Bron des levens - de Grote Centrale Zon en de Grote Centrale Magneet
Never the Spirit was born;

the Spirit shall cease to be never!


Truth is exact correspondence with reality.

Bron des Levens


Alles is energie. Ieder levend en niet levend onderwerp is niks anders dan een elektromagnetisch krachtveld van de pulserende golven van energie die het licht uitstraalt.


Het licht en energie zijn synoniemen van het leven, die niet te vernietigen is. Alles wat leeft straalt een emanatie van wit licht uit. Wit licht laat zich in de regenboogkleuren splitsen die allemaal de verschillende trillingsniveaus hebben. De kleur is een vibratie en vibratie is de manifestatie van een bepaalde vorm van het bewustzijn. Dat wil zeggen dat het gehele Kosmos en alles wat er in leeft zich op een bepaald niveau van bewustzijn bevindt. Er is een groot scala van verschillende niveaus van bewustzijn in het Universum te vinden: van de heel trage vibratie van materieel bewustzijn (infrarood) tot de hoogtrillende manifestatie van het spirituele bewustzijn (ultraviolet). Alle levende wezens bevinden zich ergens in deze complete kleurenscala.

 

De Kosmische Wet van evolutie is gebaseerd op een voorwaartse spiraal van het leven die steeds hoger op een Kosmische ladder van Goddelijke bewustzijn klimt. De versnelling ofwel de acceleratie van een trillingsniveau van alle levende wezens is een motto van het Leven zelf.


 

Grote Centrale Zon


Levensenergie is de eerste en de belangrijkste behoefte voor alle levende vormen in de geestelijke en materiële wereld. Deze energie wordt aan het Universum onvoorwaardelijk vanuit de Bron des Levens geschonken die als een eeuwige fontein de hele Kosmos van constante waterstroom (energiestroom) voorziet. Deze Bron bevindt zich in het midden van het spirituele Universum. Het is een witte vuurkern van lichtspiralen die zich vanuit de Grote Centrale Zon door het heelal verspreiden. De Grote Centrale Zon is de Bron des Levens die zich in de hoogste sferen van de geestelijke wereld bevindt. Het is een geestelijke energiecentrale die de Geest en de Materie met elkaar verbindt.De Grote Centrale Zon is een bol van intens licht, een witte vuurkern van kronkelende energielava die voor de lagere vibraties van het bewustzijn niet te verdragen is. Er is een hele geestelijke ladder van spirituele wezens in de Kosmos aanwezig (inclusief Elohim, Aartsengelen, Deva’s, enz.) die samen een Hiërarchie van het Lichtvormen om de levensenergie vanuit de Grote Centrale Zon voor alle niveaus van het Leven aangenaam en beschikbaar te maken, want te hoge vibraties van de geestelijke energiecentrale kunnen dodelijk zijn voor de lagere vormen van het heelal.


 

Geest en Materie


De Grote Centrale Zon is de kern van de geestelijke wereld en de spirituele oorzaak van het fysieke leven in de materie. De materiele wereld is een leer- en testplaats, een heilig laboratorium voor de geestelijke wereld. Materie is een dimensie die gecreëerd is voor de praktische beproeving van de geestelijke vormen in het spirituele Universum. De Materie is levens vatbaar geworden door de constante stroom van de levensenergie die vanuit de energiecentrale aan deze dimensie voortdurend toegediend wordt. Er is een harmonische samenwerking tussen de sferen van het licht en de fysieke creaties van de materie. Nadat het levensenergie alle vormen in de materiële wereld heeft gevuld, keert ze terug naar de Grote Centrale Zon aangereikt met de informatie, inspiratie en ervaringen van de levende wezens in de materie.


De Geest is de bron van het Leven voor de Materie en de Materie is de bron van de verreikende ervaring voor de Geest.


Geest en Materie waren nooit in strijd of in confrontatie met elkaar geweest. Het zijn twee aanvullende krachten die in volledige harmonie en balansde energie van de Bron des Levens met elkaar uitwisselen. Dat is de essentie en de spirituele inhoud van de Kosmische Tai Chi tussen Hemel en Aarde, de Geest en de Materie.


Grote Centrale Magneet
 

De Kosmische Tai Chi - de energie uitwisseling volgens 8-figuur tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteit van het geheel is op een principe van de magneet gebaseerd. De allergrootste magneet van het heelal bevindt zich op de Grote Centrale Zon. De aantrekkings- en de uitwisselingskracht van deze magneet werkt als de kosmische generator van alle levensenergie die in de gehele Kosmos in omgang is. De ritmische pulsatie van de Grote Kosmische Magneet veroorzaakt de golven van energie die in de vorm van lichtspiralen zich door het hele Universum verspreiden.

De Kosmische magneet heeft een bijzondere tweevoudige functie: hij genereert en verstuurt de zuivere licht/energie naar alle delen van het Universum, maar ook magnetiseert en trekt de energie van het Kosmos terug. Op de Grote Centrale Zon neemt ook de zuivering van de energie plaats die van de krachtvelden van duisternis afkomstig is. De energie is niet te vernietigen. Daarom moet alles wat onzuiver en niet meer puur is naar de Grote Centrale Zon terugkeren om gerepolariseerd te worden. Alle gemiskwalificeerde energie wordt iedere keer tot zijn oorspronkelijke witte staat door de magneet gezuiverd.Alfa en Omega


 

De Mannelijke (+) en de Vrouwelijke (-) manifestatie van het Goddelijke, Alfa en Omega, het begin en het einde van de Kosmische Cirkel van Tai Chi zijn de twee oorspronkelijke krachten in het Universum die de Vader-Moeder God representeren. Alfa en Omega zijn de geestelijke ouders van alle zielen die hun oorsprong op de Grote Centrale Zon vinden. In feiten zijn alle zielen op de Grote Centrale Zon door Alfa en Omega geschapen. Iedere ziel heeft een lange weg te gaan in haar evolutie proces: eerst daalt ze in de wereld van de Materie waar ze met behulp van juist gebruik van de vrije wil een Meester over haar eigen leven kan worden en vervolgens als een overwinnaar naar de Grote Centrale Zon terug keert in de Glorie van haar unieke manifestatie van Goddelijkheid.Bijzondere spirituele ervaring van een ontwaakte ziel

 

"Dit is mijn mooiste ervaring in het leven. Het allergrootste wonder hier van is in mijn ogen toch het eeuwig leven van de ziel in God…."

 

...Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen….

- Lees hier het ontroerend verhaal van een dankbare lezer -


"...Diepe spirituele ervaringen zijn heel persoonlijk en moeilijk in woorden om te zetten. Hier is mijn persoonlijke ervaring die ik in 1998 had…..13 jaar geleden. Deze ervaring heeft me nog sterker gemaakt in mijn vertrouwen in het eeuwige leven.

*****

Ik lag in bed midden in de nacht en ik had een heel heldere droom.

 

Ik stond op een strand met een mooie zee of een oceaan naast mij. Naast me stond een man die zei….. Lieve ziel, zou je die oceaan in willen springen? Ik zei ja. Hij zei .. als je in de oceaan bent onder water probeer één te worden met de oceaan , probeer het te voelen.

Ik sprong en ik bevond me daarna diep onder water in de oceaan. Ik zag heel mooie wezens om me heen zwemmen, leken wel een soort zeemeerminnen.

En ik hoorde hele mooie en zuivere muziek, een soort heel fijne belletje, pure hemelse klanken die ik op aarde niet eerder hoorde. Op dat moment werd ik één met de oceaan. Ik voelde mijn geest en ziel één worden met de oceaan en de kosmos, een heel bijzondere en krachtige en ontroerende ervaring. Tegelijkertijd bleef ik me bewust van mijn eigen unieke geest.Toen werd ik wakker, klaarwakker… ik keek naar het plafond en liet tot me doordringen wat ik ervaren had. Ik lag ongeveer 2 minuten in mijn bed klaarwakker toen er iets heel bijzonders gebeurde...


 

Ik voelde een elektrische stroom mijn kruin in komen, van mijn hoofd naar mijn voeten. Zo krachtige energie heb ik daarna nooit meer gevoeld. Ik weet nog dat ik dacht….. als een mens ernstig ziek is en zo kracht gaat door je heen dan kan je genezen. Toen voelde ik dat mijn geest en ziel als het ware achterwaarts tegen mijn bed werden gedrukt en op dat moment voelde ik dat mijn ware ziel, degene die ik daadwerkelijk ben los kwam van mijn aardse lichaam….. Het voelde zo licht en bijzonder te zweven. Mijn geest zweefde langzaam naar het plafond en hing daar als het ware stil…. Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe het voelde. Haast niet mogelijk.


 

 

 

Toen werd ik met een snelheid die niet te beschrijven is het universum ingetrokken en ik voelde me ver weggaan van mijn aardse lichaam. Het ging zo hard en snel dat ik niet wist wat me overkwam . Ik had nog nooit zoiets ervaren. Dus ik werd toender tijd een beetje bang en zei stop in mijzelf. Met dezelfde snelheid kwam ik terug in mijn aardse lichaam .


 

 

 

Ik opende mijn ogen en ik kan je zeggen dat ik nog nooit zoveel energie heb gevoeld en fitheid in mijn lichaam als toen. Ik was zo vol energie dat ik niet meer kon slapen de rest van de nacht. Ik heb toen de ervaring opgeschreven in een schrift en de uren afgeteld tot 7 uur in de ochtend toen ik mijn moeder wakker kon bellen en het aan haar kon vertellen.


 

 

Ik weet zeker dat dit de mooiste ervaring van mijn leven is en zal blijven. Ik kan je niet vertellen hoe het voelt als je nog tijdens je leven het bewijs krijgt dat de ziel inderdaad eeuwig is en om mee te maken hoe natuurlijk het losmaken van de ziel is van het lichaam. Als het ook zo met sterven gaat is het zo mooie ervaring.


 

 

Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen….


 

 

4 jaar later stierf mijn vader aan een pijnlijk proces van kanker maar door de ervaring die ik had wist ik hoe zijn overgang ongeveer zou kunnen lopen en waar hij heen zou gaan. Dit maakte dat ik grote vreugde voor hem kon voelen toen hij overging omdat ik wist wat hem te wachten stond. Tranen van liefde waren in mij om de liefde die ik voelde voor de man die me groot gebracht heeft en me op weg heeft geholpen in dit leven, tranen van dankbaarheid dat ik hem ooit terug zal zien . Want waar een band van liefde is zal er altijd een weerzien volgen."


 

- Waarheid is daar waar Onvoorwaardelijke Liefde is -