Mandala's - de heilige patroon van het Kosmos  
Mandala is a geometric design symbolizing the Universe

Mandala supposed to be seen as a sacred place which, by their very presence in the world, reminds a viewer of the immanence of sanctity in the universe and its potential in himself. In the context of the Buddhist path the purpose of a mandala is to put an end to human suffering and human creation, to attain enlightenment that is a correct view of Reality and to become a Divine, enlightened being. It means to discover divinity by the realization that it resides within one's own self.


 

 

Wat is een mandala?

 
 

Mandala is een spirituele (Boeddhistische of een Hindoeïstische) afbeelding met een ingewikkelde geometrische design. Mandala wordt tot nu toe als een praktische spirituele middel voor meditatie naar de kern van innerlijke, geestelijke kracht in de mens gebruikt.

 
 

Letterlijk betekent het woord mandala – ‘a container of essence’ in het Engels of ‘een bewaarder van de inhoud’ in het Nederlands. In het Sanskriet staat het woord ‘Manda’ voor de inhoud en ‘la’ verwijst naar het object die de inhoud kan bewaren.

 
 

In de traditie van het Tibetaanse Boeddhisme was de mandala een merkwaardig middel van een spiritueel offer van de leerling aan zijn Meester.


 
 

"The mandala is traditionally offered to one's lama or guru when a request has been made for teachings or an initiation - where the entire offering of the universe (represented by the mandala) symbolizes the most appropriate payment for the preciousness of the teachings.”

 

Iedere mandala drukt op de symbolische wijze de geestelijke structuur van het Kosmos binnen en buiten de mens (micro- en macrokosmos) uit. De cirkel vormt een basis van iedere mandala en staat voor de eenheid van de spirituele en materiele wereld en de eindeloze stroom van spirituele energie in het Kosmos.

 

De afbeelding op de mandala stelt het initiatie proces voor en de stappen van de inwijding die de leerling moet doorlopen om het middelpunt van de mandala, van het Kosmos en van zijn Ware Zelf te bereiken. Door het focussen van de aandacht op de geometrische design van de mandala worden de innerlijke krachten in de spirituele student geactiveerd. De juiste werking met de mandala brengt ‘de siddhi’s’ – bovennatuurlijke, geestelijke krachten in de mens naar boven. De ‘Kalachakra’ mandala staat vooral bekend om zijn intense uitwerking van de geestelijke krachten in de mens. Juiste spirituele begeleiding in deze transformatie proces is vereist voor het succes.

 

"Mandala symbolizes both the mind and the body of the Buddha. In esoteric Buddhism, the principle in the mandala is the presence of the Buddha in it. You can see the mandala as a mystical instrument for Buddha – selfrealization.”

 

Naast de diepgaande spirituele betekenis hebben mandala’s enorme esthetische waarde.

 

Eigenlijk zijn de mandala’s zeer inspirerende, beeldschone spirituele afbeeldingen die een uitmuntende blikvanger in iedere levensomgeving vormen. De mandala’s die door de kunstenaars van het Verre Oosten worden gecreëerd zijn ook in staat de positieve energie op te vangen, te kristalliseren en uit te stralen. De mandala’s vormen een energetische magneet, die de energiestroom in beweging zet overal waar ze geplaatst zijn.Het middelpunt punt van de mandala

Het centrale punt van iedere mandala wordt gezien als het hart van de creatie. Deze punt stelt het zaad van het licht voor. Uit deze centrale, allesomvattende lichtatoom wordt de gehele spirituele en materiële Kosmos, die de mandala vertegenwoordigd, gecreëerd. Het punt geeft geboorte aan de lijn, de straal van oneindige energie. De stralen doordringen het gehele Kosmos in alle richtingen en dimensies. Zo ontstaat het geometrische design van de mandala.

 

Het centrale punt van de mandala wordt ook als de licht-essentie van de Boeddha (het Goddelijke, Verlichte wezen) gezien.

The seed of Buddhahood exist in every living being.
Therefore, all that lives is endowed with the essence
of the Buddha ...
It is immaculate by nature and unique with all,
and Buddhahood is the fruit of the seed .


Thangka

- White Tara -
Deze Lichtatoom is in alle wezens als de Goddelijke Potentie aanwezig. Iedere mens is in staat zijn eigen ‘Buddhahood’ – Boeddha-zijn te realiseren door het 8-voudige pad van zelfontwikkeling en verlichting te volgen:

 

De juiste zienswijze.

De juiste intentie.

De juiste manier van spreken.

De juiste manier van handelen.

De juiste manier van voorzien in het levensonderhoud.

De juiste inspanning in zelfontwikkeling.

De juiste aandacht of opmerkzaamheid.

De juiste concentratie en doorzettingsvermogen op de spirituele pad.

Thangka

- Buddha Sakyamuni -Het centrale punt van de mandala stelt de oneindige bron van het Leven voor. Dit is het punt waar geen tijd en ruimte bestaat, het punt van eeuwige stilte. Alles in het Kosmos draait om dit punt heen. Het centrale punt is de plaats waar de harmonie, de balans, de wijsheid, de kracht en de liefde in de zuiverste vorm eeuwig verblijft. Je bent een volmaakt mens op het moment dat je jezelf met dit centrale punt van het Universum identificeert. De vurige essentie van het Boeddha-zijn wordt de enige realiteit van de mens die zich in het midden van de Licht-atoom van de Kosmische mandala plaatst.

 
 

"The origin of the mandala is the center, a dot. It is a symbol apparently free of dimensions. It means a 'seed', 'sperm', 'drop', the salient starting point. It is the gathering center in which the outside energies are drawn, and in the act of drawing the forces, the devotee's own energies unfold and are also drawn. Thus it represents the outer and inner spaces: the outer space of the Divine World and the inner space of the devotee. The purpose of meditation on the mandala is to remove the object-subject dichotomy and become one with the Center, the residence of the Divine.” 

Goddelijke wezens in het middelpunt van de mandala

Iedere mandala is een drager van de spirituele leer van het Goddelijke wezen die in het midden van de mandala wordt geplaatst. Er zijn verschillende types van de mandala’s waar in de plaats van het centrale punt een Goddelijke wezen wordt geplaatst, zoals bij de Buddha-mandala of Dhyani Buddha’s-mandala en vele andere.

 

"The center of the mandala is usually visualized as the essence of the Deity and the circumference as grasping of his teaching, thus in its complete picture a mandala means grasping the essence of the Deity.”

Thangka

- Tara of Compassion -


Ieder Goddelijke wezen die vereerd wordt in het Boeddhisme staat voor een bepaald aspect van de Goddelijke kwaliteit. Boddhisattva Avalokiteshvara vertegenwoordigt bij voorbeeld het Goddelijke aspect van Mededogen, Vergeving en oneindige Liefde. Boddhisattva Manjushri focust in zijn wezen de Goddelijke Wijsheid. Vajrapani vertegenwoordigt doorzettingsvermogen, moed en Goddelijke Kracht op de steile spirituele weg. Avalokiteshvara, Manjushri en Vajrapani worden vaak als een drie-eenheid naast elkaar afgebeld. Ze ondersteunen de spirituele zoeker met de essentie van Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Kracht.


 

5 Dhyani Boeddha’s zijn vertegenwoordigers van 5 verschillende aspecten van het Kosmische Bewustzijn die naar de verlichting toe leiden. Deze 5 niet historische, transcendente Boeddha’s, bewoners van de hogere sferen van oneindig Licht, bieden iedere spirituele zoeker de praktische hulp voor het overwinnen van de lagere menselijke natuur aan. Alle 5 Dhyani Boeddha’s hebben een eigen naam, een eigen kleur en een kosmische klank om aangeroepen te kunnen worden.

 

Meditatie en concentratie op de spirituele essentie van de 5 Dhyani Boeddha’s zijn de belangrijkste middelen bij het transmuteren van alle negatieve kwaliteiten van de lagere menselijke natuur en het omzetten van deze min-kwaliteiten in de positieve aspecten.

"All delusions that obscure our true nature could be transformed into the wisdom of these five celestial Buddha’s through the spiritual practice.”


- Vairochana -

The delusion of ignorance becomes the wisdom of reality.

Vairochana transformeert menselijke onwetendheid in de Goddelijke Wijsheid.

Kleur: Wit Klank: OM

The wheel symbolizes the mirror wisdom of Vairochana.


Ratnasambhava

The delusion of pride becomes the wisdom of sameness.

Ratnasambhava transformeert menselijke trots in de Goddelijke Nederigheid en ware Broederschap.

Kleur: Geel Klank: TRAM

The jewel represents the equality wisdom of Ratnasambhava.


Amitabha

The delusion of attachment becomes the wisdom of discernment.

 

Amitabha transformeert de gewoonte van emotionele afhankelijkheid in de Goddelijke Vrijheid.

Kleur: Robijnrood Klank: HRIH

The lotus represents the discriminating wisdom of Amitabha.


Amoghasiddhi

The delusion of jealousy becomes the wisdom of accomplishment.

Amoghasiddhi transformeert jaloersheid in de zuivere vorm van de Goddelijke Perfectie.

Kleur: Groen Klank: AH

The sword represents the all- accomplishing wisdom of Amogasiddhi.


Akshobhya

The delusion of anger becomes the mirror like wisdom.

Akshobhya transformeert de woedende menselijke natuur in de zuiverste manifestatie van de Goddelijke Vrede.

Kleur: Blauw Klank: HUM

The vajra scepter and the bell are the symbols of Akshobhya.


Symbolen in mandala’s

De mandala zelf is een symbool voor de spirituele initiatie. Om bij de bron van de levenskracht te komen, die in het midden ligt, hoort de spirituele zoeker eerst vele obstakels binnen en buiten zichzelf te overwinnen.

 
 

"Mandala always symbolizes the process of transformation which ordinary human being has to undergo before entering the sacred territory within. The ring of fire is followed by a ring of thunderbolt or diamond (vajra), indicating the indestructibility and diamond like brilliance of the mandala's spiritual realms. In the next concentric circle one finds eight cremation grounds arranged in a wide band. These represent the eight aggregates of human consciousness which tie man to the phenomenal world and to the cycle of birth and rebirth. The Lotus circle is connected to the heart and the heartchakra of each person who is striving to enter the realms of Great Light.”

Thangka

- Kalachakra mandala - 

De cirkels op de buitenkant van de mandala vormen belangrijke barrières die de lagere menselijke natuur van het krachtcentrum op afstand houden.

 

1. Fire of wisdom: the outermost circle consists of the purifying fire.

Als de spirituele zoeker 4 ringen op de buitenkant passeert, wordt hij eerst aan het Heilige Vuur van de spirituele dimensie bloot gesteld.

 
 

2. Vajra circle: the diamond circle expresses strength and fearlessness.

Daar wordt hij op zijn innerlijke kracht en moed getest.

3. Tombs: there are eight tombs, which symbolises the eight states of consciousness, which the person must go beyond.
 

Eight Consciousness

Consciousness of seeing
Consciousness of hearing
Consciousness of tasting
Consciousness of smelling
Consciousness of the body
Consciousness of thinking
Consciousness of the I
Basic consciousness.

Daar wordt het niveau van zijn spirituele ontwikkeling gemeten. Daarmee wordt hij gestimuleerd zijn huidige ontwikkeling te boven gaan.

 
 

4. Lotus circle: expresses the open state of devotion, that is necessary to enter the palace.
In de laatste cirkel wordt de spirituele zoeker op zijn devotie getest, want alleen devotie vanuit het hart is in staat de deuren van de Heilige Residentie van de Verlichte Meester – Boeddha te openen.

Thangka

- Kalachakra mandala -


 

De ‘Boeddha-mandala’ verbeeldt een paleis, de residentie van de Verlichte Meester, met 4 ingangen die door angstaanjagende wezens worden bewaakt. De spirituele zoeker hoort alle ‘demonen’ die zich in zijn lagere natuur bevinden met de kracht van zijn getrainde geest te overwinnen.

 

Perfecte geometrische vormen van de mandala’s staan voor absolute kracht van de Goddelijke Wereld. De cirkel staat voor de spirituele en het vierkant voor de materiele wereld. De ronde vormen van de cirkel staan ook voor het dynamische bewustzijn van de student en de stevige lijnen van het vierkant staan voor zijn werkelijke daden ofwel praktische toepassing van de spirituele leer.


 
 

"In its most common form, the mandala appears as a series of concentric circles. Each mandala has its own resident deity housed in the square structure situated concentrically within these circles. Its perfect square shape indicates that the absolute space of wisdom is without aberration. This square structure has four elaborate gates. These four doors symbolize the bringing together of the four boundless thoughts namely - loving kindness, compassion, sympathy, and equanimity. This square form defines the architecture of the mandala described as a four-sided palace or temple. A palace represents the residence of the presiding deity of the mandala and a temple represents the Holy place that contains the essence of the Buddha.”


 

De kleuren die in de mandala’s worden gebruikt hebben ook een symbolische betekenis. Er zijn 5 basis mandala-kleuren: wit, geel, rood, groen en zwart. Dewitte kleurstaat voor de Goddelijke wereld, zuiverheid, perfectie en de energie van de Goddelijke Moeder. Zwartsymboliseert dood, woede, lagere menselijke natuur, verlangens en het vleselijke bewustzijn.Geelstaat voor de verlichting, spirituele waarheid, voeding voor de geest en de ziel. Rood of robijnrood is de kleur van mededogen, actieve of het praktische aspect van Goddelijke Liefde. Groenbetekent in het Boeddhisme bescherming, verlossing,tussenkomst van de Hogere Macht in de menselijke wereld.


 

De Kalachakra mandala


 

De Kalachakra mandala wordt het wiel van tijd of de tijdcycli genoemd. De mandala stelt een wiel van tijd voor die zonder begin en einde is, waar elke cyclus door een nieuwe cyclus gevolgd wordt. In deze mandala vindt men de cycli van de planeten en de cycli van het menselijke leven terug. De kalachakra mandala onderwijst hoe je geestelijke energieën kan beheersen op het pad van je persoonlijke verlichting. In deze wonderlijke mandala vindt men spirituele leringen in de vorm van psychologie, kosmologie, astronomie, astrologie and wiskunde. Deze leringen worden op 3 verschillende niveaus (uiterlijk, innerlijk en kosmogonisch) in het Boeddhisme onderwezen.


 
 

In Kalachakra mandala is de Boeddhistische leer van het 8-voudige pad, zoals Gautama Boeddha die aan zijn discipelen onderwees, in zijn oorspronkelijke vorm verankerd. Letterlijk alles wat in deze mandala afgebeeld is heeft een verborgen spirituele betekenis. Boeddhisten tellen 722 Goddelijke aspecten van het Kosmos die in de Kalachakra mandala terug te vinden zijn. Niet voor niets wordt Kalachakra de mandala van ultieme Goddelijke Wijsheid genoemd. Deze wijsheid wordt gepersonificeerd door het Goddelijke wezen, die ook de naam ‘Kalachakra’ met zich mee draagt.


 
 

Energetisch gezien vormt het Kalachakra mandala een geometrische matrix waar Kosmische Levensenergie in de structuur van de tekening opgesloten ligt. Tijdens het mediteren en het observeren van het heilige Kalachakra design wordt de Kracht van het Kosmos ontgrendeld. Alleen hoog geïnitieerde leerlingen kunnen deze kosmische kracht eigen maken. Er wordt in de boeddhistische kringen beweerd dat alleen Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama de energie van de Kalachakra mandala veilig kan hanteren.

Thangka

- Kalachakra mandala -


 
Thangka’s zijn erg kleurrijke, uiterst gedetailleerde, beeldschone afbeeldingen van goddelijke en verlichte wezens die in het Tibetaanse Boeddhisme worden vereerd.
Voor iedere praktiserende Boeddhist zijn de Thangka’s zeer kostbare objecten die gebruikt worden voor meditatie op de perfectie en volmaaktheid van de spirituele wereld. Naast de afbeeldingen van de grondlegger van het Boeddhisme Gautama Boeddha, worden ook vooraanstaande leerlingen van Boeddha, de sleutelfiguren van verschillende Boeddhistische sektes – guru’s, lama’s op de thangka’s afgebeeld. Guru Padmasamhava – de grondlegger van het Tibetaanse Boeddhisme is vooral het geliefde object voor de thangka schilders. Naast de historische figuren worden ook spirituele, goddelijke wezens zoals niet historische Boeddha’s (5 Dhianny Boeddha’s), Tara’s (belichaming van het vrouwelijke aspect van het Goddelijke), Deva’s en demonen op de thangka’s afgebeeld.

Thangka’s met de mandala’s vormen ook een belangrijk onderdeel van de boeddhistische religieuze afbeeldingen.


Niet alleen voor boeddhisten bieden de thangka’s veel licht en inspiratie. Voor alle spirituele zoekers die hun eigen waarheid en eigen waarde aan het (her)ontdekken zijn, bieden de thangka’s de geheime sleutel tot de ingang van het Reële Leven, de Ware Zelf. De kracht van het Echte Leven, de energetische patronen in de Goddelijke afbeeldingen van de thangka's stralen voortdurend Licht uit. Een mooie thangka in huis zorgt voor een positieve doorstroming van het licht en versterkt het positieve Feng Shui in de levensomgeving.

Thangka


- Bodhisattva Avalokiteshvara 1000 arms -


 
Vroeger was Tibet voornamelijk de plaats waar de religieuze boeddhistische afbeeldingen op katoen eeuwen lang werden geschilderd. Nadat de vrijheid van Tibet door de Chinese bezetting verloren ging, was de religieuze schilderkunst op andere grond tot zijn bloei gekomen – in Nepal. Op dit moment is Nepal het land die de beroemde Tibetaanse schilderkunst meesterlijk uitoefent.


Op deze website zijn de afbeeldingen van de verschillende thangka’s gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over de thangka's uit Nepal onder de rubriek 'Boeddhisme'

Iedere thangka is een ongelooflijk meesterstuk van het handwerk. Alle thangka’s komen alleen door een eindeloze portie geduld, zweet en doorzettingsvermogen tot stand. Een gemiddelde thangka kunstenaar werkt 10-14 uur per dag, 50 dagen achter elkaar, om een gedetailleerde afbeelding van 50 x 80 cm af te leveren. De meeste thangka’s worden door de kunstenaar zelf aan de winkelier aangeboden, die vervolgens zijn kunstwerk aan derden verkoopt. Voor de thangka’s die 350 euro winst aan de winkelier hebben opgeleverd wordt voor maar 50 euro aan de thangka schilder uitbetaald. Vele moderne, getalenteerde thangka kunstenaars uit Nepal zijn gestopt met thangka schilderen vanwege het slechte inkomen die deze bijzonder moeilijke vorm van de kunst aan hen levert.

Thangka

- Buddha Sakyamuni -


In realiteit en na de maatstaven van de westerse beschaving zouden de thangka schilderingen onbetaalbaar kunnen zijn. Gezien niveau van het meesterschap en het aantal gewerkte uren, zijn deze spirituele afbeeldingen het ware geschenk van de bevolking aan de voet van de Himalayas aan onze mechanische westerse wereld.