Elohim - de Hoogste Kracht in het Kosmos
Elohim van de 7 stralen

 

In the Kabbalistic tradition, the name Elohim means "strong, mighty, foremost, God over all other gods, ruler over the affairs of men and nature."


Elohim preside over the creation of star systems, planets and all physical life evolving anywhere in the universe.


Along with cosmic beings, they carry the greatest concentration and highest vibration of light that we can comprehend.

*******

 

Elohim zijn de machtige wezens die aan het hoofd van de kosmische spirituele hiërarchie staan. Elohim is de Hebreeuwse naam van God. Het is een meervoudige naam dat verwijst naar de twee-eenheid van de Schepper: het mannelijke en het vrouwelijke aspect van het goddelijke waar beide delen het kosmisch geheel vormen.

 

Alle Elohim in het Kosmos vormen een paar met unieke mannelijke en vrouwelijke identiteit die de kracht van Vader Alfa en Moeder Omega manifesteren. Dat zijn de tweelingzielen die een bepaald aspect van het Goddelijk bewustzijn belichamen.

 

Elohim zijn de hoogste vertegenwoordigers van de 7 stralen van het Goddelijk bewustzijn. De 7 stralen verspreiden hun eeuwig licht vanuit de witte vuurkern van de Grote Centrale Zon. De 7 Elohim belichamen volledig de geestelijke vibraties van de 7 stralen. De intensiteit van iedere straal wordt door het specifieke kosmische paar van Elohim door het hele Universum verspreidt. 


Elohim zijn tot leven gekomen als een van de eerste creaties van Vader-Moeder God. Ze hebben alle macht van God verkregen om de sterrenstelsels, planeten en levende wezens – inclusief de mens te scheppen. Elohim hebben het gezag over elementalen: gnomen, sylfen, undinen en salamanders. Dat zijn de wezens die over de 4 aspecten van moeder natuur: aarde, lucht, water en vuur zorgen. Elementalen werken onder toezicht van Elohim. Samen heersen ze over deze 4 aspecten om onze planeet in optimale conditie te houden.

 

Elohim hebben een sterke binding met de materiële kosmos. Ze blijven op onze planeet zolang de menselijke evolutie hier nog in ontwikkeling is.

Alle Elohim van de 7 stralen hebben hun eigen etherische verblijven die zich boven de krachtigste energetische plaatsen op aarde bevinden. In deze verblijven hebben ze de grootste concentratie en de hoogste vibratie van het licht verzamelt die wij ons ooit hebben kunnen voorstellen. Vanuit deze spirituele retraites verspreiden de Elohim Goddelijke energieën van de 7 stralen.

 

Ondanks het feit dat de Elohim zulke machtige kosmische wezens zijn, mogen ze het verloop van de toekomst op aarde niet beïnvloeden. Het is Gods bedoeling dat de mensen eigen vrije wil leren goed gebruiken en zich spiritueel gezien onafhankelijk kunnen ontwikkelen door juiste beslissingen in het leven te maken.
 

Elohim van de 1 straal – Hercules en Amazonia

 

De eerste straal is blauw van kleur. Het is de straal van kracht, volmaaktheid, de wil van God, geloof en vertrouwen en Goddelijke leiding. Degene die toegewijd zijn aan deze straal willen leven volgens de Goddelijke plan en wil.


 

"The will of man is not capable of expanding self or the substance, but dedication to the supreme purpose invokes the will that moves mountains.”


Hercules is de machtige Elohim die enorme kracht, energie en liefdevolle gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wil uitstraalt. Hij is een kosmisch wezen die snel in actie komt om alle vormen van het leven te beschermen. Zijn naam betekent ‘Glorie van de Lucht’.

 

De aura’s van Hercules en Amazonia, zijn tweelingziel, zijn geladen met blauw weerlicht en hebben een intens vurige roze buitenrand.

 

Hercules staat bekend als een held uit de Griekse mythologie. Hij werd omgeschreven als een bemiddelaar tussen mensen en goden. Hercules had de leiding over alle aspecten van het Hellenistische onderwijs en de opvoeding. De Olympische Spelen werden aan hem toegeschreven in zijn aspect als atletische held. Er wordt verteld dat Hercules in opdracht van het Orakel van Delphi twaalf jaar doorbracht onder bevel van Eurystheus die hem twaalf uiterst zware, schijnbaar onmogelijke taken opdroeg. Zij die de diepere mysteries bestuderen, begrijpen dat het verhaal van Hercules een uitbeelding is van wat de ziel moet doen op het ‘pad van initiatie’ om zelfbeheersing te krijgen op het gebied van de energieën die de twaalf zonnehiërarchieën (dierenriem) uitstralen.
 

 

Het Spirituele Retraiteverblijf van Hercules en Amazonia

 

Het retraiteverblijf van Hercules en Amazonia bevindt zich op het etherische niveau boven Half Dome, een prachtig focus van bijna twee kilometer in Yosemite Valley aan de westkant van Californië’s Sierra Nevada-gebergte. Het etherische retraiteverblijf is geplaatst over de rotsen. Daar concentreren Hercules en Amazonia de energieën van Gods wil: het is de keelchakra van onze planeet.

 

De retraite heeft een grote toegangspoort met aan beide kanten twee reusachtige pilaren. De toegangshal heeft een achthoekige vorm waarvan elke zijde weer toegang geeft tot een andere zaal. Het is een heel druk retraiteverblijf: vlammende blauwe engelen die ruim drie meter groot zijn, machtige Serafijnen, Cherubijnen, engelen-devas en zowel degenen die op alle zeven stralen dienen, intensief bezig zijn met speciale diensten voor de Grote Witte Broederschap.

 

De achthoekige zaal heeft een gloed, veroorzaakt door de diepe liefde van de Elohim en de engelen voor de wil van God. Een diepblauwe kleur doordringt de atmosfeer en is zowel uitnodigend als versterkend voor degenen die het voorrecht hebben hier binnen te komen.

 

Achter deze hal ligt een ronde zaal die via de trap naar beneden te bereiken is. Hier bevindt zich een grote blauw-witte diamant waar doorheen de vlam van Hercules en Amazonia schittert. Vanuit de omtrek van de zaal leidt een wenteltrap naar boven, waar nog een ronde raadskamer ligt. Deze zaal bestaat uit een serie ronde tribunes en aan één kant staan de tronen van Hercules en Amazonia. Er is plaats voor enkele honderden gasten, leden van de Grote Witte Broederschap die dikwijls met de Elohim vergaderen om te praten over manieren waarop de kracht van Gods wil in de fysieke wereld kan worden toegepast. Achter de tronen van Hercules en Amazonia bevindt zich een gang die naar een andere zaal leidt. Degenen die de raadsvergaderingen bijwonen kunnen door andere deuren aan de rechter- en linkerkant van de tronen gaan. Deze leiden weer naar nog een ronde zaal waar het voornaamste centrum van de Vlam van Gods wil is gevestigd. 
 

Elohim van de 2 straal – Apollo en Lumina

 

De tweede straal is goudgeel van kleur. Het is de straal vanwijsheid, kosmische intelligentie, Christusbewustzijn, verlichting, alwetendheid en alomtegenwoordigheid. Apollo en Lumina zijn de dragers van het Christusbewustzijn voor de gehele kosmos.

 

Apollo’s goudgele vlam wordt door blauw weerlicht omringd. Deze blauwe vlam dient als een beschermend krachtig energieveld dat het Christuslicht omcirkelt. Dit blauwe weerlicht snijdt door het lagere menselijke bewustzijn heen en maakt de weg vrij voor Lumina’s gouden vlam die de volmaaktheid van de zeven aspecten van de Christusgeest tot uiting brengt.

 

De tweelingzielen Apollo en Lumina doordringen aarde, lucht, vuur en water met de intelligentie die zich in de kern van een atoom bevindt: de essentie van het als een diamant flonkerende Goddelijke intellect. 

"Yellow ( the second ray ) is the melding of the gold and the white as a golden radiance whose glimmer imparts illumination, the consecration of right knowledge, the service of right knowledge, the outshining of the Christ mind, and the establishment of the law of harmonious relations between all peoples and between the Divine source and all peoples.”


 

In de traditie van Pythagoras stond Apollo bekend als het symbool van mannelijke schoonheid en de zonnegod die het spirituele licht uitbeeldt, waarvan de zon het zichtbare beeld vormt. Hij vertegenwoordigde de neerdaling vanuit de hemel naar de aarde. In het Oude Griekenland van meer dan 2.000 jaar geleden vaardigde Apollo de wetten uit voor de Griekse stadstaten. Als de god van inzicht en profetie sprak hij tot de mensheid door middel van profeten en orakels in het beroemde ‘Orakel van Delphi’. Hij werd door de Grieken vereerd als de zonnelogos, de bemiddelaar en het Universele Woord. 
 

Het Spirituele Retraiteverblijf van Apollo en Lumina

 

Het retraiteverblijf van Apollo en Lumina bevindt zich op het etherische niveau boven Neder- Saksen in Duitsland. Hier concentreren de Elohim van de tweede straal de energieën van de kruinchakra van de aarde. Dit verblijf verspreidt het gouden licht van Goddelijke Wijsheid, verlichting en Goddelijke intelligentie.

 

De ronde koepel van dit verblijf bestaat uit drie lagen die in een parabolische ronding gebouwd zijn. De eerste laag is het grootst, en de eerste en tweede verdieping daarboven zijn elk kleiner dan de voorgaande. In het midden van elk van deze drie lagen bevindt zich een bolvormig centrum van Apollo en Lumina’s vuur.

 

In het midden van het eerste niveau ligt een geelgouden bol die op een rondwentelend sterrenstelsel lijkt, waarvan de sterrengroepen met zo’n hoge frequentie ronddraaien dat het lijkt alsof ze volledig stilstaan. In het midden van het tweede niveau bevindt zich eenzelfde bol van een stralende saffierblauwe kleur. En in het midden van de hoogste zaal ligt ook een gouden bol net als op het eerste niveau. Op elk niveau bevindt zich een rond meditatievertrek met als middelpunt het bolvormige vuur.

 

Elk van deze zalen biedt plaats aan ongeveer duizend engelen van verlichting, die onder Apollo en Lumina dienen. Hun glorieuze geelgouden aura’s en kleding geven degenen die hen zien, het gevoel alsof zij in het middelpunt van het heelal zijn.

 

Klaslokalen, laboratoria, bibliotheken en archieven vormen een stervormig patroon dat loopt vanuit het midden van de meditatiezaal en dit bevindt zich op elk van de verdiepingen. Op de eerste bevindt zich een ronde gang die langs de binnenomtrek van het gebouw loopt. Aan elke kant van de hal staan driedimensionale voorstellingen die de werking van de cycli op aarde uitbeelden.

 

De cycli van aarde, lucht, vuur en water, van de mineraal- en de plantenrijken, van tijd en ruimte, zijn allemaal uitgebeeld in de twaalf ringen van het Causale Lichaam en de twaalf tekens van de Dierenriem, ook bekend als de twaalf Hiërarchieën van de Zon. Ook uitgebeeld zijn de cycli van de kosmische Wezens en hun uitstraling van Licht naar de planeet, de cycli van beschavingen, van fotosynthese en van precipitatie. Het elektronische krachtveld maakt dat deze uitbeeldingen in de lucht hangen en levende delen hebben. Er zijn bewegende vlammen en spiralen die de eindeloze ingewikkeldheid van onze wereld tonen. Iemand zou gemakkelijk honderd jaar kunnen besteden aan het bestuderen van de wetenschappelijke voorwerpen die in dit retraiteverblijf van Apollo en Lumina verzameld zijn.

 

Als voorbereiding op het komende Gouden Tijdperk worden er enorm krachtige golven van de Vlam der Verlichting vanuit deze tempel uitgezonden. Miljoenen engelen van verlichting staan klaar om uit te vliegen om het bewustzijn van de aarde tot het niveau van de Christusbewustzijn te verhogen. Al deze engelen mogen alleen in actie komen als ze door de mensen in reïncarnatie aangeroepen zijn.
 
 

Elohim van de 3 straal – Heros en Amora

 

De derde straal is roze van kleur. Het is de straal van het Goddelijke Liefde, compassie, schoonheid, creativiteit, zelfexpressie en zelfrealisatie via de beeldende kunst.

 

Heros en Amora doordringen aarde, lucht, vuur en water met de bindende kracht van Goddelijke Liefde. De vlam van Heros en Amora is roze met witte gloed.

 

"The aurora of the dawn, pink ray of charity is the symbol of divine love… Love is joyous, buoyant and beautiful. Through the power of love, men learn how they may impart unto others the beauty and the compassion that they have received from God. In giving of this charity and beauty, there is no robbery but only the fair exchange among all souls who are ennobled by the same love that God is.”


 

Bij de oude Grieken en Romeinen stond Heros bekend als Eros en Cupido: de personificatie van de kosmische kracht van de liefde, die chaos tot harmonie omvormde.
 

 

Het Spirituele Retraiteverblijf van Heros en Amora

 

Het retraiteverblijf van Elohim Heros en Amora bevindt zich op het etherische niveau boven het meer Winnipeg in Manitoba, Canada. Zij concentreren daar de energieën van de hartchakra van de planeet.

 

De tempel van Heros en Amora is geheel in een roze kwarts uigevoerd en stelt een open lotus bloem voor. Het middelste gedeelte is vierkant. Aan de hoeken daarvan zijn enorme bloembladeren aangebracht. Tussen de top van iedere blaadje en het centrum van de zijkanten zijn metaalachtige buisjes aangebracht die als kanalen van het licht dienen. De centrale deur is in de vorm van een drievoudig blad gemaakt.

 
 

De tempel van Heros en Amora bestaat uit 4 verdiepingen. In het midden van de eerste verdieping bevindt zich het altaar waar de roze vlam van Goddelijke Liefde zijn heilige energie verspreidt. De klaslokalen die in de vorm van een lotus blaadje uitgevoerd zijn, liggen ook op de eerste verdieping. Alle klaslokalen zijn op een bijzondere manier met het hoofdaltaar verbonden. Dat gebeurt via de zogenaamde aderen, waar de energie van Goddelijke Liefde vanuit het altaar naar de klaslokalen binnenstroomt. 

Tweede en derde verdieping van de tempel is voor de engelen van Goddelijke Liefde en de opgevaren meesters gereserveerd. Daar bevinden zich de meditatie- en de rustkamers voor de leden van kosmische hiërarchie die vaak deze retraiteverblijf bezoeken.

 

De grote ronde audiëntie zaal met de tronen van Elohim Heros en Amora is op de vierde verdieping te vinden. Er zijn talloze sculpturen in het gehele verblijf en in het bijzonder in de troonzaal geplaatst die de essentie van de Goddelijke Liefde uitbeelden. Meditatie op deze sculpturen kan de geest met de werkelijke inhoud van de Kosmische Wet van Liefde verrijken. De energie van Goddelijke Liefde manifesteert zich op alle niveaus van bewustzijn en ontmantelt zijn wonderlijke werk in de atomen en de cellen van de mens.

 

De uitstraling van de Roze Vlam vanuit het hart van Heros en Amora vormt samen met die van de Aartsengelen Chamuel en Charity, de Aartsengelen van de Goddelijke vlam van het Liefde, een boog van kosmische liefde die het retraiteverblijf boven het meer Winnipeg verbindt met dat van de Aartsengelen van de derde straal boven Saint Louis, Missouri, U.S.A.
 
 

Elohim van de 4 straal – Purity en Astrea

 

De vierde straal is wit van kleur. Het is de straal van zuiverheid, volmaaktheid, hoop, heelheid en Goddelijke Orde. Het is de Moedervlam en de Vlam der Hemelvaart: het verlangen om God te kennen en zijn goddelijke eigenschappen te ontvangen door zuiverheid van lichaam, geest en ziel, door het bewustzijn van de Goddelijke Moeder.

 

Purity bevat het goddelijke patroon van de volmaaktheid van de Christus en concentreert het stralend witte licht van waaruit de zeven stralen van het Christusbewustzijn voortkomen.


 

"Purity begins with a single crystal – the crystal of your own consciousness. And from the point of the flame within the center of the crystal begins the expansion of the consciousness of purity. The pure in heart see God through the crystal of the own consciousness.” 

Blauw wordt beschouwd als het vrouwelijke aspect van wit, omdat het witte vuur van Purity op het fysieke niveau samensmelt met blauw. Astrea, de vrouwelijke wederhelft van Purity, helpt met de vervulling van het Goddelijke Plan. Ze is te vergelijken met de Hindoegodin Kali, degene die demonen verslaat en de ziel van het lagere bewustzijn en de menselijke creaties bevrijdt.

 

De blauwvlammende cirkel, aangeroepen vanuit het hart van Astrea, is een verblindend blauwwit vuur dat als het ware trilt als twee concentrische ringen van vuur, namelijk het blauwe vuur van Astrea en het witte vuur van Purity. Deze wisselen zo snel van frequentie dat het lijkt op blauwwit weerlicht dat rond mensen, planeten en zonnestelsels inslaat, daar waar een versterking van Gods wil nodig is. 
 

Het spirituele retraiteverblijf van Purity en Astrea

 

Het spirituele retraiteverblijf van Purity en Astrea bevindt zich op het etherische niveau boven de Golf van Archangel, het zuidoostelijke gedeelte van de Witte Zee bij Rusland. Het verblijf richt zich op de energieën van de stuitchakra van de aarde. Het etherische focus doordringt de aangrenzende vlakten op aarde.

 

Legioenen van witte en blauwe engelen onderhouden het verblijf en werken op deze stralen ten behoeve van de aarde.

 

Men komt dit retraiteverblijf binnen door een grote witte piramide die bovengronds ligt. 3 spiralen stijgen door de piramide heen en er bovenuit. De middelste gaat dwars door de topsteen van de piramide heen en is een gele pluim. En de smallere pluimen links en rechts van de gele zijn roze en blauw van kleur en vibratie.
Men komt binnen in een driehoekige kamer en ziet aan het eind daarvan enorme witte vlammen van zuiverheid tegen nachtblauwe muren branden.
In het midden van de kamer is het hoofd trappenhuis waarlangs je naar beneden gaat en uitkomt in een behoorlijk groot complex die uit een netwerk van klaslokalen, vlammenlokalen en een centrale hal bestaat. 

In het retraiteverblijf van Purity en Astrea is een bijzonder fontein van kosmische zuiverheid geplaatst die zichzelf in stand houdt. Zijn straling is zo helder dat het lijkt of je in de aanwezigheid van de zon zelf bent. Deze fontein bevindt zich onder de klaslokalen.
Als men de fontein passeert, gaat men met een andere trap naar beneden en komt uit in de Hal van de Elohim. Aan het eind van deze hal bevinden zich op de cirkelvormige platformen de tronen van Elohim Purity en Astrea.


 


Het koepelvormige plafond ziet er uit als nachtblauw hemel met diep violet gemengd, terwijl de grond van sneeuwwitte steen is. 4 pilaren vormen een vierkant binnen de tempel, en 2 andere pilaren bevinden zich op de trap waarlangs men net naar beneden gekomen is. Stenen tafels en banken van hetzelfde witte materiaal zijn in een geometrisch patroon verspreid door de hal. Het witte gesteende heeft men gebruikt in de gehele tempel, getint met de kleuren van de 7 stralen om de zuiverheid van het witte vuur en het Christus bewustzijn te focussen dat tot uitdrukking komt door elk van de 7 stralen.

 

6 trappen, 3 aan elke zijde van deze grote ronde hal, leiden naar andere vlammenlokalen en klaslokalen waaruit een intense saffier blauwe straling vanuit gaat.In een van de zalen van dit verblijf bevindt zich Astrea’s snel ronddraaiende cirkel van blauwe vlammen met het vurig blauwvlammende zwaard in het midden, hangend in de lucht. De snelheid van het vuur dat de cirkel vormt is zo intens dat het lijkt of het geheel gewoon stilstaat. Maar aan de blauwe vonken die eraf springen door de middelpuntzoekende en centrifugale actie van het draaiende vuur ziet men dat het weldegelijk draait met zeer hoge snelheid en met genoeg van de geconcentreerde kracht van de Wil van God om door het meest zware van de menselijke gemisqualificeerde energieën heen te snijden.


 


Elohim van de 5 straal – Cyclopea en Virginia

 

De vijfde straal is groen van kleur. Het is de straal van genezing, waarheid, oprechtheid, precipitatie, overvloed, wetenschap en muziek.


 

"Abundance is more than money. Abundance is the flow of energy that comes to us from the universal source of life as spiritual and material prosperity. Abundance is love and wisdom, talents and virtues, money and material goods – whatever we need to fulfil our divine mission – all this things come down to us through the spiritual action of the emerald ray.”

 

Cyclopea en Virginia mediteren op het Alziend Oog van God en kristalliseren de matrix van overvloed voor het hele leven op aarde. Door het brandpunt van het Alziend Oog van God in het ‘derde oog’ chakra van een mens zenden zij de waarheid van het oorspronkelijke Goddelijke plan met de kracht van de groene vlam.

 

Cyclopea en Virginia beschermen de onschuld, zuiverheid en heelheid van iedere ziel. Cyclopea zendt vurige blauwe bollen via de focus van het Alziend Oog de atmosfeer van de aarde in. Deze bollen met hun lichtstralen laden de aarde op met de werking van Gods wil en de oorspronkelijke zuiverheid van het Goddelijk plan voor elke man, vrouw en kind op de planeet.

 

Cyclopea staat bekend als Elohim van muziek. Door de muziek in de sferen uit te zenden naar de evoluties die aan zijn zorg zijn toevertrouwd werkt hij in op de spraak, het gehoor en het gezichtsvermogen.

 

Cyclopea’s aura is groen zoals de weerschijn in het kristallen prisma van het Christus- bewustzijn. Virginia’s aura is groen met een witte nuance.
 
 

Het spirituele retraiteverblijf van Cyclopea en Virginia

 
 

Het retraiteverblijf van deze Elohim vormt het brandpunt van de energieën van de Derde Oog-chakra van deze planeet. Het ligt hoog boven het Altai gebergte waar de grenzen van China, Siberië en Mongolië samenkomen: in de buurt van Tabun Bogdo. Het gehele retraiteverblijf bevindt zich op etherisch niveau congruent met Altai gebergte.

 

Het retraiteverblijf van Cyclopea en Virginia lijkt uit de berg van diep groene jade gehakt zijn. De massieve smaragdkristallen voorkant van het verblijf ziet er uit als een kerk, met een hoge centrale gotische toren met aan elke zijde een lagere toren. Grote pilaren van groen kristal en anderen met een marmeren steen versieren de ingang van de retraite. 

In het inwendige van de prachtige tempel bevindt zich het brandpunt van de smaragdgroene straal met het Alziend Oog in een driehoek. Een cirkelvormige diepliggende ruimte in de grotere vierkanten kamer is de focus voor de groene straal.
Het vlammende bewustzijn van de Elohim houdt in een driehoek het alziende oog van God vast. De 6 pilaren die het centrale altaar omringen zijn vijfhoekig en van een kristalgroene kleur van de precipitatie. De muren van de retraite zijn met de hiërogliefen beschreven die de gebeurtenissen van de planeet in het verre verleden omschrijven.

 

In het verblijf bestaat ook een gouden zaal, de zaal van precipitatie, waar de groengouden vlam brandt. Hier vergaderen de meesters om de bestemming van de aarde te bespreken en om de hogere spirituele wetenschap aan de mensheid bekend te maken.

 

Er is een genezende fontein in een binnentuin met prachtige bloemen, tropische vogels en de meest zeldzame botanische verzamelingen die men ooit gezien heeft, inclusief sommige uitgestorven exemplaren en andere die nog voortgebracht moeten worden.

 

De overgebleven vertrekken, laboratoria, bibliotheken en ruimtes zijn gereserveerd voor de engelen en de meesters die evoluties van de planeet dienen onder de leiding van de Elohim van de vijfde straal.
 
 

Elohim van de 6 straal – Peace en Aloha

 

De zesde straal is donkerpaars van kleur met de gouden tintellingen.. Het is de straal van vrede, broederschap, de ware dienstbaarheid van de Christus en het verlangen om God en de mensheid te dienen door middel van het Christusbewustzijn.


 

"Only by pursuing the way of your own Divine Self can you ever find and know true peace. Surround yourself with a vibration of the heavenly peace and you will successfully follow the path of ordered service, brotherly love and individual unfoldment. This is the spiritual Path of the sixth ray that will bring you Home.”


 

‘The Great Sun Disc’ (de Grote Zonnedisk) is het instrument van vrede die de Elohim van de zesde straal aan de mensheid hebben gegeven. Dit is een schild (een disk) van verblindend wit licht dat men over de zonnevlecht chakra moet visualiseren. Hierdoor kan men de ruwe energie van het massabewustzijn tegenhouden en terugkaatsen om eigen gevoel van vrede en harmonie te beschermen.


 

Het spirituele retraiteverblijf van Peace en Aloha

 

Het retraiteverblijf van Peace en Aloha bevindt zich op het etherische niveau boven de Hawaï-eilanden. Daar worden de energieën van de zonnevlecht chakra van de aarde geconcentreerd. Vanuit de Tempel van Vrede sturen Elohim de stralen van kosmisch bewustzijn de hele aarde in.

 

Niet alleen bevinden de goud-paarse vlammen zich hier, maar ook de Geheime stralen van Machtige Kosmos, een verheven kosmisch wezen.
Het krachtveld van de Tempel van Vrede kan men visualiseren als een paars met gouden hart, met een magnetisch krachtveld van wisselende paarse en gouden concentrische ringen in een hartvorm. De vlam in het midden van het hart is die van de vrede van de Kosmische Christus. Dit krachtveld is boven de tempel geplaatst.
Binnen in deze tempel voelt men onmiddellijk de eeuwige aanwezigheid van de vlam van vrede.
De ingangshal komt uit in een ronde ruimte; 10 pilaren versieren de cirkelvormige muren, welke de geheime stralen weerspiegelen die in het midden van de ruimte verankert zijn.
Het altaar van de geheime stralen is verzonken in het midden van de ruimte.
3 traptreden leiden naar een cirkelvormig pad wat om het altaar heen ligt waar de geheime stralen verankert zijn.

 

Als men verder gaat langs het altaar van de geheime stralen en een gang inloopt, beklimt men een trap die uitkomt in de grote hal van vrede. Dit is het eigenlijke centrum van de tempel welke, met uitzondering van de grote, gelijkenis vertoont met het vorige vertrek. Er zijn 12 pilaren verdeeld over de omtrek van de cirkelvormige muren, die het paars en het goud van de Elohim of Peace weerspiegelen die verankert zijn in het centrale podium. Afdalend langs de 3 traptreden en om het focus heen wandelend, komt met uit bij de tronen van de Elohim Peace en Aloha.
Tussen de 12 pilaren welke de zijkanten van de tempel versieren, bevinden zich 12 deuren die uitkomen in 12 cirkelvormige voorvertrekken. Een er van is de ruimte waar de geheime stralen verankert zijn welke men juist is gepasseerd.
De Vlam van Vrede, welke het steunpunt van het Christus bewustzijn is, bevindt zich in het midden van de tempel. Aan de voorzijde zijn de tronen van de Elohim en de geheime stralen bevinden zich er recht tegenover.

 

Buiten de grote hal van vrede, bevinden zich nog 3 andere vertrekken.
Hier werkt de Grote Witte Broederschap ijverig aan het maken van plannen voor de uitvoering van vrede over de gehele wereld. 
 

Elohim van de 7 straal – Arcturus en Victoria

 

De zevende straal is violet van kleur. Het is de straal van vrijheid, vergeving, genade, alchemie, transmutatie en rechtvaardigheid.

 

Arcturus gebruikt de Purperen Vlam (paarsblauw) die de wetenschappelijke toepassing van de wet en de transmuterende essentie van vrijheid inhoudt, terwijl Victoria de Violette Vlam (met de kleur van een orchidee) uitstraalt. Dit Violette Vuur vertegenwoordigt de genade, de vergeving en de naastenliefde van ware vrijheid van de mens. 

De zevende, violette straal is de straal van het nieuwe Aquarius tijdperk. Elohim Arcturus en Victoria werken samen met Saint Germain, Chohan van de zevende straal en spirituele leider van het Aquarius tijdperk, om de mensheid in de vibraties van het Christusbewustzijn te brengen. Het grootste geschenk van Saint Germain is de openbaring van spirituele werking van de violette vlam, welke de Vlam der Vrijheid is. Samen met de leringen over de Goddelijke Vonk ‘Ik Ben Wie Ik Ben’ is de violette vlam het belangrijkste spirituele middel om je persoonlijke en planetaire karma te transmuteren.


 

 

Het spirituele retraiteverblijf van Arcturus en Victoria

 
 

Dit retraiteverblijf bevindt zich op het etherische niveau, dichtbij Luanda, Angola, in Afrika. Dit verblijf vormt het brandpunt van de energieën van het chakra ‘Zetel van de Ziel’ van de aarde.


 

"The planetary focus of the purple flame is located over the etheric retreat, an intense and fiery emanation from the heart of the Elohim precipitated from the Great Central Sun. Its influence extends over the entire planetary body and can be seen from a great distance, rising as a jet d'eau high into the sky, a literal pillar of fire by night and a cloud of witness by day.” 

Het spirituele retraiteverblijf van Arcturus en Victoria heeft de vorm van een enorm grote vestiging( een fort) bestaande uit paarskleurig rotsgesteente. Om de vier hoeken van de vestiging zijn vier grote ronde torens geplaatst. De centrale hal van het verblijf, dat twee verdiepingen hoog is, is met purper en witte steen gedecoreerd. 24 pilaren ondersteunen de immense ruimte van de hal. Middenin bevindt zich het violette vuur, waar de spirituele vlammen van Arcturus en Victoria zijn verankerd: de paarse vlam van Arcturus, die de genade van de Kosmische Wet vertegenwoordigt en de violet-en-roze vlam van Victoria, die de Universele Liefde van onze Vader-Moeder God belichaamt . Deze vlammen zijn toegewijd aan de vrijheid van de hele mensheid, die kan voortvloeien uit de alchemistische werking van het vuur die Arcturus en Victoria brandend houden.

 

In het verblijf bevinden zich de werkkamers voor de bespreking en de uitwerking van plannen van de Grote Witte Broederschap. In de tronenzaal van Elohim, waar de audiënties plaats vinden, zijn 2 kristallen tronen van purper te bewonderen. In deze zaal worden ook de conferenties van de Grote Witte Broederschap gehouden.

 

Legioenen violette, roze en paarskleurige engelen zijn in dit verblijf aanwezig en worden hierbij ook geholpen door de elementalen om mensen beter te dienen.

 

Arcturus en Victoria hebben nog andere plaatsen (geen retraiteverblijven) van waaruit ze werken, namelijk boven Australië, de Zuidpool, de Pyreneeën, Siberië, Victoria Eiland bij noord Canada en het zuidelijkste punt van Zuid Amerika.