Je persoonlijke Goddelijkheid - je geboorterechtGoddelijkheid


Never the Spirit was born; the Spirit shall cease to be never !
 
  
The Spirit is the point of origin; the soul represents the consciousness evolving in time and space.

The soul can be lost, the Spirit never die.
We all have direct acces to the living Christ through

the Divine Spark within

******************


"The wave is the same as the ocean, though it is not the whole ocean. So each wave of creation is a part of the eternal Ocean of Spirit. The Ocean can exist without the waves, but the waves cannot exist without the Ocean.”
― Yoganada
 


De Kosmische geschiedenis van de mens start vanaf het moment dat de spirituele geboorte ofwel de creatie van de unieke Goddelijke zelf op de Grote Centrale Zon plaats vindt.

De Goddelijke perfecte zelf wordt ook I AM Presence - Ik Ben Aanwezigheid genoemd naar de afkorting van de heilige naam van God IAM THAT I AM IK BEN WIE IK BEN. Deze naam heeft Mozes op de berg Sinaï van God zelf te horen gekregen.De Goddelijke zelf is een spirituele en energetische kern van ieder mens. Het is letterlijk en figuurlijk een uniek zaad van het Goddelijke Licht, een Goddelijke vonk, een atoom van Goddelijke perfectie die een geschenk van onze geestelijke ouders vanuit de Grote Centrale Zon – Alfa en Omega aan ons,hun kinderen, is.
Dit zaad van het Licht die het Goddelijke potentieel voor ieder mens belichaamt is het meest waardevolle deel in ons. Deze Goddelijke vonk is perfect, zuiver en almachtig als God zelf. Hij houdt de gehele evolutie van de mens in stand. Zonder de Goddelijke zelf houdt het bestaan van de mens gelijk op. Dankzij hem zijn wij bewust van onszelf, van de wereld om ons heen en kunnen we ons fysiek en geestelijk in het leven ontwikkelen.
De Goddelijke zelf ofwel de Ik Ben Aanwezigheid is een witte vuurkern van de spirituele energie afkomstig van de Grote Centrale Zon. Het is een klein deeltje dat uit de vurige zee uit de Bron des Levens gesplitst is en daarom hetzelfde vibratieniveau, dezelfde intensiteit van het licht als de oorspronkelijke bron heeft. Vanaf het moment dat ze van de Bron gescheiden werd, heeft ze een eigen identiteit en individuele kwaliteiten gekregen. De Ik Ben Aanwezigheid is volledig bewust van haar Goddelijke afkomst en van haar unieke identiteit in het Kosmos.


- I AM THAT I AM -

Mighty I Am PresenceMighty I AM Presence,

I acknowledge and accept

your perfection in my life today!

I thank you for the gift of Life

and the opportunity to serve.

I thank you for all the blessings I receive.

Enter my world today

and manifest your perfection

in everything I think, say and do.


 


Nog voordat het zaad van het Licht uit de vurige zee gesplitst wordt, vindt een bijzonder mystiek proces plaats die de belangrijkste richtlijnen voor de spirituele groei van desbetreffende ziel op de kaart zet. Dit is namelijk de Goddelijke Plan die voor iedere ziel uniek is. De geestelijke geboorte van de mens is een uiterst bijzondere kosmische gebeurtenis. Daarom moeten er genoeg spirituele redenen zijn om een nieuwe ziel te kunnen creëren. Er wordt eerst diep nagedacht door onze geestelijke ouders(Alfa en Omega/Vader-Moeder God) over de persoonlijke opdracht die alleen deze ziel kan vervullen. Er is een diepgaande Kosmische oorzaak dieeen desbetreffende ziel tot leven roept! Alfa en Omega stellen het Goddelijke Plan samen in de vorm van een elektromagnetische matrix, een elektronische blauwdruk voor iedere ziel. Daar staat gecodeerd wat de beste kwaliteiten van desbetreffende ziel zullen zijn, wat deze ziel tot stand zal kunnen brengen, op welke manier ze de rijkdom van alle bestaande zielen door middel van haar talenten en haar bijzondere missie kan aanvullen en welke rol in het vervullen van haar Goddelijke Plan van het gehele Kosmos deze ziel zou kunnen spelen.
De elektronische blauwdruk wordt bij de geboorte van de Goddelijke zelf rond het zaad van het Licht geplaatst. Zo krijgt de Ik ben Aanwezigheid haar eerste geestelijke lichaam – het causale lichaam, waar de oorzaak van haar bestaan, haar persoonlijke missie, persoonlijke talenten als een middel voor het vervullen van deze missie in de kleurrijke sferen van het Licht ligt opgesloten.


De beproeving en de vervulling van de Goddelijke Plan zal uiteindelijk in de Materie plaats vinden. Maar omdat de Goddelijke zelf zo’n hoge frequentie heeft en zo perfect en zuiver is, is het niet mogelijk voor haar om in de fysieke wereld te verblijven. Ze stuurt een deel van haar de wereld van Materie in, die niets anders dan een onervaren en onschuldige menselijke ziel is. De ziel blijft de hele tijd met haar Goddelijke zelf via een kristallen draad verbonden en krijgt alle middelen om ervaring in de materie op te doen inclusief haar lagere etherische, mentale, emotionele en fysieke lichamen.

De ziel wordt ook gesteund door haar Hogere Christus- en/of Boeddhabewustzijn ofwel de Heilige Christus/Boeddha Zelf die als een beschermengel, een innerlijke guru, intuïtie en geweten in haar leven actief is. Het is een bemiddelaar tussen de perfecte alwetende Goddelijke zelf, die in de sferen van het Licht verblijft en de onperfecte, labiele en onbeschermde ziel, die door het menselijke materiële bewustzijn sterk in haar keuzes wordt beïnvloed.De ziel krijgt twee bijzondere geschenken voor een succesvolle reïncarnatie mee: de goddelijke vonk in het hart om haar goddelijke potentieel en goddelijke plan tot stand te brengen en de vrije wil om te kiezen of ze de Goddelijke of de menselijke natuur in het leven zal manifesteren. De ziel mag het voorgeschreven goddelijke plan weigeren of accepteren. Als ze voor haar blauwdruk kiest gaat ze steeds meer haar Goddelijke natuur uitbeelden en uiteindelijk de Christus of de Boeddha in reïncarnatie wordt. Op het moment dat de ziel volledig de vibratie van haar Ik ben Aanwezigheid in de materie laat uitstralen en de spiegel van haar Goddelijke zelf wordt, is ze klaar met haar evolutie in de fysieke wereld. Dan stijgt ze op naar de vuurkern van haar spirituele bron en wordt een Opgestegen of Opgevaren Meester die volledige controle over de materie, tijd en ruimte en menselijke bewustzijn heeft bereikt. Vanaf dit moment wordt de ziel onsterfelijk, bevrijd van de Kosmische wet van karma en reïncarnatie en vormt een onaangebroken eenheid met haar Goddelijke zelf in de eeuwigheid.

Er zijn genoeg spirituele, psychologische, wetenschappelijke middelen die wij binnen ons handbereik hebben zodat de spirituele zoeker erachter kan komen wat zijn Goddelijke Plan ofwel zijn persoonlijke missie is. Je ziel weet het al! Het is je persoonlijke karma die met haar stoffelijke mist je innerlijke visie en je innerlijke weten dekt.

Volg de workshop‘Ontdek je eigen Missie’  of een privé-consult ‘Ontdek je Missie’ als de meest praktische weg naar het vervullen van je Goddelijke Plan in dit leven. Neem contact met goldenleaf@live.nl 013-5711009

Kijk voor meer informatie op:http://www.aurafotovideo.nl Aquarius Aura Foto Video Studio te Tiburg.


 

Quickening the memory of the soul wil reveal to her her Divine Plan.

Just follow your own kosmic way of Divine Knowledge and you will receive the whole truth about your MISSION! 

Volg nu intensive online cursus

  De Gouden Weg naar

mijn Missie

 

"De lessen bevatten enorm veel licht en hoge inzichten/waarheden die me liefdevol begeleiden naar waar ik wil zijn. Het lijkt wel alsof door het lezen van de cursus er iets in mij geactiveerd wordt, dat heel lang heeft liggen slapen. Op het moment dat ik de woorden lees, voel ik de liefdesenergie waarmee het is geschreven door mijn wezen gaan en contact maken met mijn eigen liefdesenergie waar we allemaal uit bestaan. De cursus komt daardoor op zo`n diep niveau binnen omdat het in zijn puurste vorm ervaren kan worden."

- Rachel Postma, deelnemer online cursus

 
`De Gouden Weg naar mijn Missie`

Inhoud van online cursus

 

De Gouden Weg naar mijn Missie


 

Les 1. Wat is een missie?

Het ontstaan van de missie. Je persoonlijke missie als een deel van de Grote Kosmische Plan. Je unieke plaats in de Kosmische Hiërarchie van het Licht. Je innerlijke beloftes als een kern van je missie. Grote Karmische Raad en je Boek des Levens.

 

Opdracht: De 10 `geboden` van je missie. Schrijf de 10 belangrijkste levensinzichten, de geestelijke som van al je levenslessen op.

Meditatie: Bezoek aan de Grote Karmische Raad en herinnering van je droom en je innerlijke beloftes.

************************************************************************************************************

Les 2. Wie ben ik?

7 menselijke lichamen. Ziel en Ego. De geborgen kracht van de menselijke psychologie. Positieve en negatieve overtuigingen. Neutralisatie en opheffen van psychologische blokkades.

 

Test van 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht.

 

Opdracht: Noteer de 5 sterkste en de 5 zwakste kwaliteiten van je persoonlijkheid.

 

Meditatie: Versterking en volledige manifestatie van je innerlijke kracht. Inclusief affirmaties.

************************************************************************************************************

Les 3. Je missie en het Pad van de 7 stralen.

Het mysterie van 7 openbare en 5 geheime stralen. De kosmische cycli van 12 jaar. Test van 7 stralen.

 
 

 

Meditatie op de kracht van 7 stralen. In- en uitademen van de 7 vlammen door de 7 chakras. Ontdekking van je hoofdstraal.

************************************************************************************************************

Les 4. De belangrijkste stappen naar de vervulling van je missie (DeelI)

Stap1: De ontwaking van de ziel en de zielexpressie. De vreugde

 

Stap 2: De aflossing van eigen negatieve karma en bevrijding van de ziel. De vergeving

 

Stap 3: Zuivering van lichaam en geest en opbouwen van innerlijke harmonie, vrede, zelfdiscipline en zelfbeheersing. De leerweg

 

Meditatie: Ritueel van de vergeving in de geheime kamer van je hart.

************************************************************************************************************

Les 5. De belangrijkste stappen naar de vervulling van je missie

(Deel II)

Stap 4: De afstemming op je Hogere, Goddelijke Zelf, op het Kosmische Plan en je persoonlijke blauwdruk. De contemplatie.

 
 

 

Stap 5. Bewuste acceptatie van eigen Goddelijke Plan en eigen mantel als een dienaar aan de mensheid. De overgave.

 

 

Stap 6. Materialisatie van de Missie. Onderneming van de praktische stappen voor het vervullen van je levensopdracht. De actie

************************************************************************************************************

Les 6. Zet je missie in beweging!

Creëer je missie statement – de innerlijke boodschap. Creëer een beeld (visie) van de vervulling van je missie. Praktische weg voor de materialisatie van je missie.

 

 

Opdracht: Schrijf een aanvraag naar de Grote Karmische Raad voor de activatie van je Goddelijke Plan.

 

 

 

Opdracht: Schrijf een brief op een A4 naar je nakomelingen en de volgende generaties, waar de zuivere kern van je missie, je innerlijke boodschap duidelijk naar voren zal komen.

Meditatie naar de vervulling en afronding van je missie in dit fysieke leven.
Meld je aan via het contactformulier Bijzondere spirituele ervaring van een ontwaakte ziel


 

"Dit is mijn mooiste ervaring in het leven. Het allergrootste wonder hier van is in mijn ogen toch het eeuwig leven van de ziel in God…."

 

...Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen….


- Lees hier het ontroerend verhaal van een dankbare lezer -


"...Diepe spirituele ervaringen zijn heel persoonlijk en moeilijk in woorden om te zetten. Hier is mijn persoonlijke ervaring die ik in 1998 had…..13 jaar geleden. Deze ervaring heeft me nog sterker gemaakt in mijn vertrouwen in het eeuwige leven.

*****

Ik lag in bed midden in de nacht en ik had een heel heldere droom.

Ik stond op een strand met een mooie zee of een oceaan naast mij. Naast me stond een man die zei….. Lieve ziel, zou je die oceaan in willen springen? Ik zei ja. Hij zei .. als je in de oceaan bent onder water probeer één te worden met de oceaan , probeer het te voelen.

Ik sprong en ik bevond me daarna diep onder water in de oceaan. Ik zag heel mooie wezens om me heen zwemmen, leken wel een soort zeemeerminnen.

En ik hoorde hele mooie en zuivere muziek, een soort heel fijne belletje, pure hemelse klanken die ik op aarde niet eerder hoorde. Op dat moment werd ik één met de oceaan. Ik voelde mijn geest en ziel één worden met de oceaan en de kosmos, een heel bijzondere en krachtige en ontroerende ervaring. Tegelijkertijd bleef ik me bewust van mijn eigen unieke geest.

Toen werd ik wakker, klaarwakker… ik keek naar het plafond en liet tot me doordringen wat ik ervaren had. Ik lag ongeveer 2 minuten in mijn bed klaarwakker toen er iets heel bijzonders gebeurde...


Ik voelde een elektrische stroom mijn kruin in komen, van mijn hoofd naar mijn voeten. Zo krachtige energie heb ik daarna nooit meer gevoeld. Ik weet nog dat ik dacht….. als een mens ernstig ziek is en zo kracht gaat door je heen dan kan je genezen. Toen voelde ik dat mijn geest en ziel als het ware achterwaarts tegen mijn bed werden gedrukt en op dat moment voelde ik dat mijn ware ziel, degene die ik daadwerkelijk ben los kwam van mijn aardse lichaam….. Het voelde zo licht en bijzonder te zweven. Mijn geest zweefde langzaam naar het plafond en hing daar als het ware stil…. Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe het voelde. Haast niet mogelijk.


Toen werd ik met een snelheid die niet te beschrijven is het universum ingetrokken en ik voelde me ver weggaan van mijn aardse lichaam. Het ging zo hard en snel dat ik niet wist wat me overkwam . Ik had nog nooit zoiets ervaren . Dus ik werd toender tijd een beetje bang en zei stop in mijzelf. Met dezelfde snelheid kwam ik terug in mijn aardse lichaam .


Ik opende mijn ogen en ik kan je zeggen dat ik nog nooit zoveel energie heb gevoeld en fitheid in mijn lichaam als toen. Ik was zo vol energie dat ik niet meer kon slapen de rest van de nacht. Ik heb toen de ervaring opgeschreven in een schrift en de uren afgeteld tot 7 uur in de ochtend toen ik mijn moeder wakker kon bellen en het aan haar kon vertellen.


Ik weet zeker dat dit de mooiste ervaring van mijn leven is en zal blijven. Ik kan je niet vertellen hoe het voelt als je nog tijdens je leven het bewijs krijgt dat de ziel inderdaad eeuwig is en om mee te maken hoe natuurlijk het losmaken van de ziel is van het lichaam. Als het ook zo met sterven gaat is het zo mooie ervaring.

Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen….


4 jaar later stierf mijn vader aan een pijnlijk proces van kanker maar door de ervaring die ik had wist ik hoe zijn overgang ongeveer zou kunnen lopen en waar hij heen zou gaan. Dit maakte dat ik grote vreugde voor hem kon voelen toen hij overging omdat ik wist wat hem te wachten stond.

Tranen van liefde waren in mij om de liefde die ik voelde voor de man die me groot gebracht heeft en me op weg heeft geholpen in dit leven, tranen van dankbaarheid dat ik hem ooit terug zal zien . Want waar een band van liefde is zal er altijd een weerzien volgen.


- Waarheid is daar waar Onvoorwaardelijke Liefde is -