Christendom - De verloren leeringen van Jesus


Christendom

Only the whole truth can set man free!

Unfortunately, and this word is mild, but it is unfortunate indeed that the laws of Christ and his Teachings, so meticulously brought forth to the close initiates, are not fully known today, having been taken even from the holy people.

Therefore, to obey the Christ becomes the challenge of the hour, we all must take the spiritual Path and find the Person of that Christ, find his Way and his true lost Teachings!


The real, true teachings of the Christ gives the true knowledge of the Laws of God and his Universe to every individual who is ready for it or striving to receive it.

Knowledge of the Laws of God and the real truth of his Kosmos makes the individual independant from the official human source of this knowledge.

The holy truth of the lost teachings is that we all have direct access to the living Christ through our individual Divine spark within and don't need a mediator in the person of a bishop or a prist or a minister of any organized religion to sustain our one-to-one relationship with God.

God has endowed each of us with the Divine image, so we can become Christ-like. We all can realize our own Christ potential, it is our birth right to become co-creators with God and to walk the earth in the mantel of our personal Christhood.

The conversion of the soul begins with believing that the Christ was embodied in Jesus; the conversion is fulfilled in recognition that the sead of the Christ is also within oneself!

Our soul's origin is divine and her goal is to return in full mastery to the heart of her creator. God has given us a Divine spark that contains our divine potential to become God-like.

Through the wrong use of  free will we all have sinned and come short of the Glory of God. So we came to the present state of evolution that is a state of self-limitation.

Jesus, the Avatar, the Redeemer had come to breathe life into our Divine spark, almost forgotten, and awaken the soul to her Divinity. Jesus the Christ was a wayshower who had attained self-knowledge, gnosis, experienced union with the Father-Mother God and had come to show us  HOW  TO  DO  THE  SAME !Verzwegen jaren van Jezus


Volgens oosterse bronnen vertoefde Jezus langer in India ( 18 jaar ) dan in zijn eigen geboorteland Palestina ( 15 jaar ).

In 1887 ontdekte de Russische journalist en onderzoeker Nicolas Notovitch een opzienbarende tekst in het boeddhistische klooster in het grensgebied tussen India en Tibet - Ladakh. Deze tekst  die de bijnaam 'Het Evangelie van Issa' heeft gekregen, bevatte het levensverhaal van Jezus, in de tekst 'Issa' genoemd vanuit een boeddhistisch perspectief, gebaseerd op informatie van kooplieden langs de Zijderoute tussen China, India en het Middellandse Zeegebied. De tekst werd in 1894 gepubliceerd als "The Unknown Life of Jesus Christ". De publicatie werd vanaf het begin door de kerk genegeerd en Notovitch kreeg vele verdachtmakingen toegewezen. Pas in de 20 eeuw kreeg de publicatie van Notovotch meer gezag: in 1922 door toedoen van de alom gerespecteerde Svami Abhedananda van de  Ramakrishna Society in Calcutte, die de originele tekst ook onder ogen kreeg en gedeeltelijk vertaalde met behulp van de bibliothecaris van het klooster. In 1984 verscheen dit als onderdeel van zijn reisverslag naar Kashmir en Ladakh /Tibet.


Sinds die tijd bevestigden een aantal vooraanstaande geestelijke leiders uit India, zoals Svami Chidananda en Paramahamsa Yogananda, dat Jezus in India verbleef om daar te studeren en te prediken.

"Het Evangelie van Issa" is een bijzonder document omdat het niet  gecensureerd is door de Christelijke Kerk. Deze tekst bevat en schat van de verloren leringen van Jezus bijvoorbeeld over de omgang tussen mannen en vrouwen en over het respect dat de vrouw van nature toekomt.

De tekst gaat vooral over de 18 'verloren' ofwel verzwegen jaren van Jezus - tussen zijn 12de en 30ste - waarover bijna niks in het Nieuwe Testament van de Bijbel staat. Pas op zijn dertigste verscheen Jezus voor Johannes de Doper om zich door hem te laten dopen. Dat was het moment van zijn  terugkeer naar Palestina uit de jarenlange reis door het Verre Oosten.

In de boeddhistische tekst over Issa staat dat Jezus op zijn 13de naar India vertrok, om daar  bij volleerde yogi's en Vedische schriftgeleerden de Veda's te gaan studeren. Hij verbleef 6 jaar in India, daarna vertrok hij naar de Himalaya's om vervolgens het boeddhistische leer te bestuderen. Daar verbleef hij ook 6 jaar. De laatste 6 jaar ging hij naar het huidige Noord-India en Pakistan om te preken. Via Afghanistan en Iran, waar hij onder de volgelingen van Zoroaster preek, keerde Jezus terug naar Palestina.
Gedurende zijn verblijf in India en Tibet  was Jezus een volleerde schriftgeleerde geworden in zoweel joodse, de vedische en de boeddhistische traditie. Ook had hij in die periode de 'siddhi's - bovennatuurlijke spirituele krachten in zich ontwikkelt en eigengemaakt, die hem in staat stelden vele wonderen te verrichten.De siddhi's moet men als het gevolg en het natuurlijk resultaat van bovenmenselijke spirituele inspanning, uiterste zelfdiscipline en zelfbeheersing zien. Iedere persoon is in staat de innerlijke verbondenheid tussen zijn ziel en zijn  goddelijke en onsterfelijke zelf te realiseren. Iedere ziel kan de verbinding tussen de Brons des Levens - Vader-Moeder God - en zijn reŽle zelf te manifesteren: "Ik en mijn Vader zijn een. Ik en mijn Moeder zijn een." De siddhi's ofwel de spirituele krachten zijn directe resultaat van de gerealiseerde verbondenheid tussen de ziel, de bewuste zelf  en eigen Goddelijke Vonk. Iedere ziel kan het spiritueel Pad van initiaties volgen en hetzelfde meesterschap als de Avatar Jezus bereiken. Dit is de verzwegen boodschap van Jezus de Christus.

Overmeester je lagere zelf voordat je de Meester over de materiŽle wereld wordt! Wees een met perfecte, zuivere zaad van het eeuwige licht in je, sluit geen compromis met je vleselijke bewustzijn. Durf confrontatie aan te gaan met alles wat niet reŽel is in jezelf en in je omgeving. Laat het Licht van het  Christusbewustzijn de duisternis van je onbewuste smelten. Verblijf in de werkelijkheid van het Koninkrijk die in jezelf verankerd is!