Elementalen, de natuurwezens


ElementalenElementals are the natural spirits
who are the servants of God and man.

They establish and maintain the physical platform for earth's evolutions.We know them as beings of fire - salamanders, air - sylphs or elfs, water - undines and earth - gnoms.

The elementals are invisible for the humans, but they see us very wel. They are looking to us as to their teachers and guides for their spiritual evolution. They follow us in our journey HOME.

All that we do they see as example and do the same!
Het etherische rijk van de elementalen


 

Heb je er ooit er over nagedacht dat de wereld misschien niet alleen uit dieren en mensen bestaat? Wij leven in een wereld waarin alles dat tastbaar voor ons lijkt, de enige realiteit is. Maar in feiten zijn wij niet de enige wezens van het gehele Kosmische bestaan. Voor lange tijd leefden wij in een belevingswereld waarin alleen de schepselen die wij met het blote oog kunnen beschouwen Ďechtí voor ons zijn. Maar als we de grens van ons zicht zouden kunnen verleggen, dan hadden wij het levende bewijs dat engelen, elven, kabouters en andere wezens wel degelijk bestaan. Wij kunnen ze alleen niet zien, omdat zij op andere trillingsniveaus van het bestaan leven. 

Het leven bestaat uit verschillende vibraties. Voor alles en iedereen die op dezelfde vibraties leeft kan elkaar zien en voelen. Engelen dragen een zeer hoge frequentie van licht met zich mee, wat voor ons niet te observeren valt. Het is voor ons vanzelfsprekend dat deze goddelijke wezens niet bestaan. Maar laten we eens gaan kijken naar radiogolven. We kunnen ze niet zien, maar weten wel dat ze bestaan. Zo werkt dat dus in principe ook voor levende wezens zoals engelen en elementalen.


Drie Goddelijke Koninkrijken


In het begin van de Kosmische geschiedenis waren drie aan elkaar aansluitende koninkrijken van de levende wezens door Vader-Moeder God gecreŽerd:

Koninkrijk der Engelen

Koninkrijk der Elementalen

Koninkrijk van de Mens


De engelen waren als eerste op het Kosmisch toneel verschenen. Het koninkrijk der Engelen was geschapen om het hele Leven van dienst te kunnen zijn en om de Goddelijke inspiratie, verlichting en de zuiverste emoties zoals liefde, hoop, vergeving, compassie door het hele Kosmos te kunnen verspreiden.Het koninkrijk der Elementalen was gecreŽerd om de 4 elementen van Moeder natuur: aarde, water, lucht en vuur te belichamen en in stand te houden als een fysiek fundament van de evolutie van de mens. Ieder element heeft zo zijn eigen hierarchie. Zo werken de salamanders van het vuur onder leiding van Prins Oromasis en Prinses Diana, de gnomes van de aarde element onder Prins Pelleur en Prinses Virgo, de sylfen van de lucht onder Prins Thor en Prinses Aries en als laatste de undinen van het water element werken onder de leiding van Prins Neptune en Prinses Luara.

Het koninkrijk van de mens was het enige aspect van het Leven die de gift van de vrije wil heeft verkregen. Het doel van de mens is om het eigen Goddelijke potentieel tot zijn volle glorie en bloei te brengen en de vertegenwoordigers van de Goddelijke Wijsheid, het Christusbewustzijn in actie te worden.

Engelen belichamen de Goddelijke emoties en het verlangen van Vader-Moeder God het hele Leven naar het zuiverste en mooiste punt van de goddelijke realisatie te brengen. Elementalen zijn verantwoordelijk om de juiste vormen in de materie te bouwen die als een perfecte tempel van de Geest kunnen functioneren. Alle drie de koninkrijken zijn ervoor geschapen om de perfectie van het Goddelijke Plan door voortdurende harmonieuze samenwerking van de Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Liefde en Goddelijke Kracht tot stand te brengen.


"Man's destiny was to become the Christ and to sustain on earth the illuminating radiance of God's mind, the beings of the elements would build the temple to grace his wisdom and angelic beings, inspired by the plan vowed to bring coals of inspiration from the heart of all creation."
 

Elementalen spelen een belangrijke rol in onze samenleving, maar daar is niet iedereen bewust van. Daarom begrijpen mensen ook niet dat zij een groot voorbeeld vormen voor deze uitzonderlijke trouwe wezens. Om het allemaal een beetje te verduidelijken volgt hier uitleg over het bestaan van elementalen, wie zij zijn, wat ze doen en hoe wij hun levens beÔnvloeden.


 

Wie zijn de elementalen?


 

Het is een schitterend gezicht wanneer wij ís ochtends op staan met een prachtige zonsopgang en de dag beŽindigen met een overweldigende zonsondergang. Of wanneer we eens een heerlijke wandeling maken langs de zee of in het bos. De natuur heeft vele wonderen voor ons verricht en wordt continue dag in dag uit onderhouden door haar trouwe helpers, de elementalen. Zij zijn de hoeders van de vier elementen, lucht, aarde, water en vuur. Ieder organisme dat met goddelijke intenties is gecreŽerd heeft zoīn elementaal over zich waken. Het wordt verzorgd met veel liefde en moeite.

 

Gnomen, hoeders van de Aarde


 

Er zijn vier verschillende niveauīs van het leven. Het fysieke niveau is de eerste vibratie waarin de gnomen van het element Aarde dienen. Het is gemakkelijk een gnoom of kabouter in de bossen of in de tuin te vinden, omdat zij van dezelfde substantie gecreŽerd zijn als de mens. Wij leven beide op het fysieke niveau van het bestaan. Gnomen verzorgen de planten, de aarde, en alles dat met de aarde gebonden is. Zo krijgen dieren goede verzorging van kabouters of wanneer er een dier in nood is, is er altijd wel een gnoom die hem zal redden. Alle levende wezens worden door hen verzorgd. Maar dit is niet het enige dat deze elementalen doen.Zij zorgen ook voor het wisselen van de seizoenen en voor verschillende kringlopen. Gnomen doen er alles aan om het Aarde element zo goed mogelijk ervoor te zorgen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het aanvullen van verschillende mineralen en edelstenen zoals, goud, diamant, ijzer, amethist etc. Zij beschermen daarnaast ook het leven van bloemen, gewassen, bomen en alle andere planten die op aarde geproduceerd worden. Gnomen beschikken verschillende krachten en kunnen zich verplaatsen in andere dimensies zodat zij niet door mensen gezien kunnen worden. Soms zijn het kleine wezens, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Zij kunnen namelijk soms meters groot worden.


 

Undinen, hoeders van het Water


 

De undinen verzorgen alles waar water is. Zo heb je waterelementalen in oceanen, zeeŽn, meren, vijver, regenplassen etc. Deze wezens hebben iets weg van zeemeerminnen en bewegen in soms snelle en vloeiende vormen in het water. Onder water is het een compleet andere wereld dan op aarde. Zo heb je verschillende zeedieren die aandacht en verzorging nodig hebben van de undinen, maar vergeet zeker niet de waterplanten en de koralen die zo op zīn tijd een beurt nodig hebben. Deze elementalen hebben ook de controle over stromingen in rivieren en eb & vloed in de zee. Als je eens beseft dat 3∕4 van de aarde uit water bestaat, begrijp je al snel genoeg dat het bijzonder drukke elementalen zijn. Denk maar eens aan al die zeeŽn en oceanen in de wereld, maar ook aan het water dat in je lichaam zit. Ook dit heeft verzorging nodig. Zo heeft ieder persoon zijn eigen elementalen die zijn lichaam verzorgen! De undinen verschonen het water voortdurend, maar het kost extra energie en moeite wanneer het water vervuild is geraakt bijvoorbeeld bij een olielekkage.
 

Undinen verschonen niet alleen water maar ook het tweede niveau van het leven, de emoties. Net als water hebben emoties een enorme bewegingskracht. Zij kunnen zo heftig zijn als een tsunami of zo stil wanneer er geen rimpeltje aan het water lijkt te stromen. Deze waterelementalen verschonen alle minder goede emoties zoals woede, haat en verdriet en zorgen ervoor dat kalmte en vrede er is de plaats voor terug komen.


 

Sylfen, hoeders van de Lucht


 

De hoeders van de Lucht zijn de sylfen. Zij zorgen voor een gezonde lucht voor alle organismen en bestrijden luchtvervuiling van uitlaatgassen, fabrieksafvallen etc. De lucht bevat Prana, wat de adem van het leven is. Dit voedt alle levende organismen. Het geeft energie en is iets waarvan wij verse lucht ervaren.

 

Lucht bevat het niveau van het mentale vlak en beÔnvloed onze manier van denken en wordt steeds ververst door deze elementalen. Doordat de lucht steeds ververst wordt zijn wij in staat om onze geest tot rust te brengen en te īluchtenī. Het heeft namelijk zo nu en dan rust nodig om er weer met een verse blik tegen het leven aan te kijken. 

Sylfen ofwel elfen hebben dunnen en tengere lichaampjes, maar hoeven niet altijd klein te zijn. Sylfen hebben prachtige vleugels wat vaak iets weg heeft van vlindervleugels. Het zijn bijzonder elegante en sierlijke wezens en staan symbool voor the schoonheid van het elementalenrijk. Zij zijn de elementalen van de geest en het is hun taak om het goddelijke bewustzijn over op de mens te brengen.


 

Salamanders, hoeders van het Vuur


 

Salamanders zijn de hoeders van Vuur en dragen een cruciale taak met zich mee. Het is namelijk aan hen om de atomen van al het leven en dood samen te smelten tot een geheel en het te belichamen met de spirituele vlammen van het licht. Deze wezens zijn lang en groot en hebben een majestueuze uitstraling. Het zijn de grootste elementalen van de vier en ook gelijk de krachtigste. Salamanders vind je in elektriciteit, in je kookplaat, je kaarsen en vurige bosbranden. Zonder deze belangrijke elementalen zou het leven langzaam vervagen, omdat zij in feiten de bron des levens zijn. Zij geven en nemen met hun vuur. Zo kan een openhaard een heerlijke comfortabele sfeer creŽren terwijl een brand een heel bos kan wegbranden. 

Zoals wij weten is vuur een van de gevaarlijkste elementen. Dit geldt hetzelfde voor de salamanders. Salamanders zijn de hoeders van het Vuur en hebben het bijzondere talent om het zonder enkele moeite vuur in toom te houden. Dit is wel nodig aangezien brand zich ontzettend gemakkelijk kan verspreiden. Wanneer deze elementalen in de war zijn is het een gevaarlijk spelletje om te spelen om ze toch te proberen te kalmeren. Het wordt daarom ook aangeraden niet met vuur te spelen. Elementalen gehoorzamen altijd, maar salamanders hebben er soms last van om toch te rebelleren. Toch zijn het één van de belangrijkste wezens en hebben zo ook hun goede kanten.

 

Salamanders dragen hun verantwoordelijkheid op etherisch niveau.


 

Wat voor effect hebben onze daden op de elementalen en de natuur?
 

Wanneer je bedenkt dat iedere bloem, plant en boom zoīn elementaal heeft snap je wel dat er hoogst waarschijnlijk meer elementalen op de wereld zijn dat mensen. En wanneer het opeens tot je doordringt dat elementalen ons, de mensen, als een groot voorbeeld en een bron van inspiratie zien dat er misschien daarom wel zoveel natuurrampen in de wereld plaatsvinden. De natuur is daarom onze spiegel wat soms ontzettend fijn is om te hebben. Wanneer een natuurramp heeft plaatsgevonden is dit een moment dat we eindelijk eens moeten stil staan op onze daden. De energie die onze daden uitzendt kan zich tot iets positiefs of negatiefs manifesteren. Wanneer het zich tot iets negatiefs ontwikkelt kan dit een negatieve invloed hebben op de elementalen en dus ook de natuur. Vroeg of laat zal er een uitbarsting van deze energie komen en uit zich dat in een tornado, tsunami, aardbeving, bosbrand etc. Het maakt niet uit hoe groot of klein jouw daad zal zijn, want het draagt altijd een bepaalde betekenis aan het leven mee. Wanneer jij dagelijks een oudere dame helpt oversteken zal dit een positieve draai aan het leven van de elementalen geven, maar juist een negatieve energielading wanneer een persoon dagelijks vloekt. Bekijk daarom per situatie of het een positieve of negatieve energie met zich mee brengt. Zal jouw keus en daad de situatie verbeteren of verslechteren? 

Elementalen zijn niet alleen op het fysieke niveau van het leven. Zo vind je hun werkzaamheden ook op spiritueel niveau. Het is belangrijk om te begrijpen dat de elementalen een zware last met zich meedragen. De karma die de mensen maken worden door de op hun schouders gedragen. Wanneer dit teveel voor hen wordt ontstaat er dus een explosie van karma en uit zich dit dus in wereldkarma, ofwel een natuurramp. Wij maken niet alleen karma bij door het voeren van oorlog, of milieuvervuiling, maar ook door middel van het uiten van negatieve emoties en een verkeerd denkpatroon.


 

Wat kunnen wij voor de elementalen doen?


 

Als iedereen zijn steentje bijdraagt zullen wij uiteindelijk van een utopische sfeer kunnen genieten wat verschillende levensomstandigheden zou vereenvoudigen. Wanneer wij eindelijk eens rekening zullen houden met het milieu en onze manier van leven. Probeer steeds je daden de beoordelen of het een positieve of negatieve draai aan de elementalen geeft. Mocht dit niet zo positief zijn, doe dan eens een stap in de goede richting en denk voortaan vanuit je goddelijke bewustzijn.

Wij kunnen ook de lasten van de wereldkarma, die op de elementalen ligt met behulp van het violet vuur weg te nemen. Wil je meer weten over de transmuterende effect van violet vuur, volg dan de workshop bij Aquarius "Violette vuur in actie!" Meld je aan Neem contact op