Inzichten van de lichtdragersInzichten van de lichtdragerscopyright artwork Marius Michael-George http://www.mariusfineart.com


Let us walk together every step
on our way home!

"Al Gods kinderen zijn begiftigd met de hoogste intelligentie: intuďtie, de alwetende wijsheid van de ziel. Er is geen wet van God die jou ervan weerhoudt om te zijn wat je wilt zijn en te bereiken wat je wilt bereiken. Niets nadeligs wat er gebeurt, kan je raken, tenzij je het bekrachtigt."

~Paramahansa Yogananda

Ieder mens die gevuld met het Licht is en bewust voor het Pad van het Licht kiest wordt een lichtdrager ofwel lichtwerker genoemd. Er zijn veel mensen op aarde die bewust en onbewust veel licht in hun aura’s dragen. Het is hun taak de mensheid te verlichten en hun totale bewustzijn van onze planeet op een hogere frequentie te brengen. Vooral nu op het moment van het intreden van het Nieuwe Aquarius Tijdperk herkennen vele zielen zichzelf als een lichtdrager en opzoek gaan naar de even lichte broers en zussen.

Spirituele weg is de plaats en de manier van ontmoeting van je zielsmaatjes, die zoals jij Het Licht, Het Leven, Het Liefde en Het Hart in zichzelf en in het ander vereren. Ondanks het feit dat wij allemaal even menselijk, niet perfect, niet altijd even gemakkelijk in de omgang zijn, dragen wij de Goddelijke Vonk, het zaad van Oneindige Liefde en de bron van Onsterfelijkheid in ons hart. Het Licht in ons is in staat de Kosmische Wijsheid die wij eigen hebben gemaakt door de hele planeet te verspreiden.

In ieder mens schuilt de wijze man, een guru, een avatar, een dienaar, een profeet, een kosmisch wezen. Elk mens heeft een eigen waarheid, die hij uit zijn levenslessen mee heeft genomen. Iedereen draagt zijn steentje bij om de volledige waarheid van het Heelal te kunnen vormen. Je bent welkom je eigen levensinzicht met de anderen te delen! Stuur je spirituele inzicht naar goldenleaf@live.nl en die wordt dagelijks op deze website door velen lichtdragers gelezen!

*****


And we

Should

discover,

that

we

were

all

built,

of

LOVE.          - Johanna Amse -              www.synchronizingsite.nl

                        Platform for Crystal Thinking. Soon in the air!


 

Religious people are those who believe that if milk is boiled and sugar is added and drunk, it will be tasty. Spiritual people are those who boil milk, add sugar, drink it and experience the taste. Those who believe are religious people while those who have experienced are spiritual people.                  - Paramahamsa Nithyananda-


*******

Volg je weg terug naar de Bron. Daar, in het midden van het Heelal is de plaats die jij ‘thuis’ noemt. Onzichtbaar en eeuwig ben je hiermee verbonden.

De drie-eenheid van de Kracht, Wijsheid en Liefde is de kern van je ‘thuis’ vlam. Laat de replica van de Vlam des Levens in je aardse huis plaatsen. Zorg ervoor dat die vlam ook voortdurend brand ongeacht de kou en de regen. Weet dat hetzelfde vuur op het altaar van je hart brand en daarom wordt je de Hoeder van de Vlam genoemd.

Als je deze edele taak in ere houdt, zal de aarde genezen worden en de zegeningen voor de volgende generaties zullen neer dalen. Het enige wat nodig is, is het hart dat van mensen houdt, het hoofd die wijs en verlicht is en de handen die gewend zijn om te geven….Geef onvoorwaardelijk, ontvang nederig, accepteer onmiddellijk, laat los in vreugde…Zegen het Leven en wees dankbaar dat jij dit weer mee mag maken!

Maria Piotrovskaja, 40 Directrice Alternatief Educatie Centrum Aquarius http://www.universalprayers.org
 

*****
Wij krijgen wijsheid niet in de schoot geworpen; we moeten hem zelf ontdekken na een reis die niemand voor ons kan maken of ons kan besparen.

Barbara Ann Kipfer, 44


*****

Het echt tot jezelf komen zet je in jouw eigen kracht en het stoppen met
oordelen geeft je een gevoel van rust, acceptatie, en openheid.

Vaak zijn we verstrikt in allerlei opgelegde maatstaven en "zo hoort
het” gedachten en vormen we onszelf daarnaar of zijn we bang om daarvan
af te wijken. Alleen als je afwijkt van deze zaken kan je echt kijken en
ontdekken wie je zelf bent. Eenmaal jezelf gevonden sta je in je eigen
kracht, jouw eigen wijsheid, breng je echt die unieke vonk tot
uitdrukking die we allemaal zijn.

Stoppen met oordelen over jezelf en anderen, een leeg vel zijn, dat
ontvankelijk is voor alle waarheden en acties, natuurlijk daarin je
grenzen aangeven gezien je persoonlijk niet overal in mee hoeft te gaan
en vooral je eigen emotie blijven voelen (vrije wil), maar alles de
ruimte geven er te kunnen zijn.

Marco van den Oever, 30 Aquarius age - het bewustmakende nieuwssite

http://www.aquariusage.com

*****
Het maakt niet uit hoe lang je reis lijkt te zijn, er is nooit meer dan dit: één stap, één ademhaling, eén moment - NU 

 - Eckhart Tolle

*****
Lost and reborn


In ons ligt een hogere diepe kracht die ontwaakt wanneer het leven een andere wending neemt
Als we het willen zien!

Door de pijn leren we onze grootste levensles
Als we het zo willen ervaren!

Tranen zijn het beste medicijn
Als we het willen voelen!

Dood is niet dood maar een nieuwe geboorte
Als we er zo naar durven kijken!

Liefde kan niet sterven omdat ze eeuwig is
Als we het vanuit ons hart willen doorleven!

Liefde is het allerhoogste, dat heb ik ervaren!!

Dankbaarheid en verdriet kunnen samengaan
Als we dit begrijpen!

Dit is alles omvattend in het leven en het leven is prachtig
Als we er voor open willen staan!

Achter elk waarom ligt een daarom verborgen.
Wie de stap van waarom naar daarom maakt
heeft het geheim van het leven begrepen!


Corrie van Tilborg, 53*****
De mens heeft vier natuurlijke vijanden: angst, zeker weten, macht en ouderdom.

Carlos Castaneda

*****

"De enige ware Guru in ieders hart woont."  - S h i m aBuiten u is er niemand anders in  het universum, het universum is in en rondom u.

In u is de ongeborene, n ooit gestorvene onnoembare Ene, die zich uitdrukt in de verscheidenheid der vormen of voertuigen.

Vormen ontstaan, vormen verwelken, vormen vallen uiteen en vallen ten prooi aan de elementen die evenzo de Ene zijn.

Alles is Heilig, wat men ook aanschouwt of aanraakt, zelfs een steen dat men achteloos van voor de voeten wegschopt, is van een diepe ondoorgrondelijke heiligheid doordrongen.

De Ene is geruisloos, beweegt niet, velt geen oordeel, straft niet, zalft niet, beloont niet.
Enkele vormen drukken zich op deze wijze uit, creëren buiten zichzelf pseudo-goden om de aandacht naar zich toe te eigenen, soms goed bedoeld. Angst en dwaalleren zijn daarbij een geschikte geleider om  hun rol te kunnen  blijven spelen. 

De Ene wacht, blijft roerloos wachten, ontelbare levens vloeien in elkaar over, tot de vormen zichzelf de das omdoen, zichzelf `berechten` en `doden`, zichzelf uitgieten in de leegte. Dan pas daalt het levende vuur in purusha, dat zich verenigt met het water. Opent de Zoon van God zijn alziend oog.

Vertrouwen speelt hier een uitzonderlijke belangrijke rol om dit proces te laten gedijen en Liefde is het voertuig dat ons brengt tot waarachtigheid. Het is die Liefde dat van een zodanige fijnestoffelijke kwaliteit is,  onbewogen, ijl, de aardse drama`s waarneemt. Het is die Liefde dat enkel via mensen van goede wil en werelddienaars werkt en dient. Het zijn enkel zij die  nog `slapen` die gebeukt gaan door verdriet en lijden, als levende doden dwalen door hun eigen gecreëerde woestijn.

Maar er komt een moment dat de ziel voldoende gerijpt is en dan is er geen weg meer terug. Ga dan moedig in die woestijn gaan vasten maar doe uzelf niets tekort.
Ga in die woestijn op een natuurlijke en verantwoorde wijze mediteren, zonder de minste druk, anders doet men zijn werkelijke natuur geweld aan. Laat alles volgens het natuurlijke proces gebeuren in en rondom uzelf. Vloei van  binnen uit naar buiten en andersom. Er is geen ik en jij, enkel de Ene.

Ervaar de woestijn als heilig, laat de `slangen` hun toevlucht zoeken bij en rondom u. Word de Meester over de `slangen` van uw niet reële zelf , word de Meester over de neigingen, de begeerten. Word de Meester over de vorm door het lage ik-beeld van de vorm te `doden`.

Na een verloop van tijd transformeert de woestijn op zijn natuurlijke proces in  vruchtbare grond. Dan sterft de aardse mens nog voor zijn fysieke sterven en wordt de hemelse mens geboren. Wie echter hardnekkig zich blijft vereenzelvigen als zijnde de vorm, staart zich letterlijk dood op de grenzen van zijn eigen lichaam, weet echt nog niet wat ultieme vrijheid betekent.

Deze tuimelt na zijn aardse tijd terug in de peilloze diepten van de bewusteloze slaap om nadien ergens op eender welke plaats  in de wereld door de schoot van de vrouw als vorm terug te verschijnen en het spelletje kan voorafgaan opnieuw beginnen. Maar ook dat is OK...

Er is geen ik en jij, geen dier, boom, struik of bloem, enkel de ongeborene, nooit gestorvene, onnoembare Ene die zich voortdurend veruiterlijkt in de verscheidenheid der vormen. Alle wijsheden in boeken en heilige teksten kunnen ons niet brengen tot een staat van `zijn`. Dat is louter kennis dat mee sterft in de vorm. Geen boek bezit de ultieme handleiding tot bevrijding of verlichting. Zolang de `geketende mens` niet bereid is om zichzelf te bevrijden van zijn eigen begoocheling blijft hij gebonden aan de wetten van de aarde.

Wees bewust dat de wijze leraren in het leven de eigen ervaringen zijn. De enige ware Guru in ieders hart woont.

Dirk Verslype, 45


**********


'Rabbi, kun je me alle wijsheid uit de Thora leren gedurende de tijd dat ik op één been kan staan?' De man ging op één been staan en de rabbi zei: 'Heb uw naaste lief als uzelf. Dat is alles. Al de rest is commentaar.'  

Geert Kimpen*******


The shortest Way to PARADISE.

It’s almost
not possible,  
in eagle’s FLIGHT,  
to not
experience,  
that little
Push
in the bag,  
in order
to get
that
little
Higher,  
on the
hierarchical
Ladder,  
of LIGHT,  
and to
widen
your
Perspective  
and to
change
your
Look,  
on what
is going
on,  
all around.  

Johanna Amse. hanna.amse@ziggo.nl www.synchronizingsite.nl Platform for Crystal Thinking. Soon in the air!

*****

Als je iets graag wil laat je niet tegenhouden door de onwetende meningen van anderen en ga ervoor! Doorbreek hiervoor de nodige barričres want licht en liefde staan op jou te wachten.

Heb je al het mogelijke ervoor gedaan? Laat het dan los. Als het van jou is zal het naar je terugkeren.

Je kunt je lot namelijk niet ontlopen. Wees niet verdrietig als er een einde is gekomen aan een bepaalde tijd in je leven, maar wees juist blij dat je het hebt mogen meemaken!

Luister naar je innerlijke stem, zij helpt jou onvoorwaardelijk. Geniet elke keer met volle teugen. Weet dat alles wat je mee maakt is ergens goed voor. Verplaats je geluk niet naar later, want de meeste schatten zijn in het NU.

Alles is goed zoals het NU is. Weet dat alles gebeurd voor een reden dus op DIT moment is alles al goed.


Elly Kaper, 19
******

" Bezie elke dag voor een moment heel bewust je fysieke lichaam.

Probeer te kijken met de ogen van een kind en stel je zelf vol verwondering de vraag:

Ben ik dit lichaam?

Ben ik deze arm?. Ben ik dit been?

Stel jezelf deze vragen hard op.

Vervolgens kunnen we onszelf vragen:”Ben ik deze stem die spreekt ?

Ben ik mijn emoties en ben ik mijn gedachten?

Wie is eigenlijk de persoon die deze vragen stelt en bewust is van het feit dat hij deze vragen stelt?

Als we ons lichaam zijn zouden we dan niet zeggen:”Ik ben lichaam”?

Dat is niet wat we zeggen.

Als we zeggen : ‘deze fiets is van mij, dan is de "mij”de eigenaar van de fiets .

We zeggen : "Dit is mijn lichaam….. De "mij”verwijst naar het lichaam……….

Als we zo ons zelf iedere dag deze vragen stellen kan het haast niet anders dan dat we de conclusie trekken dat de "mij”de eigenaar van het lichaam is. Dat de mij de getuige is van het lichaam, de gedachte , de emoties .

Zo te kijken en onszelf heel bewust te bevragen maakt dat we ten diepste gaan beseffen dat we veel meer zijn dan ons tijdelijke voertuig op aarde, dat we meer zijn dan onze gedachte en emoties .

Sterker nog … .. we beseffen ons uiteindelijk in elke vezel van ons zijn dat we de eeuwige , grenzeloze , oneindige "Zelf’zijn………..

Mark Ostendorf, 37

**********
"One who is wise and disciplined, kindly always and intelligent, humble and free from pride. One like this will win respect. Rising early and scorning laziness, remaining calm in time of strife, faultless in conduct and clever in actions. One like this will win respect. Being able to make friends and keep them, welcoming others and sharing with them, a guide, philosopher and friend. One like this will win respect. Being generous and kindly in speech, doing a good turn for others, and treating all alike. One like this will win respect."

~ The Buddha

*****

Mijn persoonlijk inzicht kan ik heel kort beschrijven.
Dat is namelijk: wees aandachtig, laat je niet leiden door je Ego en emoties en leef in het Nu.

De uitvoering van dit inzicht daarentegen kan soms erg lastig zijn.

Allereerst kun je proberen aandacht te hebben voor alle dingen die binnen in je lichaam gebeuren en alle dingen die buiten je lichaam gebeuren.
Dit maakt het je bewust worden van je eigen Ego en je emoties gemakkelijker. Vervolgens kun je er voor kiezen je niet te laten leiden door je Ego en je emoties.

Hierdoor kom je heel anders in het leven te staan en zal het leven in het Nu je ook veel gemakkelijker afgaan.
Met leven in het Nu bedoel ik niet voortdurend met je gedachten in het verleden en/of in de toekomst zitten.

Alles gebeurt namelijk Nu.

Sta open voor alles om je heen, heb aandacht voor alles om je heen, wees je bewust van alles en geniet!

Lloyd, 33http://www.crystaldimensions.nlhttp://www.crystaldimensions.eu 
Deze prachtige kaart is te koop bij de
Webshop
*****

You are not alone!


There is always Love in times when there

only seems to be hatred around you.

There is always Forgiveness

for what you have done in the past.

There is always Hope

in every desperate situation.

There is always Faith in us

that rules over doubt and fear.

There is always Peace in you and in others

when war and anger seem to take over the place.

There is always Joy

when you are sad.

And there is always Freedom

in your heart and mind.

Where there is darkness,

there is always Light.

And together,

we are that Light!

Agni Piotrovskaja, 18 Agni goes for spiritual connection worldwide!


http://www.agni-connections.com

*****

We 're
all
about to
ACCELERATE,
in the
inside,
in order
to
SYNCHRONIZE
with
the
inside
of
the
Universe.

Johanna Amse. hanna.amse@ziggo.nl www.synchronizingsite.nl Platform for Crystal Thinking. Soon in the air!


*****

My life purpose is to inspire and empower people to live their highest vision in a context of love and joy.

Decide what you want. Believe you can have it. Believe you deserve it and believe it is possible for you. But you have to take
action to get it!

Don't forget to be grateful for everything you already have and you will attract all that you need to be happy.

Have trust in the Great Cosmic Law that takes care of all you needs. Focus on what you really need to fulfil your reason for being. Know yourself as co-creator with God.

Create your own life full of passion and deepest meaning. Fill your life with the infinite flame of joy. Put yourself every time in a state of joy if you want to be happy!

Do the things that you love to do. Put the seeds of joy in everything you are busy with, smile to yourself and freely give your smile to the others. Radiate the waves of joy everywhere you are and the Universe will bring this joy back to you through the people, events, circumstances and endless opportunities to become more and more who you really are!


Jack Canfield, 65 succes coach, speaker, author


http://www.jackcanfield.com
http://www.thesuccessprinciples.com
http://www.canfieldtrainings.com
http://www.dreambigcollection.com
http://www.thesuccessprinciplesworkshop.com


Deze prachtige kaart is te koop bij de Webshop


******

Word wakker, ga op zoek naar jouw eigen passie in het leven.Beziel alles wat je doet met de vlam van je hart en de kracht van je geest.

 

Wil jij de wereld veranderen, begin dan eerst met jezelf. Wees bewust dat verandering lastig en angstig kan zijn. De verandering roept altijd de weerstand binnen jezelf en in de anderen op. Leer te houden van de weerstand. Dat is de dynamiek van het echte Leven. Leer te dansen met de weerstand, dan wordt alles makkelijk. Besef dat iedere vijand die jij tegen komt jouw andere zijde is - en daarin je grootste leermeester. Wees niet bang voor de confrontatie. Pas jezelf niet aan, maar trek je eigen spoor. Kijk om je heen en zie dat jouw spoor een spoor van meerdere mensen blijkt te zijn. "You are not alone!"

 

Geef zelf het goede voorbeeld.Begin eens met de ander te behandelen zoals jij zelf behandeld zou willen worden. Toon je gevoel waar iedereen om je heen afstandelijk doet. Beweeg mee waar iedereen om je heen zich verzet. Breng rust waar iedereen in de haastmodus zit.

 

Spreek je uit, steeds opnieuw. Spreek om contact te krijgen, niet om ergens van af te zijn. Wees benieuwd naar wat de ander over jou te zeggen heeft. Praat op het moment dat je werkelijk iets te zeggen hebt wat nog niet gezegd is. Zwijg als je niets te zeggen hebt, maar niet omdat je bang bent om iets te zeggen!

 

Zie je omgeving als een spiegel van wie jij bent en waar jij nu in jouw ontwikkeling zit. Creëer je eigen omgeving, zorg voor tijd van rust en bezinning in je leven. Met even 'zijn' in de plaats van 'doen' bereik je soms meer dat je denkt. Dat is spiritualiteit in het dagelijks leven.


Hans Wopereis, 47 http://www.itip.nl

directeur van het ITIP School voor Leven en Werk in Zutphen


********Het geheim van een gezonde geest en een gezond lichaam is niet te treuren over het verleden, niet bang te zijn voor de toekomst, niet vooruit te lopen op problemen... maar het heden verstandig en oprecht te beleven.
- De Leraar

"Consult not your fears but your hopes and your dreams. Think not about your frustrations, but about your unfulfilled potential. Concern yourself not with what you tried and failed in, but with what it is still possible for you to do."

Pope John XXIII


Deze prachtige kaart is te koop bij de Webshop

"Be daring, be different, be impractical, be anything that will assert integrity of purpose and imaginative vision against the play-it-safers, the creatures of the commonplace, the slaves of the ordinary."

Cecil Beaton


Just living is not enough ...
One must have sunshine, freedom, and a little flower.


Hans Christian Anderson


Deze prachtige kaart is te koop bij de Webshop

 


"Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy."

Norman Vincent Peale


"Life is a field of unlimited possibilities."

Deepak Chopra

"If you limit your choices only to what seems possible or reasonable, you disconnect yourself from what you truly want, and all that is left is a compromise."

Robert Fritz


"It is one of the most beautiful compensations of life, that no man can sincerely try to help another without helping himself."

Lao Tzu"You cannot teach people anything. You can only help them discover it within themselves."

Galileo


 

"Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it."

Lou Holtz


 Deze prachtige kaart is te koop bij de Webshop