Religie - de spirituele essensie


Religie"Whether one believes in a religion or not, and whether one believes in rebirth or not, there isn’t anyone who doesn’t appreciate kindness and compassion."                    - Dalai Lama -

"The purpose of all the major religious traditions is not to construct big temples on the outside, but to create temples of goodness and compassion inside, in our hearts."

- Dalai Lama -True religion is real living; living with all one's soul, with all one's goodness and righteousness.


"Only the truth of who you are, if realized, will set you free."

- Eckhart Tolle -

"Truth is exact correspondence with reality.”
- Yogananda -

 
"The true basis of religion is not belief, but intuitive experience. Intuition is the soul’s power of knowing God. To know what religion is really all about, one must know God.”
  - Yogananda -The right foundation of every religion as the inner bonding of the soul to her Father - Mother  God is not based on original sin, but on original bliss that begins from the very moment when the soul was created in the true image of God.

******
The New Age of Aquarius is the time of mankind's deliverance from the sense of sin and from the erroneous doctrine of original sin. For every soul is immaculately conceived by our Father-Mother God,and the flow of energy between Father Alpha and Mother Omega is the origin of all of the cycles of man's being.

******
It is important to understand that God does not hold us in a death grip of sin and the sense of sin, but he holds us in the immaculate vision of his All-Seeing Eye as his ouw sons and daughters who are the fruit of the holy union of
God - The Father and God - The Mother.
******


"Ye are gods. And all of you are children of the Most High."
- The Bible -


******

That which is conceived in sin is not of God and has neither the power nor the permanence of reality. All that is real is of God; all that is unreal will pass away as mankind become one with the Holy Flame of Love.

******
Man's true identity and origin in God are much more powerful than man's sense of sin and his misuse of God's sacred fire that resulted in what is known as the fall.

The fall actually was the sin of disobedience and for that disobedience we daily pay a great price.
That price is our separation from God's divine consciousness and magnificent flow of his love that we are not able to sustain constantly in our world today.
The consequense of that separation is that we dwell in lower human consiousness of powerty, bitterness, travail, illusion, disease and death. That 's what makes all human angry - it is the absence of the permanent comfort of the magnificent flow of Divine Love.

******
It is our fiery destiny to find the way back to the original state of Grace through the reunion with the Mother flame and intercession of our Holy Christ self
(our Higher, Real self),that restores our union with God and Divine consiousness.
 
Nobody nowhere can replace our one - on - one relationship with God!

The real meaning of religion is the restoration of the personal contact of the soul with her Divine source for the ultimate blossoming of soul's divine nature that gives everyone an opportunity to become co-creator with God.
                                                                                             
Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

De Gouden Regel - de essentie van alle religies:


Confucianisme

"Dit is het uiterste van vriendelijkheid en liefde: doe niets bij de ander waarvan je niet wilt dat het ook jezelf gebeurt."

bron: Analects, XV, 23

Jodendom

"Wat je zelf als haat ervaart, doe dat de ander niet aan. Dat is de enige Wet."

bron: Talmoed, Shabbat 31a

Islam

"Niemand van jullie is een gelovige als je niet voor je broeder hetzelfde wenst als voor jezelf."

bron: Sunnah

Boeddhisme

"Doe de ander geen pijn op een manier die je ook zelf pijnlijk zou vinden."

bron: Undana-vargua: 5.18

Christendom

"Behandel de ander zoals jij zelf ook behandeld zou willen worden."

bron: Lucas 6:31

Zoroastrisme

"Dat natuur alleen goed is als het niets doet bij een ander, dat jet  zelf niet zou willen ondergaan."

bron: Dadistan-I Dinik, 94:5

Hindoeďsme

"Dit is de optelling van al het rechtvaardige; behandel anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Doe niets bij uw buurman waarvan u het zelf niet wilt."

bron: De Mahabharata

Alternatief Educatie Centrum
Aquarius
biedt volgende studie aan:

2-jarige opleiding tot universele priester buiten kerkelijke instanties


1.Wat is een universele priester?

Een universele priester is een persoon die het sacrament van priesterschap heeft ontvangen wat hem in zijn liefdevolle en onzelfzuchtige dienstbaarheid naar de mensheid toe versterkt. Dankzij zijn geestelijke mantel is de universele priester in staat beter van de innerlijke behoeftes van de ziel te voorzien. Hij is de wijze leraar, de geestelijke raadgever, de kenner van de Kosmische Wetten, de waakzame geestelijke begeleider, de healer van de lijdende zielen en de bewuste beschermer van het Goddelijke licht in ieder hart en dit allemaal tegelijkertijd.

Het woord "priester” is afgeleid van het Griekse woord " presbuteros” dat de oudste (van de gemeente) of een ouderling betekent. De universele priester voert rituele handelingen uit die iedere ziel bewust maken van haar eigen gaande spirituele processen. Hij is een zuiver, betrouwbaar en liefdevol instrument in de handen  van God – de allerhoogste scheppende kracht in het Universum. Hij is niet verbonden met de traditionele religieuze structuren, maar put zijn geestelijke kracht uit zijn directe mystieke verbinding met de Bron en met de Hoge Scheppende Kracht van Vader-Moeder God. Dit maakt hem persoonlijk verantwoordelijk  voor al zijn rituele handelingen, persoonlijke adviezen en al  het geestelijke werk die hij verricht.

De universele priester vervult een belangrijke rol in onze maatschappij als een geestelijke koerier tussen de geestelijke en fysieke dimensie op aarde. De universele priester is echter geen persoon die zijn permanente plaats tussen God en mens claimt. In tegenstelling, hij laat iedereen vrij om zijn eigen spirituele weg te bewandelen. Hij assisteert wel de ziel in haar eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar de Goddelijke ouders Alfa en Omega en eigen Goddelijke lichtkern "Ik Ben Wie Ik Ben”. De universele priester is daarom geen bemiddelaar tussen mens en God maar een spirituele assistent die iedere ziel met zijn Schepper helpt te herenigen. Hij zorgt er ook voor dat de zoekende ziel op eigen kracht in verbinding met God zal verblijven.

Dankzij zijn geestelijke training en inwijding  heeft de universele priester een hogere graad van verbondenheid met God bereikt dan de zielen die van zijn spirituele assistentie genieten. Dit maakt hem niet beter of hoger dan zijn medemens, maar wel behulpzamer in het proces van de planetaire verlichting. Zijn geestelijke mantel zorgt ervoor dat hij meer licht in zijn cellen, chakra’s en in zijn aura vast kan houden. Hij is daardoor beter in staat de gemeenschap in de richting van de ultieme vrijheid van de ziel te leiden dan andere mensen.  


2. Waarom is de universele priesterschap zo belangrijk in deze tijd? 

Wij leven in de tijd wanneer de menigte geen vertrouwen meer in de officiële kerkelijke instanties heeft, maar dit is ook de tijd wanneer velen hun Goddelijke lichtkern aan het herontdekken zijn. De tijd wanneer God slechts tot enkele zielen spraak en via officiële kerkelijke hiërarchie met de massa’s communiceerde is voorbij. De nieuwe tijd is aangebroken wanneer iedere ziel zijn persoonlijke verbinding met de Bron, met  de Schepper en met eigen Goddelijke lichtkern zal realiseren. Er is niets belangrijker in dit nieuwe Aquarius Tijdperk dan de versterking van een persoonlijke een-op-een relatie met God. De universele priester is een geestelijke begeleider van dit uiterst belangrijke herenigingsproces van de ziel. Hij assisteert de ziel in de vernieuwing van haar innerlijke relatie met Vader-Moeder God zodat de bemiddeling tussen ziel en God, de menselijke en Goddelijke wereld in de nabije toekomst niet meer nodig zal zijn.

Volgens het Grote Kosmische Plan zal uiteindelijk iedere ziel in staat zijn om hun persoonlijke innerlijke ingevingen en geestelijke scholing vanuit de hogere geestelijke wereld zelf te ontvangen.  In deze tussentijd wanneer de kerken steeds minder kracht van de Heilige Geest in hun diensten kunnen aantonen komen de individuele dragers van de Heilige Geest – de universele priesters die buiten de officiële kerkelijke instanties staan om het licht van God, zijn kracht, wijsheid en liefde in de maatschappij te laten schijnen. De universele priesters zijn spirituele vrijwilligers die door God zelf geroepen zijn om in deze overgangsperiode van de kerkelijke geestelijke autoriteit naar de persoonlijke Goddelijke Vrijheid als geestelijke assistenten gehuld in de mantel van de Universele priester van God te mogen dienen. Iedereen die geroepen is om dit waardevolle werk te mogen doen zal door middel van deze spirituele opleiding de krachtigste training gedurende 2 jaar ontvangen.

3. Waarmee kan een universele priester mensen helpen?


Universele priester kan op vele manieren mensen van dienst zijn. Dankzij zijn heilige mantel van het geestelijke dient hij als een fysiek instrument van Goddelijke zegening, Godgelijke troost en Goddelijke bescherming.  Op deze manier geeft de universele priester Goddelijke zegening (zalving) aan iedereen die erom vraagt. Niet alleen levende wezens zoals mensen en dieren kunnen de zegening van God ontvangen maar ook niet levende objecten zoals huizen, auto’s, bedrijven, praktijken, evenementen. Ook persoonlijke onderwerpen zoals juwelen, edelstenen of kostbare persoonlijke bezittingen waar bijzondere herinneringen aan vast zitten kunnen door een universele priester gezegend worden.  

De universele priester brengt de zielen dichter bij Vader-Moeder God door 7 heilige sacramenten uit te voeren. Hij voert de sacramenten van de doop, van de Heilige communie, van het biechten, van ziekenzalving,  van een huwelijk  (waarmee uitsluitend een heterohuwelijk is bedoelt). Een universele priester  met een lange stage is ook gelegitimeerd de priesterschap inwijdingen te voltooien –dit is de zesde sacrament.  Een van de belangrijkste taken van de universele priester is de verzegeling  van het licht in de chakra’s en de afsluiting van het levensenergie kanaal van een overleden persoon – dit is de laatste, zevende sacrament. Daarmee  helpt hij de ziel, die haar fysieke lichaam voor altijd verlaten heeft, veilig in de geestelijke dimensies van het licht te aankomen.

Een universele priester vervult ook een belangrijke taak bij de verlossing  van de ziel van kwade geesten, vloeken en bezetingen. Hij bevrijdt de ziel uit het duistere krachtveld van negativiteit en zuivert en harmoniseert de verstoorde energieveld. Hij verzegelt de ziel in de vurige ring van onweerstandbare Goddelijke bescherming. Een  universele priester gebruikt verder de kracht van zijn geestelijke mantel om de lijdende zielen te troosten en te genezen.   Hij ondersteunt iedere ziel die om zijn hulp vraagt in haar proces van zelfverlichting en zelfgenezing. Het is het Licht van God, de kracht van de Heilige Geest die uiteindelijk voor de transformatie in de lijdende zielen zorgt.


4. Wat leer je tijdens de opleiding tot universele priester?

De opleiding tot universele priester kent 4 basis modules:

-  Intuďtieve training
-  Spirituele scholing
-  Training in uitvoering  van sacramenten
-  Training in samenwerking met Opgevaren Meesters en de gehele kosmische hiërarchie van het licht  


A. De intuďtieve training is gericht op de versterking van persoonlijke sensitiviteit voor de hogere vibraties van het licht. Deze training houd in dat de chakra’s, de aura en het bewustzijn van de student veel meer licht zullen bevatten na afloop van deze opleidingstraject dan in het begin van de studie. Daardoor zullen de waarnemingen van de subtiele geestelijke energieën steeds zuiverder en correcter worden.  De oefeningen in synchroniciteit en telepathie vormen een belangrijk onderdeel van deze training.

B. Spirituele scholing vormt een belangrijke onderdeel van de opleiding tot universele priester. Je bestudeert kosmogonie, de spirituele leringen van verschillende mystieke tradities en filosofische scholen. Je verdiept ook je kennis over de meest geheime esoterische loges uit de wereldgeschiedenis. Verder wordt veel aandacht besteed aan de spirituele geschiedenis van onze planeet van onder andere de verloren beschavingen van Lemurie en Atlantis. 

C. Training in uitvoering van sacramenten is essentieel voor deze opleiding. Je bestudeer de mystieke leringen omtrent de 7 sacramenten en je beoefent de sacramenten tijdens de praktijk bijeenkomsten. Je leert verder ook hoe je  een spirituele ondersteuning in diverse moeilijke levenssituaties kunt geven zoals in lastige familiekwesties of op het gebied van relaties. Je leert hoe je de innerlijke pijn van de ziel kunt verzachten en ook hoe je vergeving kunt schenken tijdens het biechten.

D. Tijdens het gehele opleidingstraject wordt veel aandacht besteed aan de geestelijke samenwerking met de Grote Witte Broederschap. Je wordt in direct contact gebracht  met verschillende ordenen en geestelijke structuren  van de kosmische hiërarchie van het licht. Tijdens deze opleiding wordt ook je innerlijke verbinding met je  persoonlijke spirituele team geactiveerd.   Een van de belangrijkste aspecten van deze modulen zijn de innerlijke inwijdingen die een voor een gedurende twee jaar elkaar zullen volgen. Je ondergaat de initiaties  van de zeven chohans van de zeven kosmische stralen, de initiaties van de zeven aartsengelen en van de zeven Elohim.

Daarnaast staan de inwijdingen van de Kosmische Christus Maitreya en de machtige Heer van de Universele orden van de Priesters Melchizedek. Deze inwijdingen zijn transmissies van het licht die tijdens de praktijkbijeenkomsten in de voorbereide omgeving op geestelijk niveau zullen plaatsvinden. Deze inwijdingen zijn verspreid over 2 studiejaren. Volgens de Grote Kosmische Wet ontvang je nooit meer licht dan jij kunt dragen.

Als een dienaar van de mensheid kom je in diep contact met geliefde Jezus. Hij zal vanaf dag 1 je gehele studietraject (thuis en gedurende de praktijkbijeenkomsten) begeleiden. Hij zal uitsluitend  de mantel van universele priester op je schouders leggen.


Jezus, Saint-Germain, Melchizedek en Maitreya zijn de geestelijke sponsors van deze diepgaande opleiding. Het is hun licht en wijsheid die je eigen maakt gedurende de 2-jarige opleiding tot universele priester. Deze opleiding wordt afgesloten met een heilige ceremonie van een fysieke inwijding tot de universele priester in de traditie  van de Orden van Melchizedek. 
 
5. Hoe worden de lesuren van deze opleiding verdeeld? 

Het opleidingstraject tot succes coach/persoonlijke succes begeleider bestaat uit 28 praktijk bijeenkomsten van 4,5 uur verspreid door twee jaar, 20 privé-sessies van 3 uur ook verspreid door twee jaar en thuisstudie van 6-15 uur per week. De praktijk bijeenkomsten nemen een keer per 3 weken plaats. Deze bijeenkomsten vormen de belangrijke basis voor de opleiding tot universele priester. Je aanwezigheid bij de praktijk bijeenkomsten is doorslaggevend voor het slagen bij het eindexamen. Het is niet mogelijk om de gemiste praktijklessen op een ander tijdstip in te halen.

Gedurende 2 jaar van je opleiding heb je een studierecht op 1 privé-sessie met de hoofddocente Maria Piotrovskaja van 3 uur lang 1 keer per maand. Deze sessie is bedoeld om je persoonlijk te coachen en alle vragen naar aanleiding  van je studiemateriaal grondig te beantwoorden. Deze sessie is een zeer waardevolle aanvulling op je studietraject omdat dit een persoonlijke interactie  met je docent buiten de groep om betreft. Een privé-sessie is op afspraak door de week (ook in de avonduren)  in te plannen. Het is niet mogelijk je privé-sessie na afloop van de praktijk bijeenkomsten te houden. In verband met het studieproces en strakke planning van de lesuren dient de afspraak 1 tot 2 weken van te voren plaats te vinden.

De privé-sessie met de hoofddocente Maria Piotrovskaja kan uitsluitend 1 keer per maand gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat iedere student 1 sessie van 3 uur iedere maand (vanaf september tot en met juni) als persoonlijke studie begeleiding ontvangt. Dit wil zeggen dat deze sessies niet bij elkaar verzameld mogen worden of vaker dan 1 keer per maand plaats kunnen vinden.  Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid op tijd  een afspraak voor je privé-sessie te maken wanneer jij daar behoefte aan hebt. Door geen afspraak voor een privé-sessie tijdens de  lopende studiemaand in te plannen vervalt je studierecht voor een privé-sessie van deze maand.


Alle opleidingen van Alternatief Educatie Centrum Aquarius zijn gebaseerd op een combinatie van praktijk bijeenkomsten, persoonlijke studie sessies met de hoofddocente en wat minstens net zo belangrijk voor een geslaagde opleiding is – de zelfstudie thuis. Je ontvangt lesmateriaal per e-mail die jij grondig hoort te bestuderen. Verder wordt je gevraagd de schriftelijke opdrachten thuis uit te werken. Tijdens je thuisstudie ongeveer 6 tot 15 uur per week heb je ook de mogelijkheid diverse presentaties voor de praktijk bijeenkomsten voor te bereiden. Dit hele studietraject zal uiteindelijk zorgen dat je met succes de beproevingen van je examen doorstaat en met eer je geestelijke mantel van universele priester na afloop van deze opleiding zal dragen. 
 
6. Wat zijn de studiekosten voor de opleiding tot universele priester?

De studiekosten voor de opleiding tot universele priester bij Alternatief Educatie Centrum Aquarius bedragen € 2650,- excl. BTW per studie jaar. Bij inschrijving op de open dag van Aquarius op 3 maart 2013 ontvang je een korting van 150 euro.

Let op: deze korting is niet van toepassing  bij je inschrijving tijdens de open dag van Aquarius op 31 augustus 2013!  Bij een eenmalige betaling van de studiekosten uiterst 2 weken voor de start van de opleiding profiteer je nogmaals van 250 euro korting.

De opleiding tot universele priester start op zaterdag 28 september 2013.