Shambhala - het mystieke land

  

Shambhala

"Shamballa send fiery messages, golden seeds of wisdom and knowledge to all those who cultivate their minds in true meditation and learn to penetrate into the realm of peace." - Nicholas Roerich

 

Shambhala of Shangri-La of Bde byung op zijn Tibetaans zijn allemaal benamingen van het meest mystieke land op onze planeet. Letterlijk betekent Shambhala: ‘bron van geluk’. Eeuwen achter elkaar komt Shambhala in vele religieuze en spirituele bronnen voor als de lichtste en zuiverste plek op aarde die als een spiritueel centrum van de menselijke evolutie dient en de balans van Licht voor de gehele planeet houdt. Juist vanuit Shambhala zal het licht en de wijsheid zich over de gehele Aarde verspreiden om de geest van alle mensen te vernieuwen. Dan zal volgens de voorspellingen ooit de koning van Shambhala met een groot leger tevoorschijn komen om de kwade krachten te vernietigen en een gouden tijdperk te brengen. Onder zijn verlichte regering zal de wereld tenslotte een wereld worden waarin vrede en overvloed, vervuld met de rijkdom van wijsheid en mededogen zullen heersen. Vele Tibetanen zien de huidige gebeurtenissen, speciaal de vernietiging van het boeddhisme in Tibet en in andere delen van Azië als aanwijzingen dat de koning van Shambhala weldra uit zijn verborgen heiligdom zal komen om de duistere machten van het materialisme te overwinnen.


Shambhala is een land waar veel over gesproken wordt, maar dat eigenlijk niet op de wereldkaart te vinden is. Toch twijfelt de spirituele helft van de mensheid niet over het bestaan van dit mystieke land. Het speelt een centrale rol in het Tibetaans Boeddhisme en ligt verborgen achter de besneeuwde pieken, ergens in Noord-Tibet, waar verlichte koningen de meeste geheime leringen van de Boeddha bewaken gedurende de tijden dat alle waarheden in de buitenwereld verloren zijn geraakt door oorlogen en een overmatig najagen van macht en rijkdom. De Dalai Lama bewijst het bestaan van Shambhala met de volgende woorden: "It is not a physical place that we can actually find…The kingdom of Shambhala does indeed exist, but not in the usual sense. We can only say that it is a pure land, a pure land in the human realm. And unless one has the merit and the actual karmic association, one cannot actually arrive there.”

 

Hier gaat het om dat het spirituele hoofd van het Tibetaanse Boeddhisme een omschrijving geeft van het mystieke land die reëel aanwezig is, maar niet te vinden is in de fysieke wereld. Shambhala is een spiritueel en energetisch centrum van onze planeet die zich op een hogere frequentie van bewustzijn bevindt dan de algemene materiële wereld. Het is een geheime en goedbewaakte plek waar de meest gevorderde zielen in spiritueel opzicht bij elkaar in een gemeenschap samenleven. Daar bevindt zich de heiligste tempel van de planeet waar het eeuwige vuur brandt en de spirituele connectie met de Bron des Levens – de Grote Centrale Zon –dagelijks bewaakt, vernieuwd en geadoreerd wordt.

 

Shambhala ofwel Shangri-la is de plaats waar de Wil van God, de blauwdruk van Goddelijke Plan voor de hele mensheid gemanifesteerd, gematerialiseerd en telepathisch door de planeet uitgezonden wordt voor de benefit van de gehele mensheid.

 

Shambhala is ook de plaats van een spiritueel alchemistisch laboratorium waar de vooraanstaande spirituele wetenschappers hun experimenten verrichten die op de Kosmische Wetten gebaseerd zijn. In Shambhala bevindt zich een esoterische bibliotheek waar de heiligste en meest waardevolle geschriften van iedere religie, filosofie en cultuur verzameld zijn. Maar vooral Shambhala is een land waar het Gouden Tijdperk altijd in volle bloei staat. Daar heerst harmonie, balans, heelheid en liefde tussen de leden van de gemeenschap. Dat heeft te maken met het feit dat alle mensen die in dit mystieke zuivere land wonen zich allemaal op het uiterst spiritueel ontwikkelingsniveau bevinden. Ze zijn een voorbeeld van wat de rest van de wereld uiteindelijk kan bereiken.


Verschillende bronnen in de vorm van de Boeddhistische en Theosofische leringen, Aziatische volkslegenda in woord en schrift bieden ons veel informatie over Shambhala. Maar vooral Agni-Yoga, een esoterische spirituele leer over het ‘vuur’ ‘Agni’ of ‘Fohat’ die Elena en Nicolai Roerich in het begin van de 20e Eeuw aan de wereld hebben gebracht – geeft uitgebreide beschrijvingen over deze vooraanstaande en meest heilige plaats op onze planeet.


                                                                  

 
 

De Roerichs omschrijven Shambhala als een stad van geluk, een geografische residentie in het midden van de Trans-Himalaya’s van de onzichtbare internationale regering onder hoede van de Grote Witte Broederschap.

 

De Grote Witte Broederschap is een spirituele eenheid van Adepten, Mahatma’s, Opgevaren Meesters die het Christus- en het Boeddhabewustzijn belichamen en hebben de spirituele leiding over de evolutionaire processen hier op aarde. Ieder lid van de Broederschap heeft een speciale taak, een spiritueel ministerie die zijn Kosmische missie vertegenwoordigt. De broederschap heeft een netwerk die de "Antahkarana van het Licht” wordt genoemd die uit eigen agenten, medewerkers van het Licht, leden van de Broederschap in alle naties en hun regeringen bestaat. Het menselijke netwerk is ondersteund door de grote aantallen lichtplaatsen, retraites van de Broederschap rondom de hele aarde heen die zich op hetzelfde trillingsniveau bevinden als Shambhala zelf. Om deze hoge frequentie vast te kunnen houden is het noodzakelijk dat de Grote Witte Broederschap de hoge spirituele standaarden ofwel "The Code of Conduct” naleven. Zo kunnen ze zich beschermen tegen de lagere menselijke bewustzijn van buitenaf."How can one find the way to our laboratories? Without being called no one will get to us, zegt de grondlegger van Agni-Yoga Nicolai Roerich.

 

Alle leden van de Broederschap hebben meesterschap over materie en haar fysieke wetten bereikt. Ze zijn allemaal in staat telepathisch met elkaar te communiceren, hun spirituele boodschappen door het menselijke bewustzijn te verspreiden en zonder enige moeite door tijd en ruimte te bewegen inclusief hun eigen elektronische aanwezigheid te kunnen multipliceren om in verschillende plekken tegelijkertijd aanwezig te kunnen zijn.


Het mystieke koninkrijk van Shambhala wordt geregeerd door de ‘gouden zonnekoning’ die ook wel de Heilige Kumara wordt genoemd. "He himself can only be seen under the most exceptional circumstances and would never appear in a crowd or among the curious. His appearance in fiery form would be disastrous for everybody and everything since his aura is loaded with energies of immense strength”, volgens N. Roerich.

 

Shambhala heeft als hoofddoel een voorbereiding van een overwinning van het licht en het neerzetten van het Gouden Tijdperk van Aquarius in de vorm van het hoogste spirituele bewustzijn voor ieder levend wezen op onze planeet te verspreiden. De bewoners van het heilige land en de gehele Broederschap zijn uiterst bewust van de tegenwerking van de donkere krachten die zich ook op deze planeet bevinden en de controle over het massabewustzijn uitoefenen.

 
 

Meerdere malen in de geschiedenis van onze planeet was er voorgekomen dat er Gouden Tijdperken waren geperverteerd en vernietigd door de aanval op het trillingsniveau van het bewustzijn van zijn verlichte bewoners. De Gouden Tijdperken van Lemurie en Atlantis waren door een enorme ravage van de natuurrampen tot hun eind gekomen. Daarom bevinden alle retraites van de Grote Witte Broederschap en van Shambhala zich op het etherische niveau die een hogere trilling dan fysieke substantie heeft. Dit trillingsniveau is ontoegankelijk voor de krachten van duisternis en allen vormen van menselijke massa bewustzijn.

Het feit zelf dat Shambhala en de Grote Witte Broederschap nog steeds aanwezig zijn op onze planeet geeft enorme hoop en spirituele steun voor alle lichtdragers, de zonen en dochters van God hier op Aarde dat de overwinning van het Licht en het neerdalen van de Gouden Eeuw een heel realistische optie is voor onze menselijke evolutie. Maar het ware resultaat hangt van ons allemaal af welke kant wij gaan kiezen en of wij wel het Goddelijke Plan van de gehele planeet willen ondersteunen wanneer wij nu nog hier in tijd en ruimte in reïncarnatie aanwezig zijn op Aarde.