Initiatie : testen en inwijdingInitiatieThe Path of  Initiation is set for a purpose to know if we are worthy to receive an increase of Light for our selfempowerment

The ultimate goal of the Path of Initiation is the transmutation of the limited human self into the unlimited Divine Self.The Path of initiation is the Path of alchemy of

self-transformation through self-mastery and

self-knowledge

******
Initiation is the testing of our soul to take a prove for our use of free will

The Path of initiation cannot be understood from an

intellectual level or intellectual analysis -

only by entering deeply and experiencing it from within.


*******
 
 De rol van de initiatie op je Pad
 

Geliefde ziel van het eeuwige Licht,
 
 
 
Vele turbulente, leerzame en inspirerende levens heb jij hier op aarde beleefd. Door de  eeuwen heen heeft je ziel in vele landen gewoond, in vele religieuze en culturele tradities opgegroeid en vele mystieke wijsheden eigen gemaakt. De innerlijke schat van de Goddelijke wijsheid die jij in je hart verzameld hebt is jouw allergrootste en kostbaarste eigendom geworden. Deze schat zal zich nooit verminderen, maar alleen multipliceren. Want de Goddelijke kennis in je groeit tijdens  iedere nieuwe reïncarnatie steeds verder met je ziel mee. De eeuwige wijsheid die jij eigen hebt  gemaakt zal jou nooit verlaten. Het is waar dat de geestelijke inzichten die jouw ziel op het Pad gekregen heeft, je nooit uit je bewustzijn zal kunnen wissen. De persoonlijke wijsheid is daarom de enige rijkdom die nooit kwijt geraakt of gestolen kan worden. Toch neem je geestelijke rijkdom niet als vanzelfsprekend,  geliefde vriend van het licht. Wees uiterst dankbaar voor alle inzichten die jouw ogen op de Goddelijke realiteit open hebben gemaakt. Koester je innerlijke kennis als een hemels geschenk. Ken de onbetaalbare waarde van de Goddelijke wijsheid die aan jou toevertrouwd is. Wees bewust van het feit dat de Goddelijke wijsheid het onzichtbare veld van je persoonlijke bewustzijn vormt.
 
 
 
 
 
 
Dit veld ziet er uit als een sprankelende  massa van de vloeibare energie waarin jouw ziel zich permanent bevindt. Het veld  van je persoonlijke bewustzijn is niet hetzelfde als je levensaura. Dit veld wordt niet door je aura vervangen of met je aura versmolten. Het is een energetisch informatieveld dat je aura helemaal doordringt.  In realiteit wordt het veld van je persoonlijke bewustzijn tijdens het verblijf van je ziel in de fysieke wereld gewoon door je aura geabsorbeerd. Je kunt je aura in dit geval met een spons vergelijken.  Een spons neemt het water in zijn structuur op, behoudt het water voor een tijdje, maar toch gaat deze zich niet met het water mengen. Je levensaura valt na afloop van je incarnatie uit elkaar en verdwijnt volledig uit je systeem nadat jouw fysieke lichaam gestorven is, maar het veld van je persoonlijke bewustzijn blijft ook in de geestelijke wereld voortbestaan. Dit veld omhult als en mantel jouw ziel in de geestelijke wereld. Dit is een prachtig hemels kledingstuk waar jij zelf eeuwenlang aan gewerkt hebt. Iedere waardevolle gedachte, iedere wijs en liefdevol woord, iedere verlichtende ervaring en iedere daad vol begrip en compassie maakt deze mantel van het licht groter, stralender en sterker. De mantel van je persoonlijke bewustzijn neem je altijd naar je volgende incarnatie mee.
 
Op deze manier wordt het veld van de innerlijke kennis rondom je ziel steeds meer met de nieuwe diamanten van de Goddelijke Wijsheid en verlichting verrijkt. Wees bewust, geliefde ziel, dat het veld van je persoonlijke bewustzijn die door je innerlijke wijsheid, je levensinzichten en je eeuwige geestelijke studie gevormd is, eigenlijk jouw legitimatie bewijs in de hemel is. Het is jouw geestelijke paspoort die jij aan de kosmische wachters moet tonen zodat jij tot de hogere sferen van het licht toegelaten mag worden. Zolang je ziel nog in de fysieke wereld verblijft wordt alle wijsheid die jij eigen hebt gemaakt in je aura verzameld en vastgehouden. Je persoonlijke verzameling van de innerlijke inzichten en mystieke kennis beïnvloedt de magnetische kracht van je levensveld. Het veld van je persoonlijke bewustzijn is in feite de versterker van je levensaura. Dit gebeurt dankzij  de aantrekkingskracht van je persoonlijke lichtmantel die door je bewustzijn wordt gevormd. Deze lichtmantel verspreidt dag en nacht intense magnetische golven rond zich heen. Deze golven zijn de golven van het Goddelijk licht die als een magneet bepaalde mensen, situaties en mogelijkheden voor de persoonlijke groei in je leven aantrekken.
 
 
 
 
 
 
 
 
De engelen en alle andere geestelijke wezens worden ook tot het licht van de Goddelijke Wijsheid in je aura aangetrokken. Ze nemen deze vibrerende lichtmantel van je persoonlijke bewustzijn makkelijk waar. Dit sprankelend licht straalt werkelijk door alle spirituele dimensies heen. Als iemand vanuit de geestelijke dimensies op je aura kijkt dan ziet hij op de top van je kruinchakra een intens stralende zon. Hoe stralender en hoe groter de zon van je kruin is des te rijper en bewuster jouw ziel in spiritueel opzicht is geworden. Het zuivere stralende licht rondom je hoofd staat voor de geestelijke wezens garant voor een persoonlijk bewustzijn van zeer hoge energetische trilling. Op het moment dat dit sprankelend licht van de Goddelijke wijsheid permanent in je aura aanwezig is, wordt je als een geschikte kandidaat voor de initiatie op je spirituele Pad erkend. Dankzij de krachtige straling van je kruinchakra en het sprankelend licht van je aura wordt je in contact met de  geestelijke en fysieke wezens gebracht die je in de overstap naar de hogere cyclus van je persoonlijke evolutie gaan assisteren. Deze overstap wordt gerealiseerd door elkaar opvolgende initiaties waar het zuiverste licht van God de energetische trilling van je ziel naar de hogere frequentie zal brengen.
 
 
Wat houd een initiatie precies  in?
 
 
"Initiation is the testing of the soul. It is God's way of determining how we will use the gift of free will. Temptation comes before us; we have to make a decision to walk the path of honor or to walk the path of the compromise of truth. As soon as we demonstrate that we are just stewards of the Law and of the abundance of God, God gives us more. He makes us caretakers of others and of larger fields of energy, more abundance, more supply, more responsibility on earth."
 
- Inner Perspective, Elizabeth Clare Prophet
 
 
Een initiatie is een heilige gebeurtenis waar het Goddelijk licht van zeer hoge frequentie in direct contact met het zielslicht van lagere energetische frequentie wordt gebracht. Het Licht  van God raakt tijdens de initiatie de lichtessentie, de energetische kern van de ziel aan. Tijdens deze korte samensmelting van de energieën die soms een paar seconden en soms een paar minuten duurt wordt de energetische trilling van de ziel in afstemming met de krachtigste Goddelijke trilling afkomstig van de Bron des Levens gebracht. Het licht van de Bron stroomt tijdens de initiatie op een zeer krachtige wijze door het centrale energetische kanaal, alle energetische meridianen en alle chakra’s van de ziel door. Soms lijkt het er wel op dat een vurige zee het gehele levensveld van de ziel tot het laatste druppeltje in wil nemen. Toch wordt de dosering van het Goddelijk licht tijdens de initiatie altijd op de innerlijke sterkte van de ziel zelf en op de omvang en ontwikkeling van haar energie centra zeer nauwkeurig afgestemd. De kosmische wet van de initiatie legt de intensiteit van deze licht overdracht op de volgende manier vast: je krijgt nooit meer licht aangereikt dan dat je zelf kunt verdragen.
 
 
 
 
 
 
 
De initiatie zorgt ervoor dat de ziel meer licht, kracht en energie krijgt wat heel erg gunstig is in het proces van vervulling van haar levensmissie. De innerlijke kracht en persoonlijke uitstraling van de ziel wordt iedere keer versterkt op het moment dat ze door een nieuwe initiatie gaat. Een hele reeks van de initiaties leidt de ziel steeds hoger en hoger op het Pad van haar persoonlijke evolutie. Niet één maar meerdere initiaties zorgen er voor dat de ziel voor de allergrootste en allerbelangrijkste initiatie  op haar Pad – de initiatie van de Hemelvaart klaar wordt gestoomd.
 
 
 
Dit is de laatste initiatie voor de  ziel die in haar evolutieproces met de wereld der materie verbonden was. Nadat de ziel haar Hemelvaart heeft behaald wordt de cirkel van wedergeboorte voor haar afgesloten. De volgende initiaties die ze verder op haar Pad zal ontvangen zullen uitsluitend met haar ontwikkeling in de geestelijke dimensies te maken hebben. De initiatie van de Hemelvaart is het eindexamen voor iedere ziel die eerst vele malen achter elkaar in de fysieke wereld blijft incarneren. Dit is de enige initiatie die de ziel onsterfelijk kan maken en haar keuze voor het Licht en haar eeuwige eenheid met Vader-Moeder God voor altijd kan verzegelen. Voordat de initiatie van de Hemelvaart plaats gevonden heeft bestaat de mogelijkheid dat de ziel van haar Pad van het licht af gaat dwalen. Letterlijk tot de laatste moment voorafgaande de Hemelvaart kan de ziel verleidt, verzwakt of verstoord in haar wil, motivatie en innerlijke visie worden. De initiatie van de Hemelvaart vraagt om een hoog niveau van  persoonlijk meesterschap over de kosmische energieën die dagelijks door het levensveld van de ziel stromen. Om dit meesterschap te kunnen bereiken heeft de ziel een geestelijke training en voorafgaande reeks van de ondersteunende initiaties nodig.
  
 
 
 
 
 
Eigenlijk alle initiaties die de ziel voor haar Hemelvaart ontvangt zijn bedoeld om haar innerlijke kracht en persoonlijke meesterschap over de kosmische energieën te versterken. Iedere initiatie die de ziel ondergaat brengt haar persoonlijke energietrilling in versnelling. Iedere keer dat ze door het Goddelijk Licht wordt geraakt gaat ze haar persoonlijke trilling verhogen. Ook de capaciteit van de ziel om meer licht aan te kunnen trekken en in eigen energieveld vast te kunnen houden groeit iedere keer als ze door de nieuwe initiatie gaat. Op deze manier markeert iedere nieuwe initiatie het moment van de zichtbare groei van de ziel – het moment van de kosmische sprong in haar evolutie.
 
Het hoofddoel van iedere initiatie blijft altijd de activatie van de lichtstroom in het persoonlijke energiesysteem. Deze activatie kan zich op verschillende energetische "doelen” richten. De activatie kan bijvoorbeeld de zeven chakra’s – de grootste energiecentra van het levensveld, de geestelijke lichamen van de ziel, de energetische kern van de ziel,  of het Hogere Zelf treffen. Er zijn nog andere verschillende energetische aspecten van de ziel die tijdens de initiatie geactiveerd kunnen worden. Afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling, voorafgaande training en de richtlijnen van het Goddelijke Plan van desbetreffende ziel kunnen één of meerdere energetische centra tijdens de initiatie in versnelling gebracht worden. Het is dus mogelijk dat de 7 chakra’s bijvoorbeeld één voor één of allemaal in één keer door het Goddelijk Licht worden aangeraakt.
 
Het doel van de initiatie kan niet alleen bij de activatie van de 7 chakra’s maar ook  bij de zuivering, harmonisering en activatie van de geestelijke lichamen zoals emotionele, mentale, etherische en hogere spirituele lichaam liggen. Tijdens deze initiaties worden emoties, geheugen en het complete bewustzijnsveld van de ziel gezuiverd, geactiveerd en naar een hogere energetische trilling gebracht. De andere doelen van de initiatie kunnen in de activatie van het persoonlijke Goddelijk Plan, Goddelijke blauwdruk van de levensmissie, verbinding met de Bron des Levens of ontwaking van de Goddelijke licht kern in de ziel liggen.
 
 
 
Wat ervaar je tijdens de initiatie?
 
De initiatie is een heilige gebeurtenis die voor een diepgaande mystieke ervaring zorgt. Het is een moment van het kosmische wonder wanneer de alchemie van het licht op zijn krachtigste manier tot leven komt. De energie van God wordt tijdens de initiatie spontaan in beweging gebracht  en wordt ineens heel erg voelbaar en tastbaar voor de ziel. In een keer wordt alles lichter – je gedachten, je gevoelens en je herinneringen. Het Goddelijk licht raakt op dit moment heel erg gericht een bepaald energetisch centrum aan en spreidt zich verder uit door je hele wezen. Gedurende een paar korte minuten neemt het licht van God je hele energieveld over. Al de cellen van je fysieke lichaam lijken voor een ogenblik  in het zuiverende bad van het licht gedompeld te zijn. Het licht van God raakt tijdens de initiatie de diepste lagen van je wezen aan. Zelfs je DNA strengen worden met het zuivere licht van God aangeraakt. De magische fusie tussen het Goddelijk licht en de lichtkern van je ziel maakt in een keer je innerlijke visie over wie jij bent en wat je rol in het grote kosmisch geheel is kristalhelder. Je hele leven, je innerlijke visie over je verleden, je heden en je toekomst wordt ineens verlicht en verduidelijkt, alsof een kosmische straal van het sprankelend licht al je twijfels van je weg neemt en je levenspad in één oogopslag recht en overzichtelijk maakt.
 
 
 
 
Dit soort ervaringen en zelfs ervaringen die nog veel mooier en betekenisvoller zijn maakt je ziel mee als ze door een initiatie gaat. Iedere initiatie zorgt voor een absoluut unieke spirituele belevenis voor je ziel. Met iedere volgende initiatie wordt de energie van God sterker en bereikt steeds diepere lagen van je wezen. De innerlijke inzichten en openbaringen worden met iedere nieuwe initiatie ook steeds rijker en betekenisvoller.
 
 
Wat zijn de energetische gevolgen van de initiatie?
 
Dankzij de vurige aanraking  van het Goddelijk Licht wordt de sensitiviteit van de ziel versterkt en haar geestelijke krachten worden voor altijd in beweging gebracht. Iedere initiatie zorgt voor een permanente versnelling van de energetische trilling van de ziel die tot een bepaalde hoogte wordt gebracht. De volgende initiatie brengt de persoonlijke trilling weer een tikkeltje hoger en dit gebeurt steeds opnieuw en opnieuw totdat de ziel in de volledige afstemming op de witte vuurkern van de Hemelvaartsvlam komt te staan. Iedere initiatie brengt dus een permanente verhoging van de energetische trilling van de ziel met zich mee. Deze verhoging kan na ontvangst van de initiatie door niets en niemand naar de lagere staat terug gebracht worden. Dankzij de initiatie gaat in een keer veel meer licht door de chakra’s en de energie meridianen van de geïnitieerde heen stromen. De chakra’s die tijdens de initiatie open zijn gegaan kunnen voortaan veel meer energie opnemen en veel meer licht verspreiden dan vroeger. Iedere geïnitieerde persoon is daarom hoogst verantwoordelijk voor de zuiverheid  en bescherming van het Goddelijk licht die na de initiatie van zijn energieveld bezit neemt.
  
 
 
 
 
 
Het is waar dat iedere persoon in incarnatie in staat is fouten te maken. Iedere ziel kan bewust of onbewust het verkeerde pad in slaan. In het geval dat de geïnitieerde persoon een verkeerde stap op zijn Pad zet creëert hij meer negatief karma dan van te voren omdat hij tijdens de initiatie de  hogere vorm van het bewustzijn en een groter niveau van verantwoordelijkheid gekregen heeft. Toch ondanks zijn foute beslissingen worden de geestelijke zegeningen van zijn voorafgaande initiaties niet van hem ontnomen. Hij blijft de geestelijke krachten die tijdens de initiatie  waren geactiveerd gewoon behouden. Juist omdat de gevolgen  van de initiatie onomkeerbaar zijn wordt iedere kandidaat van de initiatie eerst uitbundig getest en meer malen op de proef gesteld voordat de geestelijke zegening van de initiatie definitief op hem neer zal dalen.
 
 
Initiation is the testing of the soul in the natural process of her evolution. Every day each soul receives an allotment of energy. What a person does with that energy determines whether or not he passes his spiritual initiations, or tests. Each test failed delays the hour of ultimate spiritual freedom, but it is also part of the learning process. Each test passed represents a milestone of spiritual achievement and progress. When the soul passes a test, she receives an increase of light, graces and keys to self-mastery. These are transferred to the soul from her Higher Self and the spiritual hierarchy of Light. Every time when we pass our spiritual tests, we overcome, step-by-step, the limitations of selfhood in time and space and ultimately attain reunion with our individual Divine Self - mighty I Am Presence and the source of all life, the Great Central Sun.
 
 
 
 
 
 
 
Wie kan een initiatie geven?
 
 
 
De initiatie is een kosmisch geschenk vanuit het hart van God. De Hemelse Vader Alpha en de Hemelse Moeder Omega bepalen de timing, de diepgang en de richting van de "specialisatie”  voor iedere initiatie die ooit onder de mensen in het Universum plaats zal vinden. Omdat de hoge energetische trilling van Alpha en Omega qua intensiteit niet te verdragen is voor de ziel, wordt dan naar een passende "transformator” van deze Goddelijke energie gezocht. De Goddelijke Hiërarchie van het Licht, bestaande  uit een ontelbaar groot aantal kosmische wezens, werkt als een geestelijke transformator van de levensenergie van Vader-Moeder God. Deze Hiërarchie van het licht verspreidt de levensenergie vanuit de Grote Centrale Zon door het hele Universum, door alle 33 dimensies van de geestelijke en fysieke wereld. De kristalheldere, vurige energie van God wordt door de kosmische wezens stapsgewijs tot steeds lagere trillingsniveaus gebracht zodat alle levende wezens in alle 33 dimensies van het Goddelijk licht kunnen genieten zonder dat deze zielen zullen verbranden. Op deze manier maakt de Hiërarchie van het licht de oorspronkelijke Goddelijke energie voor ieder levend wezen in de kosmos bruikbaar.
 
 
 
 
 
 
 
 
De initiatie wordt daarom niet door Alpha en Omega zelf maar door één van de leden van de Hiërarchie gegeven. Voorafgaand aan de initiatie wordt eerst naar een kosmisch wezen in de geestelijke wereld gezocht die de juiste vibratie heeft. Daarna wordt ook naar het juiste fysieke kanaal gezocht ofwel naar de ziel in incarnatie die de Goddelijke energie van bepaalde kosmische wezens tijdens de initiatie aan de geïnitieerde over kan dragen. Je hebt een fysiek kanaal voor de initiatie nodig maar slechts in het geval dat de initiatie op het fysieke niveau plaats zal vinden. De fysieke initiatie maakt diepe indruk op de ziel en wordt heel erg tastbaar ervaren. Toch het is niet altijd noodzakelijk en zelfs niet altijd mogelijk dat de initiatie in de fysieke wereld plaats vindt. De initiatie in de fysieke dimensie is geen vereiste voor de vooruitgang van de ziel. De meeste initiaties nemen juist alleen in de geestelijke wereld plaats zonder dat in de fysieke dimensie voor de geïnitieerde iets bijzonders gaat gebeuren.
 
 
Alle initiaties zijn geestelijke gebeurtenissen ongeacht het feit dat ze wel of niet in de fysieke dimensie plaats vinden. Heel vaak wordt de ziel tijdens haar nachtrust of tijdens een bijzondere spirituele belevenis in haar dagelijkse leven geïnitieerd. De ziel blijft dan vaak in haar uiterlijke geest onbewust van de initiatie die net op het geestelijke niveau plaats heeft gevonden. De fysieke initiatie geeft daarom meer ruimte voor de bewuste verwerking van de geestelijke overdracht van het licht. De initiatie die ook in de fysieke wereld wordt gerealiseerd helpt de ziel ook beter haar vooruitgang in te schatten. Ze weet dat ze nu hoger opgeklommen heeft op haar heilige bergklimtocht nadat ze de fysieke initiatie gekregen heeft. De fysieke initiaties waren vroeger in de mysterie scholen van de oudheid de meest gewenste  en zeker met regelmaat gerealiseerde rituelen op het Pad. De echte leer van de oude mysterie scholen en de echte zuivere en wel getrainde fysieke kanalen voor de initiaties zijn nu in onze moderne maatschappij niet makkelijk te vinden. Juist daarom worden in onze tijd de initiatie steeds vaker op het onzichtbare geestelijke niveau van het zijn gegeven.  
 
 
Wat voor een specialisatie kan de initiatie bieden?
 
 
De Heilige energie van God vindt zijn oorsprong in de Grote centrale Zon en van daaruit wordt ze in de bundel bestaande uit de 7 kosmische stralen door het hele Universum verspreidt. Iedere straal heeft een eigen "specialisatie”. Hij vertegenwoordigt een bepaalde Goddelijke kwaliteit die in het menselijke leven van groot belang zijn. De eerste straal vertegenwoordigt het Goddelijk aspect van de kracht, de tweede van de wijsheid, de derde van liefde, de vierde van zuiverheid, de vijfde van genezing, de zesde van vrede en de zevende van de vrijheid. Iedere initiatie heeft met de activatie van deze specifieke kwaliteiten  van de 7 kosmische stralen te maken. In de beginnende fase van spirituele groei is het gebruikelijk dat slechts één kosmische straal tijdens de initiatie gebruikt wordt. Voor de gevorderde zielen op het Pad kunnen alle 7 stralen tegelijk voor de activatie van alle 7 chakra’s gebruikt worden. Het is belangrijk dat iedere geïnitieerde de hoofdkwaliteiten van de 7 kosmische stralen goed kan herkennen want deze kwaliteiten hebben met de specialisatie van zijn initiaties te maken.
 
 
 
 
 
 
 
Alle kosmische wezens vormen binnen de Hiërarchie van het licht de 7 grote groepen die de specifieke  trillingen van de 7 stralen met verschillende intensiteit door de hele kosmos aan het verspreiden zijn. Na aanleiding van de doelen van de initiatie wordt een bepaalde vertegenwoordiger van één van de 7 stralen gezocht die de hoge vibratie van de bepaalde kosmische straal op een geschikte, passende manier aan de ziel door kan geven, zonder hiermee enkele schade toe te brengen. Tegelijkertijd zorgt hij er voor dat de ziel tijdens de initiatie een duidelijke verhoging van zijn persoonlijke trillingsniveau  zal hebben. Vanuit een geestelijk oogpunt kan iedereen de initiatie van de Aartsengel, van de Opgevaren Meester, van de Elohim of van andere kosmische wezens van één van de 7 stralen ontvangen.
 
 
Het geestelijk concept van de initiatie – de licht overdracht blijft, ongeacht wie de initiator is, altijd hetzelfde. Toch kan de intensiteit van het licht en het Goddelijk aspect van de energie die aan de geïnitieerde overdragen zal worden verschillen per initiatie en blijft deze afhankelijk van de kosmische straal van de initiator zelf. Op deze manier wordt je ziel tijdens de initiatie van Aartsengel Michael bij voorbeeld met de intense trilling van Goddelijke Kracht en Geloof in contact gebracht. Geliefde Kuan Yin, de planetaire bodhisattva van compassie, zal jouw ziel gedurende haar initiatie met een kristalachtige straal  van een diep violet licht aanraken. Deze straal draagt het Goddelijke aspect van genade, compassie en vergeving. Op deze wijze blijft iedere initiatie uniek en dient zijn eigen, specifieke Goddelijke doelen.
 
 
Wanneer komt de initiatie op je Pad?
 
De initiaties komen nooit zomaar "aanwaaien”. Dit zijn geen spontane, maar strak geplande spirituele gebeurtenissen op je Pad. Het is God zelf die de kosmische timing bepaald van al je persoonlijke initiaties. De planning van iedere initiatie wordt in je persoonlijke Goddelijke Plan van te voren vast gelegd. Dit plan omschrijft niet alleen de  kosmische specialisatie van je ziel, je zielskwaliteiten en je Goddelijke Missie maar ook de doelen van iedere initiatie, de uitvoerder van iedere initiatie en de timing voor iedere initiatie. Alle initiaties die jij ooit zult ontvangen dienen de grootste en het allerbelangrijkste doel – de vervulling van de rede  van je bestaan, de realisatie van je Goddelijke Missie. Op deze manier ontvang je de initiaties van de bepaalde kosmische wezens die je persoonlijke talenten, je zielskwaliteiten horen te versterken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De initiatie komt altijd als een logische gevolg van de innerlijke groei van je ziel. De initiatie verdien je met al je innerlijke inspanningen op je Pad en streven naar meer licht en wijsheid. De initiatie geeft je meer geestelijke kracht, betere mogelijkheden om je levensroeping te vervullen en meer energie en inzichten om beter voor je medemens te kunnen dienen. De initiatie brengt je naar de hogere plaats in de kosmische hiërarchie van het licht en versterkt je leidende positie in de maatschappij. Je persoonlijke verantwoordelijkheid over je eigen energie en de energie van je directe omgeving groeit  met iedere nieuwe initiatie op je Pad. Hoe meer licht je dankzij de initiaties in je aura bewaard des te bewuster en zuiniger moet je met het Goddelijk Licht om kunnen gaan. Niet voor niets worden de initiaties alleen aan personen gegeven die vele proeven en testen op hun Pad hebben doorgestaan. 
 

"The first initiation on the path of attainment is to learn to deel with energy. Learn to give and to receive in harmony. Learn to receive the gruffness and the blunder of the untutored ones and to transmute that overlay by the fires of freedom's ray. Learn to be a buffer for the tender ones charged into your keeping, to absorb the shocks of sacrilege and of the world's ignorance."

"As you walk the road of life between earth and heaven, be a sifter of the sands of energy - sifting, sifting by the action of the heart; sifting, sifting by the action of the mind. Be a purifier of the strands of darkness, purifying them white on white. Be a refiner of the energies of the world. Carefully refine that density. Make it LIGHT!..."

 
 
 
 
 
Nu, geliefde ziel, sta jij op het punt de initiatie van de 7 Aartsengelen te mogen ontvangen. Dit betekent voor je dat jij de testen op je Pad met succes hebt doorgestaan, anders zal jij nooit de informatie over deze diepgaande initiatie kunnen ontvangen. Je ziel heeft gesmeekt om in aanraking met het Goddelijk licht van de 7 Aartsengelen te kunnen komen. God heeft je innerlijke roeping gehoord.
 
Dit is de perfecte timing volgens je Goddelijke Plan wanneer de licht overdracht  van de 7 Aartsengelen nu eindelijk plaats kan vinden. Je ziel heeft lang op dit kostbare moment gewacht. De voorafgaande decennia van je innerlijke contemplatie op het Goddelijk Licht hebben je ziel naar het hogere niveau van de kosmische trilling gebracht. Werkelijk alles wat je mee hebt gemaakt op je spirituele Pad heeft voor jou als een bouwsteen gediend. De kosmische portals van de engelenrijk gaan nu voor je open. Meld je aan voor de Initiaties van de 7 Aartsengelen  in het geval dat jij tot de engelen en Aartsengelen je zo intens aangetrokken voelt. Lees de volgende rubriek zorgvuldig door: Initiaties van 7 AARTSENGELEN