Nieuwetijdskinderen - sterrenkinderen, indigo en kristallen kinderen


NieuwetijdskinderenNieuwetijdskinderen zijn te herkennen aan hun hoge uitstraling van het licht, liefde, innerlijke wijsheid, hun sterke besef van de Goddelijke Wil en hun eigen missie in het leven. Zij hebben een sterk gevoel van rechtvaardigheid, eigenwaarde en de eenheid met het hele Kosmos en hechten veel waarde aan de Kosmische Waarheid en de Kosmische Wetten. Zij waren te allen tijde in reïncarnatie op aarde geweest, maar lang niet in zulke grote aantallen zoals op de dag van vandaag. Ze hebben bijna allemaal diepe voetsporen in de wereldgeschiedenis achtergelaten. Neem als voorbeeld Joan d’ Arc, Columbus, Boddhidharma, Zarathustra, Fransiscus van Assisi, Therese van Lisieux, Padre Pio of Yogananda. Deze vooraanstaande zielen waren in reïncarnatie gekomen op het moment dat de afkeer tegen hun innerlijke licht op z’n sterkst was. Toch waren zij in staat om hun missie te volbrengen. Dat waren de eenzame sterren in de hemel, die tegelijkertijd afgestoten en geadoreerd werden door hun medemens. Maar nog nooit van tevoren waren de kinderen van het licht in zulke grote aantallen op aarde aanwezig geweest zoals nu in het dalende Aquarius Tijdperk.

Nu praten we over gevoelige, sensitieve, hoogbegaafde, eigenwijze en zeer lichte kinderen die in de vorm van een groepsmandala in het fysieke leven rond de jaren 80’ en ’90 in reïncarnatie zijn gekomen. Nieuwetijdskinderen ofwel sterrenkinderen brengen een bijzondere opdracht met zich mee. Namelijk: het dagelijkse bewustzijn van de mensheid op een hoger trillingsniveau te brengen en ieder mens weer opnieuw te verbinden met het spirituele Leven die vanuit de onuitputtelijke bron in het centrum van het Universum in de Materie stroomt.

Aquarius is dé tijd voor de ziel om zich tot een Goddelijk wezen te ontplooien. Het is een tijdperk wanneer de ziel zonder enige beperkingen van de maatschappij en de directe omgeving, de zuiverste essentie van het hart in zijn volle expressie kan laten zien!

Nieuwetijdskinderen zijn gekomen als soldaten van het Aquarius Tijdperk, die stuk voor stuk getrainde oude zielen zijn. Zij zijn gevuld met de Kosmische wijsheid, zelfkennis, sterke connectie met de Bron van eigen Goddelijkheid. Dat stralen ze uit en zijn daar absoluut bewust van. Het is hun taak een echte revolutie van het Hogere Bewustzijn op gang te zetten en ze zijn overtuigd van hun eigen overwinning.

Nieuwetijdskinderen zijn gestuurd om het Gouden tijdperk van Aquarius neer te zetten, te belichamen en het spirituele inhoud te geven. Ze komen als de overwinnaars over de menselijke lage natuur en het zelfbeperkende massa bewustzijn. Het is hun taak om de menselijke structuren die op de logica, protocollen, regels en dogma’s gebaseerd zijn te veranderen en de hele wereld opnieuw in de harmonie met de hogere sferen zoals boven zoals beneden te brengen.

Aquarius is de tijd wanneer de rechtse hersenhelft de leiding in het denkproces van de mens overneemt. Dat zal voor de ontwikkeling en de toepassing van het verbeeldingsvermogen, het intuïtief denken, de helderziende waarnemingen, de creativiteit, het inlevingsvermogen van de gehele evolutie van de mens zorgen.

Nieuwetijdskinderen zijn de voorgangers van de compleet nieuwe aarde die onze kleinkinderen gaan bewonen. Zij zijn een levend voorbeeld van hoe het zou kunnen zijn als wij allemaal hetzelfde hoge trillingsniveauin de aura kunnen vasthouden. Deze kinderen hebben een intens krachtveld van het licht rond zich heen en hebben een sterke stroom van energie dagelijks te verduren. Ze weten deze voltage niet altijd correct te hanteren. Ze barsten van energie, creativiteit, fantasie, nieuwe ideeën. Ze zijn opstandig en confronterend. Vaak treden ze als een levend oordeel op over de menselijke creaties en structuren die geen binding met het hart en het innerlijke gevoel van waarheid bezitten. Ze zijn heel opstandig tegen dogma’s en de autoriteiten die het dogmatische bewustzijn vertegenwoordigen. Voor de nieuwetijdskinderen is alles een levende geest waar iedereen aan inzicht en inspiratie kan komen.

Hun innerlijk weten, hun intuïtie dient als een kompas bij alles wat ze doen. Ze willen graag zelf over hun eigen leven kunnen beslissen, eigen keuzes kunnen maken en weten goed te vertellen wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Ze beschouwen zichzelf als volwassenen en willen zo ook behandeld worden. Ze zijn eerlijk, trouw aan zichzelf en willen dat graag in hun omgeving terugzien.

Ze gaan altijd hun eigen weg onbelemmerd door maatschappelijke eisen en laten zich nooit door de anderen domineren. Nieuwetijdskinderen staan geen controle van iemand anders over henzelf toe, maar wel de wijze begeleiding op hun pad. Ze streven naar de herkenning van hun wijsheid en verwachten respect voor hun keuzes. Kortom: dit is de generatie die bewust is van zichzelf, van hun eigen Goddelijke oorsprong en van hun eigen roeping in hetleven. Dit zijn de leiders, de genezers, de onderwijzers, boddhisattva’s en avatars. Ze communiceren met elkaar op het niveau van het hart en het Goddelijke bewustzijn. Ze zijn helderziend, intens sensitief en alwetend. Hun intuïtie laat hen nooit in de steek. Graag willen zij dat wij hun hoge geestelijke standaarden zullen overnemen zodat wij met z’n allen in het Gouden Tijdperk van het Licht zullen intreden.

Nieuwetijdskinderen zijn allemaal uniek, maar wat hun temperament betreft kunnen wij deze kinderen in twee grote groepen verdelen. Dat zijn de INDIGO kinderen en de KRISTALLEN kinderen.

Alle twee de groepen zijn hoog gevoelig, emotioneel, lichamelijk onstabiel, ontzettend intelligent, hoogbegaafd en met bijzonder veel licht in hun aura. Ze hebben alleen verschillende aanleg voor het vervullen van hun missie.

INDIGO KINDEREN hebben sterke blauwe/indigo tinten in hun aura die voor de spirituele blauwdruk, de Hogere macht, de Wil van God, Goddelijke plan, het geloof, de overtuiging, de kracht, de bescherming, het gevoel van eigenwaarde staan. Door de kracht van de blauwe kleur in hun aura staan de indigo kinderen heel sterk in het leven. Ze zijn bereid de confrontaties aan te gaan met alles wat in hun ogen niet reëel is. Ze worden snel lastig gevonden op school, in de groepen of structuren waar ze terecht komen. Indigo’s zijn de herrieschoppers, non-conformisten, sterk ontwikkelde persoonlijkheden met een krachtige ‘strijdergeest’. Ze verleggen voortdurend de grenzen van het doen en denken van een ‘gewoon mens’. Uit deze groep komen sterke leiders, reformators en originele denkers vandaan.
KRISTALLEN KINDEREN hebben de mooiste witte, pastel- en parelmoerachtige kleuren in hun aura. Witte kleur in de aura overheerst de rest. Wit in de aura staat voor devotie, vrede, spirituele waarheid en zelfkennis, zuiverheid, perfectie, gevoeligheid, afstand van materiële zaken, sterke binding met de geestelijke wereld en eigen Hogere zelf. Het witte licht trekt de kristallen kinderen naar de hogere dimensies toe. Ze hebben de meeste moeite zich met het aardse, materiële bestaan te binden. Daarom proberen ze de materiële kant van het leven te ontlopen en eisen altijd wat persoonlijkere ruimte voor zichzelf. Ze zijn extreem gevoelig wat kleur, geluid, trilling van de omgeving en emoties van de naasten betreft. Ze vermijden de groepen, de massa’s, de luidruchtigheid van het ‘gewone leven’ en zoeken de stilte en rust in de natuur op. Kristallen kinderen zijn erg begripvol, maar ook erg eenzaam en onbeschermd. Ze brengen de ‘zachte aanpak’ van de veranderingen in de wereld met zich mee, die ze willen uitvoeren via het mededogen en de liefde van hun hart. Hun energie werkt erg kalmerend en genezend voor de omgeving. Ze praten niet veel, maar hebben goed ontwikkelde telepathisch, helderziend, helderhorend en heldervoelend vermogen. Dat zijn de idealisten, de vredestichters (denk aan Mahatma Gandhi), ‘pijnverzachters’ die hun licht aan de anderen vanuit de essentie van hun hart geven.


Indigo’s en kristallen kinderen hebben allebei sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel, gevoel van eigen waarde en liefde voor de waarheid, voor alles wat reëel is in hun ogen. Ze hebben permanent contact met hun eigen Hogere zelf en dimensies van het Licht waar ze vandaan komen. Ze missen de eenheid van Universele Liefde en Licht enorm en zijn daarom vaak gefrustreerd en verdrietig. Zij lijden wel onder depressies die veroorzaakt worden door het onbegrip vanuit hun omgeving en vibraties waar ze zich bevinden. Ze zijn op hun best als het over de belangen van de ziel, de taal van de ziel, de expressie van de ziel gaat. De ware behoeften van de ziel is een middelpunt van hun belangstelling en hun handelingen.


Zowel indigo’s als kristallen kinderen handelen niet vanuit hun menselijke ego, maar vanuit hun innerlijke weten van hun Hogere zelf. Ze hebben instinctief begrip voor de spirituele wetten en staan altijd achter de Goddelijke Waarheid en Realiteit. Want zij weten dat ze gekomen zijn om de Goddelijke natuur van de mens naar voren te brengen en de helemensheid vanuit de bron van Liefde en Licht te leren leven. De kinderen van een nieuwe tijd…

Hans Stolop


De kinderen van een nieuwe tijd zijn gekomen om ons een nieuwe tijd binnen te leiden, een tijd van echte vrede en ware liefde; ze leren ons elkaar 
zonder woorden te verstaan en helpen ons onze eigen wijsheid weer te herinneren.
Hun ziel is wijs, maar hun hart is jong en speels. Ze dragen een tijdloos weten in zich mee, dat verrassend is, vernieuwend en ongehoord. Met dát weten komen ze het leven op aarde vernieuwen. Neem dan hun weten serieus, ook dan als je het zelf niet altijd begrijpen kunt. Ze horen achter de woorden die je spreekt, wat je eigenlijk bedoelt. Wees daarom oprecht en eerlijk naar hen toe, zonder dubbele bodems. Ze willen in vrijheid kun eigen keuzes maken en hun eigen wezen ontdekken. Geef ze dan ook die vrijheid en behandel hen niet als onmondige kinderen. Zoals planten water nodig hebben om te kunnen groeien, zo hebben de kinderen van een nieuwe tijd respect nodig om te kunnen groeien. Gééf ze dan dat respect; ze verdienen het alleen al vanwege de puurheid van hun wezen en vanwege de fijnzinnige liefdeskracht waarmee zij ieder mens, elk dier en elke plant tegemoet treden.

De kinderen van een nieuwe tijd passen zich niet aan aan systemen of aan methoden die jíj nu toevallig zinvol vindt. Ze doorbreken daarentegen alle oude structuren om zo de ruimte te scheppen voor een nieuwe aarde, waar liefde woont.
Opdrachten zonder uitleg zullen ze niet klakkeloos uitvoeren: ze willen de zin begrijpen van wat ze doen. Neem hen dus serieus en leg hen als een gelijkwaardig mens uit waarom jij hen die opdracht geeft.
Met hun eindeloze energie, hun weinige geduld en hun problemen met mensen die autoriteit spelen zonder het te zijn, stellen ze hun omgeving wel eens voor problemen. Maar vergeet niet: zij leven al vanuit de energie van een nieuwe tijd, en zullen daarom alles, wat nog op de oude energie gebouwd is, ondermijnen en aan de kaak stellen. Of ze dat nu willen of niet, het overkomt hen gewoon, omdat ze nu eenmaal een kind van de nieuwe tijd zijn.
Zoals alle kinderen hebben ook de kinderen van een nieuwe tijd liefde nodig, veel liefde en aandacht. Geef hen die dan ook. Maar besef daarbij wel, dat ze haarscherp doorhebben of die liefde en aandacht écht zijn, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk en belangeloos. Ze dwingen de mensen in hun omgeving dan ook om zuiver te worden en te zijn in hun liefde.


De kinderen van een nieuwe tijd zijn gewoon kinderen. Behandel hen dus ook gewoon als kinderen en maak hen niet bijzonder, maar houd van hen en respecteer hen zoals je van alle kinderen houdt en hen respecteert.
De kinderen van een nieuwe tijd komen met een heel bijzondere opdracht naar de aarde. Want zíj zijn het die ons komen leren hoe ook wij de verbinding kunnen vinden met ons eigen weten, hoe ook wij ons die belangeloze en onvoorwaardelijke liefde eigen kunnen maken, en hoe ook wij mogen leren open, kwetsbaar en dus: onbevangen onszelf te zijn.
Voor hun opdracht nemen de kinderen van een nieuwe tijd geen ander materiaal, geen andere techniek en geen andere vaardigheden mee dan gewoon zichzelf. Door wie ze zijn en door zichzelf te zijn, zullen ze op een stormachtige wijze alle grote veranderingen op de planeet aarde tot stand brengen.


De kinderen van een nieuwe tijd: het grootste geschenk dat wij hen geven kunnen is om hen gewoon zichzelf te laten zijn. Want dán kunnen zij de opdracht waarvoor zij gekomen zijn ook werkelijk vervullen.