan open zolang de Kosmische Wet dat toestaat en wij weten nooit wanneer deze kostbare mogelijkheid weer een volgende keer op ons Pad zal verschijnen.

 

Beging deze maand nog met de lessen bij de Engelen school "Engelen voor Engelen” en…

 

- Ontdek je eigen engelen natuur en je eigen engelen missie hier op aarde
 

- Vind jezelf terug in je oorspronkelijke eenheid met de engelen wereld

 

- Laat je verborgen engelen krachten weer tot leven komen

 

- Vind je eigen plek in de kosmische engelen hiërarchie

 

- Verbind jezelf opnieuw met je oorspronkelijke engelen mandala, je engelen zielengroep

 

- Ontdek het Grote Kosmische Plan voor de engelen evolutie hier op aarde

 

- Leer hoe je je engelen krachten, je engelen energie en je engelen natuur beter tot uiting kunt brengen

 

- Kom in perfecte afstemming met de zuivere, hoge engelentrilling en wordt een engelen dienaar, de levende zegening voor alles wat leeft hier op aarde
 

- Neem in ontvangst je eigen engelen legioenen en versterk je innerlijke binding met je engelen team


 

 


Zondag 27 augustus 2017

12.00 - 16.30

ENGELEN SCHOOLGeheimen van de Serafijnen


Inhoud:

- Serafijnen clearance  van je geestelijke blokkades/overtuigingen in je mentale lichaam
- Bezoek aan de etherische serafijnen tempel van Justinius
- Activatie van je kristallen koord en je energetische verbinding met de serafijnen helende tempel in de Grote Centrale Zon
- Nemen in ontvangst 10 persoonlijke Serafijnen 
 

Prijs: €35,-

 

Meld je voor deze les per e-mail aan: goldenleaf@live.nl

 

Enkele reacties van de deelnemers:

 

"Jaa, een engel, dat ben ik...
Dat was mijn ontroerende inzicht bij de eerste les van Maria`s Engelenschool. Eindelijk bergreep ik waarom ik ben zoals ik ben en voel ik zoals ik voel. Vanaf dat moment kijk ik met andere ogen naar mijn wereld, de hele wereld…waarlijk wonderbaarlijk."

Engel M


"Het is een van de mooiste en belangrijkste stempel op mijn ziel, eentje die me terugleidt naar mijn oorsprong...mijn toekomst...mijn geliefde NU"

Aeli Devi


"Al mijn hele leven heb ik me anders gevoeld, me aangepast en op mijn hoede geweest om mezelf te beschermen. Tijdens de eerste les van de Engelen school viel mijn puzzel in elkaar en werd ik me bewust dat ik een engel ben. Dit voelt onwennig, maar vooral heel goed, een gevoel van thuiskomen. Hier op deze Engelenopleiding kan en mag ik helemaal mezelf zijn en voel ik me sterk verbonden met de andere engelen. Maar hoe nu verder met dit weten? Dat wil ik graag ontdekken tijdens deze Engelenopleiding, hoe kan ik mezelf als engel ontwikkelen en wat is mijn missie in dit leven. Ik verheug me op de volgende bijeenkomsten."

Met een warme zachte engelengroet,

Connie
 

"Ik heb deze eerste bijeenkomst met aartsengel Michael ervaren als een warm bad van levend Licht en Liefde.

Ik ging die dag naar binnen als mens met een tas met dagelijkse beslommeringen en kwam na afloop naar buiten als engel, vrij ,blij, gelukkig en vol van vreugde.

Tijdens de les voelde ik dat mijn trillingsgetal steeds hoger en verfijnder werd en tegelijkertijd dat van de gehele groep. Er ontstond een enorme verbondenheid met elkaar, All- in- One.

Een oud verbond, ooit afgesloten.

Ik voelde me opgetild.

Ik had het gevoel dat aartsengel Michael en legioenen van engelen aanwezig waren.

Heel dankbaar ging ik naar huis."

Anne-Marie


"Ik ben 50 jaar en heb een (zeer) moeilijk leven achter de rug, waarbij de laatste 3 jaar gitzwart waren.

Ondertussen was ik me al 15 jaar in spiritualiteit verdiept: boeken, internet, workshops, ...

Dit gaf inzichten en soms ook healing, maar er bleven nog heel veel vraagtekens. Maar de engelenopleiding die ik afgelopen zondag mocht meemaken, was een regelrechte openbaring.

Ik zat vele momenten verweesd te kijken met de idee, van "dat is het"; alles leek ineens in mekaar te passen:

wie ik ben; wat ik kom doen; waarom het bij momenten zo zwaar is; waarom ik soms alleen op de wereld lijk, ...

Een enorme troost en steun om dit inzicht te hebben!

Daarenboven was de meditatie naar het engelendorp een zalig thuiskomen; en toch voelde ik de drang om terug te gaan om m'n nog openstaande taken te gaan vervullen. (Tot voor deze sessie liep ik hier nog rond met de vraag 'wat doe ik hier in feite nog?')

Dus als ik kort mag samenvatten, kom ik tot 3 gevoelens/conclusies:

- opgelucht dat ik weet wie ik ben en wat ik kom doen

- zalig gevoel om te weten dat het engelendorp m'n thuis is en dat ik er bijhoor

- strijdvaardigheid om m'n taken verder op te nemen in deze incarnatie

De meditatie heeft me ook nog 2 heel persoonlijke dingen duidelijk gemaakt; eentje uit het verleden, en vermoedelijk eentje voor de nabije toekomst; maar die ga ik voor mezelf houden :-)

Hoe dan ook, wie denkt een geïncarneerde engel te zijn; kom zeker eens deelnemen! Misschien word je even hard van je sokken geblazen als bij mij het geval was! Ik hoop het voor jou :-)"

Michel

 

"Ben afgelopen zondag naar de Engelenschool bij Aquarius in Tilburg geweest, omdat ik mij er toe aangetrokken voel. Tijdens de les is er het een en ander verteld over de engelen en er zijn diverse ervaringen uitgewisseld onder de deelnemers. Het heeft mij geraakt, omdat er voor mij diverse vragen onbeantwoord waren in mijn leven, en nu voor mij een en ander duidelijk is geworden. Werkelijk een verrassing, eigenlijk een openbaring voor mij, waarom ik mij mijn hele leven zo totaal anders heb gevoeld als mijn leeftijdgenoten en alle andere mensen! Heerlijk mij zo opgelucht en blij te voelen, nu ik de Engelenschool heb bezocht, Zo zie je maar, er is meer tussen Hemel en Aarde, en dat wij als mens, in het digitale tijdperk anno 2017, er nog zo veel dingen zijn waar de mens geen weet van heeft."

Joan"Gisteren hebben we een prachtige namiddag bij de Engelen Schol in Tilburg gehad.
Het was werkelijk subliem.
De manier waarop Maria alles brengt is onbeschrijfelijk ... met zoveel liefde, zachtheid , maar tevens ook kracht !! Alles vloeide zo mooi in mekaar over.
Maria hebt zoveel devotie, liefde.... maar ook het talent, de gave om alles over te brengen;
alsof God .. het Goddelijke gewoon door haar stroomt. 

Ik voel heel erg de nawerking, zuivering van gisteren zoals inderdaad een healing werkt bij mij. Ik voelde het gisteren eigenlijk al bij de Engelen School.


Maria, jij bent uniek in wat je doet ... gewoon door wie je bent en door de manier waarop je alles doet. Alles was tot in de puntjes afgewerkt, verzorgd, duidelijk en doorwerkend!!
Je bent een engel op Aarde ( maar dan heel erg gemeend ) !!

Van harte bedankt !!"


Marleen Stubbe*******

Meld je hier voor 

de engelen boodschappen aan:

http://eepurl.com/DT7Bv


Engelen boodschap van de cherubijnen


 Welkom in onze engelen school!
 

 

Geliefd kind van onze Almachtige Vader-Moeder God,

 

Wij begroeten jou vandaag in de naam van de Schepper van het Universum, de Vader en de Moeder van alles wat leeft. Wij begroeten jou in de naam van IK BEN WIE IK BEN, JOD HE VOU HE, bij de grote gouden poorten van ons engelenrijk. Welkom, dierbare ziel! Welkom in de wonderbaarlijke wereld van de engelen! De nieuwe cyclus van onze Goddelijke uitwisseling van de energieën begint vandaag voor je, gewoon op het moment wanneer je onze boodschap leest. 

 

Wij, cherubijnen, de  beschermengelen van het engelenrijk komen nu in je dimensie te voorschijn omdat een speciale dispensatie van de Grote Karmische Raad voor de opening van de poorten tussen mensen- en engelenrijk op 28 januari 2017 was vrijgegeven. Wij komen met het blije nieuws naar je toe, lief kind van God, en wij raken nu via onze woorden je hart aan zodat jij de Goddelijke boodschap van de langverwachte opening van de engelen school diep in je hart kunt sluiten.

 

Moge de zeven Heilige regenbogen van het engelenrijk nu boven je hoofd verschijnen. Moge de oneindige zachtheid, tederheid en koestering van alle engelen, Aartsengelen, Engelen-Deva’s, serafijnen en cherubijnen nu langzaam in je wezen binnen stromen. Moge onze oneindige liefde de diepste kern van je ziel raken. Moge de kristallen geluiden van onze engelenmuziek en onze engelenzang je gevoelens en gedachten lichter, vreedzamer en liefdevoller maken. 

 

O, Heilig Licht van de kristallen witte essentie, vloei zonder ophouden uit het Hart van de Schepper in het hart van onze engelen vriend, die nu onze boodschap aan het lezen is. O, Heilige melodie van de oneindige engelen liefde, raak nu het hart, geest en ziel van iedere kind van het Licht en breng ze terug in het staat van het allerhoogste bewustzijn die alle grenzen tussen de dimensies, tussen de mensenwereld en engelenwereld laat smelten. O, eeuwige liefdesvlam die op het hoogste altaar van het engelenrijk brandt, vernieuw de oude belofte van de liefdevolle dienstbaarheid en onafscheidelijke eenheid  tussen engelen en mensen, moge de Goddelijke Ster van Eenheid boven het hoofd van iedere engelen dienaar opnieuw verrijzen! 

 

Luister, geliefde ziel, naar de kalmerende engelenklank die uit de grootste natuurbron van ons rijk komt en zich nu op een wonderlijke wijze door jouw dimensie verspreidt. Genezing, verlichting en liefde, net als zuiverheid, harmonie en vrede zijn de boventonen van de engelenmuziek en dit zijn ook de Goddelijke kwaliteiten die wij, engelen, in ons chakras dragen. 

 

De stroom van onvoorwaardelijke liefde vloeit uit al onze chakras onophoudelijk. Ontvang nu, lief kind, de stralen van onze liefde en neem tegelijk de kristallen beker met de Heilige nectar van de vloeibare engelen levensessentie uit onze handen aan. Iedereen die aan de gouden poorten van het engelenrijk komt wordt met ons liefdevolle gezang ontvangen en met de kostbare beker van de miraculeuze engelen nectar begroet. Drink hem nu helemaal leeg totdat de parelmoer-roze bodem van de beker in de zonnestralen gaat glanzen. Absorbeer dit vloeibare Licht tot het laatste druppeltje in je wezen, adem diep en laat al je onrustige gedachten wegzakken…  

Er is alleen maar liefde, vrede, zuiverheid en perfectie rond je heen, kijk even rond en zie, geliefde ziel, dat jij volledig onverwacht voor je uiterlijke menselijke zelf door de gouden poorten van het engelenrijk bent gegaan… Welkom in het paradijs van het engelenbestaan, jij bent gearriveerd op de plaats waar jij zolang naar verlangde!

 

Moge de oneindige Goddelijke Vrede je volledige acceptatie van je levenslot versterken. De levensweg die jij bewandelt was ooit in het hart van God geboren en is in zijn hart verzegelt. Je levensweg - je levenslot zoals die zich voor je stap voor stap ontvouwt is zonder twijfel de kortste weg naar je persoonlijke Meesterschap over alle energieën die jij in je leven treft: je levensomstandigheden, je karma, je relaties, je dromen, je doelen, je gevoelens, je gedachten, je woorden en je daden. Omarm je Pad en alles wat er is, wat ooit was en wat nog zal zijn. Laat de engelen levenselixer nu vrij in je aderen stromen en weet dat deze kostbare drank je energietrilling binnen een ogenblik verhoogt. 

 

Wij, de cherubijnen, de bewakers van de grote gouden poorten tot het engelenrijk, staan hier om je transformatie van een engelen vriend tot een engelen dienaar door het middel van deze elixer te versnellen. Wij  zijn hier ook om de gouden poorten naar de Engelen School voor je te openen en de juiste weg naar de verhoging van je persoonlijke bewustzijn te wijzen. Welkom in het engelenrijk, lief kind  van het Licht! Welkom in onze school van het oneindige en multidimensionale engelen bewustzijn! De nieuwe cyclus van samenwerking tussen mensen, engelen en elementalen mag beginnen, want velen komen nog naar de gouden poorten van het engelenrijk om de engelen wijsheid, engelen alchemie, engelen krachten in zichzelf te activeren. 

 

De dispensatie van de Grote Karmische Raad heeft de engelen school hier op aarde tot leven geroepen, maar tegelijkertijd zijn ook de deuren van onze etherische engelen school voor de hele mensheid opengegaan. De lessen die jij in je fysieke dimensie kunt ontvangen zijn dezelfde lessen die wij hier in de etherische dimensie van het engelenrijk aan onze leerlingen geven. Iedere engelen vriend, die zijn eigen energietrilling tot de trilling van onze 22ste dimensie verhoogt, kan bij ons in het engelenrijk aan de lessen beginnen. Zuiver jezelf, lief kind, en weet dat jij in alle tijden dag en nacht bij ons welkom bent!

 

De Engelen school van onze dimensie neemt voor het eerst zeer grote aantallen leerlingen aan. Een zuivere intentie van het hart en de innerlijke vraag aan de 7 Aartsengelen om je ziel in haar lichtlichaam naar de Engelen school van ons rijk te mogen brengen zal voldoende zijn om hier binnen te komen, tenminste als je persoonlijke energietrilling (die aan de kosmische graad van je persoonlijke zuiverheid verbonden is) dat toelaat. 

 

Hoe toegankelijk onze etherische  school voor de zoekers van de engelen wijsheid ook is, wees bewust, lief kind, voor het feit dat het grootste profijt voor alle zielen in incarnatie steeds bij de aardse engelen school ligt. Want de leerstof die jij vanuit de materie in je wezen op kunt  nemen komt  in tegenstelling van onze etherische lessen rechtstreeks in de fysieke moleculen van je fysieke lichaam terecht. Dit is de kosmische wet van de dimensies die verklaart dat de invloed van de fysieke actie op het materiële onderwerp  het grootste is. Dit is waarom de etherische klank op de fysieke cellen altijd een zachter effect zal hebben dan de fysieke klank. 

 

De lessen in onze aardse engelen school hebben effect op al je spirituele lichamen en vooral op je fysieke lichaam. De fysieke engelen klanken die bij de aardse lessen worden gebruikt beïnvloeden op een positieve wijze je energiestroom en ze beïnvloeden ook je fysieke hersenen die een speciale engelen hormoon aan gaan maken, die voor de activatie van je intuïtie en je geestelijke krachten zal zorgen.  Al deze fysieke chemische veranderingen van je moleculen samen met de veranderingen in je uiterlijke geest zullen voor de snellere persoonlijk groei, snellere zuivering van je energieveld en voor de verhoging van je energetische trilling zorgen…

 

Boven alles is het ook waar dat de engelen leerstof die jij vanuit het fysieke klaslokaal  in je geest opneemt veel langer in je aura zal hangen en beter beschikbaar zal zijn voor je, voor de toepassing in diverse levenssituaties. Onderschat dus de mogelijkheid niet om de fysieke lessen in onze aardse engelen school te nemen wanneer deze unieke mogelijkheid zich nu aanbiedt… 

 

Welnu, geliefde ziel, neem verder je volgende stap in de onsterfelijke engelenwereld. De zeven Aartsengelen wachten op je om hun mysteriën der Engelen Wijsheid met je te mogen delen…

 

En wij, de cherubijnen,  begroeten jou iedere keer opnieuw in onze etherische engelen school, wanneer jij in je lichtlichaam hier opnieuw zal verschijnen. Neem je beste vrienden mee naar het engelenrijk, want wij verwelkomen iedereen die in staat is om op eigen geestelijke kracht naar de 22ste  dimensie van het engelenrijk te stijgen en die sterk genoeg zal zijn om de levenselixer uit de kristallen beker volledig op te drinken. Op het moment dat de zonnestralen van de Grote Centrale Zon op de bodem van de lege beker zullen schijnen, zullen de kosmische poorten tot het engelenrijk zich voor de ogen van iedere nieuwe engelen student vanzelf openen. Dit is het moment waar wij zolang op hebben gewacht. Moge het Grote Goddelijke Plan van samenwerking tussen mensen en engelen via deze bijzondere weg in vervulling komen! 

 

In het hart van onze geliefde Vader-Moeder God zijn wij voor altijd een!

 

Cherubijnen, de engelen-bewakers van de grote gouden poorten van het engelenrijk


Meld je hier voor 

de engelen boodschappen aan:

 http://eepurl.com/DT7Bv