Meditatie

 

Meditatie is het beheersen van gedachte golven in het denkvermogen.

Mediteren betekent een bewust, beheerst en ononderbroken stroom van aandacht op het object waarop men zich concentreert te richten.


Meditatie is het belangrijkste wat een mens kan doen om de harmonie te herstellen en te evolueren tot een hogere staat van bewustzijn. - Deepak Chopra -


Meditatie is een uitwisseling van de onvolmaakte gedachten en gevoelens van de mens omtrent zichzelf en zijn Schepper voor de volmaakte gedachten die de Schepper voor hem vasthoudt.


In gebed vraagt de mens aan God om bijstand;
in meditatie verleent hij bijstand aan God door in zijn eigen gedachten en gevoelens de aard van God te scheppen.The soul loves to meditate, for in contact with the Spirit lies its greatest joy. If, then you experience mental resistance during meditation, remember that reluctance to meditate comes from the ego; it doesn't belong to the soul. So try your best to make meditation a regular experience in your life.
-Yoganada -Het doel van meditatie is een zuivering en verrijking van de geest. Tijdens meditatie neemt altijd een uitwisseling van de energieŽn en informatie plaats. Meditatie is geslaagd als mediterende persoon en object van zijn meditatie geestelijke eenheid gaan vormen. Meditatie is niet bedoeld als vermaak, hoewel dat het dat kan zijn, wel kun je meditatie als een rechtvaardige middel zien die dagelijkse stress weg kan nemen en in staat is het innerlijke balans en harmonie in de mens te herstellen. Men mediteert om eigen Goddelijke natuur te ontdekken en die in zijn menselijke vorm te verinnerlijken.De hoogste doel van meditatie is om God-gelijk , Goddelijk te worden.


"Je meditatie moet maar 1 doel hebben - dat de schoonheid van het Goddelijke in jou tot manifestatie mag komen, dat het Hogere Beeld je mag omgeven en dat je letterlijk dat beeld wordt...Nogmaals, het doel van meditatie is dat God daarboven tot manifestatie mag komen in de mens hier beneden - zo boven, zo beneden."
- Opgevaren Meester Kuthumi -
4 belangrijkste stappen in het proces van meditatie

1. Object van meditatie kiezen en daar je aandacht op richten

2. Concentratie op het object van je meditatie


3.Adoratie en contemplatie van het object van je meditatie,
de meditatie zelf


4.Identificatie of absorptie met de object van je meditatie


-1-
De aandacht voor het object van meditatie

De belangrijkste sleutelwoord voor een succesvolle meditatie is 'de aandacht', want waar iemand zijn aandacht op richt, daarheen stroomt zijn energie en hijzelf kan niets anders doen dan volgen. Daarom het is wijs een waardevolle object van meditatie te kiezen. Deze object kan binnen de mediterende persoon of buiten hemzelf liggen. De object van meditatie kan een vorm hebben of een bepaald aspect van Kosmische bewustzijn voorstellen, dus vormeloos zijn. Belangrijkste meester in meditatie, Patanjali, grondlegger van Raja Yoga - yoga van meditatie en beheersing van de geest, intellect en denkvermogen,- leert ons dat wij de aandacht op iedere Goddelijke vorm of Goddelijk symbool kunnen richten dat ons goed lijkt. In het HindoeÔsme kiest men vaak het beeld van een godheid of zijn goeroe als een meditatie en adoratie object.

"Men wordt dat waarop men mediteert."

Het is aan te raden vooral in het begin de object van meditatie binnen in jezelf te vinden. Je kunt het beste beginnen mediteren op het licht, warmte, vuur in je hart of je kunt mediteren op je ademhaling, op de Heilige Adem die je leven geeft, Kosmische Prana, levensenergie die jij in- en uitademt. Je kunt je aandacht ook buiten jezelf richten. Zorg ervoor dat de object van je meditatie volmaakte, zuivere, perfecte eigenschappen heeft. Het is goed je aandacht bijvoorbeeld op een roos, edelsteen, kaars te richten of verder met je gedachten in de Kosmos te gaan en mediteren op de sterren en planeten zoals Venus en Sirius. Het is bijzonder aan te raden op de Grote Centrale Zon te mediteren, het spiritueel centrum van het Universum en de geestelijke geboorte plaats van alle zielen. Zie met je geestelijke oog een Kosmisch Tai Chi, een uitwisseling van de energieŽn tussen Vader-Moder God, Alpha en Omega. (Onderaan deze artikel vind je een meditatie voorbeeld voor het verzegeling van je 7 chakra's.)
- 2 -
De concentratie

De concentratie - dharana - in het Sanskrit betekent het fixeren van de geest op 1 plaats. Patanjali omschrijft concentratie als het vasthouden van de geest in een brandpunt van spiritueel bewustzijn binnen ofwel buiten het lichaam. Concentratie vermogen van de mediterende persoon zijn volledig verantwoordelijk voor de succes van de meditatie. Concentratie vermogen staan gelijk aan je zelfbeheersing over je energie- en denkenstroom en zijn wel aan te leren. Dit is een belangrijke aspect van zelfdiscipline die iedere spirituele zoeker dient te ontwikkelen. Zoals een soldaat beoefent zelfbeheersing en gehoorzaamt de kapitein, zo spirituele student hoort de meesterschap over zijn denkpatronen te behalen.

"De chela moet bereid zijn om met standvastigheid de juiste meditatie te beoefenen, zelfs wanneer de krachten van negativiteit die zich rondom samentrekken, proberen de strever naar goddelijk contact te onderdrukken." - Opgevaren Meester Kuthumi -


Je leert je denkvermogen te beheersen met het beoefenen van het stil zitten gedurende 12 seconden zonder enkele gedachte of alleen met 1 gedachte. Hoe lang kan de gemiddelde geest over 1 ding denken zonder af te dwalen naar de volgende gedachte? Ongeveer 3,5 seconde, zeggen de psychologen. De bewegingen van het gemiddelde denkvermogen zijn ongeveer even ordelijk als die van een krankzinnige dronken aap die door zijn cel rent en zojuist net door een wesp gestoken is, volgens de hindoes. Het is een uitdaging voor een spiritueel student om zijn gedachten leren te beheersen, maar niets is onmogelijk als je wel juiste motivatie hebt.

Raja Yoga is een van de hoogste vormen van yoga die een stijl pad naar de meesterschap over de gedachten golven biedt. Volgens de oprichter van Raja Yoga, Patanjali, kun je de duur van gedachten golven die ononderbroken naar hetzelfde object stromen in verschillende graden verdelen.

12 seconden stilte in je hoofd is een concentratie

12 x 12 seconden = 2 minuten 24 seconden stilte in je hoofd is een contemplatie ofwel meditatie

12 x 12 x 12 seconden = 28 minuten 48 seconden is een lagere samadhi ofwel de identificatie met het object van je meditatie


12 x 12 x 12 x 12 seconden = 5 uur 45 minuten 36 seconden stilte is een hoogste samadhi ( nirvikalpa ofwel zaadloos samadhi).
-3-
De contemplatie ofwel de meditatie


"Tijdens het mediteren wordt men zich bewust van elke gedachte en elk gevoel, niet om ze als goed of slecht te beoordelen, maar om ze te observeren door er plaats in te nemen. Tijdens die observatie begint men te begrijpen hoe denken en voelen zich bewegen. Uit dat heldere begrip ontstaat de stilte." - Krisnamurti -


Tijdensde meditatie - dhyana - in het Sanskriet, observeert menhet object van zijn meditatie. Devotie, adoratie en contemplatie van de Goddelijke essentie van het object is een spiritueel proces die voor de geestelijke voeding van de ziel zorgt. Contemplatie ofwel meditatie is een open kanaal van het licht die de mediterende persoon met zijn meditatie object verbindt. Als het object zich in de hogere sferen van het licht bevindt, dan wordt de waarnemer met de energie van een zeer hoge frequentie overspoeld. Dankbaarheid is de belangrijke sleutel die het licht van de meditatie voor een ruime tijd in de aura van de mens helpt vast te houden.

- 4 -

De absorptie - SAMADHI - de eenwording

Het doel van de meditatie wordt bereikt tijdens de stadium van de eenwording met het object van meditatie - samadhi - in het Sanskriet.

Samadhi, de absorptie, is een stadium wanneer de ware aard van het object duidelijk wordt zonder dat hij door het denkvermogen van de waarnemer wordt beÔnvloed. Patanjali omschrijft de eenwording met het object van meditatie als een geestelijke toestand wanneer het object van de contemplatie blijft bestaan en de eigen vorm van de waarnemer wordt vernietigd. Precies zoals het zuivere kristal zijn kleur ontleent aan het object dat er het dichtste bij is, zo bereikt ook de geest, wanneer hij gezuiverd is van gedachten golven, eenheid of identiteit met het voorwerp van zijn concentratie.

Er zijn lagere en hogere vormen van samadhi. In de lagere vorm verkrijgt de yogi identificatie met de spirituele leraar, goeroe of godheid die hij als object van contemplatie uitgekozen heeft. De hoogste vorm staat bekend als 'nirvikalpa samadhi'. Zoals yogi Shankara het beschreven heeft: " Er bestaat niet langer enige identificatie tussen Atman en zijn voertuigen." Tijdens deze stadium van meditatie men kan opgaan in geŽxalteerde toestanden van bewustzijn.

- Yogananda in samadhi -"Samadhi is the state of consciousness when man sustains contact with the mighty light of God and experience his inner radiance within own being."

"Nirvana is the place of the highly vibrating center of the Godhead, it is the sun center of Divine radiance. Nirvana is an abode of the formless spirit. It is the state of consciousness in which the soul, progressed through initiations given on earth, enters the cosmic rest and becomes completely absorbed in his individual Divine Self - I Am Presence - ."


********

Meditation for the energizing of your 7 chakra's

Your energy centers ( your chakra's) are the spiritual organs that govern the flow of energy within you, affecting your vitality, your outlook on life and your spiritual grouwth. The perpetual flow of energy that moves as a river of licht through your chakra's will keep your body, mind and spirit in a positive spin. The lack of energy flow can create stagnation, depression and even disease. This meditaion can help you to reestablish your equilibrium and connect you with your Higher Self!

During this meditation you will move your hand from one chakra to another along the front of your body. You can see here below the pictures of the 7 chakra's. The unusual colours of the chakra's are the colours seeing by the adepts from the spiritual dimensions.


- heart chakra -Place your hand over your heart chakra in the centr of your chest. Place your right hand on top of your left hand. Visualize a fiery white disc in your heart. See your right palm pulling out this white light, which you will now use to nourish each chakra. Feel the spiritual fire intesifying in your heart chakra. Feel the warmth of the love that is in your heart intensifying.
- crown chakra -
Keep your left hand still over your hart chakra. Place your right hand over the top of your head, little bit above your crown chakra. You are drawing energy from your heart chakra with your left hand and with your right hand you are placing this energy over your crown chakra. See a white-fire disc of Divine energy charging, stimulating adn balancing your crown chakra. Feel the connection of light as the light flows through your right palm to the thousand petaled golden ctown chakra. Slightly rotate your right hand above your chakra clockwise.

-3 eye chakra -
Move your hand to your third-eye chakra. Visualize the white-fire disc in your right hand spinning over your tird eye. Rotate your right hand clockwise over your third -eye chakra and feel the energy of the white light activating your third eye.

- throat chakra -
Move your right hand in front of your throat chakra in the base of your neck.. Visualize the disc of dazzling white fire activating your throat chakra as your rotate your right hand in a clockwise direction. See your throat chakra energized, purified, balanced and healed.

- heart chakra -With your left hand still in the center of your chest over your heart chakra, move your right hand over your heart chakra. Feel the light charging your heart chakra as you rotate your right hand. Breath deeply through your heart chakra, feel the licht streeming through your hands into your heart chakra.

- solar-plexus chakra -
Move your right hand over your solar-plexus chakra at the point of the navel, the place of emotional peace, the place of the sun. Feel the white light going into this chakra, establishing inner peace as your rotate your right hand in a clockwise diraction. Let go of all that is not of peace in your life - any friction, worry, unresolved problems. Breath deeply through your solar-plexus chakra, allow the ligth to stabilize this chakra and to restore it to its native harmony.

seat-of-the-soul chakra
Move your right hand in front of your seat-of-the-soul chakra midway between the navel and the base of the spine. This is the place where your soul dwells until she has balanced her karma and moved to the level of the heart. Your soul is sensitive, intuitive, fragile. your soul is your inner child. Visualize the dazzling white disc over your soul chakra. As the licht flows into your chakra, embrace your inner child, comforing and strenghthening him. Rotate your hand in a clockwise direction to intensify the action of the light.

base-of-the-spine chakra

Move your right hand to the base-of-the-spine chakra. See the white licht sealing, transforming and balancing the energies of the base chakra. After balancing your base chakra slowly raise your right hand to your crown chakra. Rause at each chakra until your feel every chakra balanced with infinite licht. Than bring your right hand back to your heart chakra. With your left and your right hand on your heart chakra chant the sacred syllable OMMMMM for the sealing of this meditation.


 De kunst van meditatie - workshop

Wilt u graag een keer onder professionele begeleiding mediteren? Dit is de workshop waar de beginselen van meditatie op de meest toegankelijke manier worden uitgelegd en gezamenlijk beoefend.

 
 
Leer de meest simpele en doeltreffende meditatietechnieken om uzelf dagelijks te onthaasten! Deze workshop is inclusief aurafoto en aura-analyse.
 
 

Programma:

 
 

∑ Ontvangst met heerlijk kopje thee naar keuze

 

∑ 45 minuten theorie en uitleg over de Ďmeditatieí-fenomeen

 

∑ 45 minuten meditatie oefeningen

 

∑ 30 minuten aurafoto- en auravideo-sessie

 
 
 
 


 
 

Als men de kunst van meditatie beheerst, zal harmonie in zijn hart, emoties, lichaam en geest dagelijks stijgen. Het concentratie vermogen zal onder invloed van meditatie sterker worden en emotionele evenwicht zal binnen handbereik zijn.De kunst van het mediteren is voor iedereen toegankelijk. Mediteren lijkt in een bepaald opzicht op dromen en fantaseren, wat wij allemaal dagelijks doen. Het belangrijkste verschil tussen mediteren en dromen is de bewuste aandacht die de persoon naar zijn wens richt als hij gaat mediteren. Het belangrijkste verschil tussen meditatie en fantasie is de doelstelling, die persoon kiest zelf als hij gaat mediteren.

Tijdens deze workshop leren wij eenvoudige meditatietechnieken aan om de enige controle over de gedachtenstroom te kunnen bereiken. Wij werken met simpele visualisaties, zoals licht, kleuren, vlammen, etc. om de creatieve kant van onszelf, die voor het ontstressen zorgt, te stimuleren.

Na afloop van meditatie-oefeningen nemen wij de tijd om de aura, het persoonlijke energieveld, in beweging op videoscherm te bekijken. Daarbij wordt een aurafoto gemaakt met een behorende aura-analyse.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij deze workshop is inbegrepen:

 
 

∑ thee bij ontvangst

 

∑ meditatie technieken

 

∑ de aurafoto

 

∑ uitgebreide aura-analyse

 
 
 

Duur: 2 uur

 

Kosten: € 65,- per persoon

 

Locatie: Metslawierstraat 47, Tilburg Aura Foto Video Studio 'Aquarius'

 

Data:   privé-workshop op afspraak. Tel: 013-5711009 goldenleaf@live.nlReactie  van de deelnemer

Hoi Maria,

Graag wil ik je bedanken voor de helende hartmeditatie, die ik heb mogen ontvangen.
En Helend was het... zeer bijzonder hoe je met je stem en intentie in een sfeer van zuiverheid mij tot mijn kern bracht...

Hoewel ik mij reeds lange tijd bewust was dat vergeving de sleutel was om vrij te komen van het verleden, was het tot op die zondag nooit echt gelukt om vergeving te zien als iets moois, meer als iets noodzakelijks om verder te kunnen... Daarin is definitief verandering gekomen...

Ik heb genoten en geniet nu nog van de helende werking van de Om-klanken, de muziek en het samenzijn, kortom het heeft diepe indruk op mij gemaakt en waar ik zondag nog aarzelend was op je uitnodiging om nog eens terug te komen gezien de afstand van Kampen tot Tilburg weet ik nu al dat ik de agenda zal blijven volgen om wanneer ik kan nog eens deel te nemen...

Hartelijke groet,

Frank Van den Berg
Magnetiseur, coach
www.the-kingfisher.nlHelende hartmeditatie
 
 
Bestel nu "Helende Hartmeditatie"CD
bij de webshop:
Webshop