Goddelijke Moeder - het vrouwelijke aspect van God

 
   W E R E L D    M O E D E R
Divine Mother is the dynamic expression of God's energy. She is his SHAKTI, his creative power.

She releases the potential of God from Spirit into Matter.

Divine Mother is the personification of the Laws of God, his Wisdom, Love and Power.


Mother flame is the divine source that provides the bodies for all human evolution.

All living beings are the divine emanations of the

Blessed World Mother.Without Mother we cannot draw the Spirit into material universe. Lack of contact with Divine Mother resulting in an unbalanced manifestation of her flame is the cause of all functional disorders of man at all levels of being.Every woman must become the example of the living temple of God to her husband, to her children, to the society.

The role of all feminine beings is to mother, or to nourish, the God flame incarnate in every soul on earth....

All the woman meant to be Mothers of God, for God is always needing to be born.


Wie is de Goddelijke Moeder?

 

De Wereld Moeder ofwel Goddelijke Moeder, ook Moeder Omega genoemd, is een manifestatie van de Almachtige God, de Schepper in vrouwelijke vorm.

Zij is de alle eerste Goddelijke emanatie die vanuit de actieve Goddelijke Kracht – Vader God tot de manifestatie kwam.
 

Haar reden van het bestaan is om de vormeloze geest, De Spirit, een vaste vorm te geven, zodat de Geest zich kan ontwikkelen en transcenderen door een concrete ervaring in de wereld van vorm ofwel in de materie op te gaan.


The outermost goal of the Divine Mother is to bring the spirit of the Living God in manifestation in Matter.
Goddelijke Moeder Omega vormt een kosmisch paar met Goddelijke Vader Alpha. Samen vormen ze een Grote Kosmische Magneet die de levensstroom tussen de mannelijke ‘+’ en de vrouwelijke ‘ – ` energie zonder eind in stand houdt. De Kosmische energie die van Alpha naar Omega en van Omega naar Alpha in de vorm van de figuur 8 toestroomt, weerspiegelt zich in de uitwisseling van de levensenergie tussen de geestelijke en materiële wereld.

 
 

Het gehele plan voor de kosmische evolutie zal zich nooit kunnen manifesteren als de Goddelijke Moeder niet tot haar leven kwam. Zonder de passende vorm zal de vormloze geest zich nooit kunnen perfectioneren. Materie was geschapen als een testterrein, het schoolplein, waar alle aspecten van de Kosmische Geest op proef waren gesteld.

 

De Wereld Moeder heeft absolute heerschappij over de uiterlijke wereld, de fysieke dimensie van God de Vader gekregen. De blauwdruk, het Grote Kosmische Plan voor de menselijke evolutie kwam door de kracht van de Heilige Geest, het actieve aspect van de Vader God tot stand. Aan de Goddelijke Moeder was de complete zorg over het mensenleven, praktische realisatie van de Grote Kosmische Plan toevertrouwt. De zielen die als spirituele wezens, de geestelijke creaties geschapen waren, kregen van Moeder Omega alles wat ze nodig hadden om zich als een individu te kunnen ontwikkelen: omhulsel van de materie, het lichaam, en het terrein voor zijn fysieke evolutie, de stoffelijke wereld. Zo werd de gehele materiële Kosmos de geslaagde creatie van de Wereld Moeder.


 
 


 

Op het moment dat de wereld van de vorm tot zijn manifestatie kwam, begon de dynamiek tussen de Geest en de Materie zich af te spelen. De rollen tussen Vader en Moeder God waren als volgt verdeelt:

 

Goddelijke Vader stond garant voor alle Kosmische Wetten, die de spirituele matrix voor het Universele Leven vormden. De standvastigheid en de continuďteit van het bestaan ligt voor alle tijden in de handen van het mannelijke principe, Vader Alpha. De begeleiding, de opvoeding, het onderwijs van de levende zielen was vanaf het begin af aan in de handen van Moeder Omega gelegd.

 

Vader Alpha is de manifestatie van de ultieme Goddelijke Kracht in het Universum. De vurigheid en intensiteit van zijn energie wordt door Moeder Omega getemperd en verzacht. De Wereld Moeder dient als een bemiddelaar tussen de perfectie van de Hemelse Vader en zijn schepping, die steeds in het proces van ontwikkeling zit. Het liefhebbende hart van de Goddelijke Moeder is de kortste weg naar het rechtvaardige, wijze en zuivere hart van Vader Alpha. Zij is de ware Goeroe, de Lerares, die haar kinderen naar het niveau van Goddelijke Perfectie en absolute zuiverheid van de Schepper begeleidt.


 

Haar voornaamste taak is iedere ziel voor het gelijkwaardige creatieve partnerschap met God de Vader voor te bereiden. Ze zorgt er voor dat de ziel in de wetenschap van de Kosmische Wetten onderwezen wordt. Ze openbaart de diepgaande wijsheid en de schoonheid van de Goddelijke Wil, de absolute perfectie van het Grote Kosmische Plan, waar iedere ziel haar unieke rol meent te vervullen. Ze past juiste discipline aan de ziel toe zodat ze de meesterschap over haar emoties, gedachten en verlangens kan ontwikkelen. Ze ruimt alle innerlijke en uiterlijke blokkades voor persoonlijke transformatie voor iedere ziel op. Ze steunt, beschermt, inspireert en bevordert iedereen die open staat voor haar wijze en hartelijke benadering. Geestelijk contact en persoonlijke attentie van de Goddelijke Moeder is het grootste geschenk die de ware spirituele student zou kunnen ontvangen.

 

De Wereld Moeder als de moeder van alle materie staat bij de menselijke evolutie heel erg dichtbij. Haar betrokkenheid tot het fysieke leven, haar geestelijke leiding in de ontwikkeling van de ziel heeft een grote rol gespeeld bij het vormen van de Matriarchaat in de eerste civilisaties op Aarde. In de verdwenen civilisatie op Lemuria gaf de Hoogste priesteres als de belichaming van de Goddelijke Moeder de fysieke en geestelijke leiding aan de gehele bevolking van het continent.
De cultus van de Wereld Moeder, de Goddelijke Moeder, later de Godin, is op onze planeet tot nu toe niet moeilijk terug te vinden. De Wereld Moeder wordt onder verschillende namen, zoals Isis, Shakti, Tara, Parvati, Lakshmi, Durga, Kali, Kuan Yin, Moeder Maria overal op aarde vereerd. Het lijkt er op dat ieder volk een eigen vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder op het voetstuk houdt, maar in feiten zijn ze allemaal belichamingen van de enige Kosmische Moeder Omega.

 

"The concept of a Divine Mother embraces and yet transcends all religions. In Jewish tradition, the femimime aspect of God is called ‘Shekhinah’, literally ‘Divine Presence’. In Hinduism she appears as Shakti, in Buddhism as Prajnaparamita and in Egyptian tradition as Isis. In some text of the Old Testament and Apocrypha the feminine aspect of the divine is called ‘Wisdom’, just as the Cristian Gnostics called her Sophia of Pistis Sophia what means ‘Faith-Wisdom’." 

Het hele leven komt tot bloei door de kracht en directe aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Moeder Omega is op een directe, persoonlijke, en niet directe, onpersoonlijke, manier op Aarde aanwezig.

 

Moeder Natuur is een onpersoonlijke manifestatie van de Wereld Moeder. De natuur is de weerspiegeling van de perfecte energetische patronen die speciaal voor het onbewuste leven, zoals planten en dieren, gecreëerd zijn. Doordat planten en dieren geen spraakvermogen, actieve vorm van bewustzijn en vrije wil hebben gekregen, ontwikkelt zich de natuur strikt volgens de Kosmische blauwdruk dat in de schoonheid, harmonie en genezende krachten in het buitenleven terug te vinden is.

 

Wereld Moeder manifesteert zich ook erg persoonlijk via het mensenleven. Ze spreidt haar mantel, haar essentie van de Moedervlam over ieder ziel die het levenslicht ziet. Alle zielen zijn geroepen de energie van Moeder Omega tot uiting te brengen, maar sommigen hebben meer intentie en gedrevenheid getoond om de Kosmische Moedervlam in de fysieke dimensie te belichamen. Deze zielen vormen de perfecte schaal om het witte licht van Moeder Omega in zijn aura’s en chakra’s voortdurend in harmonie te bewaren. Moeder Maria is een groot christelijk voorbeeld van een zuivere, sprankelende, kristalheldere manifestatie van de Goddelijke Moeder, die het onbevlekte concept voor iedere ziel in haar hart vasthoudt. Kuan Yin, de Moeder van eindeloos mededogen, vergeving en vernieuwde kansen, is een ander, boeddhistisch voorbeeld van de gereďncarneerde Moedervlam.Whether male or female, we all have a masculine and feminine side. Everything in the spiritual and material world dances in a rhythmic flow of male and female energy. Wholeness requires the balancing of our masculine and feminine sides.

Our feminine side is nurturing, creative, intuitive, sensitive, comforting, caring and patient. She is the healer as well as the teacher.

Our masculine side is associated more with the stucture, analytical thinking, fysical strength and courage. He is the powerful leader and protector of our feminine side.We need to give attention and love to our feminine and masculine sides if we want to become the effective instrument of the Divine Mother in reincarnation.


The soul


The soul of both man and woman is feminine by nature. It is our inner child, the little girl that needs to be nurtured by our Spirit, the Father figure, that represents the masculine aspect in us. The connection between our soul and our Spirit look likes the spiritual connection between the chela( spiritual student ) and the Guru( spiritual master ). The feminine nature of our soul needs the Divine inspirations and spiritual guidance of his Guru - the Holy Spirit.

 

Iedere vrouw op aarde is geroepen de vlam, de spirituele essentie van de Wereld Moeder op haar levensweg uit te dragen. Hoe meer energie van de Moeder Omega je in je aura hebt opgenomen, hoe meer daadkracht je in het leven kunt manifesteren. Spirituele connectie met de Goddelijke Moeder is het meest kostbare gift die iedere ziel in staat is te ontvangen als ze zich bewust met haar zelfontwikkeling bezig houdt. Gezien het feit dat de Goddelijke Moeder de witte vlam van zuiverheid, harmonie, hoop en perfectie vertegenwoordigd, is het noodzakelijk het Pad van zelfdiscipline en zelfzuivering te volgen om haar aanwezigheid op aarde te belichamen.

 

De spirituele replica van Moeder Omega is in de basis chakra als een witte vlam – de Kundalini vlam bij iedere mens verankert. Deze witte vlam in de basis chakra wordt ook de Hemelvaartsvlam genoemd. De Hemelvaart is het hoofddoel van het Leven en betekent de definitieve keuze van de ziel om zich niet meer met het lagere menselijke zelf, maar met de Goddelijke Zelf te identificeren. Hemelvaart betekent één worden met de kern van het Goddelijke Licht in de mens. Nadat wij het ritueel van de Hemelvaart mee mogen maken keren wij nooit meer terug in de lagere menselijke vorm, maar worden de Kosmische Goddelijke wezens, vrij van incarnaties in de materie. De ziel die is opgevaren door het ritueel van de Hemelvaart en wordt een opgevaren meester(es) genoemd.

 
 

Wij komen heel dichtbij in het proces van het één worden met onze Goddelijke natuur op het moment dat wij een grote hoeveelheid van wit licht in ons verzameld hebben. De belangrijkste taak van de Goddelijke Moeder is dat wij goed voorbereid zijn voor de hoogste initiatie van de ziel – het ritueel van de Hemelvaart – the Ascension.

 


 

De Goddelijke Moeder belichaamt de vibratie van Wijsheid, Goddelijke intelligentie. In het Sanskriet: Prajna – Wijsheid, Prajna Paramita – Transcendente Wijsheid. In het Grieks: Sophia - Wijsheid, Logos - Woord.

 

De spirituele leringen van alle echte Guru’s, spirituele meesters zijn altijd op de adoratie van de Goddelijke Moeder, het vrouwelijke aspect van de Godheid gebaseerd.

 

 

"The teachings of all true Guru’s begin with the adoration and devotion to the Mother Flame”.


Mantra's naar de Goddelijke Moeder


De beste manier om de spirituele verbinding met de Goddelijke Moeder te versterken zijn de mantra's, de klanken, de heilige woorden - vele vormen van de geluidstrillingen die de kracht van de Wereld Moeder naar de ziel toe laten stromen. Iedere keer wanneer je je aandacht op Moeder Omega vestigt, open je de overweldigende stroom van intense moederliefde die jouw aura onophoudelijk met wit licht vult. Het intense licht, de vurige substantie van Moeder Omega zuivert al je chakra's, je energiekanalen, je bewustzijn en je gehele aura zolang je jouw liefde en jouw aandacht naar haar toe blijft sturen.
Er zijn vele manifestaties van de Goddelijke Moeder. Ieder volk kent haar bij een andere naam. Het is aan jou de verbintenis met haar verschillende manifestaties vanuit je hart te leggen. Beperk je niet tot een bepaalde religieuze traditie, want de Goddelijke Moeder laat steeds haar andere gezicht en andere kwaliteiten zien door zich in verschillende gedaantes te manifesteren."Universal adoration of the Mother flame by people of all faiths sustains the purpose of life in Earth! For, you see, the salutation "Hail Mary" simply means "Hail, Mother Ray!" and it is an affirmation of praise to the Mother flame in every part of life. Each time it is spoken it evokes the action of the Mother's light in the hearts of all mankind. The invocation of Mother Ray by the power of the spoken word is the shortest way in the fysical octave to archive the oneness with that flame."

Hieronder vind je de vernieuwde versie van de "Hail Mary" zoals die door de engelen, opgevaren meesters, adepten en spirituele studenten van de Grote Witte Broederschap gebruikt wordt. Deze mantra manifesteert violette vlammen in je aura. Violet vuur is een bijzonder praktisch spiritueel middel die alle negatieve herinneringen en schadelijke ervaringen uit je geheugen wist! Lees meer over de violette energie onder de rubriek 'Violette vuur'.

De "Hail Mary" mantra kan ieder moment van de dag herhaald worden. Het beste resultaat verkrijg je door deze mantra minimaal 9 en maximaal 33 of 108 keer uit te spreken. In vele katholieke kloosters worden 'hail mary's' als een onophoudelijke gebed gebruikt. In de vernieuwde versie wordt het spirituele accent niet op de 'zondaars' maar op de 'overwinnaars' gelegd. Iedere keer dat je je adoratie naar de Moedervam uit, zie dan jezelf als een Goddelijk Wezen, de Zoon of de Dochter van Vader Alpha en Moeder Omega. Je bent een koninklijk kind die zijn heerschappij over Materie als zijn geboorterecht ziet!

*******

Hail, Mary, full of grace
The Lord is with thee.
Blessed art thou among women
and blessed is the fruit
of thy womb , Jesus.

Holy Mary, Mother of God
Pray for us, sons and daughters of God
Now and at the hour of our victory
Over sin, disease and death!

*******

Hieronder vind je de Hindoeďstische mantra's naar de Goddelijke moeder, in het Sanskriet: 'Mata'. Het Moederlicht wordt al 4.000 jaar lang in Indië vereerd. De kracht van de traditionele mantra's naar de Wereld Moeder in het Sanskriet kent geen gelijken. Dat komt door het 'momentum' van hun gebruik door de gehele bevolking eeuwenlang.

*******

OM MATA SHRI MATA
OM SHRI MATA DURGA MA

*******

OM AIM SARASVATYE NAMAHA

*******

OM SHRIM LAKSMI NAMAHA

*******

OM KRIM KALIKAYE NAMAHA

********

OM DUM DURGAYE NAMAHA

*******

JAI DURGA, LAKSHMI, SARASVATI, SAI JAGAN MATA
SAI JAGAN MATA MAM PAHI JAGAN MATA
SAI JAGAN MATA MAM PAHI JAGAN MATA

*******


Goddelijke Moeder als een ‘Shakti’ –

de creatieve kracht van de Kosmos.
Wie is Tara ?

- OM TARE TUTARE TURE SVAHA -

 

- OM TAM SVAHA -


 

Tara is een verlicht kosmische wezen, de Boeddha in vrouwelijke vorm. Ze wordt vereerd als een belichaming van de Goddelijke Moeder in het Tibetaanse Boeddhisme. In het Sanskriet betekent haar naam ‘De Ster’. Boeddhisten noemen haar ‘Moeder van alle Boeddha’s’, ‘de Heldin, ‘Godin van Mededogen’, ‘Zij die Beschermt’, ‘Zij die van illusie(samsara) bevrijdt’.

Tara speelt een belangrijke rol in het Tibetaanse Boeddhisme als een vrouwelijke bodhisattva.

Bodhisattva is een adept, die na afloop van zijn laatste reďncarnatie niet kiest om naar het nirvana te gaan, maar op aarde te blijven totdat alle mensen van hun lagere, menselijke natuur bevrijd zijn. Bodhisattva’s zijn onzichtbare geestelijke helpers voor de hele menselijke evolutie. Ze verspreiden intens licht, liefde en vreugde van hun persoonlijke overwinning over de hele planeet uit.

Er zijn vele bodhisattva’s in mannelijke vorm, maar alleen een paar in het vrouwelijke lichaam. Tara is de meest bekende en vereerde bodhisattva, die de mannelijke vorm geweigerd had. Haar intentie was een bijzonder voorbeeld aan de spirituele vrouwen in de wereld te geven: het is mogelijk je ziel te bevrijden en verlichting te bereiken als jij een vrouw bent!

Tara geeft steun, begeleiding en bescherming aan de ziel, die zoals bij de mannen als bij de vrouwen vrouwelijk van de aard is.


Tara's vow:

There many who desire Enlightenment in a man’s body, but none who work for the benefit of the sentient beings in the body of a woman. Therefore, until samsara is empty, I shall work for the benefit of the sentient beings in a woman’s body.

 


Tara vertegenwoordigt alle goddelijke aspecten van het ‘vrouw-zijn’.


- Tara is een Godin van Mededogen en een consort, de tweedehelft van Avalokiteshvara, Bodhisattva van Mededogen. Dalai Lama wordt gezien als reďncarnatie van Avalokiteshvara, die door zijn fysieke aanwezigheid de pijn in de wereld verzacht.

- Tara is een oermoeder, die aan alle Boeddha’s en spirituele wezens het leven schenkt. Ze belichaamt goddelijke aspecten van zuiverheid, waarheid, vrede, wijsheid en vergeving.

- Tara is een belichaming van de Goddelijke Wijsheid. Ze leert, onderwijst en begeleid de spirituele zoeker op zijn Pad van bewustwording. Haar voornaamste taak is het helpen van mensen hun lagere zelf in hun Goddelijke zelf te transformeren. Tara scheidt reële en niet reële manifestaties in ons en in onze wereld. Ze helpt ons de waarheid, de realiteit in iedere situatie in te kunnen zien en te accepteren zoals het leven is. Ze leert ons in alle situaties er het beste van te maken. Haar focus ligt in het veranderen en verhogen van het bewustzijn in iedere spirituele zoeker.

- Tara beschermt iedere ziel tegen alle gevaren in de wereld van materie. Tara’s grote taak is alle mensen op aarde van pijn, lijden en onwetendheid te bevrijden. Ze neemt alle moeite om mensen te leren hoe ze eigen emoties, menselijke gedachtes, hun lagere natuur de baas kunnen zijn.

- Tara is een innerlijke Guru, die op het spirituele niveau met ons Hogere Zelf gebonden is. Samen helpen ze de spirituele zoeker zijn psychologische problemen op te lossen. Tara helpt belangrijke stappen en veranderingen in het leven te realiseren. Ze leert spirituele studenten intuďtie te ontwikkelen en naar eigen hart goed luisteren. Tara is bekend als een meester in concentratie. Ze draagt haar spirituele krachten aan de leerling over als de leerling zijn aandacht op haar afbeelding in stand kan houden.

Witte Tara thangka

Arya Tara is andere naam voor Tara dat betekent ‘nobel wezen’ of een heilige. Deze naam wordt gegeven aan iemand die het Pad van verlichting helemaal doorgelopen heeft.

Alle ‘Arya’s hebben 7 heilige kwaliteiten eigen gemaakt:

Geloof

Moraliteit

Geweten

Aandacht

Zelfanalyse

Vrijgevigheid

Wijsheid

De kracht van Tara is verbonden met de kracht van het geluid. Wij leren van haar hoe wij de mantra’s, de kracht van het gesproken woord moeten gebruiken.

OM TAM SVAHA is de mantra van Tara. TAM is haar bija klank. Ook de heilige klank HUM is verbonden met Tara’s energie. Er wordt gezegd dat deze klank HUM het licht verspreidt als die gaat klinken.

Tara verschijnt in verschillende vormen of emanaties. Er zijn 2 belangrijke manifestaties van Tara: Witte Tara en Groene Tara.

Witte Tara is een manifestatie van vrede, zuiverheid en harmonie. Ze bevordert ontwikkeling van intuďtie, innerlijke wijsheid, versterkt verbinding met het Goddelijke Zelf. Ze wordt afgebeld met 7 ogen op haar lichaam, dat haar alwetendheid symboliseert. Ze ziet het menselijke lijden en stuurt haar kalmerende energie uit, zodat mensen uit de staat van illusie kunnen ontwaken. Witte Tara geeft mensen altijd de kans om hun fouten zelf te verbeteren en hun verkeerde keuzes in te kunnen zien. Ze wacht altijd tot het moment dat de leerling rijp is voor haar tussenkomst en spirituele begeleiding.

Bodhisattva Avalokiteshvara thangka

'1000 arms'
Samen met Avalokiteshvara vormt Tara de Goddelijke paar die de vibratie van Mededogen voor de hele Kosmos in stand houdt. Hun spirituele residentie ligt boven de heilige berg Potalaka in Zuid Indie.

Tara resides with Avalokiteshvara in their spiritual paradise located in the south of India at the top of the sacred mountain of Potalaka.

This cosmic Buddha residence is in the etheric realm and is made of brilliant light. Its mountain peaks glisten with lapis lazuli, amethyst, jade and other shimmering jewels. Surrounded by sweet smelling trees, beautiful flower gardens and flowing turquoise waterfalls, it is truly a magical place.

Buddhas and bodhisattvas from all the heavenly worlds along with laypersons, saints and sages frequent their divine palace whenever these blessed ones hold court. Sitting on their white lotus thrones, their bodies radiate an intense golden light capable of illuminating the vast billion-world universe as they release their sacred teachings. While many attempt to find Potalaka, only the most pure of heart succeed.


Bodhisattva Avalokiteshvara with 4 arms thangka


 

Groene Tara vertegenwoordigt het actieve, dynamische principe van de Goddelijke Moeder. Ze is fel, krachtig, snel in actie en vurig van aard. Groene Tara kent geen tijd en ruimte. Als een bliksemschicht verschijnt ze overal waar ze geroepen wordt. Als een echte moeder beschermt ze haar kinderen tegen fysieke en spirituele gevaren. Groene Tara belichaamt de oerkracht van ‘Moeder Natuur’. Ze is in staat alle obstakels, die verlichting van de mens in de weg staan, te vernietigen.

Tara wordt altijd afgebeeld zittend op een lotus bloem, die spiritualiteit, goddelijkheid, mededogen en zuiverheid symboliseert. Een volledig geopende lotus staat symbool voor verlichting en spirituele perfectie, ook wijst een geopende lotus op de volledig geopende chakra’s . De lotus symboliseert ook de goddelijke afkomst van het afgebeelde spiritueel wezen en zijn hoge niveau van initiatie. Vele juwelen van Tara, haar sieraden en versieringen van haar kleding symboliseren de overvloed van het licht en de verankering van het Boeddha bewustzijn in haar wezen.


All spiritual Mothers represents

the feminine aspect of God


 

This personifications of the feminine are not , at their core, goddesses to be worshipped. They are embodiments of the feminine attributes of God who teach us by example how we can realize our own feminine potential. We all have feminine side. It is sensitive, intuitive, creative. It is the side of us that develops and maintains relationships. It is nourishing, patient and joyful. The healthy feminine is not distant or abandoning. Neither it is possessive or smothering. The feminine side in all of us is always the comforting presence to all who are in need.

 

Reactie van een dankbare lezer :


Over Goddelijke Moeder


 

"De Goddelijke Moeder is de bron van het leven op planeet aarde.

Zij is het vrouwelijke aspect van de scheppingskracht en schept de voorwaarde voor nieuw leven.

Zij is de scheppingsbron van het fysieke leven maar ook van het nieuwe geestelijke leven, wat nu in de mens geboren mag gaan worden.

Je komt dichter tot de Goddelijke Moeder als je de zachte kanten in jezelf aandacht geeft en de zachte kanten in de ander ziet.

Zorgen voor jezelf en de ander is aandacht geven aan het Goddelijke Moeder aspect in jezelf. Het Goddelijke Moederaspect werkt door iedereen heen .

Ook dieren worden door de goddelijke moeder ingezet om haar onvoorwaardelijke liefde tot je te brengen. Dieren brengen veel helende energie tot de mensheid. Open staan voor dieren en hun liefde versterkt je band met de Goddelijke Moeder.

Op aarde zijn grote zielen geweest die het moeder aspect toonden en voortleefden.

De moeder van Jezus, was zo grote ziel die het moederaspect door haar heen liet stromen en haar onvoorwaardelijke liefde gaf aan elk mens dat ze tegenkwam.

Zij toonde dat het moederaspect soms van je kan vragen een geliefd mens los te laten ten behoeve van de mensheid als geheel.

Zij doorstond de ultieme proef om haar geliefde zoon Jezus los te laten toen zijn fysieke lichaam stierf aan het kruis.

Door haar moed kon het goddelijk licht de aarde overspoelen op het moment dat de grote meester Jezus zijn lichaam achterliet.

Op dat moment werd de aarde overspoeld door een groot licht dat van grote invloed was op de heling van planeet aarde en haar uitzuivering.

Bezie het moederaspect in elk deel van het leven, wees zacht voor jezelf en elk levend wezen,

Dan sta je toe om de Goddelijke Moeder heel dichtbij te laten komen."

- Mark Ostendorf