Intuitie en inspiratie

 
Intu´tie

 

Niet alles wat gemeten wordt is waardevol

en niet alles wat waardevol is kan gemeten worden.


Intu´tie betekent in het Latijn "innerlijk zicht" ofwel "innerlijk zien". Via intu´tie verkrijgt de ziel alle informatie over de realiteit van de geestelijke en materiŰle wereld. Intu´tie zorgt voor de directe zuivere kennis over alles waarmee de ziel in aanraking komt. Intu´tie is figuurlijk gezien de magische sleutel dat alle deuren open maakt. Helaas wordt deze sleutel in onze moderne tijd nog te weinig gebruikt. Niet iedereen geeft zijn eigen intu´tie de kans om de beste weg in zijn leven te wijzen.

De intu´tie is een bijzondere spirituele gift dat iedere ziel zonder uitzondering bij zijn geboorte mee krijgt. Het is ons zesde zintuig, dat ons meer naar het innerlijke gevoel helpt te luisteren en onze onbewuste impulsen leert te vertrouwen. Intu´tie is een bijzonder middel dat de ziel in het fysieke lichaam met haar geestelijke thuis, de lichtdimensies waar ze vandaan komt, verbindt.


Intu´tie is een heel natuurlijke, maar ook heel bijzondere manier van denken dat een tegenpool van analytisch denken is. Bij analytisch denken neemt de logica de voorhand. Tijdens het analytische denkproces worden de hersenen, vooral de linkere hersenhelft en het voorhoofd, hard aan het werk gezet. Ze verwerken veel informatie, juist daarom worden wij erg moe van leren van nieuwe dingen. Het duurt redelijk lang bij het analytisch denken totdat wij een exacte conclusie uit de grote hoeveelheid informatie kunnen trekken, want hoe meer informatie onze hersenen krijgen tijdens het observeren, opnemen en analyseren, des te meer twijfels erbij komen. Het is ontzettend moeilijk om de juiste keuzes in het leven te maken die alleen op het analytische denken van de linker hersenhelft gebaseerd is. Niet voor niets hebben wij ook een rechter hersenhelft mee gekregen om het gevoel naast de logica erbij te kunnen leggen.

Intu´tie is een geheel andere manier van het ontvangen en het verwerken van de nodige informatie. De intu´tie is een ingeving, een bliss, een inspiratie, een openbaring, dat ineens als een automatische reactie van de ziel in ons wezen ontstaat. De intu´tieve ingevingen zijn onvoorspelbaar en onverklaarbaar voor onze uiterlijke geest, toch bevatten ze veel belangrijke, praktische informatie. Deze kostbare informatie wordt vaak gecodeerd, zodat wij niet altijd de inhoud van de intu´tieve boodschap in ons fysieke leven kunnen plaatsen. Intu´tie vraagt ons om iets te gaan ondernemen, maar ze zegt niet hoe en waarom. Hier komt de kracht van het logisch denken van pas, zodat wij de geheime taal van de intu´tieve ingevingen kunnen ontcijferen.


Intu´tie is een permanente link met het onderbewuste.


Intu´tie is volledig gebonden aan het innerlijke gevoel, dat zonder nadenken ons emotionele leven bestuurt. De intu´tieve ingevingen ontstaan spontaan en bliksemsnel. In tegenstelling tot het analytische denken worden de hersenen bij intu´tief denken bijna niet belast. Ze slaan, lijkt het wel op, alle stappen over die bij het analytische denken onmisbaar zijn om de belangrijke conclusies uit de leerstof te kunnen trekken. Maar in het geval van intu´tie weet je het onmiddellijk of het een "ja" of een "nee" wordt, welke voor- en nadelen in een bepaalde situatie aanwezig zijn en welke enige correcte beslissing genomen mag worden. Het is inmiddels al breed bekend dat intu´tie sneller werkt dan intellect. Uiteindelijk is de intu´tie een manier van dingen doen zonder na te denken.


Intu´tie openbaart zich als een onverklaarbaar gevoel van comfort of discomfort in iedere mogelijke situatie. Intu´tie houdt niet van argumenten. Om deze reden is het belangrijk de innerlijke signalen van zich goed of niet goed voelen gewoon te accepteren zoals ze zijn. Het leven is zoals die is. Intu´tie leert ons het leven die wij leven beter begrijpen, zodat wij de karmische patronen van oorzaak en gevolg in breder perspectief kunnen zien.

Goed ontwikkelde intu´tie zorgt voor extragevoeligheid van de ziel. Hoe sterker de intu´tie bij de mens werkt, hoe krachtiger de innerlijke beelden kunnen worden en hoe betrouwbaarder de innerlijke signalen zullen zijn om de ziel op het juiste pad te sturen.


Het luisteren naar je eigen intu´tie begint met het luisteren naar het innerlijke gevoel dat rechtstreeks vanuit het hart komt. Het hart is een echte spreekbuis van onze intu´tie. Via het hart zijn wij met alle levende wezens in het kosmos verbonden. Denken en leven vanuit het hart helpt ons meer op het universele leven af te stemmen. Dat is anders dan alleen op de fysieke plek waar wij wonen en werken gefocust kunnen zijn. Via intu´tie wisselt de gehele kosmos de gevoelens met elkaar uit. Wij kunnen letterlijk alles over elkaar weten als wij op de vibratie van ons hart afgestemd blijven en ons levensveld in zuiverheid houden.


Intu´tie laat zich spreken alleen als wij eerlijk tegen onszelf zijn.

De allereerste stap die je moet nemen om je open te stellen voor je intu´tie is door in harmonie te komen met jezelf, met je omgeving en de verbondenheid te gaan voelen met het heelal.

Je focust verder op jezelf, wordt bewust van je lichaam en bant storende gedachten uit. Meditatie is uitermate geschikt als inleiding, net zoals repetitieve bewegingen zoals wandelen, strijken of luisteren naar (barok)muziek.

Meestal leven wij op automatische piloot en zijn we ons nauwelijks bewust van de subtiele signalen van onze intu´tie. Intu´tie verschijnt vaak als een innerlijke zachte stem binnen ons. Niet alle beslissingen die wij na aanleiding van intu´tie nemen zijn correct of effectief. Het is niet verstandig om intu´tieve signalen impulsief te gaan volgen. Neem de tijd om het innerlijke gevoel te testen voordat je op basis daarvan een beslissing neemt.


 


Stoorzenders voor je intu´tie


Te weinig vertrouwen in jezelf.

Weinig naar jezelf luisteren en veel naar anderen.

Te veel denken in plaats van voelen.

Je vooroordelen, wensen en verwachtingen.

Angst in welke vorm dan ook.

Behoefte aan controle.

Het volgen van patronen en automatisme.

Onvoldoende rust en ruimte nemen om te reflecteren en inzicht op te bouwen.

Innerlijke intu´tieve signalen negeren of wegredeneren.

Geen tijd willen nemen om naar je dilemma's te kijken en beslissingen te nemen.


5 ankerpunten van intu´tie

Intu´tie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons leven, zoals op het niveau van de ziel, op het niveau van het hart, op het niveau van het derde oog, op het niveau van de kruin en op het niveau van het hogere zelf ( het niveau van het Christusbewustzijn ). De chakraĺs vormen de ankerpunten voor de intu´tie. Om de intu´tieve ingevingen te mogen ontvangen moeten de volgende chakraĺs goed ontwikkeld, open en zuiver zijn.


1. Tweede chakra,

ook wel "zetel van de ziel" chakra genoemd.


Dit is de verblijfplaats van onze ziel, het innerlijke kind. De ziel is van nature alwetend. Ze verblijft onbewust in contact met haar eigen Hogere Zelf, met dimensies van het licht, met de Bron des Levens. De ziel maakt gebruik van intu´tieve ingevingen om in het contact met onze uiterlijke zelf, de uiterlijke geest te komen. Onze ziel heeft sterke behoefte aan zelfexpressie. Ze wil gehoord en gezien worden. Via onze intu´tie kunnen wij de behoeftes van onze ziel herkennen en verder in vervulling brengen. De ziel verlangt naar het contact met haar Hogere Zelf en de verbinding met de spirituele wereld, waar ze vandaan komt. Ze gebruikt de intu´tie om onze uiterlijke zelf met de Hogere Zelf in contact te brengen.

Door traumatische gebeurtenissen kan de ziel zich gaan verstoppen en geen contact met de uiterlijke geest willen maken. Door verslavingen en ongezonde levenswijze kan de ziel blind en doof worden, zodat ze geen hogere geestelijke vibraties meer kan onderscheiden. Het is onmogelijk in dit geval de intu´tieve ingevingen via de ziel te ontvangen. Je moet er eerst voor zorgen dat ze van haar verwondingen en aandoeningen volkomen hersteld is.


2. Hart chakra - heldervoelendheid


Het hart is het ankerpunt van het Goddelijke licht in ieder mens. Binnen in ieder hart is een zaad van eeuwig licht verankerd. Hoe sterker dit licht in het hart brandt, hoe ontvankelijker wij voor intu´tieve ingevingen worden. Het is belangrijk dat alle mogelijke blokkades rondom het hart wel opgeruimd zijn, zodat de geestelijke boodschap zonder storingen ontvangen kan worden.

Denken vanuit het hart, leven vanuit het hart en luisteren naar je eigen hart is essentieel voor iedereen die zijn eigen gevoeligheid wil versterken en in contact met de geestelijke wereld wil hebben. Intu´tie spreekt de taal van het hart, de taal van pure liefde, moederlijke zorg en onvoorwaardelijke steun. Het is ons gevoel en niet ons denkvermogen dat op de golven van intu´tie resoneert. Intu´tie staat in direct verband met gevoeligheid en versterkt ons vermogen om in het hart te focussen. Juist in het hart dat door intu´tie verlicht is, wordt de heldervoelendheid geboren.


3. Derde oog chakra ľ helderziendheid


In vele spirituele leringen wordt de werking van de intu´tie met de werking van de hypofyse in de hersenen gebonden, dat het gebied van het "derde" oog in beslag neemt. Het derde oog staat symbolisch voor een onzichtbaar oog van de mens dat het onzichtbare en het ontastbare in de materiŰle wereld waar kan nemen. Intu´tie die via derde oog zich manifesteert komt voor in de vorm van innerlijke beelden. De mensen gaan "helder zien" op het moment dat hun derde oog actief, zuiver en open is. Sommigen zien beelden op het innerlijke niveau, zoals wij allemaal onze dromen s'nachts met ogen dicht kunnen zien. Anderen zien onzichtbare gebeurtenissen helemaal reŰel, letterlijk fysiek voor hen afspelen. Het is van groot belang dat wij alle chakraĺs inclusief het derde oog zuiver houden. Zuivere chakraĺs geven zuivere beelden door. Chakraĺs die niet zuiver genoeg zijn kunnen beelden zoals nachtmerries tevoorschijn toveren. Daar moet je geen intu´tieve ingevingen achter zoeken.

De mens die intu´tief en hooggevoelig is, maar eigen angsten en frustraties nog niet heeft overwonnen, kan in plaats van intu´tieve geestelijke boodschappen projecties van haar eigen angsten gaan zien. Daardoor kan hij zichzelf en anderen in verwarring brengen.


4. Kruin chakra - helderwetendheid


Intu´tie stelt de mens in staat om op een onverklaarbare, "paranormale" wijze tot informatie te komen, dat niet direct voor de hand ligt. Dankzij onze intu´tie kunnen wij alwetend worden. Deze alwetendheid verruimt het innerlijke zicht op onze levensloop, waarmee wij een breder perspectief van onze levensopdracht en levenslessen kunnen verkrijgen.

De kruinchakra is de hoogste opening van het centraal energetisch kanaal in de aura. Via de kruin ontvangen wij nieuwe originele ideeŰn en innerlijke boodschappen in de vorm van openbaringen en intu´tieve kennis. Deze chakra werd in alle mysterie scholen als de chakra van de hoogste initiaties beschouwd. De transfer van het licht en de universele kennis kwam tijdens een inwijdingsritueel door aanraking van de kruinchakra tot stand. De ingewijde leerling kon binnen een ogenblik de volledige kennis van zijn meester in eigen geest ontvangen nadat hij zijn handen op zijn hoofd had gelegd. De kroon van de koning staat ook symbool voor de Goddelijke Wijsheid, de alwetendheid. Iedere ziel heeft het geboorterecht om met de gouden aureool van alwetendheid bekroond te mogen worden. De eerste stap naar alwetendheid is zelfcontrole over eigen gedachten te vinden. Focus op positieve, harmonieuze, vredevolle gedachten en besteed zo min mogelijk aandacht aan negatieve aandachttrekkers.


5. Kristallen koord en gehele auraDe menselijke aura is een levensveld dat aan het gigantische kosmische levensveld verbonden is. Dit is een veld van universele informatie, waar alle wijsheid van het kosmos verzameld is. Intu´tie is een soort stroom, dat ontstaat op het moment dat je gehele auraveld actief en bewust in contact met het kosmische levensveld treedt. De energie in het persoonlijke auraveld hoort zuiver en hoogfrequent te zijn om de juiste informatie uit het universele veld te mogen ontvangen.

Het kristallen koord is in feiten een energetische leiding dat onze aura met de Bron van onze persoonlijke Goddelijkheid ľ Ik Ben Wie Ik Ben en met de Bron des Levens ľ de Grote Centrale Zon, verbindt. Dit kanaal is essentieel voor de goede werking van onze intu´tie. Het is van levensbelang dat daar geen blokkades en opstoppingen te vinden zijn.

Het is wel aan te raden de buis van wit licht over je aura en over je kristallen koord dagelijks te gaan visualiseren. Hieronder vind je een mantra, een aanroeping die je helpt een krachtige buis van het witte licht over je aura heen plaatsen.The tube of light

Beloved I AM Presence bright,

Round me seal your tube of light

From ascended master flame

Called forth now in Godĺs own name.

Let it keep my temple free

From all discord sent to me.

I AM calling forth violet fire

To blaze and transmute all desire,

Keeping on in freedomĺs name

Till I AM one with the violet flame.

"Tube of light is the etheric forcefield of dazzling white light, brighter than the sun shining on new-fallen snow, descended from Divine source in answer to your call. It is all around you as an impenetrable wall of light shielding you from all kind of negativity. Donĺt forget to reinforce this protection from time to time throughout the day and always remember that for so long you are facing the light the shadows are always behind!öOp het moment dat alle 5 aspecten in de mens die intu´tie bevorderen aan het werk zijn gezet, hebben wij een persoon, dat over een zuiver kanaal, zuivere intu´tie en zuivere geestelijke boodschappen beschikt. Deze persoon wordt als een boodschapper, medium of "gewoon" een persoon met bovennatuurlijke gaven beschouwd. In onze tijd kijken wij met respect en bewondering naar mediums. Wij zien ze als supermensen die over "bijzondere gaven " beschikken.

In feiten hebben wij allemaal de potentie om een hoogsensitief persoon te worden. Het is zelfs de bedoeling dat de gehele bevolking van onze planeet eens hoogsensitief zal worden en de kracht van zijn eigen intu´tie leert te gebruiken.

Uiteindelijk zullen wij een maatschappij creŰren waar ieder mens in zijn eigen geestelijke kracht staat en een bewuste verbinding met de Bron des Levens( de Grote Centrale Zon ) en eigen kern van persoonlijke Goddelijkheid ( Ik Ben Aanwezigheid ) naleeft. De kracht van de creatieve kosmische levensenergie dat langs onze ruggengraat stroomt, zal zich vermenigvuldigen. De mens zal in staat zijn steeds meer licht in zijn cellen, organen, chakraĺs en aura te verdragen. Dat is de natuurlijke kosmische manier om ziektes, honger, verslavingen, veroudering bij de mensheid te bestrijden. Dit is geen droom en geen sprookje, maar de elektronische matrix van de Grote Kosmische Plan, die voor alle levende wezens ontwikkelt is.

Iedere persoon, die voortdurend de aandacht aan de ontwikkeling van zijn eigen gevoeligheid en de versterking van eigen intu´tie besteed, werkt voor de realisatie van het Grote Kosmische Plan voor onze planeet. Dit plan houdt in dat wij met zijn allen in een Gouden Tijdperk van de geestelijke en materiŰle heerschappij terecht komen dat het goddelijke alternatief van de geesteloze mechanische techno-civilisatie staat. In het komende Gouden Tijdperk zal de ontwikkelde intu´tie als de meest natuurlijke wijze van het menselijke bestaan gezien worden. In de mechanische techno-civilisatie zal men de intu´tie als een ziekte beschouwen, dat met alle mogelijke verdovende middelen uitgeschakeld moet worden. Uiteindelijk zal het aantal van zuivere, gevoelige, intu´tieve mensen bepalen welke toekomst wij binnen zullen treden. De vrije wil van iedere gere´ncarneerde persoon wordt iedere dag op kosmische schaal van de planetaire geschiedenis gelegd. Niemand in de hemel of op aarde is in staat de exacte uitkomst van de schommelende kosmische weegschaal te bepalen. Alleen mensen in re´ncarnatie hebben directe invloed op de planetaire geschiedenis door de keuzes die zij dagelijks maken.


The best way to predict the future is

to create it!