Interview met webmasterWebmaster www.spiritueleweg.com
Maria Piotrovskaja,
geboren en getogen in Moskou, Rusland
sinds 1992 woonachtig in Tilburg, Nederland
Leerling van Opgevaren Meesters van de
Grote Witte Broederschap


"I am just one of  many  servants to the earth's evolutions." - Maria Piotrovskaja


"Ik ben eindeloos dankbaar voor de spirituele ontdekkingsreis die ik als  jonge meid onbewust begonnen was. Hoe langer ik op Pad ben, hoe beter ik  de waarde, de betekenis en de kracht van mijn simpele naam 'Maria' leer te begrijpen.

Geboren uit het witte licht, verbonden met  de eeuwige Bron des Levens, ben ik gekomen om de harten van de  mensen met licht te herladen.

Ik ben overtuigt dat het open hartcontact met de ziel nog steeds het mooiste is wat ons allemaal in deze materiële wereld kan overkomen. Hoe minder moeite wij
hiervoor hoeven te doen, hoe dichterbij wij bij het Gouden Aquarius Tijdperk kunnen komen ..."
***********


Interview met webmaster van www.spiritueleweg.com
Maria Piotrovskaja


Deze interview is genomen door journaliste  Elly Kokorina op 18 september 2010.De gestelde vragen:

- Je bent geïnteresseerd in filosofie, religie en mystiek. Wat trekt je daarin zo aan?

- Welke filosofen, schrijvers en denkers hebben je het meest geïnspireerd?

- Waarom is dat bij de eerste persoon die je noemde het geval?

- Hoe probeer je de hang naar het spirituele in je dagelijkse leven te integreren?

- Hoe gaan de mensen in jouw leven - je relatie, je vrienden - met jouw interesse in die zaken om? Delen zij je interesse of voel je je er alleen in staan?

- Er wordt wel gezegd dat de zware dingen een mens tot groei en ontwikkeling brengen. Welke periode in je leven vond je het moeilijkst?

- Heeft die ervaring jou achteraf ook iets goeds gebracht?

- Zie jij de crisis die we nu ervaren op het gebied van milieu en economie ook als een kans om op een andere, betere manier te gaan leven?

- Geloof je dat jij daar zelf een rol in te spelen hebt?

- Wat vind je belangrijk om over te brengen aan een volgende generatie?

- Waar hal je die wijsheid vandaan?

- Zou je willen dat iemand die dingen tegen jou had gezegd toen je jong was?

- Wat is voor jou het grootste goed in het leven?

- Geef je daar ook echt prioriteit aan?

- Hoe zie je je eigen toekomst en die van de wereld?" Who are you?"
"I am send by God and my mission is becoming clearer by the hour!'
- film 'Joan d'Arc'


1. Je bent geïnteresseerd in filosofie, religie en mystiek. Wat trekt je daarin zo aan?

 
 

Ik zie filosofie, religie en mystiek als intellectueel en spiritueel hulpmiddel om erachter te komen hoe het Universum, inclusief het grote kosmische en het aardse mensenleven, in elkaar zit. Ik geloof dat alle mensen door hun eigen subjectieve gedachten de wereld opgebouwd hebben, waarin zij vrijwillig gevangen zitten. Deze wereld heeft niets mee te maken met de Grote Kosmische realiteit waarin wij ons allemaal bevinden. Hier is niets mis mee. Iedere ziel heeft zijn tijd nodig om eerst binnen eigen beperkte cirkels zich te vertoeven. Vroeg of laat komen wij allemaal uit ons ei, om de grotere buitenwereld te gaan verkennen. Filosofie, religie en mystiek helpen ons de comfortzone van ons kleine wereldje te verlaten en de verbinding tussen onze ziel en iets wat veel groter is dan wij, zelf te gaan leggen.


 

Ik heb zolang ik mezelf ken de innerlijke drijf om de volledige waarheid over mijzelf en over de gigantische buitenwereld te ontdekken. Ik wil ontzettend graag bewust worden van alle processen die mijn eigen leven en het Leven van het Universum eeuwenlang besturen. Door mijn leven heen heb ik veel mensen ontmoet die deze drang naar de waarheid helemaal niet kunnen begrijpen. Zo heb ik geleerd dat iedere ziel door zijn eigen cyclussen van zelfontwikkeling gaat. Het innerlijke impuls om de objectieve realiteit, zonder illusie, zonder vooroordelen te mogen aanschouwen komt voor iedere ziel op het moment dat de tijd rijp is voor haar…

 
 
 

De filosofie, religie en mystiek is voor mij de open deur, de eeuwenoude spirituele weg die mijn innerlijke wereld met de Grote Kosmische Wereld verbindt. Door het contact te zoeken met de onbekende, ontastbare materiële en spirituele Kosmos gaan de deuren van onze innerlijke wereld wijd open. Op deze manier verlengen wij steeds de grenzen van ons eigen menselijke bewustzijn.

 
 
 

Al mijn hele leven bestudeer ik graag het gedachtegoed van diverse filosofische scholen, de mystieke leer van de wereldreligies, maar ook de persoonlijke levenswijze en levensbeschouwing van individu’s, die op een of andere manier mijn aandacht trekken.


 
 

Iedere natie, ieder cultuur, iedere filosofische school, iedere religie, maar ook ieder individu heeft zijn eigen unieke kijk op het leven. Mijn standpunt is, dat de volledige waarheid over het fenomeen ‘Leven’ alleen in de harmonische smelting van alle visies en levensovertuigingen te vinden is. Ik verbind me niet echt met een bepaalde confessie, filosofische school of een persoonlijke levensbeschouwing. Ik probeer het meest constructieve en diepgaande waarheid uit iedere spirituele stroming te halen en als een ‘puzzelstukje’ bij de Grote Kosmische puzzel te leggen. Het is mooi om te ontdekken dat de wereldreligies veel gemeen met elkaar hebben, maar het is nog mooier om te zien welke kostbare unieke waarheden zich in de heilige geschriften schuilhouden.


 

De spirituele wijsheid van het Jodendom staat voor mij pal boven het water als het over de Enige Almachtige God – IK BEN WIE IK BEN – gaat. De heilige namen van God die in het Jodendom worden gezongen zijn zo ontzettend krachtig, dat de ziel die met deze heilige praktijken zich bezig houdt,   met hoge snelheid spiritueel vooruitgang boekt. De mystieke leer over de heilige namen van  Almachtige God is een van de meest doeltreffende spirituele hulpmiddelen die men op onze planeet kan vinden.

 
 

Ik geloof in de persoonlijke en niet persoonlijke Vader-Moeder God. De persoonlijke kant van God herken ik als een innerlijke stem, het warme gevoel in mijn hart, de beschermende hand die mij erg persoonlijk helpt in alle moeilijke, onverwachte levenssituaties. De onpersoonlijke God wordt vertegenwoordigd voor mij door de Kosmische Wet, onder anderen de Wet van Karma en Reïncarnatie, de Wet van Harmonie, de Wet van Dankbaarheid, de Wet van de Waarheid, enz. 
 

Het Hindoeïsme heeft me geholpen  het persoonlijke contact met de Goddelijke Moeder te leggen, die ook de levensvlam Kundalini in ons menselijk lichaam in stand houdt. De heilige drie-eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva manifesteren het evolutieproces in het gehele Kosmos. Brahma is initiator van de nieuwe start in ons leven. Hij opent de weg voor de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Vishnu is de beschermer van de gaande cyclus, hij zorgt ervoor dat hij niet afgebroken wordt voordat het resultaat bereikt is. Vishnu staat voor de continuïteit van het eeuwige leven, die niet te vernietigen is. Shiva is de tester van alles wat reëel en niet reëel is binnen onszelf en in onze creatie. Hij helpt ons de cyclus tijdig te beëindigen zodat wij steeds hogerop in de evolutiespiraal kunnen opkomen, in plaats van steeds rondjes in onze dagelijkse routine te gaan draaien. 
 

Het Boeddhisme is geen religie op zich, want boeddhisten geloven niet in God, zoals het wel bij de andere wereldreligies gebeurt. Het Boeddhisme is een kostbare leerweg van de zelfbewustwording, die de ziel door het Pad van zelfobservatie, zelfbeheersing, zelfovertreffing naar de verlichting van de geest leidt. Het zaad van Boeddha in jezelf te ontdekken, te laten groeien en bloeien totdat de ziel haar eigen Boeddha-potentieel kan realiseren, is de essentie van de Boeddhistische spirituele weg.


 
 

Het mystieke Christendom, vooral de spirituele weg van de Gnostici, de eerste christenen, verbergt de allerbelangrijkste sleutels tot de redding en bevrijding van de ziel uit de illusies die door de materiële dimensie en het lagere menselijke bewustzijn zijn gecreëerd. De belangrijke statement van het christendom die wat milder in andere religies overkomt, is dat de ziel totdat ze vanuit haar vrije wil voor de eeuwige reünie met haar eigen Goddelijke Vonk, Goddelijke Zelf heeft gekozen sterfelijk is en kan dus als individu uitgewist worden. Hoe bewuster wij leven, des te beter zijn wij in staat de juiste keuzes maken, die de kracht, wijsheid en liefde aan onze ziel blijven toevoegen. In het Christendom wordt het Pad van de 4 hoogste initiaties – transfiguratie(transfiguration), kruising van de lagere zelf (crucifixion), wederopstanding van de ziel (resurrection) en de hemelvaart (ascension) ofwel het alchemistische huwelijk van de ziel met haar Goddelijke Zelf uitgebeeld. Jezus Christus heeft dit Pad als de Grote Leermeester voorgelopen, zodat wij allemaal in zijn voetsporen kunnen treden en ook de meesters over tijd en ruimte, over onze eigen wereld kunnen worden. In het Christendom leren wij dat de kortste weg die de mens en de Bron des Levens kan verbinden, tussen het menselijke hart en het hart van God ligt. Het ontwikkelen van deze hartkwaliteiten komt door onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen te hebben en mededogen met alle vormen van het leven die aan de beperkingen lijdt.

 
 
 

De filosofie, religie en mystiek vormen samen bij elkaar een bijzonder waardevol spiritueel hulpmiddel, het vergrootglas zo te zeggen. Met behulp van dit vergrootglas zijn wij in staat de geheimen in het Grote Kosmische Boek der Wijsheid te lezen en te bestuderen. Dit boek is naar alle waarheid met enig doel geschreven en dit is het: om de ontwaakte zielen (de Boeddha’s en de Christussen) de Goddelijke Realiteit van het Leven te laten kennen zoals het werkelijk is.

Mijn motto is hetzelfde als bij de Opgevaren Meesters:

 
 

"Only the whole truth will set man free!” 

 

De kunst van het innerlijke wetenbestaat niet uit je volledig met een specifieke invalshoek op het fenomeen ‘Leven’ te identificeren, maar uit het vermogen, die alle bestaande visies op het spirituele en materiële leven in je innerlijke wereld in staat is te integreren.


 
 

In filosofie trekt me de logica van de diepgaande manier van denken. In de verschillende filosofische systemen wordt de realiteit van de tastbare, materiële en niet tastbare, geestelijke wereld op unieke wijze uitgelegd. Ik houd me al mijn hele leven lang bezig met het bestuderen en het vergelijken van diverse filosofische scholen en persoonlijke levenswijzen van verschillende individu’s. Wat mij het meest fascineert is de structuur, het gedachtencomplex, het bewustzijn, waarmee de filosofische school of een bepaald individu zijn complete leven mee laat bezielen. Ik bestudeer ook graag de kerkelijke dogma’s van alle wereldreligiën om beter te kunnen inzien dat ze alleen maar een bepaalde invalshoek, een bepaald zichtpunt laten belichten. Het lijkt me logisch dat de echte realiteit, de echte waarheid zich nooit in een specifieke filosofische, spirituele of religieuze stroming zou kunnen zitten. De universele religie, de universele filosofische school, dat alle eerdere en bestaande stromingen en religies in zich verenigd, zou ons dichter bij de waarheid kunnen brengen, dan een specifieke godsdienst of een uitgeharde filosofische leer.


 
 

De volledige waarheid over de geestelijke en materiële wereld of de echte realiteit van het menselijke en kosmische zijn is de meest ingrijpende ervaring dat de ziel in haar evolutie kan ondergaan.


 
 

Ik volg graag de wijze gedachten van de spirituele leraren in ons wereld, zoals de 14de Dalai Lama bijvoorbeeld. Zijn wijze gedachten vergelijk ik met de golven van de Grote Oceaan der Wijsheid, die je steeds meer naar het midden van de oneindige watervlakte laat meevoeren. De vaste lijnen van de kust die voor het materialistische denken staan, bieden steeds minder houvast op het moment dat je met de leer van de spirituele Guru steeds verder in de wateren van de Kosmische Oceaan gaat verdiepen.


2. Welke filosofen, schrijvers en denkers hebben je het meest geïnspireerd?

 

De belangrijkste menselijke kwaliteit die mij enorm aanspreekt en inspireert is de kwaliteit van de zelfstandige, onafhankelijk denkende geest met goed ontwikkelt onderscheidingsvermogen. Deze kwaliteit vind ik terug bij non-conformisten, anti-dogmatische religieuze en spirituele leiders van de mensheid. Dat zijn de zielen die geboren zijn om de traditionele manier van denken wakker te schudden en er nieuw leven in te blazen. Ze wijzen de weg naar individualisatie en bewustwording van de ziel die de staat van volwassenheid heeft bereikt. De geest die vrij is van beperkingen van het massabewustzijn en zijn eigen onafhankelijke mening durft te uiten wordt altijd aangevallen door de tegenstanders in het verleden, nu of zelfs in de toekomst. Zolang de mensheid gezamenlijk het niveau van het Christusbewustzijn, het Hogere Kosmische bewustzijn niet gehandhaafd heeft, zijn de vrije denkers op onze planeet altijd in oppositie.

 

Het levensvoorbeeld van Socrates, Blavatski, Padre Pio, Gandi, Dalai Lama en vele vele anderen niet traditionele, vrije denkers in de oude en moderne geschiedenis heeft me altijd gesteund om mij eigen non-conformistische weg te volgen.


3. Waarom is dat bij de eerste persoon die je noemde het geval? 


Socrates blijft voor mij een sterk voorbeeld van een charismatische geestelijke leider, die tot zijn laatste adem trouw aan zijn levensmissie was gebleven. Hij was zijn hele leven lang bezig geweest de zielen rond hem heen wakker te schudden. Dat deed hij wel op een hele pittige en confronterende manier. Iedereen die in aanraking met Socrates kwam kreeg een zware les in het onderscheidingsvermogen. Hij leerde iedereen de ware essentie van zijn ziel van de leugens van de lagere zelf te kunnen onderscheiden.

 

 

 

Hij was een meester in psychologie en stimuleerde iedereen tot eigen zelfkennis te komen. Met zijn spontane toespraken kon hij altijd de pijnlijkste lagen van het menselijke ego open schuren, zodat de ziel uiteindelijk zijn ware aard kon manifesteren. Met alles wat Socrates deed wou hij de aandacht van de medemens van het uiterlijke vertoon van macht en rijkdom naar de innerlijke inhoud en kwaliteiten van de ziel overbrengen. Hij dwong mensen als het ware zelfstandig en diep na te gaan denken over leven en dood, goed en kwaad, recht en onrecht. Zijn grootste zorg was het feit dat de mens een eigen mening over alles ging vormen. Hij was de felle tegenstander van het blind vertrouw in gewortelde dogma’s en tradities in alle vormen en verschijningen in de maatschappij.

 

Socrates stelde altijd alle aspecten van de samenleving ter discussie aan om gezamenlijk de diepste waarheid over het leven te kunnen ontdekken. Door de orakel van Delphi was hij tot de wijste van alle stervelingen uitgeroepen. Zijn eigen oordeel over eigen persoonlijkheid was volgende: "Ik ben de enige van de stervelingen die weet dat hij niets weet. Dus inderdaad, ik ben de wijste.”

 

Zijn  leven was een lange strijdt tegen de ‘vleselijke bewustzijn’ van de sofisten, de mooie praters. Sofisten waren de meesters in de retoriek, die met passende argumenten alles konden bewijzen. Ze lieten de waarheid in eigen voordeel verdraaien en dat kon Socrates helemaal niet uitstaan. Zijn heftige strijdt met opgeblazen menselijke ego’s heeft hem op de rechtbank gebracht. Hij moest van de rechters zijn leven met de gifbeker beëindigen.

 

Socrates staat voor mij als een eeuwig rolmodel van de vrije, bewuste, zelfstandig denkende geest, dat geen genoegen neemt met de voorgebakken meningen van de massa bewustzijn. Hij noemde zichzelf ‘de vroedvrouw van de ziel’. Deze rol heeft hij ongetwijfeld met onweerstaanbare passie vervuld.


 

4. Hoe probeer je de hang naar het spirituele in je dagelijkse leven te integreren?


 

"Just as a candle cannot burn without fire,
men cannot live without a spiritual life.”

Ik ben geboren met een grote vraag naar spiritualiteit. Vanaf mijn kindertijd wist ik van binnenuit dat spiritualiteit een belangrijk aspect is in ons materiële leven. Ik ben een flinke zelfstudie ondergaan en het meest belangrijke dat ik heb geleerd is dat kosmische wetten onze materiële leven beïnvloeden. Letterlijk alles wat er met ons gebeurd wordt veroorzaakt door spirituele kosmische wetten. Onder andere de wet van karma helpt ons begrijpen dat er geen toeval bestaat in het leven, maar dat alle levensomstandigheden worden gecreëerd door de kosmische wet van oorzaak en gevolg.

 
 

Door tegenslagen in mijn leven, waarbij ik niet wist wat mij overkwam, begon ik mij af te vragen waarom sommige mensen minder kansen hebben dan anderen. De zoektocht heeft mij gebracht naar de mysterie scholen. Deze bestonden onder andere in oud Griekenland, Egypte en in vele oude beschavingen in Azië. In de mysterie scholen wordt onderwezen dat de ziel een spirituele creatie is die zijn lessen in een materiële wereld leert. In de materie hoort de ziel uiteindelijk het meesterschap over tijd en ruimte te behalen. Alles in het menselijke leven gebeurt met reden en die reden moeten wij proberen te achterhalen.

 
 

Nu ben ik ook bewust van wat mij overkomt in mijn leven. Ik zoek naar de oorzaken van mijn keuzes en kan nu de projecties van de gevolgen in de toekomst zien verschijnen. Ik wil ontzettend graag mijn brede spirituele kennis met vele lichte zielen op aarde kunnen delen. Dit is niet alleen wat ik graag wil, dit is mijn persoonlijke levensopdracht, mijn levensmissie.


 
 
 

"Our souls will never be content until we discover the mission and the meaning of our lives. And therefore, we need to learn the rules of the game...under the direct guidance of those who know them well, the ascended masters, if we are to meet the great challenge of our evolution on earth.” 

 

Ik geloof dat het leven dat we leiden met alle tegenslagen en pijn, vreugde en succes erg kostbaar is. Alles waar wij mee te maken hebben tijdens de incarnatie is een belangrijk leerproces. Vrije wil is van groot belang, wij hebben de vrijheid om de keuzes te maken, maar wij zijn ook verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

 
 

Als Meesters over onze eigen wereld horen wij een balans te creëren tussen de vrije wil en de positieve en negatieve karma die wij hebben gemaakt.

 

De balans tussen deze twee, karma en vrije wil, moeten wij iedere keer opnieuw zien te vinden en te behouden. Vele situaties worden beperkt door gevolgen van vroegere acties en dat is de Kosmische wet en hier komt de beperking van vrije wil bij kijken. Als je dit niet weet, kun je het gevoel krijgen dat het leven tegen je werkt.

 
 

Jarenlang heb ik werk gedaan dat niet bij mijn innerlijke bewustwording en niveau van spirituele ontwikkeling paste. Uiteindelijk heb ik de stap genomen om mijn spirituele talenten de vrije gang te laten gaan. Ik kan nu mijn intuïtieve, genezende en extrasensitieve krachten goed uiten in mijn psychologische- en spirituele consulten en therapeutische begeleiding. Door de Aura Foto Video Studio ‘Aquarius’ op te richten is mijn spiritualiteit in de materiële wereld heel praktisch geworden. In mijn praktijk kun je niet alleen voor aurafoto’s en aura-analyse terecht, maar ook voor ‘Ontdek je missie’ consulten, diverse workshops, cursussen zoals ‘Wat wil ik met mijn leven?’ en behandelingen voor de herstelling en genezing van je ziel.

 

"The goal of the soul’s journey is to get in touch and stay in touch with the universal power of God.”5. Hoe gaan de mensen in jouw leven – je relatie, je vrienden – met jouw interesse in die zaken om? Delen zij je interesse of voel je je er alleen in staat?

Gelukkig trek ik die mensen aan die op hetzelfde golflengte zitten of in hetzelfde bewustzijn verkeren als ik. Mijn huidige echtgenoot is een spiritueel persoon, dus we kunnen uitstekend met elkaar communiceren op spiritueel gebied. Ik heb duidelijk gezien in mijn leven dat er twee groepen mensen zijn, namelijk introverte en extroverte. In geval van extroverte mensen zie ik dat zij een grote vriendenkring nodig hebben die hen steunen in hun leven en werk. Ze voelen zich verdrietig en verlaten als ze lang alleen moeten zijn.

 

 

 

Introverte mensen zoeken liever de verbinding met hun innerlijke zelf. Ze hebben geen behoefte aan veel communicatie, gezellige drukte en contacten. Ze presteren beter als ze met rust gelaten worden en alleen kunnen zijn. In oude tijd van Atlantis werden deze zielen " The sons and daughters of Solitude” genoemd. Dat waren hoog ontwikkelde zielen van mannen en vrouwen, die vanuit hun vrije wil buiten de stad woonden, in de bergen en bossen en daar hielden ze balans voor de hele samenleving door hun zuivere en sterke contact met Bron des Levens te houden. Het was hun taak om alleen te zijn en hun volledige aandacht op de Bron van het Licht te richten.

 

 

 

Als een echte introvert voel ik me erg aangetrokken tot de levenswijze van ‘the sons en daughters of Solitude’ en in dit leven heb ik weinig behoefte aan een grote vriendenkring. Ik kan veel voldoening uit de verbinding met de Bron des Levens en de dagelijkse afstemming op de kern van het Licht in mij halen. Aan de andere kant wil ik ontzettend graag dienen aan de mensheid, daarom treed ik ook graag naar buiten om de kosmische wijsheid die ik eigen heb gemaakt te openbaren. Ik ben hier als één van de vele lichtdragers om te dienen aan de mensheid bij het verlichten van het planetaire bewustzijn.

 

"We cannot completely lose ourselves in the spiritual, in meditation, in the enjoyment of God, but we must bring back, as Gautama Buddha did from the planes of nirvana, the planes of bliss and enlightenment, that which we have gleaned!"


6. Er wordt wel gezegd dat de zware dingen een mens tot groei en ontwikkeling brengen. Welke periode in je leven vond je het moeilijkst?

Twee keer in mijn leven ben ik door een zware periode heen gegaan. Dit kun je wel de donkere nacht van de ziel noemen. Twee keer waren ze verbonden met de geboorte van mijn kinderen. Eerste periode heeft plaatsgevonden rond 21e en de tweede rond mijn 40e. Ik voelde dat ik was achtergelaten en helemaal alleen stond in deze zware klus met weinig hulp om erdoorheen te komen. Financieel, emotioneel, psychologisch gezien was ik op een dieptepunt beland. De situatie kon ik niet binnen een korte tijd veranderen, dus moest ik het verduren op een langere termijn. Het was duidelijk dat ik mijn persoonlijke kruis ging dragen die zwaarder was dan ikzelf. Ik kon het vergelijken met het dragen van het kruis van Jezus, die ook regelmatig viel op zijn weg naar Golgofa. Hij kon het kruis niet meer dragen, het was Simon die hem fysiek hielp zijn zware kruis van wereldkarma te dragen.

 

 

 

Ik voelde in mijn zware tijd dat ik letterlijk onder het kruis van mijn karma viel. Ik herinner me de leer van Jezus: "Work when you have the light, because the time will come when no man can work.”

 

 

"Ga aan de slag met je missie wanneer jij de energie ervoor hebt en de omstandigheden gunstig zijn om je levenstaak te vervullen, want de tijd van je terugkerende karma zal onverwachts op je neer dalen; dat is de tijd wanneer geen mens zijn missie kan realiseren.”

 

 Ik kon het niet meer dragen, dat was voor mij een heel moeilijk moment geweest. Ik heb geprobeerd om zolang mogelijk vol te houden maar je bereikt het fysieke en psychische punt waar je valt, dat je in tweeën wordt gebroken. Ik verlangde naar hulp maar dat was niet echt in mijn vooruitzicht.

 

Zoals Jezus heeft voorspeld had ik ook vele jaren die tussen de zware tijden zaten waar ik zonder enige materiële en fysieke zorgen geleefd heb zodat ik mij op mijn spirituele ontwikkeling kon focussen. Ondanks het feit dat ik spiritueel rijp en volwassen was geworden viel de zware tijd in mijn leven mij erg tegen.

 

Het moment van de beproeving is erg veel waard in ons leven, want alles wat je hebt geleerd wordt in de praktijk getest. Mijn motto is: "It doesn’t matter what you know but what you do.” Alleen in de praktijk, in het dagelijkse leven wordt het duidelijk of wij ons innerlijke wijsheid waar kunnen maken.

 

Terugkijkend op mijn hele leven zie ik dat deze was gevuld met veel licht, wijsheid en hele sterke persoonlijke spirituele groei, dat ik nu nog steeds doorga. Ik ben erg dankbaar voor alle situaties die zorgden voor de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid en voor de vorming van mijn innerlijke visie.


7. Heeft die ervaring jou achteraf ook iets goeds gebracht?

 

Gezien het feit dat de laatste geboorte zo recent is, kun je zeggen dat de moeilijke situatie nog niet afgesloten is. Er zit wel verbetering in, er is wel meer licht, het dieptepunt heb ik zeker gepasseerd. Ik verwacht dat ik opnieuw in mijn kracht ga staan en over de ruime tijd mij volledig voor mijn levensmissie in kan zetten. Ik houd veel van mijn kinderen, ik ben ontzettend dankbaar dat ik 3 maal het leven aan de prachtige zielen mocht schenken, maar mijn missie ligt veel breder dan in het moederschap alleen.8. Zie jij de crisis die we nu ervaren op het gebied van milieu en economie ook als een kans om op een andere, betere manier te gaan leven?

 


De economische- en milieu crisis is hetzelfde als een ziekte in een menselijk lichaam. De ziekte is een explosie van een situatie die lang ondergronds heeft plaatsgevonden maar nog niet tot het licht was gebracht. In momenten van crisis moeten we snel handelen, er moeten wijze beslissingen genomen worden want de gevolgen zullen groter zijn in crisis dan in de tijd van expansie en succes. Tijdens crisis of bij een ziekte wordt je gedwongen prioriteiten te stellen. We moeten onder ogen zien wat letterlijk belangrijk is in het leven. Waar worden wij echt gelukkig van? Dit is de vraag dat crisis met zich mee brengt en iedereen, zonder uitzondering, wordt er mee geconfronteerd.

 
 

"Destiny is not a matter of chance;

it is a matter of choice.”

 

 

We moeten niet alleen maar onze materiële behoeftes onder ogen zien maar ook onze diepe spirituele behoeftes, dat is wat de crisis ons laat zien. Ik zie de crisis als een noodzaak om te handelen en niet als een kans. Noodzaak om zich open te stellen voor het begrip dat wij krachtige spirituele wezens zijn. Leven bestaat uit evenwicht tussen een spirituele- en materiële kant. Zowel de spirituele- als materiële kant van de mens hoort ontwikkelt te zijn. Wij horen een luisterend oor te bieden aan onze ziel die eigen behoeftes heeft.

 
 

In de psychologie wordt de ziel niet erkend als een feit. De ziel wordt nog steeds niet bewezen als het bestaan van de mens, er is slechts sprake over hersenactiviteit in de wetenschappelijke hoek. Het is hoog tijd dat de ziel met haar behoefte tot zelfexpressie wordt erkend in onze samenleving.

 

9. Geloof je dat jij daar zelf een rol in te spelen hebt?

Volmondig ja! Ongetwijfeld geloof ik in dat iedere ziel voor een bijzondere en krachtige levensmissie op aarde gekomen is. Wij komen allemaal met een levensopdracht. Niemand is gestuurd naar de aarde en in de diepte gegooid met de opdracht het zelf maar uit te zoeken. Elke ziel heeft beschikking tot engelen, spirituele wezens en haar eigen Hogere en Goddelijke Zelf.

Op het moment dat wij wakker worden en uiteindelijk kunnen herinneren wat onze missie inhoudt, worden wij enorm gesteund in alle stappen die wij nodig hebben om onze levenstaak te vervullen. Ik geloof dat ik een schakel ben in het verhogen van het bewustzijn van de planeet. En ik ben niet alleen. Ik ben niet de wereld Messiah. Ik ben de ziel die samenwerkt met gigantische groepen van lichtdragers van alle naties en uit alle culturen. Wij zijn één in de vibratie van het hart, die onze zielen met elkaar verbindt.


10. Wat vind je belangrijk om over te brengen aan een volgende generatie?

"Your work is to discover your world
and then with all your heart give yourself to it.”
Webshop Russische icoontjes

Afgelopen zomer ben ik in Rusland geweest en tot mijn grootste schrik zag ik de verschuiving van vroege spiritualiteit naar de heftigste vorm van materialisme. Ik zag het in de ogen van de mensen buiten op straat. De mystieke winkels met spirituele- en esoterische literatuur zijn dichtgegaan terwijl tegelijkertijd shoppingsmalls en miljardairs dorpen werden neergezet, waar een gemiddelde woning ter waarde van 50 miljoen dollar te koop aangeboden was. Iedereen was letterlijk op jacht om meer eigendommen te kunnen bezitten, meer geld, meer bekendheid, meer prestige te kunnen aantrekken.
Ik zag voor mijn ogen de wereld waar de ziel nergens terecht kan voor haar innerlijke scholing, haar levensvragen en spirituele behoeftes. Ondanks het feit dat de Russische Orthodoxe kerk een grote rol speelt in samenleving, is daar weinig tot niets terug te vinden in het leven van het nieuwe materialistische Rusland.


 

 

Als aanhanger van leer van reïncarnatie geloof ik dat onze zielen terugkomen op deze planeet. Als mijn ziel nog terug moet komen dan wil ik de wijsheid van de mysterie scholen terug kunnen vinden op onze aarde. Onze ziel hoort te weten dat zij een spiritueel wezen is, dat zij een Goddelijke oorsprong heeft, dat zij een bron van innerlijke kracht heeft en bezield wordt door de Goddelijke vonk, de IK BEN DIE IK BEN.

 

Innerlijke wijsheid, de weg van verlichting, leidt de ziel tot volledig meesterschap over zichzelf. Dat is de meesterschap over emoties, gedachten, woorden en daden. Dit volledige meesterschap wordt bekroond met het ritueel van de Hemelvaart of ook wel de Ascension genoemd. Waarna de ziel deze aarde verlaat als de Meester of Meesteres van het witte licht. Als het ziel het pad van spirituele wijsheid niet vind, kan haar licht gedoofd worden. De ziel kan belanden in de toestand van coma, apathie, onverschilligheid over haar lot. Depressies, frustraties, woede aanvallen hebben altijd mee te maken met het feit dat de ziel niet tot haar recht komt, niet in haar kracht mag staan. Als de ziel zich niet tot uiting kan brengen werkt dat erg destructief voor haar. Op het moment dat de ziel haar bestaan weigert te accepteren, kan dat uiteindelijk tot haar dood leiden. Het belangrijkste statement waar ik helemaal achter sta is een punt dat de ziel sterfelijk is. Om onsterfelijk te worden hoort ze bewust voor die onsterfelijkheid te gaan kiezen. De enige weg naar de onsterfelijkheid is het heilige ritueel van de Hemelvaart, wanneer de ziel in de witte vuurkern van eigen Goddelijke ‘Ik Ben Aanwezigheid’ voor altijd opgenomen zal worden.


 

 

De spirituele weg is het levenspad van iedere ziel die haar onsterfelijkheid wil realiseren. Dit mis ik in de materiële samenleving waar succes, rijkdom en prestige de spirituele waarde hebben overgenomen. Ik vind het belangrijk dat er zaden der wijsheid en innerlijke kennis worden geplant. Het is van levensbelang dat er in tijd en ruimte een plaats bestaat, een school van de wijsheid, universiteit van het licht, waar docenten zijn die de ziel spiritueel kunnen onderwijzen. Iedere ziel heeft het recht om te weten wie ze werkelijk is. Ik voel me geroepen om deze Goddelijke Wijsheid  van de ene generatie op de andere over te brengen zodat ze  niet verloren zou gaan.


 11.Waar hal je die wijsheid vandaan?

 

Er zijn twee manieren om tot deze wijsheid te komen, namelijk de innerlijke en uiterlijke manier.

Op het innerlijke wijze kom ik tot deze wijsheid door de ingevingen van mijn Goddelijk Zelf, via contact met mijn Hogere Zelf en het Kosmische Christus Bewustzijn. Er is een Kosmisch spiritueel energieveld waar alle Kosmische wijsheid is opgenomen, maar niet iedereen heeft toegang tot dit spirituele informatie veld. Dit verdien je met je persoonlijke inspanning door op de zuivere manier je spirituele weg te volgen, leven in en leven uit.


 


De uiterlijke manier is een zelfstudie. De kennis is op mij overdragen via de mysterie scholen die gelukkig altijd op aarde bestaan hebben. Graag wil ik bekende mysterie scholen noemen die volledige Goddelijke waarheden openbaren, zoals theosofische vereniging Blavatsky, Agni Yoga van Elena Rurich, I AM movement van Guy Ballard en Summit Lighthouse van Mark Prophet. Al deze scholen waren gesponsord door de adepten van Grote Witte Broederschap. Ik raad iedereen die meer over adepten en Opgevaren Meesters zou willen weten het boek van Baird T. Spalding " De meesters van het Verre Oosten- hun leven en leer” te lezen. Een ander zeer kostbaar boek over levensechte ontmoeting met Opgevaren Meesters is geschreven door Godfré Ray King onder de titel "Ontmoeting met Saint Germain”. Deze twee boeken openen de deur voor iedere ziel naar het echte, zinvolle leven.


"The purpose of our soul's evolution on earth is to grow in self-mastery, balance our karma and fulfil our personal mission so that we can return to the spiritual dimensions that are our real home and become forever free from the rounds of karma and rebirth. This is the Path of the Ascended Masters.”Het verschil tussen de officiële weg van de wereld religiën en de spirituele weg van de adepten van de Grote Witte Broederschap ligt in de openheid van de boodschap van de Opgevaren Meesters. Er zijn geen dogma’s, geen heilige schriften over de leringen van adepten nagelaten, wel veel wijze boeken en lezingen. Als een leerling van de Opgevaren Meesters word je gestimuleerd je eigen pad van het persoonlijke Christusschap en Boeddha-zijn te volgen, waar het mystieke contact tussen de ziel en haar Goddelijke Vonk op het innerlijke niveau verloopt. In de mysterie school van nu zorgt jouw directe omgeving voor de leerstof en voor de benodigde testen. De leraar is je Hogere Zelf die in direct contact staat met de Opgevaren Meesters. Het leven zelf biedt ons allemaal de gouden kans in het ontdekken wie jij werkelijk bent, wat je werkelijk wilt en wat jij echt aan de wereld te bieden hebt. Het enige wat je hierbij nodig hebt is de vrije wil om de spirituele weg te gaan volgen.


"There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way and not starting."

Gautama Boeddha heeft in zijn laatste rede het belangrijkste advies aan de spirituele zoekers gegeven. Dit is het motto van de Grote Witte Broederschap dat mij erg dierbaar is:


"Do not believe anything because it is said by an authority, or if it is said to come from angels, or from Gods, or from an inspired source. Believe it only if you have explored it in your own heart and mind and body and found it to be true. Work out your own path, through diligence."


  12. Zou je willen dat iemand die dingen tegen jou had gezegd toen je jong was?

 

Het zou geweldig kunnen zijn als mijn moeder mij bij de hand had genomen en naar de school van het Licht had gebracht waar ik de Kosmische Wetten en de Goddelijke Waarheden mocht bestuderen. Zo gemakkelijk ging het niet. Het was een lange weg voor mij, waar ik de lelijkste en de mooiste dingen in het leven zelf mocht ontdekken.

 

Ik zie een enorm verschil in mijn spirituele zoektocht en de spirituele zoektocht van mijn dochter, die op vele jongere leeftijd in aanraking kwam met de Goddelijke wijsheid van deze mysteriescholen. Haar spirituele reis begon op haar 6deen op haar 18e is ze een compleet volwassen spiritueel wezen geworden, terwijl ik op mijn 18e pas begonnen ben met mijn zoektocht naar het Goddelijke.


13. Wat is voor jou het grootste goed in het leven?Het grootste goed in mijn leven is gevoel van eigenwaarde, onderscheidingsvermogen en de vrijheid van de ziel. Het gevoel van eigenwaarde heeft te maken met innerlijke kennis over het Ware Zelf en de eigen Goddelijke realiteit. Als je weet dat je een machtig spiritueel wezen bent met een Goddelijke Lichtvonk in je dan ben je in staat je missie te vervullen met alle succes en geluk daarbij.

 

Onderscheidingsvermogen is ontzettend belangrijk in het Aquariustijdperk want dit is het tijdperk van individualisatie. Dit is de tijd waarop de ziel uit het massa bewustzijn stapt en de verborgen waarheid leert te onderscheiden van de ouderwetse dogmatische leer. Door het onderscheidingsvermogen te beoefenen behalen we ons meesterschap. Zelfstandig kunnen denken is voor mij de grootste goed die je eigen kan maken in het leven.

 

De vrijheid van de ziel is uiteindelijk alles waar het in het leven om draait.

 

De belangrijkste behoefte van de ziel is haarzelf tot expressie te brengen, dit kan alleen gebeuren als de ziel vrij is van binnen en van buiten . Vrijheid is de voorwaarde voor het geslaagde Gouden Tijdperk die de Aarde te wachten staat. Vrijheid in het denken. Vrijheid in het creëren. Vrijheid in keuzes maken is nodig om Goddelijk potentieel te kunnen realiseren.


"The most profound freedom of the soul is the freedom to create. Without the freedom to create there is no freedom at all.”


 

 14. Geef je daar ook echt prioriteit aan?

Met mijn hart en ziel sta ik achter wat ik zeg.


15. Hoe zie je je eigen toekomst en die van de wereld?

 


"There is a voice in the Universe urging us to remember our purpose for being on this great Earth. This is the voice of inspiration, which is within each and every one of us.”


In mijn eigen toekomst zie ik graag terug dat ik steeds meer zielen van hun beperkingen( mentaal, psychisch, emotioneel) mag bevrijden. Ik hoop dat ik genoeg energie heb om mijn dienstbaarheid naar de mensheid uit te kunnen dragen. Ik heb nog veel te doen hier en waarschijnlijk zal ik redelijk oud worden. Ik geloof dat ik pas deze aarde mag verlaten wanneer ik mijn werk hier voltooid heb.

 

 

Toch zie ik mijn fysieke leven niet als de enige realiteit. De toekomst zie ik ook wanneer ik mijn fysieke lichaam achter gelaten heb en mijn overgang naar de spirituele dimensies heb gemaakt. Ik weet dat er na afloop van mijn leven 3 verschillende opties voor mij open zullen staan.

 

 De eerste optie betekent dat ik verplicht opnieuw ga incarneren. Hier is geen vrije wil van toepassing. De Kosmische wet van Karma bepaald of wij nog aan het leven schuldig zijn, of wij nog de verantwoordelijkheid voor de mensen dragen, die wij bewust of onbewust hebben benadeeld qua licht, liefde, energie, genade, zorg en hartelijkheid. Dit weten wij pas nadat de passages uit ons Boek des Levens voor onze ziel worden geopenbaard.

 

Optie twee: ik hoef niet per se te incarneren, de kwestie is nog open. Er is de kans om daarboven te blijven en resterende karmische schulden vanuit de spirituele dimensies af te betalen. Niemand weet zeker in hoever hij is in het aflossen van zijn eigen negatieve karma.

 

Je karma met mensen vanuit de spirituele dimensies af te kunnen lossen is veel moeilijker dat het lijkt, want je bent niet meer fysiek op aarde aanwezig. Je bent een onzichtbare geest, waarmee niemand rechtstreeks meer kan communiceren. Niemand gelooft in je bestaan. De enige wat je kunt doen is de positieve gedachten en creatieve ingevingen in hun oor fluisteren zodat ze de juiste stappen in hun leven kunnen zetten.

 

Door hun gebrek aan geloof in jou en in de onsterfelijkheid van de ziel is dit een hele uitdagende en moeilijke opgave. Je kunt heel moeilijk in deze positie mensen blijven helpen. Toch verblijvend in de sferen van het licht houd je op met negatief karma erbij te maken in tegenstelling tot de ziel die in de materie geïncarneert is. Het is de bedoeling dat wij uiteindelijk karma-vrije mensen kunnen zijn en wijs genoeg kunnen worden om geen negatief karma te maken. Dit is wat het gehele evolutie proces op aarde inhoud.

 

Optie drie is dat ik door de initiatie van Hemelvaart ga. De aardse leerschool wordt daarmee voor altijd afgesloten, dan word ik de opgevaren Lady Master van het Universele Witte Licht, een Almachtige Krachtige Onsterfelijk Goddelijk wezen, de ware Dochter van God die bewust de keuze gemaakt heeft om het Licht van God volledig te gaan belichamen.

 

Het is ook mogelijk, als je niet alle negatieve karma hebt afgewerkt, om je als kandidaat voor de Hemelvaart te kwalificeren. Het is moeilijk maar wel mogelijk. Er zijn verschillende voorwaarden mee gebonden, zoals de reden voor je bestaan op aarde ofwel je levensmissie te vervullen en je negatieve karma minimaal voor 51% aflossen. De resterende 49% mag je vanuit het sferen van het Licht gaan balanceren.

 

De weg naar Hemelvaart staat open voor iedere ziel, ongeacht haar geloof, afkomst, beroep of levenswijze. De heilige en de moordenaar hebben allemaal gelijke kansen om uiteindelijk door deze hoogste initiatie op de planeet aarde te gaan. Het verschil zit natuurlijk wel in de omvang van de karmische schulden die ze dragen.

 

Voor de ziel die opnieuw gaat incarneren bestaat er een grote kans dat ze alles vergeet wat ze geleerd heeft en bij nul weer moet beginnen. De ziel kan op aarde terecht komen waar geen mysterie scholen meer zijn. Zonder juiste opvoeding en juiste onderwijs is het erg moeilijk om erachter te komen dat het pad naar de Hemelvaart voor je open ligt.

 

De initiatie van de Hemelvaart is de enige manier om de cirkel van de wedergeboorte met succes af te kunnen sluiten en te verlaten. Het is een bekroning van de innerlijke ontwikkeling van iedere ziel. Het is de hoogste overwinning die in het leven behaald zou kunnen worden. Je hebt werkelijk de mogelijkheid om God te worden. Mijn verlangen is dat mensen beseffen dat dit doel voor iedereen binnen handbereik is.


 

 


In de toekomst van deze fysieke wereld zie ik graag dat mensen vanuit het hart gaan denken en leven, geen concurrentie is tussen zielen, maar waar broederlijke liefde overheerst. Dat zowel onze fysieke tempels als onze huizen gevuld zullen zijn met licht, wijsheid, vrede en harmonie. Dat is het gouden tijdperk van Aquarius, die volgens het Goddelijke plan binnen 2000 jaar op Aarde neer zal dalen. Deze wereld zal bewoond worden door de Christussen, de Boeddha's, die volledige meesterschap hebben bereikt over de wereld van emoties, gedachten, woorden en daden. Er zal weer volmaakte harmonie tussen natuur, dier en mens heersen. Er zal een eenheid tussen de mens en de engelen, Elohim, elementale leven en de Opgevaren meesters ontstaan.

 


Dit is de tijd dat de Goddelijke moeder weer dichtbij bij mensen zal zijn, zodat je wordt gekoesterd in haar armen. Er komt een tijd dat wij elkaar zonder woorden zullen begrijpen, alle ziekten uitgestorven zullen zijn, en ieder mens het persoonlijke contact met God via het hart zal realiseren.

 

Dit is de tijd van het Gouden Aquarius Tijdperk, waar alle zielen in het licht en liefde zullen baden. In dit tijdperk zal ieder individu zijn volledige goddelijke potentieel tot uiting brengen. Iedere ziel zal in spirituele en materiële rijkdom leven met een blijvend gevoel van eenheid en voldoening. Dit wordt werkelijk hemel op aarde. Dit is de visie voor onze planeet aarde vanuit het spirituele perspectief. Ik geloof dat het mogelijk is om dit te realiseren, daarvoor hebben wij elkaar allemaal hard nodig.

 

"Golden Age is an age based upon the gold standard, the standard of the gold of the Christ consciousness, of the golden rule, of gold as precipitated sunlight for the balance of the mind and the emotions and the flow of life even in the physical temple."

 

 


 

 

"Aquarius is an age of full responsibility of the soul for her own choices in life, for her use of free will and God’s energy daily."Reactie van de lezers

 

Beste Maria,


 

Ik ben op je website terecht gekomen en ik voelde me er meteen tot aangetrokken. Veel van wat ik op Spirituele weg lees is mij bekent maar wat je website anders maakt is de zuiverheid die er vanaf springt.

 

Ik voel veel herkenning in je website en de informatie die je deelt en de wijze waarop je teksten zijn opgebouwd en de energie die ze uitstralen. Een energie van openheid, geen oordeel vellen en verdraagzaamheid. Maar ook het interview dat je gaf spreekt me zeer aan. Je bent open, ook over je eigen proces en leven.


 

Mijn naam is Mark Ostendorf en in mijn beroep werk ik als een maatschappelijk werker waarin ik mensen van bijna alle leeftijdsgroepen ondersteun in hun problematieken. Van relatie gesprekken tot rouwverwerking. Ik ben vanaf mijn vroegste jeugd bezig geweest met spiritualiteit ( al kon ik dat woord toen nog niet benoemen ), de afgelopen 20 jaar heb ik veel zelfonderzoek gedaan, via meditatie, het op 1 lijn brengen van mijn gedachte, woorden en daden en als voorbeeld heb ik mijzelf gesteld Jezus en zijn leven. Daarmee bedoel ik dat ik continu mijzelf de vraag stel…….. hoe zou Jezus reageren op een bepaalde situatie…. Ik heb me niet aangesloten bij een geloofsrichting maar probeer van alle heiligen, meesteres en grote zielen wat te leren en ze inspireren me in grote mate.


 

De teksten op je website komen mij heel zuiver over en ze inspireren me nog harder te werken om meer en meer toe te groeien naar het goddelijke in mij en er steeds meer in bewuste verbintenis mee te staan.

 

Ik ben van mening dat je met je teksten veel bijdraagt aan bewustzijnsgroei bij mensen. 

Tot slot, ik ben dankbaar voor je website…… het maakt een verschil….. zelfs als maar 1000 mensen het lezen kan de energie zich als en olievlek verspreiden…… als een steen die rimpelingen creëert als je hem in een vijver of meer gooit en waarbij de golfjes zich weer terug bewegen naar het midden…naar zijn oorsprong, naar degene die de steen wierp.


 

Ik ben blij voor je dat je 3 kinderen ter wereld hebt gebracht die je jou inzicht en wijsheid kan meegeven als ze daar voor open staan en dat je een partner hebt die ook open staat voor spiritualiteit…….

 
 

Laat het goddelijke ook jou zegenen in alles wat je doet!


Hartelijke groet,

Mark Ostendorf