Violette vuur - de gift van Saint Germain

 

Violette vuur


The greatness of the violet flame is that
it doesn't produce heat;
it produces love

The violet flame forgives as it frees, consumes as it transmutes, clears the records of past karma balancing your debts to life, equalizes the flow of energy between yourself and other lifestreams and propels you into the arms of the living God.


  
"Het is onmogelijk op te noemen wat al de voordelen van het violet vuur zijn, maar er vindt inderdaad een alchemie plaats in iedere persoonlijkheid die de kracht van het violet vuur dagelijks gebruikt. Het violet vuur pakt de waanbeelden aan die de psychologische problemen veroorzaken die hun oorsprong hebben in de vroegere kindertijd en vorige levens en die zulke diepe groeven hebben achtergelaten in het bewustzijn, dat ze leven na leven voor problemen zorgen."     - Saint Germain

Neem afscheid van je pijn en verdriet door het houden van het Ritueel van Vergeving met behulp  van meditatie en mantra CD `Ritueel van Vergeving` . Volg nu de vergevingsmeditatie en reciteer de violet vuur mantra's voor de verlossing van je ziel uit het web van je moeilijkste karmische relaties."Start working on forgiveness; start practicing forgiveness. It will be difficult at first, but then it just becomes a habit. The only way to recover forgiveness is to practice again. You practice and practice, until in the end you see if you can forgive yourself. At a certain point, you find that you must forgive yourself for all those wounds and all that poison you created for yourself in your own dream. When you forgive yourself, self-acceptance begins and self-love grows. That is the supreme forgiveness - when you finally forgive yourself."

~Deepak Maheshwari~

Bestel nu CD `Ritueel van Vergeving`
bij de webshop

Webshop

Wat is een violette vuur vanuit spiritueel perspectief?

 

Vuur is de hoogste manifestatie van de geest in de Kosmische dimensies van het Licht. De bron van al het leven – De Grote Centrale Zon – is een vurige substantie, een witte vuurkern van extreem wit licht. Violet vuur is één van de zeven aspecten(ofwel zeven stralen) van het witte vuur die alle vormen van het Leven in stand houdt. Alle zeven stralen hebben een bepaalde kleur, trillingsniveau en kwaliteit van Goddelijke/ Kosmische Christusbewustzijn. De violette straal heeft de volgende kwaliteiten: vergeving, rechtvaardigheid, vrijheid, creativiteit, transmutatie, alchemie, diplomatie, mededogen, positieve veranderingen enz.

 
 

Iedere straal wordt vertegenwoordigd door een Kosmisch Wezen. Hij wordt een Heer-van-de-straal genoemd. Dit Kosmische Wezen neemt de intense vibratie van de desbetreffende straal afkomstig de Grote Centrale Zon in zijn aura op. Vervolgens werkt hij als een Kosmische transformator voor de menselijke evolutie. Hij verlaagt de intensiteit van de straal tot een aangenaam niveau voor alle mensen op aarde die met deze straal willen werken.De zevende of de violette straal is een Hoofdstraal van het nieuwe Aquarius Tijdperk die in teken van vrijheid en bevrijding van de ziel van negatief karma van vroeger staat.

De spirituele leiding van het Aquarius Tijdperk ligt in handen van de Heer van de zevende straal, opgevaren Meester Saint Germain. Hij heeft ervoor gezorgd dat de bevrijdende en revolutionaire wetenschap over violet vuur ieder mens op deze planeet zal bereiken. Eeuwen achter elkaar werd de kennis over violet vuur als een geheime alchemistisch sleutel alleen aan een beperkte groep van geïnitieerden overgedragen. Nu komt dit verhaal breed in de publiciteit te staan. Door de 20e eeuw heen waren vele boeken over de genezend werking van violet vuur verschenen. Meerdere spirituele organisaties en bewegingen hebben de kennis van het violette vuur met de geïnteresseerden gedeeld. Je kunt nog steeds meer informatie over het violette vuur bij de volgende organisaties verkrijgen: Agni-Yoga, I AM movement, The Summit Lighthouse en vele anderen.


 

http://www.transformnet.org - violet flame mantra's and meditations


 

Violet vuur kan spiritueel gezien veel meer positieve veranderingen in ons leven brengen dan zichtbaar violet licht. Het is een van de krachtigste vormen van spirituele energie in het hele Kosmos. Violet vuur kan alle disharmonieuze creaties van de mens zoals negatieve gedachten en gevoelens in de vorm van stress, depressie, woede enz. in tegenovergestelde harmonieuze creaties omzetten. Violet vuur wordt niet voor niets een ultiem Kosmisch schoonmaakmiddel genoemd. Het zuivert ons energieveld, ruimt alle blokkades in ons aura op voor een betere lichtdoorstroming en brengt de oorspronkelijke helderheid in onze gedachten en gevoelens terug. Violet vuur dringt door ons complete zenuwstelsel, spoelt ons bloed, hersenen en hart met een zuiverende substantie door en vervolgt zijn werk op het cellen niveau, waar het belangrijkste schoonmaakproces zich op atomair niveau plaats vindt.


 


Het is zeker aan te raden om violet vuur en violet licht overal in je leven toe te passen. Bijvoorbeeld bij je kleding keuze, je interieur etc. Het is belangrijk om te weten dat Amethist dé steen van het Aquarius Tijdperk is. Waar die zich ook maar bevindt, verspreidt de genezende en transmuterende kracht van Violet Vuur rond zich heen. Neem iedere dag de tijd om het violette vuur in je gehele aura en in al je cellen te visualiseren. Zie een Niagara waterval als een machtige stroom van violette energie rond jezelf, je gezin, je huis, je stad en de gehele planeet neer dalen. Je kunt ook de specifieke mantra van Saint Germain dagelijks herhalen die als volgt luidt:


 

I AM a being of Violet Fire

I AM the purity God desires!


 

Vergeet niet dat Violet vuur ons de mogelijkheid geeft om onze harmonie, vrede, innerlijke balans terug te vinden en dit de weg naar persoonlijke spirituele groei opent, zodat wij eindelijk kunnen ervaren dat de spirituele en fysieke kanten van het leven geen tegenstelling maar een volmaakte eenheid is!

As you begin to use the mantra's of violet flame, you will experience feelings of joy, lightness, hope and newness of life, as though clouds of depression were being dissolved by the very sun of your own being.....


 

Wil jij meer over het fenomeen

het 'Violette Vuur' weten?


 

Hieronder vind je de beschrijving van de onbekende menselijke evolutie ergens in het Kosmos, die miljoenen jaren lang de violette vlam dagelijks toepaste.  

Wat voor velen mensen de ongegronde fantasie zou zijn, is voor de adepten van de Grote Witte Broederschap de Goddelijke Realiteit ...

 

 

******

 

 

WAT IS DE VIOLETTE PLANEET?

 
 

De Violette Planeet is een fijnestoffelijke planeet met miljoenen jaren geschiedenis, die zich aan de 7de, Violette straal van het Goddelijke Bewustzijn, toegewijd heeft. De gehele bevolking belichaamt belangrijkste aspecten van de Violette straal: vergeving, transmutatie, vreugde, vrijheid, vernieuwing, compassie, rechtvaardigheid, alchemie. De violette planeet is een planeet die zich op het etherische, niet fysieke plan bevindt. Het is onmogelijk tot nu toe deze planeet met een bloot oog of met een telescoop te aanschouwen. We weten niet of de Violette Planeet in ons zonnestelsel of daarbuiten ligt.Omri Tas is de heerser van de violette planeet. Hij heeft zo'n intensiteit van violet vuur in zijn aura dat deze zich uitbreidt tot ver buiten het oppervlak van de aarde. Wanneer hij niet op de Violette Planeet maar op de aarde verkeert, heeft hij een verblijfplaats in Shambhala, boven de Gobi woestijn, samen met Gautama Boeddha, de Heerser van de Wereld. Hij houdt daar met een aantal van zijn volgelingen door middel van het violette vuur balans voor de gehele aarde.

 
 

Tijdens zijn afwezigheid van de Violette Planeet houdt zijn tweelingziel daar, samen met de priesters van het Heilige Vuur, de balans.

 

Geschiedenis van de Violette Planeet


Deze planeet is een levend voorbeeld van de glorieuze overwinning van licht over duisternis.


 

Lang geleden verkeerden de bewoners van Eron, de vroegere naam van de Violette Planeet, in een crisis die vergelijkbaar was met de huidige crisis op aarde.

 

Er werd toen door een vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, de Hoogste Priesteres, een dringend beroep op de mensen gedaan om er iets aan te doen. De mensen werden zo door deze oproep geraakt dat zij massaal aanroepingen tot het violette vuur gingen doen en de hele planeet verzadigd werd met violet vuur.Alle negatieve krachten werden door de legioenen van het Licht gegrepen en verwijderd. Daarna kwam deze planeet in het Gouden Eeuw terecht. De lichtstrilling van de mensheid op de Violette Planeet werd steeds hoger, totdat de planeet zijn stoffelijke evolutie heeft beëindigd en naar de hogere trilling van het etherische plan over ging. De mensen die zich op de Violette Planeet bevinden zijn allemaal onsterfelijk en vervolgen hun evolutie in het lichtlichaam als opgevaren meesters en meesteressen.


De beschaving op deze planeet is nu en voor altijd vrij van commercialisatie, disharmonie en alle bijbehorende oorzaken van ellende. De bewoners van de violette planeet dienen het violette vuur al miljoenen jaar lang en gebruiken deze vlam voor allerlei doeleinden. Zij kunnen er van alles mee creëren, zuiveren, genezen en douchen er zelfs in. Allerlei huishoudelijke taken op de Violette Planeet worden door engelen en elementalen van het violette vuur verricht, waardoor de mensen meer tijd krijgen om andere evoluties, op andere planeten, ook op aarde, met het violette vuur te dienen.
 

Er is een voortdurende en intensieve eredienst tot het violette vuur op de planeet. Dag en nacht verrichten 144 priesters van deze Violette Planeet heilige rituelen om de violette vlammen op de duizenden altaren brandend te houden.

 

Het Leven wordt door de bevolking van de Violette Planeet als ‘Heilig’ beschouwd. Het Licht van Vader Moeder God wordt in het hart en in de daad van iedere ziel op de Violette Planeet in ere gehouden.

 

De gehele planeet schittert van het Licht en Violette Vlammen die op de talloze tempels dag en nacht branden.


Omri Tas geeft de volgende beschrijving van een van die tempels op een moment dat hij zich daarin bevindt:

 

Hij staat in het midden van een cirkelvormige vijver van licht, met een middellijn van 23 meter, die gevuld is met prachtig goudgeel gekleurd water. Er zijn zeven cirkelvormige trappen die omhoog naar het centrum van de vijver leiden. Om de vijver heen staan zeven witmarmeren kolommen die tot hoog in de atmosfeer oprijzen. Het geheel bevindt zich in een groot amfitheater waarin de priesters zich verzamelen om hun invocaties te geven. Terwijl hij dit zegt staat hij op een klein wit cirkelvormig podium en beschrijft zeer uitvoerig zijn omgeving...

 

 
 

3de van de maand is een Omri Tas dag!


http://www.sacredword.org


De priesters van het Heilige Vuur van de Violette Planeet mogen als een kosmische versterking beschouwd worden, die zijn spirituele hulp aan alle kosmische evoluties biedt. Iedere 3de dag van de maand komen 144 priesters en priesteressen onder de leiding van hun geliefde Omri Tas, de geestelijke Vader van de Violette Planeet, voor de versterking van het Licht op aarde.

 

Omri Tas verblijft iedere 3de van de maand in het etherische retraite van Gautama Boeddha boven de Gobi woestijn. Samen met legioenen van de Violette Planeet houden ze balans voor de lichtdragers op aarde.

 

De priesters van de Violette Planeet hebben al duizenden jaren voor onze planeet Aarde gezorgd. Zij begeleiden ons op onze weg naar de geestelijke volwassenheid. Zij hebben ons veel te geven, maar moeten daarin terughoudend zijn, want zolang de negatieve krachten op aarde prominent aanwezig zijn (in de economie, in de politiek en in de oorlogsgebieden) kunnen wij niet van de zegeningen van de eeuwige jeugd en onsterfelijkheid genieten.


Er bestaan grote reservoirs van violet vuur op aarde, die door de spirituele studenten zelf aangeroepen zijn. Ze zijn opgeslagen in holle ruimtes in de bergen en in het midden van de aarde zelf. Ook bevindt zich een gigantisch groot reservoir van het Violette Vuur boven Europa. Het grootste reservoir van het Violette Vuur in ons Kosmische gedeelte bevindt zich inderdaad op de Violette Planeet zelf.

 

Het is mogelijk voor een spirituele student een bezoek of een retraite op de Violette Planeet te houden. Meestal gebeurt dit tijdens de nachtrust, op het moment dat de ziel zijn stoffelijke lichaam verlaat.


De violette kleur in het menselijke aura kan een teken zijn van de aanwezigheid van de violette engelen of de priesters van de Violette Planeet in het energieveld van de desbetreffende persoon. Ook het gebruik van de mantra’s die het Violette Vuur aantrekken kan magenta-roze-violette kleuren in de aura veroorzaken.
 

Tegenwoordig worden ons kleine porties violet vuur vrij gegeven, voldoende voor onze huidige behoeften, maar ons Hogere Zelf, het Heilige Christus Zelf, houdt een machtige hoeveelheid violet vuur voor ons in voorraad, zodat wij, wanneer het nodig is, violet vuur kunnen ontvangen.

 

Dankzij de vurige aanvraag bij de Grote Karmische Raad door de Meester Alchemist Saint Germain verspreidt zich de mystieke wetenschap over de Violette Vlam razend snel door de naties heen. De mantra’s die het Violette Vuur in de fysieke wereld manifesteren worden al door 30.000 spirituele studenten van de Grote Witte Broederschap wereldwijd dagelijks in gebruik genomen.

 
 

Hieronder vind je de heilige mantra’s van het Violette Vuur zoals ze door de bewoners van de Violette Planeet worden gebruikt. Het Engels is de taal van de priesters van het verzonken Atlantis, die nog steeds enorme elektromagnetische kracht bezit om de geestelijke vibraties in de materiële substantie om te zetten. De positieve veranderingen in je Leven zullen zich sneller manifesteren als je de mantra’s van het Violette Vuur in Het Engels laat klinken!

http://www.transformnet.org
 

Reactie van een lezer:

De wonderen van de Violette Vlam

 


 

"Het is een zonnige middag in vrolijk april en ik bevind mij in een zaal in Spaubeek, Limburg waar de workshop over de Violette Vlam wordt gehouden. Mijn volledige aandacht is gericht op de volgende woorden:

"De Violette Vlam heeft een transmuterende werking. Het is een schoonmaakmiddel voor negatieve energieën, een kosmische gum. Deze alchemistische kracht kun je inzetten voor het schoonmaken van de zware energie rondom jezelf of tussen jou en een ander persoon. Dit kan je partner zijn, een vriend, een collega of een familie. Wij zijn alleen verwikkeld in meerdere relaties in ons leven en als een relatie schadelijk voor je is geweest kun je de Violette Vlam gebruiken om de energie te zuiveren."

In gedachten reis ik door de afgelopen jaren heen, op zoek naar iemand die ik niet heb vergeven. Ik kom uit in een herinnering waarbij ik zestien jaar was. Zijn naam was Mischa. Hij was twee jaar ouder dan ik, bezat een scooter, werkte in een hippe kledingwinkel en had veel vrienden. Het was een jongen met een aangeboren charme, erg sympathiek en hij maakte mij altijd aan het lachen. Hij was geïnteresseerd in mij. In mij! Ik kon het niet geloven. Wat was hij leuk! Ik heb in die periode een hele nacht niet geslapen want de gedachte aan hem was fijner dan slaap. Het was de eerste maar ook gelijk de laatste keer dat ik mijn slaap ruilde. We zagen elkaar regelmatig en ik begon steeds meer op roze wolken te lopen. Ik werd verliefd. Niet veel later kwam ik er achter dat hij nog vijf andere meisjes zag. Ik bleek niet de enige te zijn geweest die een rondje had gereden op zijn scooter. Ik was onwijs gekwetst, teleurgesteld maar vooral boos. Ik verbrak het contact direct en kwam hem alleen nog maar tegen in de stad, waarbij mijn hart tekeer ging en mijn maag ondersteboven draaide. Het is nu vijf jaar geleden en ik kom erachter dat ik hem nooit heb vergeven om de simpele reden dat hij nooit zijn excuses heeft aangeboden. Ik besluit er niet meer op te wachten.

"Als je een persoon in gedachten hebt zet hem of haar dan in de Violette Vlam. Visualiseer een vuur van Violet om die persoon heen."

Ik sluit mijn ogen en zeg: "Mischa, ik vergeef je. Het is oké. Ik vergeef je"

Ik voelde mij een stuk lichter nadat ik deze simpele maar krachtige techniek had gebruikt. De volgende morgen opende ik mijn Inbox en mijn oog viel direct op een nieuw ingekomen bericht. Ik kon het niet geloven want het was van Mischa. Ik had hem driekwart niet gezien en hij stuurt mij een bericht waarin hij vroeg hoe het met me ging omdat hij mij nooit meer tegenkwam. Ongelooflijk! Op innerlijk niveau moet hij de verandering van energie hebben gevoeld. Dit keer bleef mijn maag op zijn plek, mijn hart kalm en mijn ziel was tevreden met mijn alchemistische wonder.
"
- Elly Kokorina

 

 

Webshop

Neem afscheid van je pijn en verdriet door het houden van het Ritueel van Vergeving met behulp  van meditatie en mantra CD `Ritueel van Vergeving` . Volg nu de vergevingsmeditatie en reciteer de violet vuur mantra's voor de verlossing van je ziel uit het web van je moeilijkste karmische relaties.Bestel nu CD `Ritueel van Vergeving` bij de webshop

Webshop
Violet Fire Healing from the heart of Kelly Cherish

Violet fire, thou Love divine,
Heal these angel-wings of mine.
Flood me with your Light through and through,
Let me be able to fly with you.

Spread through me thy healing energy,
Enchant me with the pure magic of your remedy.
I spread my wings with joy and love,
I am your angel and your blessed dove.

You have my word that I will speak,
About our message so unique.
I accept my unlimited freedom and responsibility,
I am the living truth of our divinity.

-Kelly Cherish