Het nieuwe Aquarius Tijdperk


 

The Golden Age of Aquarius is an Age where all the people see themselves not as christians and buddhists but as the Buddha's and the Christs!


The Aquarius Age is the age of freedom of the soul. Because only freedom kan give the soul the maximum opportunity to develop her original Christ potential that she carrys within.

The most profound freedom of the soul is the freedom to create. Without freedom to create there is no freedom at all.Het Gouden Tijdperk van Aquarius


 

Het Aquarius tijdperk is een cyclus van ongeveer 2000 jaar die voorbestemd is een tijdperk van vrede, vrijheid, rechtvaardigheid, creativiteit en verlichting te worden. Het is de tijd wanneer de ziel uit de eeuwige slaap van het massabewustzijn zal ontwaken en haar energie zal gebruiken om de Gouden Eeuw op Aarde te manifesteren. De Gouden Eeuw staat voor de vervulling van het Kosmische Plan voor iedere ziel in reïncarnatie, die haar eigen Goddelijke identiteit in volle bloei zal brengen.

 

"The Golden Age is an age based upon the golden standard of the Christ consciousness and of the golden rule: "Do unto others as you would have them do unto you”. It is an age when all people see themselves not as Christians and Buddhists but as the Buddha’s and the Christ’s!” 

 

Onze planeet heeft meerdere malen Gouden tijdperken beleefd, onder andere tijdens de hoogontwikkelde civilisaties van Lemurie en Atlantis. Het nieuwe Aquarius tijdperk zal de huidige evoluties op Aarde weer een unieke kans bieden het Leven vanuit het hoogste spirituele en materiële niveau te beleven. 

 

 

Het Aquarius tijdperk is een compleet nieuwe cyclus in de spirituele ontwikkeling van de mensheid. De spiritualiteit zal een prominente plaats innemen in alle aspecten van de samenleving. Ook de technologie en de wetenschap zullen zich voor de spirituele doelen van de mensheid inspannen en een perfecte materiële basis voor de geestelijke ontwikkeling van de mens vormen.


 

 

 

Het nieuwe Aquarius tijdperk brengt een ware revolutie in het Hogere Bewustzijn van de mens met zich mee. De belangrijkste boodschap van deze nieuwe tijd is: "Mens, ken jezelf als een Goddelijk, spiritueel Kosmische wezen, wees vrij en ongeremd in je creativiteit en je zult in staat zijn je eigen energieveld meesterlijk te beheren.” 

 

 

"The goal of life is to become a Master of your own world of thoughts and feelings, words and deeds, over the cycles of life, over mass consciousness and over your own returning karma.”


De revolutie in het Hogere Bewustzijn heeft als hoofddoel de begrenzingen en beperkingen van het menselijke lagere bewustzijn weg te halen. De ziel zal uiteindelijk bevrijd zijn van alle vormen van dogma’s en regels van het vleselijke bewustzijn. Haar geboorterecht om zichzelf te zijn, zichzelf te kunnen uiten en vrij te zijn om haar eigen wereld te creëren is het spirituele fundament van het gehele Aquarius Tijdperk!


"The soul that is truly free is the soul that can express her native reality and always be a spark of light filled with wisdom, love en power!”

 

Het Aquarius tijdperk die voor de ultieme vrijheid van de ziel staat, is de ideale tijd voor de ziel om spiritueel te groeien en zich als een individu te ontwikkelen. Tijdens het Aquarius tijdperk krijgt iedere ziel de kans om zich te versnellen in haar innerlijke bewustwording.

 

"Aquarius is an age of full responsibility of the soul for her own choices in life, for her use of free will andGod’s energy daily.”

 

De tijd van het Vissen tijdperk, wanneer het autoritaire gezag van elite de gedachtepatronen van de massa’s onder zijn hoede had, is definitief voorbij. De individualisatie van de ziel die haar unieke talenten en kwaliteiten naar voren brengt is het motto van Aquarius. Het is de beste tijd om je eigen onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en vooral de verantwoordelijkheid over je eigen keuzes op jezelf te leren nemen. Tegelijkertijd met het proces van de individualisatie zal het aspect van de broederschap een prominente plaats in de samenleving nemen. 

"Unity in diversity” staat voor het bewustzijn van de eenheid van alle zielen die de verschillende aspecten van het Goddelijke Licht vertegenwoordigen. Op het moment dat de hele wereld op het trillingsniveau van het Christusbewustzijn zal overstappen, zullen alle oorlogen en haat uit de geschiedenis van aarde weggenomen worden.

 

De revolutie van het Hogere Bewustzijn komt op gang vanaf het moment dat de ziel in staat is zichzelf als een Goddelijk Machtig Spiritueel Wezen te herkennen en de Goddelijke potentie in de andere mensen leert zien. De ziel die bewust van haar Goddelijke oorsprong is, heeft de kracht om haar creativiteit zonder beperkingen uit te oefenen.

 

 

"We all are unlimited beings! There is no limit in what you can accomplish in your life!

Remember that the only enemy of fulfilling your fiery destiny is your own self limitation!”


Het Aquarius tijdperk is de tijd wanneer de ziel zich als een boodschapper van het licht gaat herkennen. Ze gaat bewust de Goddelijke Wijsheid verspreiden, doet haar best om een levend voorbeeld te zijn van haar eigen Goddelijke natuur en probeert de ontwaakte mensen op haar spirituele weg naar de Goddelijke Bron te assisteren.


De Hemelvaart

 

In de komende 2000 jaar zal het hoofddoel van het Leven – de Hemelvaart van de ziel, (een heilig ritueel en de hoogste initiatie op het spirituele pad die de ziel onsterfelijk maakt), voor iedereen binnen handbereik zijn. De Hemelvaart is niet alleen voor de heiligen en adepten bedoeld, maar is in feiten de eindbestemming van iedere lichtdrager hier op aarde. Het is een eindexamen van de Aardse leerschool, wanneer de ziel uit de eindeloze cirkel van reïncarnaties uitstapt door bewust voor eenwording met haar Goddelijke zelf te kiezen. Het Aquarius tijdperk geeft de ziel een gouden kans om volledig in haar Christusbewustzijn op aarde te lopen, de goddelijke kant in haar wezen uit te drukken en zich van haar menselijke lagere creatie te bevrijden.

 

 

 

Iedere ziel die haar Goddelijke plan heeft vervuld, minimaal 51% van haar eigen negatieve karma gebalanceerd heeft en de meesterschap over haar persoonlijke energieveld( inclusief emoties, gedachten, woorden en acties) bereikt heeft is in staathaar Hemelvaart – de onomkeerbare terugreis naar haar Goddelijke kern – te halen.

 

"Every soul on earth is intended to be free to attain her reunion with her own Divine self, her personal I AM Presence.”Het is de bedoeling dat iedere ziel in het Aquarius tijdperk de weg naar haar Goddelijke kern zal vinden. Juist daarom zal in de komende 2000 jaar de stroom van de hogere energie, afkomstig vanuit de Goddelijke kern van onze persoonlijke Goddelijke zelf – Ik Ben Aanwezigheid-, enorm toenemen. Iedere ziel zal de kans krijgen om voor haar echte reële zelf te kiezen.

 

"Discover the spark of life within yourself!”

 
 

De eerste stap naar je persoonlijke Goddelijkheid en uiteindelijk onsterfelijkheid is de Goddelijke Vonk in jezelf te kunnen herkennen, daarna er verbinding mee te maken en die verbinding dagelijks in stand te kunnen houden. Op het moment dat wij het contact van onze uiterlijke bewustzijn met de kern van onze Goddelijke Vonk maken komt een intense stroom van de hogere spirituele energie opgang die alleen maar sterker wordt naarmate wij onze aandacht op onze eigen Goddelijke natuur dagelijks vestigen. De energiestroom daalt door het kristallen koord in de spiralenvorm onze auraveld in en geeft ons de kracht, wijsheid en liefde om een nieuwe realiteit in ons leven te creëren.

 

"Liberate the soul force within you!”

Eeuwen achter elkaar waren de authentieke leringen over de Goddelijke oorsprong van ieder mens in het geheim bewaard en van de mensheid afgehouden. Vele generaties waren achter elkaar opgegroeid met het besef dat je het Goddelijke buiten je jezelf moest zoeken. De mens was het aangeboren schuldgevoel aangepraat die volledig geaccepteerd was door de massa’s. Uiteindelijk kwam de wetenschap met de mededeling dat de mens geen Goddelijk wezen is, maar van de apen afstamt. Het gevoel van eigenwaarde van de mens en de waarde van het leven op zich heeft sterk onder dit soort bewustzijn geleden. In realiteit heeft het leven niet zoveel waarde als ze niet als goddelijk en heilig wordt beschouwen. De planetaire spiritualisatie van het menselijke bewustzijn tijdens het Aquarius tijdperk zal ervoor zorgen dat ieder mens zijn Goddelijke oorsprong zal herinneren en zijn koninklijke geboortestatus als het Kind van God zal koesteren. De Goddelijke intentie voor het Aquarius tijdperk is dat de hele mensheid, in plaats van kleine groep van de uitverkorenen, de complete Goddelijke wijsheid zal ontvangen.

 
 

"Only the whole truth about himself will set men free!”


 

Spirituele kracht van zelf-transformatie

 

Het Aquarius tijdperk is een manifestatie van de 7de violette straal van het Goddelijke bewustzijn. Deze straal dat op het moment actief is, versterkt de volgende aspecten van het zijn: vrijheid, transmutatie, vergeving, alchemie, rechtvaardigheid, bevrijding van de ziel van alle vormen van controle, manipulatie en beperkingen van het lagere menselijke bewustzijn. De violette kleur staat voor een wonderlijk middel die veranderingen in de moleculaire en atomaire structuren in de materie tot stand brengt. De spirituele violette vlam is een geestelijke basis voor alle veranderingen die in de menselijke natuur en menselijke bewustzijn in de komende 2000 jaar zullen plaats nemen.

 

"Alchemy is the conscious power of controlling mutations and transmutations within matter and energy and within life itself.

 

The key to alchemy is self-mastery that leads men first to self-knowledge and second to self-transformation. It is the science of the mysticus who has found himself to be one with his own Divine source.”


Alchemie is het sleutelwoord voor het Aquarius tijdperk en betekent letterlijk ‘de transformatie’. Transformatie van negatieve elementen in het menselijke bewustzijn, gewoontes en karma is een spiritueel alternatief voor de onderdrukking van deze negatieve en gemiskwalificeerde energie in onze persoonlijke krachtveld! De negatieve, donkere energie, die ballast voor de verdere ontwikkeling van de ziel is, moet niet verstopt of onderdrukt worden, maar moet weer tot het licht omgevormd worden. De beste en de meest effectieve manier om met je spirituele alchemie aan de slag te gaan is de kracht van het Violet Vuur te gaan gebruiken.

 

Violet vuur

 

De violette straal ofwel violet vuur is een wonderlijk instrument voor de mysticus in het Aquarius tijdperk. De trilling van de violette kleur bij de juiste toepassing is in staat de oorzaak, het effect en de herinnering van alle karmische situaties, die ooit in de tijd en ruimte plaats hebben gevonden, letterlijk uit te wissen. De violette vlam is de alchemistische sleutel die het trillingsniveau van het menselijke bewustzijn in het Goddelijke Christusbewustzijn doet veranderen! Dit is het uiterste doel van de spirituele zelftransformatie van de mens. 

 


"It is impossible to enumerate all of the benefits of the violet flame, but there is indeed an alchemy that does take place within every soul. The violet flame goes after the schisms that cause psychological problems that go back to early childhood and previous incarnations and that have established such deep grooves within the consciousness that, in fact, they have been difficult to shake lifetime after lifetime.

 

 

The violet flame, then, is the very solution of the hour to get things moving within and around you!

 

 

It doesn’t matter if you whistle the violet flame, sing the violet flame, jump and dance to the violet flame, do circle dances to all of your music to the violet flame. Make games of it! Do marathons with it! Chant the violet flame mantra’s all the day through! But whatever you do, you have to get busy with all exciting methods to bring that violet flame into every area of your life and to bring it there at the point where it counts, with the Science of the Spoken Word – your word, your tongue, your vocal cords and your chakras!”


Het violette vuur moet aangeroepen worden met de kracht van gesproken woord om zijn werk in de materiële dimensie te verrichten. De meest bekende korte mantra voor het aanroepen van het violette vuur is: 

 

I AM a being of violet fire, I AM the purity God desires.


De langere ritmische mantra naar het violette vuur is:


I AM the violet flame

 

In action in me now

 

I AM the violet flame

 

To light alone I bow

 

I AM the violet flame

 

In mighty cosmic power

 

I AM the light of God

 

Shining every hour

 

I AM the violet flame

 

Blazing like a sun

 

I AM God’s sacred power

 

Freeing every one!


 

12 spirituele hiërarchieën van zodiak

 
 

Iedere 2000 jaar staat onze planeet Aarde onder de straling van een nieuwe spirituele vibratie afkomstig van één van 12 Kosmische Hiërarchieën van de Zodiak. 12 sterrenbeelden van de Zodiak vertegenwoordigen 12 verschillende aspecten van Goddelijke kwaliteiten die één voor één op Aarde geprojecteerd worden in de cyclus van ongeveer 2000 jaar. Ieder sterrenbeeld is een spirituele focus van Kosmische energie die zijn straling door het hele zonnestelsel verspreidt. De Goddelijke kwaliteit van ieder sterrenbeeld is uniek. Het is een aspect van het Goddelijke bewustzijn die de gehele mensheid in de nieuwe cyclus van de ontwikkeling zal brengen:

 

Sterrenbeeld ‘Steenbok’ straalt de vibratie van Goddelijke Kracht uit. Gedurende de ‘Steenbok’ tijdperk gaan de mensen de kracht van God positief leren gebruiken.
 
 

Sterrenbeeld ‘Aquarius’ straalt de vibratie van de Goddelijke Liefde uit. Gedurende het Aquarius tijdperk zal de energie van Goddelijke Liefde enorme confrontatie met de negatieve vibratie van haat aan gaan. De vibratie van Goddelijke Liefde zal de krachten van oorlog, woede en dood teniet doen.

 
 

Sterrenbeeld ‘Vissen’ straalt de vibratie van Goddelijke Meesterschap uit. Gedurende het Vissen tijdperk zullen het behalen van meesterschap over je eigen energieveld en zelfcontrole over emoties van de mens centraal staan.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Ram’ straalt de vibratie van de Goddelijke Orde en Goddelijke Controle uit. Gedurende het tijdperk van Ram leren mensen de orde in eigen wereld te scheppen en volgens de hogere kosmische wetten te leven.

 
 

Sterrenbeeld ‘Stier’ straalt de Goddelijke Gehoorzaamheid uit. Het tijdperk van Stier is een cyclus wanneer de mens de ultieme gehoorzaamheid aan de innerlijke Leraar, eigen Goddelijke zelf, zijn innerlijk weten gaat manifesteren.

 
 

Sterrenbeeld ‘Tweelingen’ straalt de Goddelijke Wijsheid uit. Gedurende het Tweelingen tijdperk staat de verlichting van de gehele mensheid centraal.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Kreeft’ straalt de Goddelijke Harmonie uit. Gedurende dit tijdperk van Kreeft is het bewandelen van de middenweg en de balans van eigen energieën te behouden ongeacht wat er met je gebeurt de grootste les voor de mensheid.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Leeuw’ straalt de Goddelijke Dankbaarheid uit. Gedurende het tijdperk van Leeuw staat dankbaarheid voor alles wat op je pad komt centraal.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Maagd’ straalt de Goddelijke Rechtvaardigheid uit. Gedurende het tijdperk van Maagd leren mensen de Goddelijke rechtvaardigheid in alle aspecten van het leven zien.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Weegschaal’ straalt de Goddelijke Realiteit uit. Gedurende het Weegschaal tijdperk komen mensen in confrontatie met hun eigen menselijke creaties die ten opzichte van de Goddelijke design voor de mens tijdelijk en niet reëel zijn.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Schorpioen’ straalt de Goddelijke Visie uit. Gedurende het Schorpioen tijdperk is het focussen op je Goddelijke Plan en je Goddelijke kern, jezelf niet laten afleiden door het menselijke ego zijn de grootste lessen van deze kosmische hiërarchie is.

 
 

Het sterrenbeeld ‘Boogschutter’ straalt de Goddelijke Overwinning uit. Gedurende het Boogschutter tijdperk, die voor het afronden van de gehele cyclus van 12 sterrenbeelden staat, staat de succesvolle afwerking van alle voornemens en overwinning van alle lagere aspecten van menselijk ego centraal.

Spirituele leiders van het Aquarius tijdperk

 
 

Iedere spirituele cyclus van 2000 jaar wordt bestuurd door een Kosmische wezen die enorme verdiensten in het gebruik van desbetreffende Goddelijke kwaliteit heeft behaald.

 

Het spirituele leiderschap van het Aquarius tijdperk ligt in handen van de Heer van de 7de, violette straal van vrijheid, alchemie, creativiteit, intuïtie, transformatie, vergeving, genade en rechtvaardigheid – Saint Germain. Samen met zijn tweelingziel Portia gaan ze de menselijke evolutie op aarde richting de Gouden Eeuw sturen.Saint Germain is een Opgevaren Meester die sinds de tijd van Lemurie en Atlantis een prominente rol in de geschiedenis heeft gespeeld. Hij was een leider van een Gouden Eeuw civilisatie 50.000 jaar geleden . Hij was ook de Hoogste Priester van het Violette Vuur Tempel op Atlantis 13.000 jaar geleden. Hij komt voor in de Bijbel als de profeet Samuel. Saint Germain was ook geïncarneerd als Heilige Jozef, vader van Jesus , maar ook als Merlijn, de magiër van koning Arthur. Verder was hij bekend als Christopher Columbus, Fransis Bacon en de wonderman van Europa, graaf Saint Germain, die door Voltaire werd omgeschreven als " A man who never dies and knows everything”. 

Sinds 1684 is Saint Germain een Opgevaren Meester, die nog steeds zich enorm verbonden voelt met het lot van alle lichtdragers op aarde. Zijn voornaamste doel is de zielen van het licht te bevrijden van eigen karma, lagere menselijke creaties en het vleselijke bewustzijn. Hij wil graag de Gouden tijdperk van verbinding van de ziel met haar hogere zelf en adoratie naar de Goddelijke Vonk terug zien te krijgen. Hij is overtuigd dat de hele wereld kan verrijzen uit de duisternis van het massabewustzijn en terug zal keren naar de oorspronkelijke staat van zuiverheid, perfectie en alwetendheid.


"You are mortal. I am immortal. The only difference between us is that I have chosen to be free, and you have yet to make this choice. We have the same potential, the same resources, the same connection to the One.

 

 

I am Saint Germain, and I have come to claim your soul and the fires of your heart for the victory of the Aquarian age!”


Saint Germain belichaamt de trilling van de Vlam der Vrijheid. Door alle reïncarnaties heen was hij bezig deze vlam in alle volken en culturen neer te zetten. Het belangrijkste aspect van de vrijheid is de vrijheid van de ziel van de beperkingen en begrenzingen van het menselijke bewustzijn.

 

"The greatest form of individual freedom is the freedom of the soul to walk the Path of Initiation with the Christ and the Buddha.”

 

 

"Freedom is won by quest and conquest, but mainly by the conquest of the finite self. True mastery over finite self comes through the magnetic heart call of the soul to its Divine Source. Only the great inflow of the cosmic light of God can release the soul from the imprisoning shadows of its human creation.”


Saint Germain is in de spiritueel and karmisch opzicht met vele zielen op aarde verbonden. De meeste mensen die gedurende het Aquarius tijdperk in reïncarnatie komen zijn supporters van de missie van Saint Gremain. Alle nieuwetijdskinderen die zo massaal in de laatste 20 jaar in het leven gekomen zijn, hebben een directe band met de geest van Aquarius en persoonlijk met Saint Germain. Ze zijn gekomen als vrijwilligers die de vlam der vrijheid ten gunste van iedere ziel willen ondersteunen. Ze hebben gehoor gegeven aan de nieuwetijdsroeping van de Meester om de revolutie van het Hogere Bewustzijn in beweging te zetten.

 

"We cannot completely lose ourselves in the spiritual, in meditation, in the enjoyment of God, but we must bring back, as Gautama Buddha did from the planes of nirvana, the planes of bliss and enlightenment, that which we have gleaned! It is true, that real spirituality isn’t leaving the physical world behind; it's imbuing the physical world with the Spirit!”