Psychologie van de ziel
Psychologie

We sow our thoughts, and we reap our actions.
We sow our actions, and we reap our habits.
We sow are habits, and we reap our characters.
We sow are characters, and we reap our destiny.

Psychologie van de ziel wordt door de  handel patronen van de individu gecreŽerd.
Wij zelf zijn de schrijvers van de drama's in ons 'Boek des Levens'. Als je tegen jezelf zegt: 'Het gaat vandaag een leuk bezoek of een prettige reis worden', dan stuur je letterlijk elementen en krachten voor je lichaam uit die bewerkstelligen dat je bezoek of reis prettig wordt. Als je voor het bezoek of de reis of een aankoop in een slecht humeur bent, of bevreesd bent voor onaangename verassingen, dan stuur je onzichtbare invloeden voor je uit die iets onaangenaams zullen voortbrengen. Ons denken, of anders gezegd: onze geestestoestand, is altijd al vooraf bezig 'te regelen' dat dingen goed of slecht uitpakken.


"Reality is what we take to be true. What we take to be true is what we believe. What we believe is based upon our perceptions. What we perceive depends upon what we look for. What we look for depends upon what we think. What we think depends upon what we perceive. What we perceive determines what we believe. What we believe determines what we take to be true. what we take to be true is our reality.Ē