Je spirituele Pad - het Pad van persoonlijke meestershap van de zeven stralen

 

 

The cycle of seven is a cycle
of completion and of wholeness
7 stralen van het Goddelijke bewustzijn


De eindeloze stroom van kosmische energie die vanuit de Bron des Levens het hele Universum overspoelt manifesteert zich in de vorm van 7 verschillende stralen. Iedere straal vertegenwoordigt een bepaald aspect van een Goddelijk bewustzijn. Alle 7 stralen bevinden zich op een uniek trillingsniveau van het kleurenspectrum. Dat wil zeggen dat 7 verschillende kleuren de dragers zijn van spirituele informatie over iedere straal. Als je op de juiste manier de kleur van een Goddelijke Straal in je leven gebruikt, activeer je de geestelijke kwaliteiten van de desbetreffende straal. Dit zijn de kleuren en de kwaliteiten van de 7 Goddelijke Stralen:


 
 

De 1ste straal is blauw van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten van het leven: bescherming, kracht, macht, leiderschap, geloof, missie, Goddelijke plan, blauwdruk, Goddelijke wil, wilskracht, gehoorzaamheid aan de wil van God.


 
 

De 2de straal is goud-geel van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten: verlichting, wijsheid, Goddelijke bewustzijn, zelfkennis, zelfonderzoek, begrip, psychologie, open bewustzijn, persoonlijke overwinning over het massabewustzijn.


 
 

De 3de straal is roze van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten: schoonheid, kunst, Goddelijke liefde, creativiteit, inspiratie, devotie naar de goddelijke kant in het leven, adoratie, liefde en respectnaar alles wat heilig in het leven is.


 
 

De 4de straal is wit van kleur, het is de witte vuurkern die binnenin alle stralen te vinden is. De witte straal is het middelpunt van de goddelijke creatie, de kern van het zijn. Witte straal vertegenwoordigt de spirituele vlam van de Goddelijke Moeder, van Kundalini – levensenergie, en de Hemelvaartsvlam, die de ziel terug naar haar spirituele oorsprong brengt. De kwaliteiten van de witte straal zijn: zuiverheid, zelfdiscipline, zelfbeheersing, geduld, perfectie, orde, structuur, respect, balans, harmonie en eer.


 
 

De 5de straal is groen van kleur en vertegenwoordigt de volgende aspecten van het leven: wetenschap, analyse, concentratie, onderzoek, genezing, geluid, klank, muziek, natuur, goddelijke waarheid, kristallisatie van de spirituele energie in de materie, Goddelijke visie, overvloed.


 
 

De 6de straal is purper met gouden tintellingen, donkerpaars van kleur en vertegenwoordigt de volgende kwaliteiten: vrede, broederschap, dienstbaarheid, goddelijke oordeel, nederigheid, altruïsme, overgave, naastenliefde, praktische spiritualiteit.


 
 

7de straal is violet - magenta van kleur. Symbolisch gezien is het de kleur van de samensmelting van de 1ste blauwe straal met de 3de roze straal. De smelting van de energieën van Goddelijke kracht en Goddelijke liefde manifesteert violette straal, de straal van vergeving en bevrijding van de ziel. De kwaliteiten van de violette straal zijn: vrijheid,vergeving, compassie, rechtvaardigheid, genade, transmutatie vanverleden, zuivering van heden, verbetering van de kansen in de toekomst, vernieuwing, verandering, alchemie, geheime leer, magie,priesterschap, mysticisme, ritueel. 
 
 

 


Blue - Right use of power, protection, Divine Will

 

Yellow – Illumination, wisdom, understanding, open-mindedness, cosmic consciousness

 

Pink– Love, charity, compassion, art, creativity, beauty

 

White – Purity, discipline, excellence

 

Green- Right use of science, truth, prosperity, healing, abundance, music

 

Purple - Service and ministration to life, peace, brotherhood

 

Violet – Freedom, alchemy, transmutation, joy, justice and mercy

 "In order to accelerate the consciousness of God within us and to magnetize the flame of the ascension, each of us as a disciple on the spiritual Path must attain to certain mastery on each of the seven rays.”7 sferen van het causale lichaam

De 7 stralen vormen 7 kosmische sferen van hetlicht rondom de Grote Centrale Zon. Deze 7 sferen zijn de verzamelplaatsen van de universele informatie van positief karma, de positieve ervaringen afkomstig van alle levende wezens in het gehele Kosmos. Op het moment dat de ziel geboren wordt in de witte vuurkern van de Grote Centrale Zon krijgt ze ruim de tijd de vibraties van de 7 sferen van het Goddelijk bewustzijn in zich op te nemen. De ziel vormt dan rondom haar eigen witte vuurkern, haar causale lichaam die uit 7 sferen bestaat (dit is de exact hetzelfde formatie als de Grote Centrale Zon).

 

In iedere sfeer van het causale lichaam ligt een bepaald talent van de ziel opgeborgen die ze in haar reïncarnaties gaat ontdekken, ontwikkelen en toepassen voor het vervullen van haar persoonlijke Goddelijke opdracht. Iedere ziel krijgt de kans het Pad van alle 7 stralen te bewandelen in haar vele levens. Iedere keer als de ziel goed karma maakt stijgt de energie van haar positieve ervaring naar een van de 7 sferen. Op die manier groeit ieder persoonlijke causale lichaam naarmate de ziel zich op haar pad van zelfbewustwording bevordert. Als de ziel haar tijd doorbrengt in de materie, behaald ze stap voor stap meesterschap over alle 7 stralen van het Goddelijke bewustzijn. Uiteindelijk mag de ziel haar vrije keus maken welke straal de hoofdstraal van haar persoonlijke ontwikkeling zal worden.

 

In de vibraties van deze hoofdstraal wordt ze gedisciplineerd en voorbereid om haar Hemelvaart te behalen. Tijdens het proces van inwijding in het Meesterschap van de hoofdstraal en op het hele traject van spirituele Pad van discipelschap wordt de ziel in contact gebracht met de chohan ofwel de Heer van de gekozen straal. De Chohan van de straal is een opgevaren meester die als een geestelijk hoofd over de hiërarchie van de desbetreffende straal voor de hele planeet dient.


 
 

 

"Each of the seven rays that is the fulfilment of an aspect of the Christ consciousness is ensouled by an ascended master who has graduated from the schoolrooms of earth, ascended into the presence of the I Am That I Am and stands as the teacher of the way of self-mastery on a particular ray, or radiance, of the Christ mind.”


 

 

 

De chohan werkt samen met adepten van dezelfde straal, dat zijn de gevorderden leerlingen van de hoofdmeester. Iedere straal wordt ondersteund door de legioenen van de engelen die samen met de chohan en zijn leerlingen op dezelfde straal dienen. De ziel die aan de eisen voor de Hemelvaart voldoet, krijgt persoonlijke begeleiding en correctie van een chohan, adepten en engelen van haar gekozen straal in voorbereiding van haar ritueel van de Hemelvaart.

 

Deze training stimuleert de ziel haar zelfdiscipline, zelfbeheersing, zelfcontrole te ontwikkelen en haar zelfstudie te verrichten.

 

Nadat het heilige ritueel van de Hemelvaart plaats heeft gevonden wordt de ziel een opgevaren meester van de straal van haar keuze.


 
 

"Discipleship is an important initiation because the disciple who places himself under the tutelage of an ascended master stands in line to receive not only the training and the teaching but the very God consciousness of that master of the certain ray.”


7 chohans en 7 stralen
 

 

Chohan van de 1e straal

El Morya
 


"Without the dedication to the Will of God you cannot be disciplined on any of the other rays and follow the spiritual path at all!”

 

 

El Morya is de Heer van de 1e, blauwe straal van Goddelijke kracht,goedwil, geloof, bescherming en Goddelijke plan. El Morya vertegenwoordigt de kwaliteiten van leiderschap, juist gebruik van macht, meningsuiting en de overgave aan de Wil van God.


 
 

"The will of God is within us. It is our inner blueprint: it is the design of the soul. To rebel against the will of God is to rebel against the own true self.”


 

 

 

Deze straal correspondeert met de keel chakra, die het instrument van de gesproken woord is. Op het pad van de 1e straal leert de ziel de kracht van haar keel-chakra positief te gebruiken, de waarheid te spreken en een perfect instrument van de wil van God te worden.

 
 
 

El Morya was gereïncarneerd onder anderen als Abraham, als een van de drie koningen – Melchior, koning Arthur van Engeland, Thomas More,Thomas Becket, de grote koning Akbar uit India.


 
 

"Until men recognize the darkness, they do not reach for the light. Thus the grossness of materialism and of a mechanistic civilization continues unchallenged. To challenge, men must have a sword; and the sword is the sacred Word of Truth to this age.”


 

 

El Morya's etherische retraite verblijf is gelegen in Darjeeling, India.

 
 

Als een chohan ofwel de Heer van de 1ste straal heeft El Morya ontelbare legioenen van engelen van de blauwe straal tot zijn beschikking. Aartsengel Michael is het opperhoofd van de engelen van de 1ste straal. Samen bieden zij de bescherming en steun aan alle zielen van het Licht.


Chohan van de 2e straal

Lanto

Lanto is de Heer van de 2e, goud-gele straal van Goddelijke wijsheid,verlichting en spirituele groei. Deze straal correspondeert met de kruin chakra die het instrument van het Christusbewustzijn is. Lanto vertegenwoordigt de Goddelijke vlam der wijsheid, zelfkennis, zelfstudie, Goddelijke bewustzijn,verlichting en onderscheidingsvermogen. Lanto was vaak in China gereïncarneerd, waar hij zich bezig hield met de vlam van verlichting. In zijn leven als de Hertog van Chou was hij de goeroe van Confucius geweest. Rond 500 voor Christus heeft Lanto zijn Ascension behaald.

Op het pad van de 2de straal leert de ziel door middel van de kruin-chakra de wijsheid van het heilige woord, de Logos op te nemen. Je leert hoe je de innerlijke kern van de ziel kan bereiken en de mensen eromheen van maya, illusie, afgoderij en materialisme te bevrijden. Dit pad leidt de volgeling in de perfecte vibraties van het Christus bewustzijn en helpt een spirituele zoeker de verbinding te herstellen tussen de ziel en haar Hogere Zelf.


"Wisdom simply means ‘wise dominion’. It means using the laws of God wisely to take dominion in our lives. We need wisdom to run our affairs, our households, and our business, to guide and to prepare our children for the initiations of life that come to all of us because earth itself is a mystery school.”


Het etherisch retraite verblijf van Lanto is op de Grand Teton in Wyoming gevestigd . Als de chohan ofwel de Heer van de 2e straal, heeft Lanto ontelbare legioenen engelen van de goude straal van verlichting tot zijn beschikking. Het opperhoofd van de engelen van verlichting en Goddelijke wijsheid is aartsengel Jofiel.
Chohan van de 3de straal

Paul de Venetiaan

"Love is a state of consciousness. And when we are in that consciousness, we love because that is who we are."

 
 
 

Paul de Venetiaan is de Heer van de 3e, roze straal van Goddelijke liefde, mededogen, Goddelijke kunst en schoonheid. Creativiteit, inspiratie en onvoorwaardelijke liefde zijn de kwaliteiten van de roze straal die hij belichaamt. De derde straal correspondeert met het hart chakra, die een perfect instrument voor het ontwikkelen van de intuïtie en creatieve vermogen is. Op het pad van de 3de straal leert de ziel haar hart chakra openen en de kracht van onvoorwaardelijke liefde te ervaren en dagelijks toe te passen. De kracht van de Goddelijke liefde brengt het onderscheidingsvermogen met zich mee.

 

De adept van de 3de straal is in staat de harten van de mensen te zuiveren, te verzachten en te bevrijden van lagere gevoelens.

 
 

Paul de Venetiaan leert de weg van de goddelijke liefde door deze energie in actie te brengen. Dat doet hij als de kunstenaar, die de perfecte vormen van de Goddelijke schoonheid aan het precipiteren is. In zijn laatste reïncarnatie was hij een Italiaanse Renaissance schilder Paolo Veronese. Paul de Venetiaan werkt nauw samen met studenten van kunst, muziek, architectuur en techniek in het scheppen van schoonheid, symmetrie en design.


 
 

"Art is the expression of the love of the soul and it is intended to portray the footsteps on the path of initiation – the stations of the cross, the waymarks of our overcoming of our trials and our tribulations. Love, the cohesive power of the universe, is the foundation of life and is in every cell, and therefore love is geometry of being. And that geometry brought forth is intended to be exalted in art.”


 

 

 

Het etherisch retraite verblijf van Paul de Venetiaan, Château de Liberte (Kasteel van Vrijheid), bevindt zich boven de rivier de Rhône in het zuiden van Frankrijk.

 
 

Als chohan ofwel de Heer van de 3e straal heeft Paul de Venetiaan ontelbare legioenen van de engelen van de 3e straal tot zijn beschikking. Het opperhoofd van de engelen van Goddelijke liefde is aartsengelChamuel.Chohan van de 4 de straal

Serapis Bey 
 

"When you are fully in harmony with God, you are immortal, for God is immortal. Thus, harmony is the price you must pay for your ascension!”


 

 

Serapis Bey is de Heer van de 4e, witte straal. De kwaliteiten van deze straal zijn: zuiverheid, discipline, vreugde, hoop, harmonie en excellentie. Deze straal correspondeert met de basis chakra, die de mystieke plaats voor ons levensenergie ofwel kundalini is. Op het pad van de 4 de straal leert de ziel de kundalini, haar levensenergie, bewust te beheersen. Dit is het pad van zuiverheid en perfectie, discipline en zelfcontrole, balans en harmonie in je leven. Hier bereik je het meesterschap over de witte vlam van de Hemelvaart die verankert is in de basis-chakra.

 

Serapis Bey begeleidt spirituele zoekers in hun voorbereiding voor het ritueel van de Ascension – de Hemelvaart. Hij is een grote aanhanger van de Goddelijke Moeder en haar licht en vuur in alle zielen. Hij is beroemd tussen de meesters om zijn felle vastberadenheid de zielen uit zelfverwennerij te redden en ze te helpen accelereren op het spirituele pad.


 

"The Ascension is the acceleration of the Divine Consciousness within us that results in our final return to the white-fire core of being. It is the liberation of the soul from the rounds of rebirth and personal karma.”


 

Serapis Bey heeft vele levens doorgebracht langs de Nijl, en als de Egyptische farao Amenhotep III construeerde hij de fysieke tempel in Luxor. Zijn meest bekende incarnatie was Leonidas, de grote krijger die de Spartanen leidde in de beroemde slag bij Thermopylae, Griekenland.

 

Serapis heeft rond 400 voor Christus zijn Hemelvaart behaald. Zijn etherische retraite verblijf is gelegen in Luxor, Egypte.

 

Als chohan ofwel de Heer van de 4e straal beschikt Serapis Bey over ontelbare legioenen van engelen van zuiverheid en de witte vlam. Het opperhoofd van de engelen van de 4e straal is aartsengel Gabriel. Serapis Bey werkt ook nauw samen met de legionen van Justinius – de serafijnen en cherubijnen.
Chohan van de 5de straal

Hilarion 

 

Hilarion is de Heer van de 5e, groene straal die de Goddelijke waarheid, wetenschap, genezing, Goddelijke visie en welvaart vertegenwoordigt. Deze straal correspondeert met het derde oog chakra, die een Goddelijk instrument voor innerlijke visie en concentratie op het Goddelijke plan is. Op het pad van de 5de straal leert de ziel de Goddelijke visie en het onbevlekte concept van haar Goddelijke zelf voor het derde oog te houden. De kracht van de reiniging en de genezing van de ziel samen met de mystieke kennis van muziek wordt aan de adept van de 5de straal gegeven.

 
 
 

De meest bekende reïncarnatie van Hilarion is zijn reïncarnatie als apostel Paulus. In zijn laatste leven was hij Heilige Hilarion, de 4e eeuwse kluizenaar en genezer die destijds ontelbare wonderen verrichte.

 

De opgevaren meester Hilarion sponsort religieuze leiders, missionarissen, genezers, muzikanten, en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in de computer- en ruimtevaart technologie. Hij streeft ernaar de kracht van de Goddelijke Waarheid te verspreiden zodat iedereen de juiste visie over zijn Goddelijke natuur mag ontvangen en het spirituele pad mag bewandelen op weg naar zijn persoonlijke Christusschap. Ook is deze meester bezig de zielen te helpen die geen bewuste kennis hebben van het pad van het individuele meesterschap.


 

"The release of Truth is not just a series of words, concepts or ideas. It is a vibratory action that reaches up to the Godhead and brings the crystal flowing stream of that action into human affairs.”


 

"The Truth all mankind seek is based on the irrefutable law that Spirit and Matter are not opposites: they are the twofold nature of God’s being which remain forever as the Divine Polarity.”


 

Zijn etherisch retraite verblijf is de Tempel van de Waarheid en is gelegen op het eiland Kreta in Griekenland.

 

Als de chohan ofwel de Heer van de 5e straal heeft Hilarion ontelbare legioenen engelen van genezing tot zijn beschikking. De aartsengel van de 5e straal die de leiding heeft over de engelen van de groene straal is aartsengel Rafael.


Chohan van de 6de straal

Nada
"The key to happiness is to be found in the correct use of the power of love… Wrongly qualified love is a drain down which the energies of humanity flow. Rightly qualified love becomes the wings of the soul that lift the consciousness of humanity into a state of cosmic bliss that they can seldom envision in the former state."


 

Nada is de Vrouwe, het spirituele hoofd van de 6e straal, de paarse en gouden straal van devotie, vrede, broederschap en dienstbaarheid. Deze straal correspondeert met de zonnevlecht chakra, die het Goddelijke instrument van vrede, harmonie en balans is. Op het pad van de 6de straal leert de ziel de emoties van de zonnevlecht te beheersen en de innerlijke vrede uit te stralen. Zuivering van het verlangen en overwinning over de lagere menselijke natuur door service en dienstbaarheid is de weg van de adept van de 6de straal.

Nada helpt de goddelijke controle over de emoties in de zonnevlecht te houden. Ze is de sponsor van tweelingzielen en gezinnen. Nada dient ook bij de Karmische Raad, een groep van 8 opgevaren Meesters die over karma van de bewoners van deze planeet oordelen, genade geven en hun oordeel uitspreken over elke ziel.

Als de chohan van de 6e straal leert Nada de weg van dienstbaarheid te bewandelen en op de meest praktische manier naasten liefde te manifesteren.

"Giving ourselves to others is a part of highest initiations of love.”

"I am my brother’s keeper” is the motto and the way of life for every student of the Cosmic Law.


Op Atlantis diende Nada als priesteres in de Tempel van Liefde. In andere reïncarnaties, was zij advocaat en expert op het gebied van de verdediging van de verdrukte zielen. Ze heeft haar Ascension 2700 jaar geleden behaald.

Nada's etherische retraite verblijf is gelegen over
Saoedi-Arabië.

Nada heeft tot haar beschikking alle steun van de engelen van de 6e straal. Aartsengel Uriel geeft de leiding aan de legioenen van de 6e straal. Samen brengen ze vrede, support en Goddelijk oordeel op aarde.


 

Chohan van de 7de straal

Saint Germain"Saint Germain is a living master because he has mastered the art of living day by day, lifetime after lifetime. He has met the challenge posed by our very existence as sons and daughters of God-the challenge to be what we must be. Not only to be the Real Self but to individualize that Self. He has walked with us and among us over the centuries, a soul unmistakable to those whose inner calling is to freedom."


 

Saint Germain is de Heer van de 7e, violette straal van vrijheid, alchemie, rechtvaardigheid, barmhartigheid, transmutatie en vreugde. Hij is de sponsor van de Verenigde Staten van Amerika en de hiërarch van het Aquarius Tijdperk.

 

De 7e straal correspondeert met de zetel-van-de-ziel ofwel de seksuele chakra. De ziel van de mens is verbonden met deze chakra. Het is haar innerlijke verblijf tot het moment dat ze haar wettelijke plaats in het hart chakra terug kan verdienen. De gift van violet vuur is het grootste geschenk van Saint Germain. Door de transmuterende kracht van deze spirituele vlam kan de ziel zich van de lagere trillingen van het menselijke bewustzijn, verlangen en creaties bevrijden en zich in het hart chakra weer vestigen, wat haar oorspronkelijke plaats is.

 

Op het pad van de 7de straal leert de ziel haar Goddelijke natuur als de bron van geluk, creativiteit, intuïtie en inspiratie te herkennen. Je leert hoe je de vibraties van je lagere zelf door de vibraties van je Hogere zelf kan vervangen. Dit is de weg van spirituele alchemie en transmutatie, vermenigvuldiging van je beste kwaliteiten en de ultieme bevrijding van de ziel.

 
 

Saint Germain was gereïncarneerd onder anderen als de profeet Samuel, Heilige Josef, Heilige Albanus, Merlijn de tovenaar, ChristopherColumbus, Roger Bacon, Fransis Bacon. Zijn laatste reïncarnatie was als wonderman van Europa, Graaf Saint Germain.

 

Saint Germain heeft zijn Ascension in 1684 behaald. In alle reïncarnaties was hij bezig de vlam der vrijheid in alle naties te verspreiden, de zielen van het licht met zijn Goddelijke bron opnieuw te verbinden en de hoogste vormen van alchemie(transmutatie) te beoefenen.

 

Hij heeft ook gezegd dat, wanneer de tijd rijp is, de technologie voor het Aquarius tijdperk vrij zal geven. Dit zal pas gebeuren wanneer de naties misbruik van wetenschap en religie achter zich hebben gelaten.


 

"Cooperation between science and true religion brings forth the fruit of wisdom and higher understanding for all men”.


 

Zijn etherische retraite verblijven zijn gevestigd in Transsylvanië in Roemenië en de Table Mountain in Wyoming, Noord Amerika.

 

Als de chohan ofwel de heer van de 7e straal heeft hij tot zijn beschikking de legioenen van engelen der vrijheid. De aartsengel van de violette straal is Zadkiel. Samen werken zij om de violette vlam wereldwijd te verspreiden.


Voordat de ziel definitief haar straal kiest, hoort ze op alle 7 stralen ervaring op te doen. De reïncarnaties zijn bedoeld als een leerproces die de kans biedt aan de ziel om zich geestelijk te ontwikkelen op het spirituele pad van alle 7 stralen. Het oorspronkelijke goddelijke plan voor de ziel was gebaseerd op 14 reïncarnaties: 7 reïncarnaties in het mannelijke lichaam en 7 reïncarnaties in het vrouwelijke lichaam voor de uitwerking van de kwaliteiten van alle 7 stralen(als een man en als een vrouw). Na afloop van de aardse leerschool zal de ziel meesterschap over de 7 aspecten van het Goddelijke bewustzijn met succes behalen en meester over haar eigen leven worden. Het eindexamen van de aardse leerschool is voor iedere ziel hetzelfde: het ritueel van de Hemelvaart.

 
"The Ascension is merely the acceleration of the vibratory rate of the electrons and the very nuclei of the atoms of being until the vibration is so intensified that the individual actually disappears from the sight or visible spectrum of material world.”


De Hemelvaart is een moment van de spirituele geboorte van de opgevaren meester of meesteres, die bevrijd is van de beperkingen van tijd en ruimte, fysieke reïncarnatie, menselijke vorm en het lagere bewustzijn."The ascended masters who have ascended into the white-fire core, the central sun of being are not exceptions to the rule but they are the personification of the rule, or the Logos, the Word of God itself.”

 7 chakra’s en 7 stralen


Alle 7 stralen zijn uniek en bieden een special en persoonlijk pad voor de ontwikkeling van onze ziel. Iedere straal heeft zo zijn eigen vibratie, eigen weg en eigen discipline. Iedere straal geeft een unieke aanvulling aan op onze persoonlijkheid. Daarom is het belangrijk de energie van alle 7 stralen in ons auraveld dagelijks te laten stromen.

De vibraties van de 7 stralen komen ons aura via de 7 chakra’s binnen. Alle 7 chakra’s zijn afgestemd op de frequenties van de 7 stralen. De chakra’s zijn de poorten van de ziel naar de spirituele dimensies. Ze zijn de schalen die dagelijks gevuld worden met het licht van God. Hoe meer licht wij in de chakra’s kunnen bevatten, hoe meer persoonlijke kracht, intuïtie en creativiteit manifesteren wij in ons leven. Iedere chakra correspondeert met de bijhorende kleur en vibratie van bepaalde straal. Onderaan zie je een korte omschrijving van de kwaliteiten van de 7 chakra’s. De kleuren die hier zijn gegeven zijn de kleuren van de chakra’s in het nieuwe Aquarius Tijdperk. Zo zien de chakra’s er uit bij een spiritueel ontwikkelde persoon.


Basis-chakra is de poort naar de 4de straal.

Deze chakra heeft 4 blaadjes en is wit van kleur.

 

Positieve kwaliteiten: zelfdiscipline, ordelijkheid, verantwoordelijkheid, perfectie, zuiverheid, hoop

Negatieve kwaliteiten: hopeloosheid, moedeloosheid, zweverigheid, dromerigheid, niet in staat zijn om beslissing te nemen, twijfel, angst.

Spirituele les van de basis-chakra: Leer de materie en je fysieke lichaam als een tempel van de geest te waarderen. Geef genoeg aandacht aan je fysieke lichaam, omdat zijn staat bepaalt hoeveel licht jouw chakra’s dagelijks kunnen opnemen en verdragen. Geef energie aan je materiele behoeftes, maar vergeet niet je goddelijke oorsprong door al je ervaringen in de materiële wereld. Wij zijn spirituele wezens die gereïncarneerd zijn om onze geest op de meest praktische manier te manifesteren. Integreer het spirituele en materiële in je leven!

 

Through practicality, self-discipline and joy we nurture life to wholeness.

 


Sexuele chakra is de poort naar de 7de straal.

Deze chakra heeft 6 blaadjes en is violet van kleur.
Positieve kwaliteiten: vergeving, vrijheid, transmutatie, rechtvaardigheid, tact, intuïtie, creativiteit.

Negatieve kwaliteiten: te kort aan tact, tolerantie, waardering, dankbaarheid, rechtvaardigheid en vergeving.

Spirituele les van de sexuele chakra: Vrijheid is ons gegeven om onszelf te zijn en in staat zijn om te creëren. Wees trouw aan je reële zelf! De ziel is opgesloten in de emotionele en sensuele verlangen van de sexuele chakra. De ziel moet uiteindelijk de keuze maken tussen de ego, de lagere menselijke natuur, en de hogere zelf, die het christus-bewustzijn vertegenwoordigt.

By reclaiming our soul’s original pattern, we are free to realize our full creative potential.Zonnevlecht-chakra is de poort naar de 6de straal.

 

 

Deze chakra heeft 10 blaadjes en is purper van kleur.


  
 

Positieve kwaliteiten: vrede, broederschap, dienstbaarheid, nederigheid, emotionele balans, zelfbeheersing.

 

Negatieve kwaliteiten: fanatisme, agressie, egoïsme, angst, passiviteit, inertie, luiheid, bezorgdheid, verslaving.

 
 

Spirituele les van de zonnevlecht-chakra: Realiseer je dromen, kom tot actie in de plaats van ongegrond fantaseren over beter leven! Zit niet teveel met je gedachten in het verleden of in de toekomst, leef in het nu!

 

Houd je energie in balans .Ontwikkel innerlijke vrede, zelfcontrole over je emoties. Neem de tijd om de juiste beslissingen te nemen, laat je niet door de eerste emotionele impulsen te leiden. Bestudeer de motieven van je verlangen. Richt de energie van je zonnevlecht naar het vervullen van je goddelijke missie in de plaats van onbelangrijke materiële zaken. Zet de juiste prioriteiten in je leven op een rij, maak een stappenplan om ze te realiseren!

 
 

By mastering emotions and desires, we cultivate inner peace, brotherhood and selfless service.Hart-chakra is de poort naar de 3de straal:

Deze chakra heeft 12 blaadjes en is roze van kleur.


Positieve kwaliteiten: liefde, dankbaarheid, gevoeligheid, creativiteit, schoonheid, adoratie, inspiratie.

Negatieve kwaliteiten: haat, ondankbaarheid, afgunst, onverschilligheid, sentimentaliteit.

Spirituele les van de hart chakra: Versterk positieve kanten in een ander. Accepteer de verschillen in de mensen, probeer niet iedereen naar je evenbeeld te veranderen. Houd je hart open, maar durf ook ‘nee’ te zeggen. Stel duidelijk de grenzen, voorkom misbruik van je goedheid. Neem je eigen verantwoordelijkheid om de energie van je hart te beschermen. Sta open voor de behoeften van anderen, maar neem ook de tijd voor je innerlijke zelf! Wordt echte liefde in het actie en niet alleen in het woord.

The heart fires of loving-kindness and charity impel us to wise and compassionate action.


Keel-chakra is de poort naar de 1ste straal .

Deze chakra heeft 16 blaadjes en is blauw van kleur.

 


Positieve kwaliteiten: kracht, moed, gehoorzaamheid, geloof, bescherming, leiderschap.

Negatieve kwaliteiten: kritiek, roddel, vloek, twijfel, controle, trots, ongeduld, overheersing, machtmisbruik.

Spirituele les van de keel-chakra: Verzamel je innerlijke kracht voor een constructieve verandering in je leven. Gebruik op een positieve manier de kracht van het gesproken woord, maar leer ook de innerlijke kracht van de stilte. Durf jezelf te zijn, volg je goddelijke plan. Bestudeer de kosmische wetten. Verwelkom de Goddelijke realiteit in je leven.

 

By mastering will and power, we release the elevated energies of the heart through the spoken word for personal and world transformation.


Derde oog chakra is de poort naar de 5de straal.

Deze chakra heeft 96 blaadjes en is groen van kleur.


 

Positieve kwaliteiten: visie, genezing, waarheid, intuïtie, inspiratie, inzicht, onderscheidingvermogen, contact met goddelijke intelligentie, concentratie op een doel.

Negatieve kwaliteiten: mentale kritiek, ongeloof, doelloosheid

Spirituele les van de derde oog chakra: Zie de goddelijke perfectie in jezelf en in de ander. Zie met je innerlijke inzicht de beste uitkomst in alle situaties. Gebruik de positieve kracht van de visualisatie en onderscheidingsvermogen. Blijf gefocust op je levensplan. Schenk aandacht aan wat je echt wil bereiken.

By focusing our inner vision on the divine plan, we achieve clarity and creative insight.


Kruin-chakra is de poort naar de 2de straal.

Deze chakra heeft 1000 blaadjes en is goud-geel van kleur.


 

Positieve kwaliteiten: verlichting, wijsheid, zelfkennis, open bewustzijn.

 

Negatieve kwaliteiten: intellectualisme, mentale en spirituele trots, onwetendheid.

Spirituele les van de kruin-chakra: Ken de echte Goddelijke realiteit, die is achter de schermen van materiele realiteit van deze wereld. Overstijg maya en illusie van de fysieke dimensie. Ga op zoek naar je Goddelijke potentie om Christus en Boeddha te worden. Wees bewust van de onbeperkte bronnen van je Hogere zelf. De goddelijke missie van iedere lichtdrager ligt bij het delen van de goddelijke wijsheid met de anderen.


Through knowledge of the inner Self, we attain wisdom, enlightenment and oneness with all life.