Ziel en ego als reele en niet reele zelf

 

 Ziel en ego
Our soul and our spirit are of supreme worth,

we have only to claim that for ourselves!I can find nothing with which to compare the great beauty

of a soul and its great capacity.

- TERESA OF AVILA-

Wat is de ziel van de mens?

De ziel is een levende essentie van het Licht van God die uniek is. Vanuit spiritueel opzicht kun je de ziel als een lichtbol van sprankelende energie zien, die voortdurend in beweging is en van kleur verandert. De meeste kleuren die ze uitstraalt zijn de parelmoerachtige, pastelkleuren. Deze lichtbol zit vol met energie die iedere ziel mee krijgt om die vervolgens tijdens de reďncarnatie nuttig te besteden. De hoeveelheid van de energie staat voor iedere ziel vast en kan gemultipliceerd worden tijdens de reďncarnatie, maar ook verloren gaan door de miskwalificaties van het licht die de ziel toelaat. Je kunt wel merken dat sommige mensen meer energie hebben dan de anderen, de ene zijn vitaal en sterk en de anderen helemaal leeg en bijna levenloos.De ziel is in staat zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te leren kennen als een Goddelijke Potentie door haar ervaringen in de spirituele en materiële wereld op te doen. Iedere ziel bevindt zich op een persoonlijk niveau van zelfontwikkeling, die resultaat is van haar gebruik van haar vrije wil. Omdat de ziel sterfelijk en niet perfect is, is het haar doel de perfectie en de onsterfelijkheid van haar Goddelijke zelf eigen te maken. Dat kan als ze zich op de spirituele ontwikkeling richt en de spirituele weg bewandelt die haar uiteindelijk naar het Alchemistische huwelijk met haar Goddelijke zelf leidt.

De ziel is een belangrijke deel van de spirituele drie-eenheid van iedere individu die bestaat uit:


- De Goddelijke zelf ofwel de Ik Ben Aanwezigheid, die genoemd is naar de naam van God ‘IK BEN WIE IK BEN’. De Goddelijke zelf is in feiten een atoom van het zuiverste Goddelijke Licht die vanuit de witte vuurkern van de Bron des Levens aan iedere pasgeboren spiritueel wezen geschonken is. Het is onze Goddelijke Vonk, de spirituele kern van ons bestaan. De Goddelijke zelf, de Ik Ben Aanwezigheid verblijft voor altijd in de dimensies van het Licht en daalt nooit in de onperfecte staat van menselijk bewustzijn, maar stuurt een deel van zichzelf in de reďncarnatie om ervaring op te doen.

- De Hogere zelf ofwel je persoonlijke Christus zelf en/of je persoonlijke Boeddha zelf. De Hogere zelf is onze hogere vorm van het bewustzijn die niet menselijk maar Goddelijk is en die één is met het Kosmische Christusbewustzijn ofwel het perfecte en zuivere Goddelijke Bewustzijn. De Hogere zelf is onze persoonlijke intuďtie, onze engelbewaarder en spirituele begeleider op ons persoonlijke spirituele pad. Hij is de bemiddelaar tussen de Goddelijke zelf, onze Goddelijke Vonk, die de uiterste perfectie van onze Goddelijke natuur vertegenwoordigt en het onperfecte deel van ons die in het proces van evolutie en zelfontwikkeling zich regelmatig in de reďncarnatie bevindt.

- De ziel is het enige deel van ons spirituele bestaan die ervaring opdoet in de Materie door voortdurend te reďncarneren. Dat is het deel van ons Goddelijke zelf die op pad wordt gestuurd om meesterschap over haar persoonlijke wereld te behalen. De ziel is het enige deel van ons die gebruik maakt van haar vrije wil tijdens de reďncarnaties. De Goddelijke zelf en persoonlijke Christus zelf vervullen alleen de wil van God en creëren niets wat minder is dan de Goddelijke perfectie. De ziel staat voor een ultieme keus: of ze gaat zich met haar Goddelijke zelf binden en identificeren of ze wordt één met haar lagere, menselijke creatie, het ego.


"Every soul knows deep inside that the path of growing and perfecting the self is her personal mission on earth and that immortality is her goal. The soul knows that in order to reunite with her Divine Presence, she must reincarnate again and again until she gets the mastery over the lower aspects of self."


 

"It is the ultimate destiny of all of us on Earth to so purify ourselves, our souls and to so accelerate in consciousness that we become immortal, God-free beings."


Wie is de zogenaamde ‘ik’ in reďncarnatie?

De ziel komt in reďncarnatie nadat de Goddelijke zelf – de Ik Ben Aanwezigheid - een straal van de wit licht door de lagen van de spirituele dimensies op de materiele wereld richt. Dat is het zogenaamde kristallen koord, een spiritueel kanaal die de ziel in de reďncarnatie van de energiestroom voorziet. De ziel is slechts een deel van haar Goddelijke zelf, die de opdracht heeft gekregen meesterschap over de materiele wereld te verkrijgen door de juiste toepassing van haar vrije wil.

Behalve de energiestroom vanuit de kern van haar Goddelijke zelf en de dagelijkse inspiratie en begeleiding van haar Hogere Christus-zelf de ziel beschikt over 4 lagere lichamen tijdens ieder nieuw leven:

- het geheugen lichaam ofwel het etherisch lichaam dat de herinneringen van verleden, de karmische gebeurtenissen en het goddelijke plan voor de desbetreffende reďncarnatie in stand houdt.

- Het mentale lichaam, dat met haar intellect en uiterlijke bewustzijn correspondeert.

- Het emotionele lichaam, dat het verlangen, wensen en algemene emoties van de ziel opvangt.

- Het fysieke lichaam, de tempel van de geest, die het fysieke platform van menselijke evolutie voorstelt.

 
Het uiterlijke bewustzijn van het individu begeleidt het proces van de evolutie van de ziel. Ons bewustzijn is wat wij het persoonlijke ‘ik’ noemen. Het uiterlijke bewustzijn van de mens en de ziel leven op verschillende niveaus van het zijn. Het komt vaak voor bij de ‘massa’-mens dat de ziel en het uiterlijke menselijke zelf bijna nooit met elkaar in contact komen.

De ziel is alwetend, extreem gevoelig, zelfbewust van haar spirituele afkomst en door het kristallen koord met de Hogere Christus bewustzijn is verbonden. De ziel is bewust van haar verleden, van haar doel en haar Goddelijke plan in het desbetreffende leven.

Ons uiterlijke bewustzijn is dagelijks op de levensbehoeftes van het fysieke lichaam gefocust en leidt over het algemeen het materiële bestaan. Het lagere menselijke bewustzijn zal verbinding met het Hogere Christusbewustzijn moet opzoeken om zich op de spirituele kant van het leven kunnen richten.

De ziel weerspiegelt alles wat ze ziet. Ze is voortdurend bezig om informatie van de wereld om haar heen op te nemen. Ze volgt de aandacht van ons uiterlijke zelf en ervaart de gevolgen van alle keuzes die door ons lagere zelf worden gemaakt. Uiteindelijk wordt de identiteit van de ziel door de activiteiten van onze uiterlijke zelf gevormd. Daarom is het zo belangrijk dat de ziel zoveel mogelijk positieve indrukken in het leven krijgt en het onderscheidingsvermogen over het ‘goede’ en het ‘kwade’ ontwikkelt. Ieder reďncarnatie is een leermiddel voor de ziel om haar meesterschap over de omstandigheden te behalen met behulp van ons uiterlijke bewustzijn en de geest.


Wat zijn de behoeften van de ziel?

"Our knowledge of the condition of our soul is the key to our success on the spiritual path.”


De ziel is oorspronkelijk puur van natuur, speels en leergierig met een grote creatieve potentie. Ze staat te springen om haar eigen creativiteit door zelfexpressie te kunnen uiten. Vaak wordt de ziel omgeschreven als een innerlijk kind, dat behoefte heeft om geliefd, beschermd, gedisciplineerd en onderwezen te worden op weg naar haar volwassenheid.

 
De ziel is net als een klein kind onbeschermd, gevoelig en labiel. Ze kan gemakkelijk verleid en afgeleid worden. Door haar extreme gevoeligheid is ze zeer kwetsbaar en raakt snel gewond door verschillende giftige pijlen zoals disharmonieuze emoties, gedachten, woorden en daden. De ziel kan zelfs gefragmenteerd raken door stress en een gestoord energieveld van haar omgeving. Het genezen van de ziel die trauma’s heeft opgelopen is van levensbelang. Om zich bij de Goddelijke zelf te mogen aansluiten moet de ziel volledig genezen en heel zijn.


"If you do all things well on your spiritual path but neglect the healing of your soul, you will surely come to the crossroads of your neglect.”

"Remember: you are your own soul and because of it, your soul’s wholeness will be the key to your ultimate victory in life!”


Het is belangrijk dat de ziel haar verkeerde psychologische patronen kan doorbreken en psychologische blokkades kan op lossen. Dat gebeurt door de kern van een bepaalde gewoonte of de oorzaak van een psychologisch probleem in te kunnen zien. Professionele hulp kan in deze situaties heel veel positieve werk verrichten. Resolutie van de psychologische problemen en innerlijke heelheid is voor de ziel de open deur naar het hogere niveau van zelfontwikkeling.

De ziel verlangt naar innerlijke verbinding met haar Goddelijke natuur en heeft iedere dag de tijd nodig om de storende ervaringen van de dag van zich af te schudden en volle aandacht aan haar Goddelijke zelf te besteden. De ziel heeft behoefte aan het spirituele leven en religieuze ervaringen. De adoratie naar de Goddelijkheid is haar natuurlijke staat van het zijn.


 


De ziel heeft behoefte om te groeien en zich als een spiritueel wezen te ontwikkelen. Dat doet ze door het middel van haar meesterschap en zelfcontrole te bereiken in alle karmische situaties. De ziel wordt sterker door haar persoonlijke overwinning over de karmische scenario’s die soms eeuwen achter elkaar zich voordoen. De ziel krijgt de versterking van haar Goddelijke zelf als ze de vastberadenheid toont om naar het licht, wijsheid en verlossing van haar lagere natuur te streven.


Wat is een spirituele taak van de ziel?

"The goal of the soul’s journey is to get in touch and to stay in touch with the universal power of God.”


‘Spirit’ betekent letterlijk ‘adem’ of ‘inspiratie’. Spirit voor de ziel is als een adem voor de mens. Ze verlangt naar het contact met de geestelijke wereld en is bezig de berg van haar Goddelijkheid te beklimmen. De spirituele weg van de ziel is een stap-voor-stap proces van zelfcontrole,zelfmeesterschap, zelfkennis en zelfdiscipline.


"Spirituality means that someone is able to sustain a working relationship with the source of life, with the Holy Breath, with our Father-Mother God.”

 
Om eenheid te bereiken met haar Goddelijke zelf is essentieel dat de ziel die nog niet perfect en sterfelijk, figuurlijk gezegd ‘naakt’ is dagelijks aan haar ‘bruidsjurk’(wedding garment) werkt. Dit is een metafoor voor een lichtlichaam, die de ziel zelf moet aanmaken voor haar ritueel van de Hemelvaart(Ascension). Alleen in dit lichtlichaam is onze ziel in staat de spiralentrap van de Hemelvaart te gaan beklimmen. De Hemelvaart(Ascension) ofwel het ‘Alchemistische huwelijk’ is een spiritueel proces – de hoogste inwijding - die voor een permanente binding van de ziel met haar Goddelijke zelf staat.


"We must weave our wedding garment daily by spiritualization of consciousness, by sacrifice, surrender, selflessness and service to God and man.”Dagelijks krijgen wij het witte licht via het kristallen koord binnen. Wij kunnen dit licht versterken en multipliceren door meditatie, devotie, kracht van het gesproken woord, spirituele zelfontwikkeling, zelfstudie en zelfcontrole uit te oefenen. Het is de Kosmische Wet dat niemand de hoge dimensies van het Licht kan bereiken zonder genoeg wit licht verzamelt te hebben in zijn eigen energieveld. Als er genoeg licht verzameld is in ons aura en onze chakra’s, dan pas kan de versnelling op het spirituele pad van de ziel plaats vinden. De versnelling op het spirituele pad brengt voor de ziel een open en direct contact met de Bron des Levens, de Goddelijke zelf – de Ik Ben Aanwezigheid - met zich mee.

Onze ziel in haar onperfecte staat bevindt zich figuurlijk op het niveau van de tweede, seksuele chakra in de baarmoeder als een ongeboren kind. De volwassen, oude, spiritueel ontwaakte ziel verplaatst zich naar het niveau van de hartchakra, wat haar wettelijke en oorspronkelijke plaats is.

Hoe sterker de ziel geworden is, hoe beter ze in staat is haar Goddelijke plan of haar persoonlijke missie te vervullen. De missie ofwel de heilige opdracht van iedere ziel is uniek. Deze opdracht was uiteindelijk de oorzaak geweest van de geboorte en het bestaan van de ziel in het Kosmos. De ziel is zeer bewust van haar levenstaak. Ze doet alles wat mogelijk is deze kennis naar onze uiterlijke bewustzijn over te brengen. Het vervullen van de missie is noodzakelijk als de ziel de eenheid met haar Goddelijke natuur wil behalen.

Als je ziel ontwaakt is en op zoek is naar haar levensplan ofwel je persoonlijke missie, dan is een 'Ontdek je Missie' - consult bij Alternatief educatie Centrum `Aquarius` precies wat je nodig hebt om achter je Goddelijke Plan voor dit leven te komen. Voor meer informatie neem contact op:Neem contact op


 

Quickening the memory of the soul wil reveal to her her Divine Plan.

Just follow your own kosmic way of Divine Knowledge and you will receive the whole truth about your MISSION!

 

Volg nu intensive online cursus van 6 lessen

 
De Gouden Weg naar mijn Missie

Bestel deze cursus in de webshop : Webshop

"De lessen bevatten enorm veel licht en hoge inzichten/waarheden die me liefdevol begeleiden naar waar ik wil zijn. Het lijkt wel alsof door het lezen van de cursus er iets in mij geactiveerd wordt, dat heel lang heeft liggen slapen. Op het moment dat ik de woorden lees, voel ik de liefdesenergie waarmee het is geschreven door mijn wezen gaan en contact maken met mijn eigen liefdesenergie waar we allemaal uit bestaan. De cursus komt daardoor op zo`n diep niveau binnen omdat het in zijn puurste vorm ervaren kan worden."

- Rachel Postma, deelnemer online cursus

 
`De Gouden Weg naar mijn Missie`

Inhoud van online cursus

De Gouden Weg naar mijn Missie


 

Les 1. Wat is een missie?

Het ontstaan van de missie. Je persoonlijke missie als een deel van de Grote Kosmische Plan. Je unieke plaats in de Kosmische Hiërarchie van het Licht. Je innerlijke beloftes als een kern van je missie. Grote Karmische Raad en je Boek des Levens.

Opdracht: De 10 `geboden` van je missie. Schrijf de 10 belangrijkste levensinzichten, de geestelijke som van al je levenslessen op.

Meditatie: Bezoek aan de Grote Karmische Raad en herinnering van je droom en je innerlijke beloftes.

************************************************************************************************************

Les 2. Wie ben ik?

7 menselijke lichamen. Ziel en Ego. De geborgen kracht van de menselijke psychologie. Positieve en negatieve overtuigingen. Neutralisatie en opheffen van psychologische blokkades.

Test van 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht.
 
Opdracht: Noteer de 5 sterkste en de 5 zwakste kwaliteiten van je persoonlijkheid.
 
Meditatie: Versterking en volledige manifestatie van je innerlijke kracht. Inclusief affirmaties.

************************************************************************************************************

Les 3. Je missie en het Pad van de 7 stralen.

Het mysterie van 7 openbare en 5 geheime stralen. De kosmische cycli van 12 jaar. Test van 7 stralen.

Meditatie op de kracht van 7 stralen. In- en uitademen van de 7 vlammen door de 7 chakras. Ontdekking van je hoofdstraal.

************************************************************************************************************

Les 4. De belangrijkste stappen naar de vervulling van je missie (Deel I)

Stap1: De ontwaking van de ziel en de zielexpressie. De vreugde

Stap 2: De aflossing van eigen negatieve karma en bevrijding van de ziel. De vergeving
 
Stap 3: Zuivering van lichaam en geest en opbouwen van innerlijke harmonie, vrede, zelfdiscipline en zelfbeheersing. De leerweg
 

Meditatie: Ritueel van de vergeving in de geheime kamer van je hart

************************************************************************************************************

Les 5. De belangrijkste stappen naar de vervulling van je missie (Deel II)

Stap 4: De afstemming op je Hogere, Goddelijke Zelf, op het Kosmische Plan en je persoonlijke blauwdruk. De contemplatie.

Stap 5. Bewuste acceptatie van eigen Goddelijke Plan en eigen mantel als een dienaar aan de mensheid. De overgave.
 
Stap 6. Materialisatie van de Missie. Onderneming van de praktische stappen voor het vervullen van je levensopdracht. De actie

************************************************************************************************************

Les 6. Zet je missie in beweging!

Creëer je missie statement – de innerlijke boodschap. Creëer een beeld (visie) van de vervulling van je missie. Praktische weg voor de materialisatie van je missie.

Opdracht: Schrijf een aanvraag naar de Grote Karmische Raad voor de activatie van je Goddelijke Plan.
 
Opdracht: Schrijf een brief op een A4 naar je nakomelingen en de volgende generaties, waar de zuivere kern van je missie, je innerlijke boodschap duidelijk naar voren zal komen.

Meditatie naar de vervulling en afronding van je missie in dit fysieke leven.
Wat zijn de vijanden van de ziel?

"We must teach the soul to defence herself and to take up the sword of truth to defeat the lie, no matter who mouths it.”

 De ziel is een innerlijke spiegel die onze persoonlijkheid weerkaatst . De ziel geeft de meeste aandacht aan wat onze geest en uiterlijke zelf de meeste aandacht geeft. Is onze uiterlijke zelf bezig om het lagere zelf, de menselijke ego te versterken of streeft onze persoonlijkheid eigen Goddelijke natuur naar voren te brengen?

Onze geest en uiterlijke bewustzijn vertegenwoordigen onze algemene ‘ik’ in de reďncarnatie, die in het midden staat tussen de Hogere zelf en de lagere menselijke natuur. Onze menselijke ego belichaamt het zogenaamde ‘vleselijke bewustzijn’ (carnal mind) en is een manifestatie van een heel lage aard. Die hebben wij buiten de Goddelijke wil om gecreëerd. Onze lagere natuur, het menselijke ego is een valse, niet reële identiteit die wij zelf aangemaakt hebben. Sinds het moment dat het ego tot leven is gekomen, is zijn voornaamste doel in het leven te blijven, te groeien, sterker te worden en zijn eigen schepper te overmeesteren. Deze identiteit heeft geen enkele verbinding met het Hogere bewustzijn en Goddelijke zelf. Onze menselijke ego leidt een eigen leven en heeft een eigen agenda, die niets te maken heeft met de verlichting van de ziel en het vervullen van onze persoonlijke missie in het leven.

De lagere zelf is een elektromagnetisch krachtveld van gemiskwalifeseerde wit licht, die in de duisternis ‘omgetoverd’ is door ons verkeerde gebruik van de vrije wil. Dat is het duistere deel van ons die geen genoegen neemt een bijrol te spelen in ons bestaan. De ego is een tiran van de ziel en wil haar volledig onder zijn controle hebben.

"Remember: The greatest challenges come not from without but from within."

Het spirituele doel van de ziel – een met haar Goddelijke natuur te worden – betekent de dood van de ego, die afgunst tegen het licht heeft en niet in staat is zijn valse leven in de spirituele dimensies te prolongeren. Daarom houdt de ego alle pogingen van de ziel om vooruit op de spirituele pad te komen met al zijn kracht tegen. Ons valse zelf wordt gesteund door de astrale negatieve krachten, die zich in het lagere dimensies in het Kosmos bevinden. Deze destructieve krachten hebben eigen profijt van al het licht die gemiskwalifeseerd wordt door de mens. Ze ondersteunen en versterken het vleselijke bewustzijn en zijn de scheppers van alle soorten verleidingen en verslavingen van de mens.

In het proces van haar evolutie staat de ziel voor een ultieme keus: gaat ze de ego overwinnen, zich van de greep van het vleselijke bewustzijn bevrijden en uiteindelijk één worden met de Goddelijke bewustzijn en eigen Goddelijke natuur of laat ze zich door de ego overnemen, verliest ze haar onschuldigheid, wijsheid en licht en wordt uiteindelijk uitgeschakeld als een Goddelijk potentieel.

 "The soul that is truly free is the soul that can express her native reality and always be a spark of light filled with wisdom, love en power!”


Om onze ziel te helpen de overwinning over de lagere natuur te behalen moeten wij de bewuste strijd aangaan met alles wat niets te maken heeft met de Goddelijke Vonk in ons. Door zelfonderzoek moeten wij erachter komen hoeveel van onze identiteit in het ego geďnvesteerd is en hoeveel in het Hogere zelf. Identificeren van de tiran van de ziel, onze vleselijke natuur is de eerste stap om de lagere zelf te leren beheersen. Wij kunnen de ego niet in een keer uitschakelen of wegdrukken. Wij moeten proberen de gewoontes, de lagere patronen van handelen van ons ego te veranderen in nieuwe gewoontes, die beter onze Goddelijke natuur weerspiegelen.

De directe verbinding van de ziel en van onze uiterlijke zelf met de Goddelijke zelf is de meest effectieve manier om de ego te verslaan. In feiten kan iedere ziel als ze uit het massabewustzijn ontwaakt is, levend contact onderhouden met haar Hogere zelf. Door te mediteren op onze Goddelijke Vonk en de Grote Centrale Zon kan de ziel het nodige licht en energie verkrijgen om de aantrekkingskracht van de lagere natuur achter zich te laten.

Wanneer de ziel nog niet ontwaakt is en geen behoefte heeft om naar het licht toe te groeien, bevindt ze zich in een permanente slaap op het niveau van de sexuele chakra. Om haar Ascension te kunnen behalen en voor altijd een met haar Goddelijke zelf te worden moet de ziel tot het niveau van het hartchakra kunnen opstijgen. Dat is het moment wanneer ze de overwinning over haar ego moet behalen die zich op het niveau van de zonnevlechtchakra heeft bevestigd.


"In order to raise to the level of the heart the soul must overcome her tendency to repeatedly fail her tests at key points of vulnerability. She must recognize these key points and seek daily to transcend them.”


Het succes van de ziel op haar spirituele weg ligt in haar vastberadenheid in haar doel – de Goddelijke status- te bereiken. Iedere ziel die continu naar meesterschap streeft over haar persoonlijke wereld en dagelijkse contact zoekt met haar Hogere zelf wordt altijd opgemerkt vanuit de dimensies van het licht. De ziel krijgt dan de versterking en ondersteuning van haar Goddelijke zelf om haar eigen lagere natuur, de menselijke creatie boven te gaan.


"Every soul which follows the spiritual path will receive the empowerment from her Divine self and the legions of light according to her own progress and steadfastness on her journey home."


 


Bijzondere spirituele ervaring van een ontwaakte ziel

 

"Dit is mijn mooiste ervaring in het leven. Het allergrootste wonder  hier van is in mijn ogen toch het eeuwig leven van de ziel in God…."

...Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen…. 

- Lees hier het ontroerend verhaal van een dankbare lezer -


"...Diepe spirituele ervaringen zijn heel persoonlijk en moeilijk in woorden om te zetten. Hier is mijn persoonlijke ervaring  die ik in 1998 had…..13 jaar geleden. Deze ervaring heeft me nog sterker gemaakt in mijn vertrouwen in het eeuwige leven.

*****

Ik lag in bed midden in de nacht en ik had een heel heldere droom.

Ik stond op een strand met een mooie zee of een oceaan naast mij. Naast me stond een man die zei….. Lieve ziel, zou je die oceaan in willen springen? Ik zei ja. Hij zei .. als je in de oceaan bent onder water probeer één te worden met de oceaan , probeer het te voelen.Ik sprong en ik bevond me daarna diep onder water in de oceaan. Ik zag heel mooie wezens om me heen zwemmen, leken wel een soort zeemeerminnen.

En ik hoorde hele mooie en zuivere muziek, een soort heel fijne belletje, pure hemelse klanken die ik op aarde niet eerder hoorde. Op dat moment werd ik één met de oceaan. Ik voelde mijn geest en ziel één worden met de oceaan en de kosmos, een heel bijzondere en krachtige en ontroerende ervaring. Tegelijkertijd bleef ik me bewust van mijn eigen unieke geest.

 

Toen werd ik wakker, klaarwakker… ik keek naar het plafond en liet tot me doordringen wat ik ervaren had. Ik lag ongeveer 2 minuten in mijn bed klaarwakker toen er iets heel bijzonders gebeurde...


Ik voelde een elektrische stroom mijn kruin in komen, van mijn hoofd naar mijn voeten. Zo krachtige energie heb ik daarna nooit meer gevoeld. Ik weet nog dat ik dacht….. als een mens ernstig ziek is en zo kracht gaat door je heen dan kan je genezen. Toen voelde ik dat mijn geest en ziel als het ware achterwaarts tegen mijn bed werden gedrukt en op dat moment voelde ik dat mijn ware ziel, degene die ik daadwerkelijk ben los kwam van mijn aardse lichaam….. Het voelde zo licht en bijzonder te zweven. Mijn geest zweefde langzaam naar het plafond en hing daar als het ware stil…. Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe het voelde. Haast niet mogelijk.


Toen werd ik met een snelheid die niet te beschrijven is het universum ingetrokken en ik voelde me ver weggaan van mijn aardse lichaam. Het ging zo hard en snel dat ik niet wist wat me overkwam . Ik had nog nooit zoiets ervaren . Dus ik werd toender tijd een beetje bang en zei stop in mijzelf. Met dezelfde snelheid kwam ik terug in mijn aardse lichaam .


Ik opende mijn ogen en ik kan je zeggen dat ik nog nooit zoveel energie heb gevoeld en fitheid in mijn lichaam als toen. Ik was zo vol energie dat ik niet meer kon slapen de rest van de nacht. Ik heb toen de ervaring opgeschreven in een schrift en de uren afgeteld tot 7 uur in de ochtend toen ik mijn moeder wakker kon bellen en het aan haar kon vertellen.


Ik weet zeker dat dit de mooiste ervaring van mijn leven is en zal blijven. Ik kan je niet vertellen hoe het voelt als je nog tijdens je leven het bewijs krijgt dat de ziel inderdaad eeuwig is en om mee te maken hoe natuurlijk het losmaken van de ziel is van het lichaam. Als het ook zo met sterven gaat is het zo mooie ervaring.

Ik was volledig wakker toen ik de ervaring kreeg en de ervaring was echter dan dit aardse leven. Nooit zal iemand die sceptisch is of een wetenschapper die niet geloofd in de ziel me aan het twijfelen kunnen brengen….


4 jaar later stierf mijn vader aan een pijnlijk proces van kanker maar door de ervaring die ik had wist ik hoe zijn overgang ongeveer zou kunnen lopen en waar hij heen zou gaan. Dit maakte dat ik grote vreugde voor hem kon voelen toen hij overging omdat ik wist wat hem te wachten stond. Tranen van liefde waren in mij om de liefde die ik voelde voor de man die me groot gebracht heeft en me op weg heeft geholpen in dit leven, tranen van dankbaarheid dat ik hem ooit terug zal zien . Want waar een band van liefde is zal er altijd een weerzien volgen.


- Waarheid is daar waar Onvoorwaardelijke Liefde is -